ledlogo
เปลี่ยนการแสดงผล  :
th-flag en-flag
ledlogo
สัญญาซื้อขายจ้างเช่า : กรมบังคับคดี
 
subject

หัวข้อที่ลงประกาศ
วันที่ลงประกาศ
  icon4 สัญญาจ้างปรับปรุงพื้นห้องขายทอดตลาดเดิม อาคาร 25 ปี (สัญญาเลขที่ 141/2563 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563)
3/7/2563
  icon4 จ้างปรับปรุงสถานที่และอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน ชั้น 2 กรมบังคับคดี สัญญาเลขที่ 137/2563 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563
24/6/2563
  icon4 ข้อตกลงจ้างผลิตวารสารกรมบังคับคดี ฉบับที่ 120
16/6/2563
  icon4 สัญญาจ้างที่ปรึกษา โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
16/6/2563
  icon4 สัญญาเข้าเครื่องถ่ายเอกสาร เลขที่ 135/2563
11/6/2563
  icon4 สัญญาจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ "ไทจี" อาคารกรมบังคับคดี เลขที่ 133/2563
2/6/2563
  icon4 สัญญาจ้างโครงการเพิามประสิทธิภาพระบบ e - offering auction
29/5/2563
  icon4 สัญญาจ้างพัฒนาระบบวางทรัพย์ สัญญาเลขที่ 132/2563 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563
29/5/2563
  icon4 สัญญาซื้อขาย อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (สัญญาเลขที่ 131/2563)
22/5/2563
  icon4 สัญญาจ้างทำชั้นเหล็กวางสำนวน พร้อมจัดส่งและประกอบติดตั้ง ณ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 เขตมีนบุรี (สัญญาเลขที่ 129/2563)
18/5/2563
  icon4 ข้อตกลงจ้างผลิตแผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และแผ่นพับ QR CODE คู่มือภารกิจกรมบังคับคดี
13/5/2563
  icon4 สัญญาจ้างทำชั้นเหล็กเก็บกล่องสำนวนที่สถานรักษาทรัพย์ (โกดัง 4) (เลขที่128/2563)
13/5/2563
  icon4 สัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่บริเวณโรงอาหารของกรมบังคับคดี
12/5/2563
  icon4 สัญญาจ้างที่ปรึกษา โครงการเตรียมความพร้อมองค์กรตามกรอบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)
7/5/2563
  icon4 สัญญาจ้างซ่อมแซมระบบดับเพลิงอัตโนมัติ และระบบสัญญาณแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ สัญญาเลขที่ 125/2563
5/5/2563
  icon4 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์โครงการการจ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์ เลขที่ 78/2563
24/4/2563
  icon4 สัญญาซื้อขายหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS-521DN และรุ่น MX-521ADE
22/4/2563
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป เลขที่ 123/2563
17/4/2563
  icon4 ข้อตกลงจ้างโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเสริมสร้างองค์ความรู้ภารกิจด้านการบังคับคดี ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
13/4/2563
  icon4 สัญญาซื้อขาย โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลขที่ 122/2563 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563
10/4/2563
  icon4 สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 121/2563
3/4/2563
  icon4 สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศตามกรอบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของกรมบังคับคดี ประจำปี พ.ศ. 2563
30/3/2563
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานทั่วไป เลขที่ 119/2563
19/3/2563
  icon4 สัญญาจ้างพิมพ์ใบเสร็จจำนวน 4 รายการ ไตรมาส 2 (ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/3/2563
  icon4 สัญญาซื้อขายเครื่องสแกนเนอร์สำหรับการปฏิบัติงานและบริการประชาชน
10/3/2563
  icon4 สัญญาซื้อขายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมการติดตั้ง เลขที่ 116/2563
3/3/2563
  icon4 สัญญาเช่าและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามโครงการเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
27/2/2563
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป เลขที่ 114/2563
4/2/2563
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป เลขที่ 113/2563
4/2/2563
  icon4 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม สัญญาซื้อขายรถยนต์บรรทุกโครงการขายทอดตลาดโดยให้บริการในรูปแบบ Mobile Truck
27/1/2563
  icon4 สัญญาซื้อขายกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 13,500 รีม
23/1/2563
  icon4 สัญญาซื้อขายกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้ โรล แบบ 2 ชั้น สีขาว
23/1/2563
  icon4 สัญญาจ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษา เรื่อง การขายทอดตลาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
23/1/2563
  icon4 สัญญาจ้างซ่อมแซมตู้เก็บของวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดเตรียมอาหารว่าง และเครื่องดื่มชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี
11/1/2563
  icon4 สัญญาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติงานและบริการประชาชน (630 เครื่อง)
6/1/2563
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป เลขที่ 77/2563
18/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป เลขที่ 76/2563
18/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป เลขที่ 75/2563
18/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป เลขที่ 74/2563
18/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป เลขที่ 73/2563
18/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป เลขที่ 72/2563
18/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป เลขที่ 71/2563
18/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป เลขที่ 70/2563
