Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
วิสัยทัศน์ :   บังคับคดีอย่างมืออาชีพ บนพี้นฐานความเป็นธรรม ตามมาตรฐานสากล อย่างมั่นคง........>>> เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สิน ประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999 กรมบังคับคดีได้รับรางวัลชมเชย องค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ 6 โดยสำนักงาน ป.ป.ช.
ค้นหา
English Page
 
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เกี่ยวกับกรมบังคับคดี
สายตรงผู้บริหาร
บริการต่างๆของกรมบังคับคดี
ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
สาระน่ารู้
ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม
 
 
 
       สถิติผู้เข้าชมรายวัน  140สถิติผู้เข้าชมรายวัน  140สถิติผู้เข้าชมรายวัน  140
 
       สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 65,408สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 65,408สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 65,408สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 65,408สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 65,408สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 65,408
 
       
   
เครืิอข่ายประชาชน
เครือข่ายต่างประเทศ
แบบแสดงความคิดเห็นตัวอย่างแบนเนอร์กรมบังคับคดี

ขายทอดตลาดกรมบังคับคดี


Download Acrobat ReaderDownload Flash Player


Level AA conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

ประกาศใช้ พรบ.ใหม่แล้ว ประชุมแสดงความคิดเห็นแนวคิดในการยกร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขายทอดตลาด ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ...
พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง... ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น... ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น...
กรมบังคับคดีจัดประชุมแสดงความคิดเห็นแนวคิดในการยกร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขายทอดตลาด ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... กรมบังคับคดีจัดประชุมแสดงความคิดเห็นแนวคิดในการยกร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขายทอดตลาด ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....
19/10/2560

วันนี้ (19 ตุลาคม 2560)เวลา 13.30 น. กรมบังคับคดี จัดประชุมแสดงความคิดเห็นแนวคิดในการยกร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขายทอดตลาด ด

.... อ่านต่อ>>
อธิบดีกรมบังคับคดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมบังคับคดี ร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีผู้พิพากษา ศาลล้มละลายกลาง อธิบดีกรมบังคับคดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมบังคับคดี ร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีผู้พิพากษา ศาลล้มละลายกลาง
19/10/2560

วันนี้ (19 ตุลาคม 2560) เวลา 09.30 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี และคณะผู้บริหา

.... อ่านต่อ>>
อธิบดีกรมบังคับคดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมบังคับคดี ร่วมแสดงความยินดีกับอัยการสูงสุด อธิบดีกรมบังคับคดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมบังคับคดี ร่วมแสดงความยินดีกับอัยการสูงสุด
19/10/2560

วันนี้ (19 ตุลาคม 2560) เวลา 08.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางศศิวิมล ธนศ

.... อ่านต่อ>>
อธิบดีกรมบังคับคดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมบังคับคดี ร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง อธิบดีกรมบังคับคดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมบังคับคดี ร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
18/10/2560

วันนี้ (18 ตุลาคม 2560) เวลา 13.30 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางศศิวิมล ธนศ

.... อ่านต่อ>>
   
 
Doing Business
รวมแบนเนอร์ โครงการบ้านประชารัฐ วีดีทัศน์ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมฯ
 
อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด คลิกดูหน้ารวมหัวข้อข่าวทั้งหมด
Web Browser Support : Internet Explorer