home หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
 

lepalogo

       ขอเชิญชวน ประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ พนักงานของรัฐและเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ เข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ของ สถาบันพัฒนาการบังคับคดี (Legal Execution Professional Academy : LEPA) ร่วมชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม..

แนวคิดของผลงานที่จะส่งเข้าประกวด
  dot pink  อธิบายแนวคิดของรูปแบบ รูปทรง สีและแรงบันดาลใจ การสร้างสรรค์ผลงานลงในแบบฟอร์มที่กรมบังคับคดีกำหนด ทั้งนี้ตราสัญลักษณ์จะต้องมีข้อความภาษาไทยว่า “สถาบันพัฒนาการบังคับคดี” และต้องมีชื่อย่อของสถาบันพัฒนาการบังคับคดีเป็นภาษาอังกฤษว่า “LEPA” กำกับอยู่ด้วย  
  dot pink  ตราสัญลักษณ์ต้องสื่อความหมายถึง สถาบันพัฒนาการบังคับคดีและเชื่อมโยงถึงภารกิจของ กรมบังคับคดี  
  dot pink  ตราสัญลักษณ์ต้องมี ความสวยงามภาพ สีของตราสัญลักษณ์ต้องจดจำง่าย โดดเด่น ทันสมัย สื่อถึงความเป็นไทย  
  dot pink  ตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบต้องสามารถประยุกต์ใช้กับสื่อต่างๆได้อย่างคมชัด อาทิ ตราประทับ ของที่ระลึก สื่อสิ่งพิมพ์  

ข้อกำหนดและรูปแบบผลงานที่จะส่งเข้าประกวด
  dot pink  รูปแบบตราสัญลักษณ์ที่เข้าประกวดให้ออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์แบบใดก็ได้ไม่จำกัดเทคนิค ไฟล์ผลงานต้องเป็นไฟล์นามสกุล ai โดยมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi ทั้งนี้ให้ผู้เข้าประกวดอธิบายแนวคิดในการออกแบบตามแบบฟอร์มที่สถาบันพัฒนาการบังคับคดีได้กำหนดตามเกณฑ์การตัดสินการประกวด  
  dot pink  ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องออกแบบด้วยตนเองและ ต้องไม่เป็นภาพที่เคยได้รับรางวัลหรือผ่านการประกวดมาแล้ว  
  dot pink  ผลงานที่ส่งเข้าประกวดที่ผู้สร้างสรรค์ผลงานจะต้องรับรองว่า ผลงานการออกแบบดังกล่าวไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น  
  dot pink  ชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวดกรมบังคับคดีจะไม่ส่งคืนแต่จะนำไปใช้ประโยชน์เฉพาะแต่ผลงานที่ได้รับรางวัล  
  dot pink  ผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นลิขสิทธิ์ของกรมบังคับคดีและกรมบังคับคดีสามารถใช้สิทธิในการปรับผลงานของผู้ชนะเพื่อประโยชน์ในการใช้งานของสถาบันพัฒนาการบังคับคดี  

กำหนดการส่งผลงาน
  dot pink  เปิดรับสมัครผลงานระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562  
  dot pink  ส่งผลงานและแบบฟอร์มผ่านทาง E-Mail ที่ lepa@led.mail.go.th หรือผ่านทางลิ้งก์ ส่งผลงานออกแบบตราสัญลักษณ์  
  dot pink  หรือผ่านทาง QR Code
qrcode
 
  dot pink  ส่งผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ที่

"สถาบันพัฒนาการบังคับคดี กรมบังคับคดี
เลขที่ 189/1 ถนนบางขุนนนท์
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700"


 
  dot pink  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สถาบันพัฒนาการบังคับคดี วันที่ 1 มีนาคม 2562  
  dot pink  จัดงานรับรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ ในวันที่ 7 มีนาคม 2562  

สามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 887 5078 -79 ติดต่อ คุณ นภาพร หรือ คุณ สุธาสินี (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

 
 
ระบบบริการประชาชน (E-Service)
dot-wh เข้าสู่ระบบสอบถามสถานะคดี
dot-wh ค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด
dot-wh ตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดีล้มละลาย
dot-wh ระบบการรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้า
dot-wh การส่งเงินอายัดและเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านล้านหลัง
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านประชารัฐ
dot-wh ขายทอดตลาดสิ่งของ
dot-wh รายงานผลการขายทอดตลาด
dot-wh คู่มือผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
dot-wh Manual for Buyers
dot-wh ท่านถาม-เราตอบ
dot-wh คู่มือ / กฎหมาย เพื่อประชาชน
dot-wh คู่มือ / ขั้นตอนการบังคับคดี
dot-wh แบบฟอร์มติดต่อราชการ
dot-wh ยื่นคำร้อง ทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh infographic
dot-wh ตรวจสอบจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์การเข้าประมูลทรัพย์
dot-wh ดาวน์โหลด Application On Mobile

 
กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
สายด่วนกรมบังคับคดี : 1111 ต่อ 79
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
face1  twister-01  line-01  WCAG 2.0 (Level AAA)  ipv6 ready
รองรับการทำงานบน Microsoft Internet Explorer 11 หรือ Google Chrome, Firefox, Safari ล่าสุด
| Website Policy | Security Policy | Privacy Policy | Sitemap |
สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  897สถิติผู้เข้าชมรายวัน  897สถิติผู้เข้าชมรายวัน  897   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,820สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,820สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,820สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,820สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,820สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,820สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,820
Copyright By Legal Execution Department