18/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป เลขที่ 69/2563
18/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป เลขที่ 68/2563
18/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป เลขที่ 67/2563
18/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป เลขที่ 66/2563
18/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป เลขที่ 65/2563
18/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป เลขที่ 64/2563
18/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป เลขที่ 63/2563
18/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป เลขที่ 62/2563
18/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป เลขที่ 61/2563
18/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป เลขที่ 60/2563
11/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป เลขท่ี่ 59/2563
11/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป เลขที่58/2563
11/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป เลขที่ 57/2563
11/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป เลขที่ 56/2563
11/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่่วไป เลขที่ 55/2563
11/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป เลขที่ 54/2563
11/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป
11/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป เลขที่ 52/2563
11/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป เลขที่ 51/2563
11/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป เลขที่ 50/2563
11/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป เลขที่ 49/2563
11/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป เลขที่ 48/2563
11/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป เลขที่ 47/2563
11/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป เลขที่ 46/2563
11/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป เลขที่ 45/2563
11/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป เลขที่ 44/2563
11/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป เลขที่ 43/2563
11/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป เลขที่ 42/2563
11/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป เลขที่ 41/2563
11/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ เลขที่ 40/2563
9/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ เลขที่ 39/2563
9/12/2562
  icon4 สัญญา่จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ เลขที่ 38/2563
9/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ เลขที่ 37/2563
9/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ เลขที่ 36/2563
9/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ เลขที่ 35/2563
9/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ เลขที่ 34/2563
9/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักานขับรถยนต์ เลขที่ 33/2563
9/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ เลขที่ 32/2563
9/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ เลขที่ 31/2563
9/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ เลขที่ 30/2563
9/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ เลขที่ 29/2563
9/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ เลขที่ 28/2563
9/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ฺ เลขที่ 27/2563
9/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ เลขที่ 26/2563
9/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ เลขที่ 25/2563
9/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ เลขที่ 24/2563
9/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ เลขที่ 23/2563
9/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ เลขที่ 22/2563
9/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ เลขที่ 21/2563
9/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ เลขที่ 20/2563
9/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ เลขที่ 19/2563
9/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ เลขที่ 18/2563
9/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ เลขที่ 17/2563
9/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ เลขที่ 16/2563
9/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ เลขที่ 15/2563
9/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ เลขที่ 14/2563
9/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ เลขที่ 13/2563
9/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ เลขที่ 12/2563
9/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ เลขที่ 11/2563
9/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานวิทยุสื่อสาร เลขที่ 10/2563
9/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย เลขที่ 9/2563
9/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย เลขที่ 8/2563
9/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย
9/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย เลขที่ 6/2563
9/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย
9/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย เลขที่ 4/2563
9/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย เลขที่ 3/2563
9/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (รถบัส) เลขที่ 2/2563
