เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
ดัชนีคดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู      ดัชนีคดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู
      ดัชนีคดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 1)
      ดัชนีคดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 2)
      ดัชนีคดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 3)
      ดัชนีคดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 4)
      ดัชนีคดีทีไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 5)
      ดัชนีคดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 6)
      ดัชนีคดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 7 )
      ดัชนีคดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 8 )
      ดัชนีคดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 9 )
      ดัชนีคดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 10 )
      ดัชนีคดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 11 )
      ดัชนีคดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 12 )
      ดัชนีคดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 13 )
      ดัชนีคดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 14)
      ดัชนีคดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 15)
      ดัชนีคดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 16)
      ดัชนีคดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 17)
      ดัชนีคดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 18)
      ดัชนีคดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 19)
      ดัชนีคดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 20)
      ดัชนีคดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 21)
      ดัชนีคดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 22)
      ดัชนีคดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 23)
      ดัชนีคดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 24)
      ดัชนีคดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 25)
      ดัชนีคดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 26)
      ดัชนีคดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 27)
      ดัชนีคดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 28)
      ดัชนีคดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 29)
      ดัชนีคดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 30)
      ดัชนีคดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 31)
      ดัชนีคดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 32)
      ดัชนีคดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 33)
      ดัชนีคดีที่ไม่อยู่ในการฟื้นฟู ( ส่วนที่ 34)

 
: ระบบบริการประชาชน (E-Service) :
dot-wh เข้าสู่ระบบสอบถามสถานะคดี
dot-wh ค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด
dot-wh ตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดีล้มละลาย
dot-wh ระบบการรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้า
dot-wh การส่งเงินอายัดและเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านล้านหลัง
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านประชารัฐ
dot-wh ขายทอดตลาดสิ่งของ
dot-wh รายงานผลการขายทอดตลาด
dot-wh คู่มือผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
dot-wh Manual for Buyers
dot-wh ท่านถาม-เราตอบ
dot-wh คู่มือ / กฎหมาย เพื่อประชาชน
dot-wh คู่มือ / ขั้นตอนการบังคับคดี
dot-wh แบบฟอร์มติดต่อราชการ
dot-wh ยื่นคำร้อง ทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh infographic
dot-wh ตรวจสอบจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการเข้าประมูลทรัพย์
dot-wh ดาวน์โหลด Application On Mobile


  กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)

hotline

WCAG 2.0 (Level AAA) ipv6 ready
face1
สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  7,264สถิติผู้เข้าชมรายวัน  7,264สถิติผู้เข้าชมรายวัน  7,264สถิติผู้เข้าชมรายวัน  7,264สถิติผู้เข้าชมรายวัน  7,264
สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 118,856สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 118,856สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 118,856สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 118,856สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 118,856สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 118,856สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 118,856
เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ดีกับ Microsoft Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome, Firefox, Safari เวอร์ชั่นล่าสุด
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th