Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

 

 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ


           เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
               ไฟล์เอกสาร การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
               ไฟล์เอกสาร เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปี 2550
               ไฟล์เอกสาร เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปี 2558
               ไฟล์เอกสาร เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2

           กรอบแนวทางการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
               ไฟล์เอกสาร แนวทางการตรวจรับรองคุณภาพ
               ไฟล์เอกสาร วิธีการและแนวทางการตรวจรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน

 
 

Web Browser Support : Internet Explorer