9/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (รถบัส) เลขที่ 1/2563
9/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม เลขที่ 96/2563
4/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ McQuay air-cooled chiller เลขที่ 97/2563
4/12/2562
  icon4 สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เลขที่ 104/2563
4/12/2562
  icon4 สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย เลขที่ 105/2563
28/11/2562
  icon4 สัญญาเช่าอาคาร สบก 5 เลขที่ 91/2563
28/11/2562
  icon4 สัญญาเช่าอาคาร เลขที่ 102/2563
27/11/2562
  icon4 สัญญาจ้างปรับปรุงห้องน้ำเดิมอาคาร 25 ปี (ชั้น 4 และ 5) กรมบังคับคดี
27/11/2562
  icon4 สัญญาเช่าอาคาร เลขที่ 87/2563
27/11/2562
  icon4 สัญญาจ้างบริการ บำรุงรักษาทำความสะอาดอุปกรณ์ระบบเครื่องส่งลมเย็น (AHU) สัญญาเลขที่ 83/2563
25/11/2562
  icon4 สัญญาจ้างบริการ บำรุงรักษาระบบปั๊มน้ำภายในอาคาร และบ่อบำบัดน้ำเสีย สัญญาเลขที่ 82/2563
25/11/2562
  icon4 สัญญาจ้างบริการ บำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ และระบบดับเพลิง สัญญาเลขที่ 81/2563
25/11/2562
  icon4 สัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ (จ้างบำรุงรักษาห้อง Data Center) สัญญาเลขที่ 94/2563
25/11/2562
  icon4 สัญญาเช่าอาคาร เลขที่ 98/2563
19/11/2562
  icon4 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร ์ เลขที่ 100/2563
18/11/2562
  icon4 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ เลขที่ 86/2563
18/11/2562
  icon4 สัญญา่จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ เลขที่ 99/2563 (เดินหมาย)
14/11/2562
  icon4 สัญญาเช่าเครือข่าย MPLS ของกรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี
13/11/2562
  icon4 สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร เลขที่ 80/2563
13/11/2562
  icon4 สัญญาจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
13/11/2562
  icon4 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารอสีติพรรษ
13/11/2562
  icon4 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ
13/11/2562
  icon4 สัญญาจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ อาคาร 25 ปี
13/11/2562
  icon4 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)
13/11/2562
  icon4 สัญญาจ้างบริการป้องกันกำจัดปลวก มด แมลงสาบและหนู
13/11/2562
  icon4 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์(จ้างบริการบำรุงรักษาระบบ Antivirus)
13/11/2562
  icon4 สัญญาเช่าโกดังเพื่อจัดเก็บเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ (โกดังแสมดำ B22) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/11/2562
  icon4 สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประมวลผล จำนวน 5 รายการ วงเงินตามสํญญา 7,790,000.- บาท)
24/10/2562
  icon4 สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการจัดเก็บและนำเสนอข้อมูลสถิติของกรมบังคับคดี ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ
1/10/2562
  icon4 สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1/10/2562
  icon4 สัญญาซื้อขายหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS811DN
1/10/2562
  icon4 สัญญาซื้อขายหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Dot Matrix ยี่ห้อ Tally Dascom รุ่น 2600 และรุ่น 2610
1/10/2562
  icon4 สัญญาซื้อขายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับให้บริการประชาชน
26/9/2562
  icon4 ข้อตกลงจ้างจัดทำคู่มือกฎหมายเพื่อเสริมสร้างการรับรู้สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม และประชาชนทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/9/2562
  icon4 สัญญาซื้อขายอุปกรณ์ สำหรับระบบเสียงตามสาย พร้อมติดตั้ง
5/9/2562
  icon4 สัญญาจ้างทะลวงท่อพร้อมทำความสะอาดห้องน้ำอาคารกรมบังคับคดีและอาคารลานจอดรถ จำนวน 264 จุด
28/8/2562
  icon4 จัดจ้างผลิตคู่มือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/8/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการ (นายไกรสร สิงหราชวราพันธ์
13/8/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการ (นางวิไล เพ็ชรประดับฟ้า)
13/8/2562
  icon4 สัญญาซื้อขายรถยนต์บรรทุกโครงการขายทอดตลาดโดยให้บริการในรูปแบบ Mobile Truck
31/7/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นางสาวสรัลณภัทร พรฉิมมี
24/7/2562
  icon4 บันทึกข้อตกลงจ้างเหมาบริการจัดจ้างผู้ทำการประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบังคับคดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 ตามข้องบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการหักเงินค่าะรรมเนียมในการบังคับคดี พ.ศ. 2561 ข้อ 8
12/7/2562
  icon4 สัญญาจ้างบำรุงรักษาศูนย์สำรองระบบคอมพิวเตอร์
12/7/2562
  icon4 สัญญาซื้อขายเก้าอี้พักคอย 4 ที่ นั่ง
2/7/2562
  icon4 สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจปัญหาการชำระหนี้ของลูกหนี้ : กรณีศึกษาลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
1/7/2562
  icon4 สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทำหน้าที่ Application Server
26/6/2562
  icon4 สัญญาเลขที่ 132/2562 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ วงเงินตามสัญญา 8,560,000.- บาท
21/6/2562
  icon4 สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับและพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ของกรมบังคับคดี ตามกรอบการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0
