เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สิน ประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
ค้นหา English Page
 
 
     สถิติผู้เข้าชมรายวัน  2,114สถิติผู้เข้าชมรายวัน  2,114สถิติผู้เข้าชมรายวัน  2,114สถิติผู้เข้าชมรายวัน  2,114สถิติผู้เข้าชมรายวัน  2,114
     สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 19,381สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 19,381สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 19,381สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 19,381สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 19,381สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 19,381
 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
นโยบายคณะรัฐมนตรี
หัวข้อติดต่อผู้บริหาร
 
สายตรงผู้บริหาร
 
 
 
ประวัติกรมบังคับคดี
 
โครงสร้างกรมบังคับคดี
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
ภารกิจและอำนาจหน้าที่
 
ผู้บริหารกรมบังคับคดี
 
แผนที่กรมบังคับคดี
 
ที่ตั้งสำนักงานบังคับคดีแพ่งฯ 1-6
 
 
 
เข้าสู่ระบบสอบถามสถานะคดี
 
ตรวจล้มละลาย(ระบบเก่า)
  ถวายสัตย์ปฎิญาณ
  ระบบลงนัดล่วงหน้า
  ข้อมูลสถิติ ที่มา : ฝ่ายนโยบายและแผน
 
หัวข้อเว็บไซต์สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ
  ท่านสามารถเยี่ยมชมเวบไซต์ของทาง สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และสาขาต่างๆ ได้ที่นี่
 
 
หัวข้อกลุ่มงานต่างๆ
 
งานตรวจสอบภายใน
 
กลุ่มงานนโยบายและแผน
 
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
 
 
หัวข้องานบังคับคดี
 
กองวิชาการและกฎหมาย
 
สำนักฟื้นฟูกิจการลูกหนี้
 
 
หัวข้อข้อมูลบริการ
 
รายงานการขายทอดตลาดทรัพย์
 
ระบบตรวจเลขเก็บหมายบังคับคดี
 
ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ
 
ท่านถาม - เราตอบ
 
วารสารกรมบังคับคดี
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
สมุดโทรศัพท์
 
 
. 
 
ประกาศสอบราคา
 
ประกาศประกวดราคา
 
ประกาศขายพัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุด
 
ผลการสอบราคา/ประกวดราคา
 
ประกาศราคากลาง
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ
 
หัวข้อลิงค์หน่วยงานราชการอื่นๆ
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
 
หน่วยงานราชการและอื่นๆ
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
หัวข้อ 100 คำถามยอดนิยม
เครืิอข่ายประชาชน
เครือข่ายต่างประเทศตัวอย่างแบนเนอร์กรมบังคับคดี

ขายทอดตลาดกรมบังคับคดี


Download Acrobat ReaderDownload Flash Player


LED Property : Download Application on mobile
 
Topic
กรมบังคับคดี จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินการของกรมบังคับคดีฯ 3/3/2558 New
วันนี้ (3 มีนาคม 2558) กรมบังคับคดี จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินการของกรมบังคับคดีภายใต้กรอบการดำเนินการตามรายงานผลการจัดอันดับความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) และด้านการแก้ปัญหาการล้มละลาย (Resolving lnsolvency) ระหว่างกรมบังคับคดี และหน่ว .... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินการของกรมบังคับคดีฯ กรมบังคับคดี จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินการของกรมบังคับคดีฯ กรมบังคับคดี จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินการของกรมบังคับคดีฯ กรมบังคับคดี จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินการของกรมบังคับคดีฯ กรมบังคับคดี จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินการของกรมบังคับคดีฯ
 
Topic
ข่าวมหกรรม “ร่วมใจไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี ครั้งที่ 9” กับบริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด 3/3/2558 New
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี ร่วมกับบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด จัดมหกรรม “ร่วมใจไกลเกลี่ยชั้นบังคับคดี ครั้งที่ 9” ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี ระหว่างเวลา 9.00 - 15.00 นาฬิกา เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษาของบริษัท บริหารสินทรัพย์สุข .... อ่านต่อ>>
 
Topic
กรมบังคับคดี จัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดี ภาค 4 27/2/2558 New
วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2558) กรมบังคับคดี โดยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี นางขวัญระพี จุฬาพิมพ์พันธุ์ รองอธิบดี นางเสงี่ยม กิจโกศล เลขานุการกรม ได้เดินทางไปยังจังหวัดอุดรธานี เพื่อประชุมผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดี ภาค 4 ในการหารือและรับทราบข้อขัดข้องในการดำเนินการฯ ณ สำนักงานบังคับคด .... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี จัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดี ภาค 4 กรมบังคับคดี จัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดี ภาค 4 กรมบังคับคดี จัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดี ภาค 4 กรมบังคับคดี จัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดี ภาค 4 กรมบังคับคดี จัดประชุมผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดี ภาค 4
 
Topic
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับธนาคาร SME Bank จัดงาน 27/2/2558 New
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 นายเฉลิมชัย บัวจันอัด ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดงาน "ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกรียติ 87พรรษา จังหวัดนครราชสีมา" โดยมีนายสมานพงษ์ เกลี้ยงลำยอง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคาร SME Bank เป็นประธานร่วม ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสี .... อ่านต่อ>>
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับธนาคาร SME Bank จัดงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับธนาคาร SME Bank จัดงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับธนาคาร SME Bank จัดงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับธนาคาร SME Bank จัดงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับธนาคาร SME Bank จัดงาน
ประมูลทรัพย์กับบังคับคดี ได้ทรัพย์ถูกตา ราคาถูกใจ
ชมถ่ายทอดสด การประมูลทรัพย์ของกรมบังคับคดี
ขายทอดตลาดบ้านและที่ดิน ขายทอดตลาดสิ่งของ ขายทอดตลาดธนาคาร รายงานผลการขายทอดตลาดทรัพย์ กฏระเบียบการขายทอดตลาด
สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 ต่อ 79
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร คลิกอ่านรายละเอียด
บังคับคดีอาเซียน
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เวบไซต์กรมบังคับดคี โฉมใหม่
 
   
 
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
บริการชำระค่าวางเงินประกันการประมูลด้วยบัตร ATM กรุงไทย
 
 
อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด คลิกดูหน้ารวมหัวข้อข่าวทั้งหมด นโยบายคณะรัฐมนตรี ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
สงวนลิขสิทธิ์ 2557 : กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม / ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th