Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ แบบฟอร์มติดต่อราชการ แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี
วิสัยทัศน์ :   บังคับคดีอย่างมืออาชีพ บนพี้นฐานความเป็นธรรม ตามมาตรฐานสากล อย่างมั่นคง... เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สิน ประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
ค้นหา
English Page
แผนผังเว็บไซต์
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
นโยบายคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับกรมบังคับคดี
บริการต่างๆของกรมบังคับคดี
ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
สาระน่ารู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
 
 
       สถิติผู้เข้าชมรายวัน  6,978สถิติผู้เข้าชมรายวัน  6,978สถิติผู้เข้าชมรายวัน  6,978สถิติผู้เข้าชมรายวัน  6,978สถิติผู้เข้าชมรายวัน  6,978
 
       สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 62,609สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 62,609สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 62,609สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 62,609สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 62,609สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 62,609
 
       
     
เครืิอข่ายประชาชน
เครือข่ายต่างประเทศตัวอย่างแบนเนอร์กรมบังคับคดี

ขายทอดตลาดกรมบังคับคดี


Download Acrobat ReaderDownload Flash Player


กรมบังคับคดีร่วมกับ สสว.จัดโครงการ สัมมนากฎหมายเพื่อผู้ประกอบการ SMEs กรมบังคับคดีร่วมกับ สสว.จัดโครงการ "สัมมนากฎหมายเพื่อผู้ประกอบการ SMEs"
13/1/2559

กรมบังคับคดีร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดโครงการ "สัมมนากฎหมายเพื่อผู้ประกอบการ SMEs" ระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม 2559

.... อ่านต่อ>>
รองอธิบดีกรมบังคับคดี ให้สัมภาษณ์ทางรายการสถานีประชาชน ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส รองอธิบดีกรมบังคับคดี ให้สัมภาษณ์ทางรายการสถานีประชาชน ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
10/2/2559

วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 14.00 น. นายทรงธรรม พูนเกษมทรัพย์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เข้าร่วมรายการสถานีประชาชนในหัวข้อ " พิพาทที่ดินส่วนกลางบ้านจ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมกับธนาคารโลก กรมบังคับคดีประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมกับธนาคารโลก
10/2/2559

วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2559) นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี นางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ได้จ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานที่  6 เรื่อง หลักประกันทางธุรกิจของคณะกรรมาธิการสหประชาชาติฯ กรมบังคับคดี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานที่ 6 เรื่อง หลักประกันทางธุรกิจของคณะกรรมาธิการสหประชาชาติฯ
10/2/2559

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 กรมบังคับคดี โดยนางรัตนา รัตนพัฒนากุล ผู้ตรวจราชการกรม และนายภัทระ วัฒนชัย นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานวิชาการ ร่วมเป็นคณะผ

.... อ่านต่อ>>
   
 
 
Open House 2016
สัมมนากฎหมายเพื่อผู้ประกอบการ SMEs
รายละเอียด ในคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น
คู่มือประชาชนเกี่ยวกับผู้ทำแผน
ยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบถามลำดับเจ้าหนี้ ในคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น
สายด่วน 1111 กรมบังคับคดี
LED Property ค้นหาทรัพย์ผ่านมือถือ
ร่างกฎหมายของกรมบังคับคดี
สถิติคดีต่างๆ
บังคับคดีอาเซียน
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
International Conference
100 คำถามน่าสนใจ
Doing Business
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

บริการชำระค่าวางเงินประกันการประมูลด้วยบัตร ATM กรุงไทย
แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ภารกิจวุฒิสภา
ศูนย์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการพัฒนากรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
 
อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด คลิกดูหน้ารวมหัวข้อข่าวทั้งหมด นโยบายคณะรัฐมนตรี ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
Web Browser Support : Internet Explorer