14/6/2562
  icon4 สัญญาจ้างบริการพนักงานทั่วไป นางสาววีรรัตน์ รอดไสว
11/6/2562
  icon4 สัญญาจ้างพัฒนาระบบเพื่อบูรณาการฐานข้อมูลด้านการบังคับคดีกับหน่วยงานภายในและภายนอก (สัญญาเลขที่ 122/2562 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562)
31/5/2562
  icon4 สัญญาจะซื้อจะขายแฟ้มเจาะคดีดำ - แดง แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
21/5/2562
  icon4 สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาการให้บริการสู่การเป็นเลิศเพื่อยกระดับความเชื่อมั่นและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตามกรอบการบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ (PMQA) และกรอบการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) (LED Service Excellence) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
16/5/2562
  icon4 สัญญาจ้างที่ปรึกษา โครงการยกระดับการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามกรอบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
16/5/2562
  icon4 ข้อตกลงจ้างพิมพ์หนังสือวารสารกรมบังคับคดี (ฉบับที่ 116 - 117)
10/5/2562
  icon4 สัญญาจ้างจัดงานโครงการแสดงนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจของกรมบังคับคดี ในงาน “มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562 : MONEY EXPO 2019” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
10/5/2562
  icon4 จัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 2 รายการ
3/5/2562
  icon4 สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาสถานการณ์หนี้ กรณีศึกษาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
3/5/2562
  icon4 สัญญาซื้อขายกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม)
21/3/2562
  icon4 สัญญาจ้างจัดงานการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีแพ่งของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี)
21/3/2562
  icon4 สัญญาซื้อขายหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์ Lexmark รุ่น MS-521DN และรุ่น MX-521ADE
21/3/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป สัญญาเลขที่ 120/2562 นายณัฐพล แซ่ของ
4/3/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป เลขที่ 118/2562 นายสรศักดิ์ แดงละอุ่น
20/2/2562
  icon4 สัญญาซื้อขายเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer จำนวน 312 เครื่อง (ฉบับแก้ไข)
6/2/2562
  icon4 สัญญาซื้อขายเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer จำนวน 312 เครื่อง
6/2/2562
  icon4 ข้อตกลงจ้างผลิตหนังสือรายงานประจำปี 2561
4/2/2562
  icon4 สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามกรอบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ 2562
1/2/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการทั่วไป (นายคเณศ สินก่อเกียรติ) สัญญาเลขที่ 113/2562
31/1/2562
  icon4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูลการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
16/1/2562
  icon4 สัญญาจ้างพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตและการตรวจสอบ กำกับดูแลผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน
14/1/2562
  icon4 สัญญาจ้างเพิ่มประสิทธิภาพระบบสายด่วน กรมบังคับคดี (142/2561)
11/1/2562
  icon4 สัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ (บำรุงรักษาห้อง Data Center)
11/1/2562
  icon4 สัญญาซื้อขายเ ครื่องคอมพิวเตอร์
11/1/2562
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการ (นางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์) (สัญญาเลขที่ 102/2562)
19/12/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการ (นายไกรสร สิงหราชวราพันธ์) (สัญญาเลขที่ 103/2562)
19/12/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการ (นางวิไล เพ็ชรประดับฟ้า) (สัญญาเลขที่ 104/2562)
19/12/2561
  icon4 สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร (กรมบังคับคดี ; ห้องเลขที่ AM-๑-o๑๓) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (สัญญาเลขที่ 105/25562)
19/12/2561
  icon4 สัญญาซื้อระบบการประชุมทางไกล (vedio conference)
18/12/2561
  icon4 สัญญาจ้างปรับปรุงอาคารส่วนกลาง กรมบังคับคดี
18/12/2561
  icon4 สัญญาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบการติดตมข้อร้องเรียน (สัญญาเลขที่ 97/2562)
18/12/2561
  icon4 สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขายทอดตลาด และข้อเสนอในการปรับปรุง
18/12/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายระบบถ่ายทอดสดการขายทอดตลาด
18/12/2561
  icon4 สัญญาจ้างพัฒนาระบบไกล่เกลี่ย ระยะที่ 2
18/12/2561
  icon4 ข้อตกลงจ้างพิมพ์หนังสือวารสารกรมบังคับคดี (ฉบับที่113 - 115)
18/12/2561
  icon4 จัดซื้อหลอดไฟฟ้าชนิด LED
28/11/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
23/11/2561
  icon4 สัญญาเช่าอาคาร (โกดัง B22)
23/11/2561
  icon4 สัญญาเช่าอาคาร (บริษัท เอส.เอ็ม.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด) สัญญาเลขที่ 87/2562
14/11/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย
14/11/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายเกรียงศักดิ์ เหลือสำราญ)
14/11/2561
  icon4 สัญญาเช่าอาคาร (บริษัท ศรีสยาม พรอพเพอร์ตี้ส์ จำกัด) สัญญาเลขที่ 92/2562
14/11/2561
  icon4 สัญญาเช่าช่วงพื้นที่พลาซ่าในโครงการบ้านประชานิเวศน์ 1 (สำนักงาน) สัญญาเลขที่ 91/2562
14/11/2561
  icon4 สัญญาเช่าอาคาร (บริษัท เสียงสมบูรณ์ จำกัด) สัญญาเลขที่ 90/2562
