Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สิน
ประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : บริการประชาชนนางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์
ผู้บริหารทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ศูนย์สารสนเทศ กรมบังคับคดี


 
   
วิสัยทัศน์
          กรมบังคับคดีเป็นองค์กรนำด้านการบังคับคดี ภายใต้ระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
   
แผนยุทธศาสตร์
  ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมบังคับคดีและเป้าหมายโดยรวม รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...
   
นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  นโยบายเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี
  นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมบังคับคดี
   
ข้อมูลการติดต่อ
  ศูนย์สารสนเทศ กรมบังคับคดี 189/1 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
  โทรศัพท์ 02-881-4802-3
  e-mail : ratanavadee.s@led.mail.go.th
   


กลับไปหน้าแรกของเวป

 
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome