กรมบังคับคดีเข้าร่วมมหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชน ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการคลัง ระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2558 พร้อมกันทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ สงขลา ระยอง และอุดรธานี โดยกรมบังคับคดีจะมีกิจกรรมให้ความรู้ทางกฎหมาย จัดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ไกล่เกลี่ย และจัดนิทรรศการ ในส่วนของกรุงเทพมหานครจะจัดขึ้น ณ Hall 3 อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น.
ค้นหา English Page
 
 
     สถิติผู้เข้าชมรายวัน  8,010สถิติผู้เข้าชมรายวัน  8,010สถิติผู้เข้าชมรายวัน  8,010สถิติผู้เข้าชมรายวัน  8,010สถิติผู้เข้าชมรายวัน  8,010
     สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 39,359สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 39,359สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 39,359สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 39,359สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 39,359สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 39,359
 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
นโยบายคณะรัฐมนตรี
หัวข้อติดต่อผู้บริหาร
 
สายตรงผู้บริหาร
 
 
 
ประวัติกรมบังคับคดี
 
โครงสร้างกรมบังคับคดี
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
ภารกิจและอำนาจหน้าที่
 
ผู้บริหารกรมบังคับคดี
 
แผนที่กรมบังคับคดี
 
ที่ตั้งสำนักงานบังคับคดีแพ่งฯ 1-6
 
 
 
เข้าสู่ระบบสอบถามสถานะคดี
 
ตรวจล้มละลาย(ระบบเก่า)
  ถวายสัตย์ปฎิญาณ
  ระบบลงนัดล่วงหน้า
  ข้อมูลสถิติ ที่มา : ฝ่ายนโยบายและแผน
 
หัวข้อเว็บไซต์สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ
  ท่านสามารถเยี่ยมชมเวบไซต์ของทาง สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และสาขาต่างๆ ได้ที่นี่
 
 
หัวข้อกลุ่มงานต่างๆ
 
งานตรวจสอบภายใน
 
กลุ่มงานนโยบายและแผน
 
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
 
 
หัวข้องานบังคับคดี
 
กองวิชาการและกฎหมาย
 
สำนักฟื้นฟูกิจการลูกหนี้
 
 
หัวข้อข้อมูลบริการ
 
รายงานการขายทอดตลาดทรัพย์
 
ระบบตรวจเลขเก็บหมายบังคับคดี
 
ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ
 
ท่านถาม - เราตอบ
 
วารสารกรมบังคับคดี
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
สมุดโทรศัพท์
 
 
. 
 
ประกาศสอบราคา
 
ประกาศประกวดราคา
 
ประกาศขายพัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุด
 
ผลการสอบราคา/ประกวดราคา
 
ประกาศราคากลาง
 
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ
 
หัวข้อลิงค์หน่วยงานราชการอื่นๆ
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
 
หน่วยงานราชการและอื่นๆ
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
หัวข้อ 100 คำถามยอดนิยม
เครืิอข่ายประชาชน
เครือข่ายต่างประเทศตัวอย่างแบนเนอร์กรมบังคับคดี

ขายทอดตลาดกรมบังคับคดี


Download Acrobat ReaderDownload Flash Player


ฟื้นฟูกิจการ "สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น" ตรวจสอบรายชื่อเจ้าหนี้ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น แบบฟอร์มสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น
LED Property : Download Application on mobile
 
Topic
อธิบดีกรมบังคับคดีเยี่ยมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ 6/7/2558 New
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 กรมบังคับคดี โดย นางสาวรื่นวดีสุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายอินผล อะทะยศ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ และนางมยุรี มุทุสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี พร้อมคณะเจ้า .... อ่านต่อ>>
อธิบดีกรมบังคับคดีเยี่ยมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดีเยี่ยมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดีเยี่ยมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์
 