14/11/2561
  icon4 สัญญาเช่าเครือข่าย MPLS ของกรมบังคับคดี สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และหน่วยงานสังกัดกรมบังคับคดี สัญญาเลขที่ 85/2562
14/11/2561
  icon4 สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร สัญญาเลขที่ 11/2562
14/11/2561
  icon4 สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สัญญาเลขที่ 10/2562
14/11/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์
14/11/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 8/2562
14/11/2561
  icon4 สัญญาจ้างพิมพ์ใบเสร็จ จำนวน 2 รายการ
9/11/2561
  icon4 สัญญาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ (Antivirus)
30/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการบรชำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ McQuay air-cooled chiller
30/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (นายภาสกร คุณรอด)
29/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (นายสมศักดิ์ ใจอารีย์)
29/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (นายปรีชา จารุสัมฤทธิ์)
29/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (นายพรชัย สมศรี)
29/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (นายสิทธิชัย ตรีวิเชียร)
29/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานวิทยุสื่อสาร (นายมนัส จันทร์ขำ)
29/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายอานนท์ ศรีเอี่ยม)
29/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายจิตติพงษ์ สอนงาม)
29/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายอิทธิพงศ์ ศรีพลทัศน์)
29/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายนครินทร์ โทนผุย)
29/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นางสาวพรสวรรค์ เรืองเกตุ)
29/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายธรรมมาพร ภาภิญโญ)
29/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายสมพร อนันตเสนา)
29/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายเอกสิทธิ์ สุมามาลย์)
29/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายอัคนี โทนเสนาะ)
29/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายรังสิมันต์ ศรีสุวรรณ)
29/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายประวัติ ขาวเครือ)
29/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาพนักงานทั่วไป (นางสาวบุษบา ตันยะสิทธิ์)
29/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายศรราม รัตนวิเชียร)
29/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายจักรพงษ์ รามโกมุท)
29/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายสมภพ คุ้มอินทร์)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายสุทัศน์ เพิ่มทรัพย์)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นางสาวพัสวี สอนวะดี)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นางสาวชลสุชา โพธิ์ศรีนาค)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายสมศักดิ์ กาดำ)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายอลงกรณ์ ทรัพย์สมบัติ)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายบุญชู โพธิพิน)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายปริญญา คงกล่อม)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายสยาม วงศ์เทศ)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายสมหวัง ขำลำภู)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายชาญชัย ใจอิ่นแก้ว)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นางศิริวรรณ ปุ้ยตระกูล)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายสามารถ ใจแสน)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นางพรทิพย์ พรหมศร)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นางภรณ์ณพัชร์ จารุบุญสัมฤทธิ์)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นางสาววัชรี ธุวะนาคะ)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายปิยพัทธ์ ถาวรรัตน์)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายชินราช ยาใจ)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายภควต พวงแก้ว)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายปกเกล้า คล้ายประยูร)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายวีระวุฒิ มีใจกลั่น)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายอทิศ ตุ่นคำ)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นางสาวดาริกา ติปยานนท์)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่ว (นายวันชนะ ใกล้กำเหนิด)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นางสาวทิพวัลย์ บัวลอย)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นางรสสุคนธ์ ชื่นแพ)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายอธิวัฒน์ ดิษผึ้ง)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขัยรถยนต์ รถบัส (นายกิตติรัตน์ เทพแก้ว)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายคุณสมบัติ ช้างโชติ)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายเพทาย และมิตร)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายอุบล ใจตรงดี)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายศุภโชค เหมือนปิ๋ว)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายณัฐพล ใบคำ)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายองอาจ ลิ้มสกุล)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายชำนาญ แสงกล้า)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายสุพฤทธิ์ พ่วงทองคำ)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายณัฐพล ทองธรรมชาติ )
