กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
แผนที่กรมบังคับคดี
แผนที่กรมบังคับคดี

แผนที่การเดินทางมากรมบังคับคดี
   กรมบังคับคดีได้ทำการเปิดบริการช่องทางใหม่ สำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ไม่ได้รับความสะดวก ได้รับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีอย่างไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งถึงท่านผู้บริหารระดับสูงกรมบังคับคดีได้โดยตรง และขอความกรุณาโปรดแจ้งชื่อ นามสกุล และที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้จริงเพื่อจะได้ใช้ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อร้องเรียนที่แจ้ง เนื่องจากปัญหาต่าง ๆ ที่ท่านสอบถามหรือร้องเรียนมามีผลกระทบกับหน่วยงานหรือบุคลากรของกรมบังคับคดีโดยตรง หากทางกรมบังคับคดีไม่สามารถติดต่อกลับได้ ข้อร้องเรียนนั้นๆ อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา

กรมบังคับคดี

รถโดยสารที่ผ่าน : 57, ปอ.79, รถสองแถวทุกสาย

สถานรักษาและจำหน่ายทรัพย์สิน
รถโดยสารที่ผ่าน : 19, 123, 124, 125, 127 ,146 ,149, ปอ.30, ปอ.33, ปอ.79, ปอ.170, ปอ.515, ปอ.516, ปอ.539, ปอ.542
รถสองแถวแดงเฉพาะ วัดทอง, วัดประดู่, วัดปู่เถร, วัดมะพร้าวเตี้ย, วัดจำปา, วัดช่างเหล็ก

ดู กรมบังคับคดี ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

ข่าวล่าสุด


กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
สายด่วนกรมบังคับคดี : 1111 ต่อ 79
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
        WCAG 2.0 (Level AAA)  ipv6 ready
สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  13,300สถิติผู้เข้าชมรายวัน  13,300สถิติผู้เข้าชมรายวัน  13,300สถิติผู้เข้าชมรายวัน  13,300สถิติผู้เข้าชมรายวัน  13,300สถิติผู้เข้าชมรายวัน  13,300   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 129,891สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 129,891สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 129,891สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 129,891สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 129,891สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 129,891สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 129,891
Copyright 2020 By Legal Execution Department