หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
คำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี
            icon  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
            icon  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
            icon  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
            icon  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
            icon  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
            icon  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
            icon  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
            icon  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
            icon  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
            icon  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
            icon  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2549
            icon  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547

            icon  เอกสารประกอบคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
            icon  เอกสารประกอบคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
            icon  เอกสารประกอบคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
            icon  เอกสารประกอบคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
            icon  เอกสารประกอบคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
            icon  เอกสารประกอบคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
            icon  เอกสารประกอบคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
            icon  เอกสารประกอบคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
            icon  เอกสารประกอบคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
            icon  เอกสารประกอบคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
            icon  เอกสารประกอบคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549
            icon  เอกสารประกอบคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548
            icon  เอกสารประกอบคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547

 

 
กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th

hotline

face1 WCAG 2.0 (Level AAA)
สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  4,550สถิติผู้เข้าชมรายวัน  4,550สถิติผู้เข้าชมรายวัน  4,550สถิติผู้เข้าชมรายวัน  4,550สถิติผู้เข้าชมรายวัน  4,550
สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 65,699สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 65,699สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 65,699สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 65,699สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 65,699สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 65,699