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายจักรกฤษณ์ เพ็งสอนบุตร )
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายทัศนัย เสนานุช)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายพรพจน์ อมรพรประเสริฐ)
25/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายโกวิทย์ มิ่งขวัญ)
24/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายมารุต สดชื่น)
24/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายพิรุฬรักษ์ พรหมศร)
24/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายพงศกร ภูฆัง)
24/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายณรงค์ และล้ำเลิศ)
24/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายธีรพงษ์ เพ็ชรพันธ์)
24/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายเอกลักษณ์ ชัยยา)
24/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายวิทูรณ์ พรมพิไสย)
24/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายทรงศักดิ์ สังครัตน์)
24/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายอัครวุฒิ ศรีสมวงศ์)
24/10/2561
  icon4  สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายวิชญ์พล พรหมบุญตา)
24/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายนิพนธ์ เขียววิชัย)
24/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ
16/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)
16/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟต์ อาคารอสีติพรรษ
16/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม
16/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการป้องกันกำจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู
16/10/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการและบำรุงรักษาลิฟต์ อาคาร 25 ปี
16/10/2561
  icon4 ซ่อมแซมระบบดับเพลิงและเปลียนอะไหล่เครื่องปั๊มน้ำดับเพลิง
11/10/2561
  icon4 จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางและรูปแบบการบริหารจัดการหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) “สถาบันพัฒนาการบังคับคดี”
4/10/2561
  icon4 ข้อตกลงจ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์คู่มือติดต่อราชการ
27/9/2561
  icon4 ข้อตกลงจ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์
26/9/2561
  icon4 ข้อตกลงจ้างผลิตหนังสือพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561
26/9/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายหมึกพิมพ์ Lexmark MS811DN
18/9/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ
7/9/2561
  icon4 สัญญาจ้างจัดประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีล้มละลายของประเทศ สมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี)
7/9/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานนขับรถยนต์ นายพงศกร ภูฆัง
7/9/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายเครื่องปรับอากาศแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมการติดตั้ง
7/9/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์
6/9/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ นายเอกลักษณ์ ชัยยา
6/9/2561
  icon4 สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่องค์กรสมรรถะสูง ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ ๕ ปี (พ.ศ.2561-2565)
29/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายอทิศ ตุ่นคำ
29/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ นายพิรุฬรักษ์ พรหมศร
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบกันซึมอาคารอสีติพรรษ และอาคาร ๒๕ ปี
28/8/2561
  icon4 สัญญาจะซื้อจะขายกระดาษชำระ ขนาดจัมโบ้โรล ๒ ชั้น สีขาว แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างโครงการจ้างผลิตหนังสือคู่มือเปรียบเทียบบทบัญญัติลักษณะ ๒ ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่งฉบับเดิมกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาแพ่ง (ฉบับที่ ๓๐) จำนวน ๓๕,๐๐๐ เล่ม
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างจัดงานโครงการแสดงนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจของกรมบังคับคดี ในงาน "มหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๑ : MONEY EXPO ๒๐๑๘"
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการการขายทอดตลาดโดยเพิ่มช่องทางในการเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Offering Auction)
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างจัดงานโครงการประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๒๓ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ นายชัยรัตน์ เสืองามเอี่ยม
28/8/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายตู้ Kiosk แบบ Touch Screen
28/8/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายเครื่องพิมพ์บัตรคิวอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายเอกสิทธิ์ สุมามาลย์
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร จำนวน ๒ ตัว อาคาร ๒๕ ปี
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ นายนพดล ธูปโพธิ์
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ นายอัครวุฒิ ศรีสมวงศ์
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายรังสิมันต์ ศรีสุวรรณ
