เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สิน ประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
ค้นหา English Page
 
 
     สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,584สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,584สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,584สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,584สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,584
     สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 139,550สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 139,550สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 139,550สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 139,550สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 139,550สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 139,550สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 139,550
 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
นโยบายคณะรัฐมนตรี
หัวข้อติดต่อผู้บริหาร
 
สายตรงผู้บริหาร
 
 
 
ประวัติกรมบังคับคดี
 
โครงสร้างกรมบังคับคดี
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
ภารกิจและอำนาจหน้าที่
 
ผู้บริหารกรมบังคับคดี
 
แผนที่กรมบังคับคดี
 
ที่ตั้งสำนักงานบังคับคดีแพ่งฯ 1-6
 
 
 
เข้าสู่ระบบสอบถามสถานะคดี
 
ตรวจล้มละลาย(ระบบเก่า)
  ถวายสัตย์ปฎิญาณ
  ระบบลงนัดล่วงหน้า
  ข้อมูลสถิติ ที่มา : ฝ่ายนโยบายและแผน
 
หัวข้อเว็บไซต์สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ
  ท่านสามารถเยี่ยมชมเวบไซต์ของทาง สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และสาขาต่างๆ ได้ที่นี่
 
 
หัวข้อกลุ่มงานต่างๆ
 
งานตรวจสอบภายใน
 
กลุ่มงานนโยบายและแผน
 
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
 
 
หัวข้องานบังคับคดี
 
กองวิชาการและกฎหมาย
 
สำนักฟื้นฟูกิจการลูกหนี้
 
 
หัวข้อข้อมูลบริการ
 
รายงานการขายทอดตลาดทรัพย์
 
ระบบตรวจเลขเก็บหมายบังคับคดี
 
ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ
 
ท่านถาม - เราตอบ
 
วารสารกรมบังคับคดี
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
สมุดโทรศัพท์
 
 
. 
 
ประกาศสอบราคา
 
ประกาศประกวดราคา
 
ประกาศขายพัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุด
 
ผลการสอบราคา/ประกวดราคา
 
ประกาศราคากลาง
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ
 
หัวข้อลิงค์หน่วยงานราชการอื่นๆ
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
 
หน่วยงานราชการและอื่นๆ
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
หัวข้อ 100 คำถามยอดนิยม
เครืิอข่ายประชาชน
เครือข่ายต่างประเทศตัวอย่างแบนเนอร์กรมบังคับคดี

ขายทอดตลาดกรมบังคับคดี


Download Acrobat ReaderDownload Flash Player


ฟื้นฟูกิจการ "สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น"
LED Property : Download Application on mobile
 
Topic
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก จัดโครงการกรมบังคับคดีสัญจรเผยแพร่ความรู้สู่ภูมิภาค 26/3/2558 New
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก จัดโครงการกรมบังคับคดีสัญจรเผยแพร่ความรู้สู่ภูมิภาค เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี ต.พรหมณี อ.เมือง จังหวัดนครนายก โดยมีนางกุสุมา สุศิริวัฒ .... อ่านต่อ>>
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก จัดโครงการกรมบังคับคดีสัญจรเผยแพร่ความรู้สู่ภูมิภาค สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก จัดโครงการกรมบังคับคดีสัญจรเผยแพร่ความรู้สู่ภูมิภาค สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก จัดโครงการกรมบังคับคดีสัญจรเผยแพร่ความรู้สู่ภูมิภาค สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก จัดโครงการกรมบังคับคดีสัญจรเผยแพร่ความรู้สู่ภูมิภาค สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก จัดโครงการกรมบังคับคดีสัญจรเผยแพร่ความรู้สู่ภูมิภาค
 
Topic
กรมบังคับคดีจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 27/3/2558 New
วันนี้ (27 มีนาคม 2558) นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) กรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี การจัดอบรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข .... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมบังคับคดีจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมบังคับคดีจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมบังคับคดีจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมบังคับคดีจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
 
Topic
กรมบังคับคดีร่วมงานครบรอบการสถาปนากระทรวงยุติธรรม ๑๒๔ ปี 26/3/2558 New
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบการสถาปนา 124 ปี กระทรวงยุติธรรม ภายใต้หัวข้อ “124 ปีแห่งการอำนวยความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมแห่งความปลอดภัย” พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "เติมเต็มช่องว่าง สร้างศักยภาพไทยสู่ AC ด้วยศักยภาพกระบวนกา .... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมงานครบรอบการสถาปนากระทรวงยุติธรรม ๑๒๔ ปี กรมบังคับคดีร่วมงานครบรอบการสถาปนากระทรวงยุติธรรม ๑๒๔ ปี กรมบังคับคดีร่วมงานครบรอบการสถาปนากระทรวงยุติธรรม ๑๒๔ ปี กรมบังคับคดีร่วมงานครบรอบการสถาปนากระทรวงยุติธรรม ๑๒๔ ปี กรมบังคับคดีร่วมงานครบรอบการสถาปนากระทรวงยุติธรรม ๑๒๔ ปี
 
Topic
กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดีสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ครบรอบ 45 ปี 26/3/2558 New
วันนี้ (26 มีนาคม 2558) ผู้แทนกรมบังคับคดี ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 45 สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ณ อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร .... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดีสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ครบรอบ 45 ปี
ประมูลทรัพย์กับบังคับคดี ได้ทรัพย์ถูกตา ราคาถูกใจ
ชมถ่ายทอดสด การประมูลทรัพย์ของกรมบังคับคดี
ขายทอดตลาดบ้านและที่ดิน ขายทอดตลาดสิ่งของ ขายทอดตลาดธนาคาร รายงานผลการขายทอดตลาดทรัพย์ กฏระเบียบการขายทอดตลาด
มหกรรมไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา
สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 ต่อ 79
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร คลิกอ่านรายละเอียด
บังคับคดีอาเซียน
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เวบไซต์กรมบังคับดคี โฉมใหม่
 
   
 
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
บริการชำระค่าวางเงินประกันการประมูลด้วยบัตร ATM กรุงไทย
 
 
อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด คลิกดูหน้ารวมหัวข้อข่าวทั้งหมด นโยบายคณะรัฐมนตรี ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
สงวนลิขสิทธิ์ 2557 : กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม / ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th