Topic
การนัดประชุมเจ้าหนี้ ครั้งที่ 8 (คดีล้มละลาย เลขแดงที่ 3261/2548) 3/7/2558 New
วันนี้ (3 กรกฎาคม 2558) เวลา 10.00 น. กองบังคับคดีล้มละลาย 1 กรมบังคับคดี ได้จัดการประชุมเจ้าหนี้ ครั้งที่ 8 คดีล้มละลาย เลขแดงที่ 3261/2548 บริษัท ยูนิเวสท์แลนด์ จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ (ที่เลื่อนมา) ตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 การประชุมเกี่ยวกับการแจ้งเจ้าหนี้ให้ทราบ .... อ่านต่อ>>
การนัดประชุมเจ้าหนี้ ครั้งที่ 8 (คดีล้มละลาย เลขแดงที่ 3261/2548) การนัดประชุมเจ้าหนี้ ครั้งที่ 8 (คดีล้มละลาย เลขแดงที่ 3261/2548) การนัดประชุมเจ้าหนี้ ครั้งที่ 8 (คดีล้มละลาย เลขแดงที่ 3261/2548) การนัดประชุมเจ้าหนี้ ครั้งที่ 8 (คดีล้มละลาย เลขแดงที่ 3261/2548) การนัดประชุมเจ้าหนี้ ครั้งที่ 8 (คดีล้มละลาย เลขแดงที่ 3261/2548)
 
Topic
กรมบังคับคดี ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 42 ปี เนชั่นกรุ๊ป 1/7/2558 New
วันนี้ (1 กรกฎาคม 2558) เวลา 11.19 น. นางเสงี่ยม กิจโกศล เลขานุการกรมบังคับคดี พร้อมคณะ เป็นตัวแทนมอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)หรือ Nation Group ก่อตั้งมาครบรอบ 42 โดยมีนายเทพชัย แซ่หย่อง บรรณาธิการเครือเนชั่น เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารอินเตอร์ลิ .... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 42 ปี เนชั่นกรุ๊ป กรมบังคับคดี ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 42 ปี เนชั่นกรุ๊ป
 
Topic
คดีสหกรณ์เครดิตยูเนียน คลองจั่น จำกัด (ฟ.10/2558) 1/7/2558 New
วันนี้ (1 กรกฎาคม 2558) สำนักงานฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี ได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหนี้ ในคดีสหกรณ์เครดิตยูเนียน คลองจั่น จำกัด (ฟ.10/2558) ที่โต้แย้งคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหน้ารายอื่นที่มาขอรับตรวจสำนวนคำขอรับชำระหนี้รายที่ตนเองโต้แย้งไว้ เพื่อประกอบการสอบสวนคำโต้แย้งของเจ้าหนี้เอง ระหว่างว .... อ่านต่อ>>
คดีสหกรณ์เครดิตยูเนียน คลองจั่น จำกัด (ฟ.10/2558) คดีสหกรณ์เครดิตยูเนียน คลองจั่น จำกัด (ฟ.10/2558) คดีสหกรณ์เครดิตยูเนียน คลองจั่น จำกัด (ฟ.10/2558) คดีสหกรณ์เครดิตยูเนียน คลองจั่น จำกัด (ฟ.10/2558) คดีสหกรณ์เครดิตยูเนียน คลองจั่น จำกัด (ฟ.10/2558)
ประมูลทรัพย์กับบังคับคดี ได้ทรัพย์ถูกตา ราคาถูกใจ
ชมถ่ายทอดสด การประมูลทรัพย์ของกรมบังคับคดี
ขายทอดตลาดบ้านและที่ดิน ขายทอดตลาดสิ่งของ ขายทอดตลาดธนาคาร รายงานผลการขายทอดตลาดทรัพย์ กฏระเบียบการขายทอดตลาด
สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 ต่อ 79
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร คลิกอ่านรายละเอียด
บังคับคดีอาเซียน
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เวบไซต์กรมบังคับดคี โฉมใหม่
   
 
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
บริการชำระค่าวางเงินประกันการประมูลด้วยบัตร ATM กรุงไทย
 
 
อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด คลิกดูหน้ารวมหัวข้อข่าวทั้งหมด นโยบายคณะรัฐมนตรี ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
สงวนลิขสิทธิ์ 2557 : กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม / ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th