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างตรวจเช็คระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ พร้อมบำรุงรักษา
28/8/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ (๘๐ แกรม) จำนวน ๑๘,๐๐๐ รีม
28/8/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ (UPS) อาคารอสีติพรรษ
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างปรับปรุงกรมบังคับคดี (ส่วนกลาง) รายการปรับปรุงห้องประชุมชั้น ๙ อาคารกรมบังคับคดี และงานปรับปรุงถนน ลานจอดรถ อาคารจอดรถยนต์
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างตรวจเช็คระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ พร้อมบำรุงรักษา
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างพัฒนาระบบงานบังคับคดีรองรับกฎหมายใหม่
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างพัฒนาระบบรับจองคิวด้านการบังตับตดีล่วงหน้าผ่าน Mobile App
28/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างพัฒนาระบบศูนย์กลางทรัพย์สินของลูกหนี้ (Debtor Data Center)
27/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างพัฒนาระบบควบคุมติดตามทรัพย์สิน (Asset Tracking)
27/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างพัฒนาระบบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน
27/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างพัฒนาระบบบูรณาการการใช้จ่ายระบบ Back Office กรมบังคับคดี
27/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย
27/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ นายเลอศักดิ์ อ่อนพลี
27/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายปริญญา คงกล่อม
27/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (รถบัส)
27/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างพัฒนาระบบ e-Filing และ To-Do-List ระบบงานบังคับคดีแพ่ง
27/8/2561
  icon4 สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างทำความสะอาด
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นางสาวชลสุชา โพธิ์ศรีนาค
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นางสาวบุษบา ตันยะสิทธิ์
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายสุทัศน์ เพิ่มทรัพย์
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายประวัติ ขาวเครือ
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายสมภพ คุ้มอินทร์
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายสมศักดิ์ กาดำ
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายสมพร อนันตเสนา
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายศรราม รัตนวิเชียร
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายอิทธิพงศ์ ศรีพลทัศน์
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นางสาวพัสวี สอนวะดี
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายนครินทร์ โทนผุย
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายพันธุ์สวัสดิ์ พันต่าย
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายธรรมมาพร ภาภิญโญ
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายอานนท์ ศรีเอี่ยม
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายอัคนี โทนเสนาะ
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายจิตติพงษ์ สอนงาม
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายสยาม วงค์เทศ)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายชาญชัย ใจอิ่นแก้ว)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายปกเกล้า คล้ายประยูร)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นางรสสุคนธ์ ชื่นแพ)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นางศิริวรรณ ปุ้ยตระกูล)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นางสาวดาริกา ติปยานนท์)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นางพรทิพย์ พรหมศร)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายอธิวัฒน์ ดิษผึ้ง)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายสมหวัง ขำลำภู)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นางสาวทิพวัลย์ บัวลอย)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายสามารถ ใจแสน)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายชินราช ยาใจ)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป นายจักรพงษ์ รามโกมุท
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายศุภณัฐ แสนอุบล)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายปิยพัทธ์ ถาวรรัตน์)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายวีระวุฒิ ริมฝาย)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายอลงกรณ์ ทรัพย์สมบัติ)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นางสาววัชรี ธุวะนาคะ)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นายบุญชู โพธิพิน)
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการทั่วไป นางสาวพรสวรรค์ เรืองเกตุ
