กรมบังคับคดีขอแจ้งให้ทราบว่าการขายทอดตลาดทรัพย์ตามประกาศ ขายทอดตลาดที่มีกำหนดขายนัดที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นไป ผู้ซื้อทรัพย์ได้จากการขายทอดตลาดจะต้องเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมในการโอนค่าภาษีต่างๆจากการขายอสังหาริมทรัพย์และค่าอากรตามประมวลรัษฎากรเองทั้งหมด ณ สำนักงานที่ดินที่จดทะเบียน โดยผู้ซื้อทรัพย์ไม่สามารถนำใบเสร็จรับเงินค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายหรือค่าอากรแสตมป์มาขอรับเงินคืนจาก เจ้าพนักงานบังคับคดี หรือ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าพนักงานบังคับคดี หรือ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ค้นหา
 
 
     สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,515สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,515สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,515สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,515สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,515
     สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 8,465สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 8,465สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 8,465สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 8,465สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 8,465
 
 
หัวข้อติดต่อผู้บริหาร
 
สายตรงผู้บริหาร
 
 
 
ประวัติกรมบังคับคดี
 
โครงสร้างกรมบังคับคดี
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
ภารกิจและอำนาจหน้าที่
 
ผู้บริหารกรมบังคับคดี
 
แผนที่กรมบังคับคดี
 
ที่ตั้งสำนักงานบังคับคดีแพ่งฯ 1-6
 
 
 
เข้าสู่ระบบสอบถามสถานะคดี
 
ตรวจล้มละลาย(ระบบเก่า)
  ถวายสัตย์ปฎิญาณ
  ระบบลงนัดล่วงหน้า
  ข้อมูลสถิติ ที่มา : ฝ่ายนโยบายและแผน
 
หัวข้อเว็บไซต์สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ
 
  ท่านสามารถเยี่ยมชมเวบไซต์ของทาง สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และสาขาต่างๆ ได้ที่นี่
 
 
หัวข้อกลุ่มงานต่างๆ
 
งานตรวจสอบภายใน
 
กลุ่มงานนโยบายและแผน
 
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
 
 
หัวข้องานบังคับคดี
 
กองวิชาการและกฎหมาย
 
สำนักฟื้นฟูกิจการลูกหนี้
 
 
หัวข้อข้อมูลบริการ
 
รายงานการขายทอดตลาดทรัพย์
 
ระบบตรวจเลขเก็บหมายบังคับคดี
 
ท่านถาม - เราตอบ
 
วารสารกรมบังคับคดี
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
 
. 
 
ประกาศสอบราคา
 
ประกาศประกวดราคา
 
ประกาศขายพัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุด
 
ผลการสอบราคา/ประกวดราคา
 
ประกาศราคากลาง
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ
 
หัวข้อลิงค์หน่วยงานราชการอื่นๆ
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
 
หน่วยงานราชการและอื่นๆ
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
หัวข้อ 100 คำถามยอดนิยม
เครืิอข่ายประชาชน
เครือข่ายต่างประเทศตัวอย่างแบนเนอร์กรมบังคับคดี

ขายทอดตลาดกรมบังคับคดี


Download Acrobat ReaderDownload Flash Player


ประมูลทรัพย์กับบังคับคดี ได้ทรัพย์ถูกตา ราคาถูกใจ
ชมถ่ายทอดสด การประมูลทรัพย์ของกรมบังคับคดี
ขายทอดตลาดบ้านและที่ดิน ขายทอดตลาดสิ่งของ ขายทอดตลาดธนาคาร รายงานผลการขายทอดตลาดทรัพย์ กฏระเบียบการขายทอดตลาด
ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป
บังคับคดีอาเซียน
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
Topic
กรมบังคับคดีเข้าร่วมงานครบรอบ 68 ปี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 1/8/2557 New
วันนี้ (1 สิงหาคม 2557) เวลา 10.30 น. นางวรรณี บัณฑิตไทย เลขานุการกรม เป็นตัวแทนกรมบังคับคดี เข้าร่วมงานครบรอบ 68 ปี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ณ ชั้น 2 บริษัทโพสต์ พับลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ถนนสุนทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ .... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมงานครบรอบ 68 ปี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
 
Topic
โครงการอบรม“การบังคับคดีล้มละลาย” รุ่นที่ 3 31/7/2557 New
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 กบค.ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบังคับคดีล้มละลาย” รุ่นที่ 3 ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ที่ปฏิบัติหน้าที่ในกองบังคับคดีล้มละลาย 1- 6 ส .... อ่านต่อ>>
โครงการอบรม“การบังคับคดีล้มละลาย” รุ่นที่ 3 โครงการอบรม“การบังคับคดีล้มละลาย” รุ่นที่ 3 โครงการอบรม“การบังคับคดีล้มละลาย” รุ่นที่ 3 โครงการอบรม“การบังคับคดีล้มละลาย” รุ่นที่ 3 โครงการอบรม“การบังคับคดีล้มละลาย” รุ่นที่ 3
 
Topic
การตรวจรับการประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ 30/7/2557 New
วันนี้ (30 กรกฎาคม 2557) เวลา 9.30 น. นางรสพร สุขสมพร รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในการตรวจรับการประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 ที่ห้องประชุมคชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี ซึ่งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัต .... อ่านต่อ>>
การตรวจรับการประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ การตรวจรับการประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ การตรวจรับการประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ การตรวจรับการประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ การตรวจรับการประเมินรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
 
Topic
อธ.กบค. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 30/7/2557 New
วันนี้ (30 กรกฎาคม 2557) เวลา 10.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงยุติธรรม เข้าบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ .... อ่านต่อ>>
อธ.กบค. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   อธ.กบค. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   อธ.กบค. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   อธ.กบค. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   อธ.กบค. เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
บริการชำระค่าวางเงินประกันการประมูลด้วยบัตร ATM กรุงไทย
 
 
อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด คลิกดูหน้ารวมหัวข้อข่าวทั้งหมด
สงวนลิขสิทธิ์ 2557 : กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม / ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th