เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สิน ประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999     ขอเชิญเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีและประชาชนบริเวณใกล้เคียง ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเช้า และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวังอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เริ่มเวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ (ลานช้าง) อาคารกรมบังคับคดี
ค้นหา English Page
 
 
     สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,890สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,890สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,890สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,890สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,890
     สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 15,122สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 15,122สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 15,122สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 15,122สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 15,122สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 15,122
 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
นโยบายคณะรัฐมนตรี
หัวข้อติดต่อผู้บริหาร
 
สายตรงผู้บริหาร
 
 
 
ประวัติกรมบังคับคดี
 
โครงสร้างกรมบังคับคดี
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
ภารกิจและอำนาจหน้าที่
 
ผู้บริหารกรมบังคับคดี
 
แผนที่กรมบังคับคดี
 
ที่ตั้งสำนักงานบังคับคดีแพ่งฯ 1-6
 
 
 
เข้าสู่ระบบสอบถามสถานะคดี
 
ตรวจล้มละลาย(ระบบเก่า)
  ถวายสัตย์ปฎิญาณ
  ระบบลงนัดล่วงหน้า
  ข้อมูลสถิติ ที่มา : ฝ่ายนโยบายและแผน
 
หัวข้อเว็บไซต์สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ
  ท่านสามารถเยี่ยมชมเวบไซต์ของทาง สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และสาขาต่างๆ ได้ที่นี่
 
 
หัวข้อกลุ่มงานต่างๆ
 
งานตรวจสอบภายใน
 
กลุ่มงานนโยบายและแผน
 
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
 
 
หัวข้องานบังคับคดี
 
กองวิชาการและกฎหมาย
 
สำนักฟื้นฟูกิจการลูกหนี้
 
 
หัวข้อข้อมูลบริการ
 
รายงานการขายทอดตลาดทรัพย์
 
ระบบตรวจเลขเก็บหมายบังคับคดี
 
ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ
 
ท่านถาม - เราตอบ
 
วารสารกรมบังคับคดี
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
สมุดโทรศัพท์
 
 
. 
 
ประกาศสอบราคา
 
ประกาศประกวดราคา
 
ประกาศขายพัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุด
 
ผลการสอบราคา/ประกวดราคา
 
ประกาศราคากลาง
 
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ
 
หัวข้อลิงค์หน่วยงานราชการอื่นๆ
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
 
หน่วยงานราชการและอื่นๆ
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
หัวข้อ 100 คำถามยอดนิยม
เครืิอข่ายประชาชน
เครือข่ายต่างประเทศตัวอย่างแบนเนอร์กรมบังคับคดี

ขายทอดตลาดกรมบังคับคดี


Download Acrobat ReaderDownload Flash Player


ฟื้นฟูกิจการ "สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น" ตรวจสอบรายชื่อเจ้าหนี้ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น แบบฟอร์มสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น
LED Property : Download Application on mobile
 
Topic
กรมบังคับคดี นัดจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ บริษัท รัตนโกสินทร์ประกันภัย จำกัด 4/8/2558 New
กรมบังคับคดี โดยกองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินคดีล้มละลาย นัดจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ในคดีล้มละลายของศาลแพ่ง หมายเลขคดีแดงที่ ล.86/2542 ระหว่าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชว์แสงการช่าง โจทก์ บริษัทรัตนโกสินทร์ประกันภัย จำกัด จำเลย ระหว่างวันที่ 4 – 7 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 ซึ่งคดี .... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี นัดจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ บริษัท รัตนโกสินทร์ประกันภัย จำกัด กรมบังคับคดี นัดจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ บริษัท รัตนโกสินทร์ประกันภัย จำกัด กรมบังคับคดี นัดจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ บริษัท รัตนโกสินทร์ประกันภัย จำกัด กรมบังคับคดี นัดจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ บริษัท รัตนโกสินทร์ประกันภัย จำกัด กรมบังคับคดี นัดจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ บริษัท รัตนโกสินทร์ประกันภัย จำกัด
 
Topic
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเช้า และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 4/8/2558 New
วันนี้ (4 สิงหาคม 2558) เวลา 07.30 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดี ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเช้า และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ (ลานช้าง) อาคารกรมบังคับคดี .... อ่านต่อ>>
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเช้า และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเช้า และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเช้า และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเช้า และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเช้า และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
 
Topic
กรมบังคับคดีร่วมทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 988 รูป เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา 30/7/2558 New
วันนี้ (30 กรกฎาคม 2558) เวลา 07.30 น. นางเสงี่ยม กิจโกศล เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมบังคับคดี พร้อมกับเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ร่วมทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 988 รูป เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 และ วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา ท .... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 988 รูป เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา กรมบังคับคดีร่วมทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 988 รูป เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา กรมบังคับคดีร่วมทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 988 รูป เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา กรมบังคับคดีร่วมทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 988 รูป เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา กรมบังคับคดีร่วมทำบุญ ตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 988 รูป เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา
 
Topic
กรมบังคับคดี นัดจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ บริษัท รัตนโกสินทร์ประกันภัย จำกัด ในวันที่ 4 -7 ส.ค. 2558 29/7/2558 New
กรมบังคับคดี โดยกองติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินคดีล้มละลาย นัดจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ในคดีล้มละลายของศาลแพ่ง หมายเลขคดีแดงที่ ล.86/2542 ระหว่าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชว์แสงการช่าง โจทก์ บริษัทรัตนโกสินทร์ประกันภัย จำกัด จำเลย ระหว่างวันที่ 4 – 7 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 ซึ่งคดีด .... อ่านต่อ>>
ประมูลทรัพย์กับบังคับคดี ได้ทรัพย์ถูกตา ราคาถูกใจ
ชมถ่ายทอดสด การประมูลทรัพย์ของกรมบังคับคดี
ขายทอดตลาดบ้านและที่ดิน ขายทอดตลาดสิ่งของ ขายทอดตลาดธนาคาร รายงานผลการขายทอดตลาดทรัพย์ กฏระเบียบการขายทอดตลาด
สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 ต่อ 79
คู่มือประชาชน เรื่องจดทะเบียนผู้ทำแผนของสำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร คลิกอ่านรายละเอียด
บังคับคดีอาเซียน
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เวบไซต์กรมบังคับดคี โฉมใหม่
   
 
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
บริการชำระค่าวางเงินประกันการประมูลด้วยบัตร ATM กรุงไทย
 
 
อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด คลิกดูหน้ารวมหัวข้อข่าวทั้งหมด นโยบายคณะรัฐมนตรี ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
สงวนลิขสิทธิ์ 2557 : กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม / ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th