26/8/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป (นางภรณ์ณพัชร์ จารุบุญสัมฤทธิ์)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายธีรพงษ์ เพ็ชรพันธ์)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายอุบล ใจตรงดี)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายคุณสมบัติ ช้างโชติ)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายชำนาญ แสงกล้า)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายณรงค์ และล้ำเลิศ)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายณัฐพล ทองธรรมชาติ)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ นายมารุต สดชื่น)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายวิชญ์พล พรหมบุญตา)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายนิพนธ์ เขียววิชัย)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายองอาจ ลิ้มสกุล)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ นายทัศนัย เสนานุช)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายทรงศักดิ์ สังครันต์)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายเพทาย และมิตร)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายวิทูรณ์ พรมพิไสย)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายณัฐพล ใบคำ)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายพรพจน์ อมรพรประเสริฐ)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายศุภโชค เหมือนปิ๋ว)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายชวรินทร์ มั่นความดี)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นางสาวดาริณี บางกรวย)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายสุพฤทธิ์ พ่วงทองคำ)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายจักรกฤษณ์ เพ็งสอนบุตร)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายโกวิทย์ มิ่งขวัญ)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายณัฐกานต์ วัจนาศวิน)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานวิทยุสื่อสาร
21/6/2561
  icon4 สัญญาเช่าอาคาร
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษา ห้อง Data Center
21/6/2561
  icon4 สัญญาเช่าอาคาร
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์
21/6/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 283 เครื่อง
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร
21/6/2561
  icon4 สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
21/6/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายรถจักรยานยนต์
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ
21/6/2561
  icon4 สัญญาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ (อาคารอสีติพรรษ)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการและบำรุงเครื่องปรับอากาศ McQuay air-cooled chiller
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ และหนู
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างผลิตและเผยแพร่ภาระกิจกรมบังคับคดี
21/6/2561
  icon4 สัญญาเช่าอาคาร
21/6/2561
  icon4 สัญญาจัดจ้างประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีแพ่งของประเทศ สมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (จีน ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้)
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป
21/6/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
21/6/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 3 เครื่อง
21/6/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเหล็ก พร้อมตู้ทึบฝาเปิดท้าย 2 บาน ประตูเปิดรอบคัน จำนวน 1 คัน
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร 25 ปี กรมบังคับคดี
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบ Antivirus
21/6/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับใช้ในราชการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ
21/6/2561
  icon4 สัญญาเช่าอาคาร
21/6/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ห้องขายทอดตลาด ชุดกล้องถ่ายทอดสัญญาณวีดีทัศน์ 4K พร้อมอุปกรณ์
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นำม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม
21/6/2561
  icon4 สัญญาบริการบำรุงลิฟต์ (อาคาร 25 ปี)
21/6/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างบริการและบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างเหมาบริการพนักงานทั่วไป
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างพัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างที่ปรีกษา โครงการวิจัยการบังคับคดีกับทรัพย์สินทางปัญญา
21/6/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายหมึกพิมพ์
21/6/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน
21/6/2561
  icon4 สัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 124 เครื่อง
21/6/2561
  icon4 สัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศเพื่อความสะดวกแก่ประชาชน
21/6/2561
  icon4 ข้อตกลงจ้างผลิตคู่มือฉบับภาษาอังกฤษ "โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการประชุมระหว่างประเทศ
20/6/2561
 
 
กรมบังคับคดี 189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
สายด่วนกรมบังคับคดี : 1111 ต่อ 79
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
รองรับการทำงานบน Microsoft Internet Explorer 11 หรือ Google Chrome, Firefox, Safari ล่าสุด
| Website Policy | Security Policy | Privacy Policy | Sitemap |
สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  992สถิติผู้เข้าชมรายวัน  992สถิติผู้เข้าชมรายวัน  992   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,915สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,915สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,915สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,915สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,915สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,915สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,915
Copyright 2020 By Legal Execution Department