home หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
คำรับรองการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี
            icon  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
            icon  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
            icon  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
            icon  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
            icon  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
            icon  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
            icon  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
            icon  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
            icon  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
            icon  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
            icon  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 และ พ.ศ.2549
            icon  คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547

            icon  เอกสารประกอบคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
            icon  เอกสารประกอบคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
            icon  เอกสารประกอบคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
            icon  เอกสารประกอบคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
            icon  เอกสารประกอบคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
            icon  เอกสารประกอบคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
            icon  เอกสารประกอบคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
            icon  เอกสารประกอบคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
            icon  เอกสารประกอบคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
            icon  เอกสารประกอบคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
            icon  เอกสารประกอบคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549
            icon  เอกสารประกอบคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548
            icon  เอกสารประกอบคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547

 
: ระบบบริการประชาชน (E-Service) :
dot-wh เข้าสู่ระบบสอบถามสถานะคดี
dot-wh ค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด
dot-wh ตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดีล้มละลาย
dot-wh ระบบการรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้า
dot-wh การส่งเงินอายัดและเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านล้านหลัง
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านประชารัฐ
dot-wh ขายทอดตลาดสิ่งของ
dot-wh รายงานผลการขายทอดตลาด
dot-wh คู่มือผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
dot-wh Manual for Buyers
dot-wh ท่านถาม-เราตอบ
dot-wh คู่มือ / กฎหมาย เพื่อประชาชน
dot-wh คู่มือ / ขั้นตอนการบังคับคดี
dot-wh แบบฟอร์มติดต่อราชการ
dot-wh ยื่นคำร้อง ทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh infographic
dot-wh ตรวจสอบจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการเข้าประมูลทรัพย์
dot-wh ดาวน์โหลด Application On Mobile


  กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)

hotline

WCAG 2.0 (Level AAA) ipv6 ready
face1
สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  436สถิติผู้เข้าชมรายวัน  436สถิติผู้เข้าชมรายวัน  436
สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 96,001สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 96,001สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 96,001สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 96,001สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 96,001สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 96,001
เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ดีกับ Microsoft Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome, Firefox, Safari เวอร์ชั่นล่าสุด
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th