Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
 
 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 5 คัน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ( PC server )และเครื่องสำรองไฟฟ้า
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พร้อมติดตั้งสำหรับกองเฉลี่นทรัพย์และจัดการติดตามทรัพย์สิน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Netbook จำนวน 35 เครื่อง และ เครื่องฉายภาพ Projector จำนวน 6 เครื่อง (ครัั้งที่ 2)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (PC Server) จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 10 เครื่อง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Netbook จำนวน 35 เครื่อง และ เครื่องฉายภาพ Projector จำนวน 6 เครื่อง   
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ด (Bar Cade ) พร้อมอุปกรณ์และการติดตั้ง (ครั้งที่3)   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน   
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา   
ยกเลิกประกาศประกวดราคาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จำนวน 29 คัน   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน   
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน   
ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๑๐ ซีซี จำนวน ๒๙ คัน   
ผลการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายชื่อหน่วยงาน พร้อมทำการติดตั้ง   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างทำป้ายชื่อหน่วยงานพร้อมการติดตั้ง จำนวน ๒ ป้าย   
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบขับเคลื่อน 2 ล้อ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 9 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบขับเคลื่อน 2 ล้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาเช่าเครือข่าย MPLS ของกรมบังคับคดีและสำนักงานบังคับคดีจังหวัด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจัดซิ้อเครื่อง SCANNER ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องขายทอดตลาดและห้องทำงานสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องขายทอดตลาดและห้องทำงานสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก  
ประกาศผลสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน  
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จำนวน 12 คัน และรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 17 คัน (ครั้งที่ 2)  
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงรั้วรอบสำนักงานและติดเหล็กดัดภายในอาคารของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม  
ประการศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม  
ประการศรายชื่อผู้ยื่นซองเสนอราคาและผู้ชนะการสอบราคาปรับปรุงอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา  
ประการศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติในการเสนอราคาปรับปรุงอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา  
ผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงรถ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี  
ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบการบันทึกการลงเวลาอัตโนมัติ (ครั้งที่ ๓)  
ผลการสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงรถ ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี  
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี จำนวน 12 คัน และรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 17 คัน  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
ผลการประกวดราคาจ้างตกแต่งภายในอาคารขายทอดตลาดทรัพย์ กรมบังคับคดี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบการบันทึกการลงเวลาอัตโนมัติ (ครั้งที่ 2)  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า ชนิดมีหน่วยความจำ 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบการบันทึกการลงเวลาอัตโนมัติ 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน พร้อมแจ้งกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประมูลจ้าง 
ประกาศยกเลิกสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook 
ประกาศผลสอบราคาซื้อเครื่องโทรสาร 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2552 ประจำเดือน ตุลาคม 2552 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2552 ประจำเดือน กันยายน 2552 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2552 ประจำเดือน สิงหาคม 2552 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2552 ประจำเดือน กรกฎาคม 2552 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2552 ประจำเดือน มิถุนายน 2552 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2552 ประจำเดือน พฤษภาคม 2552 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2552 ประจำเดือน เมษายน 2552 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2552 ประจำเดือน มีนาคม 2552 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2552 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2552 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2552 ประจำเดือน มกราคม 2552 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2552 ประจำเดือน ธันวาคม 2551 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2552 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2551 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2551 ประจำเดือน ตุลาคม 2551  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2551 ประจำเดือน กันยายน 2551  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ 2551 ประจำเดือน ตุลาคม 2550 - สิงหาคม 2551  

 
 
Web Browser Support : Internet Explorer