Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999


    คดีที่อยู่ในการฟื้นฟู     คดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู     บทความ     แผนผัง     ประกาศกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
    รายชื่อผู้ที่ได้รับอนุญาตจดทะเบียนเป็นผู้ทำแผน/ผู้บริหารแผน                 ประกาศการจดทะเบียนเป็นผู้ทำแผน/ผู้บริหารแผน
    กฏกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนฯ    ขั้นตอนและกระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้     ติดต่อ

 
 
: สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม :

MonthMonthMonth


: ปรับปรุงครั้งล่าสุด :


หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามใดๆ ติดต่อมาได้ทาง E-mail. (C) 2018

ส่งอีเมล์ไปยัง business@led.mail.go.th


 
 
 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome