กรมบังคับคดีขอแจ้งให้ทราบว่าการขายทอดตลาดทรัพย์ตามประกาศ ขายทอดตลาดที่มีกำหนดขายนัดที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นไป ผู้ซื้อทรัพย์ได้จากการขายทอดตลาดจะต้องเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมในการโอนค่าภาษีต่างๆจากการขายอสังหาริมทรัพย์และค่าอากรตามประมวลรัษฎากรเองทั้งหมด ณ สำนักงานที่ดินที่จดทะเบียน โดยผู้ซื้อทรัพย์ไม่สามารถนำใบเสร็จรับเงินค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายหรือค่าอากรแสตมป์มาขอรับเงินคืนจาก เจ้าพนักงานบังคับคดี หรือ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าพนักงานบังคับคดี หรือ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ค้นหา
 
 
     สถิติผู้เข้าชมรายวัน  9,259สถิติผู้เข้าชมรายวัน  9,259สถิติผู้เข้าชมรายวัน  9,259สถิติผู้เข้าชมรายวัน  9,259สถิติผู้เข้าชมรายวัน  9,259
     สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 135,125สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 135,125สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 135,125สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 135,125สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 135,125สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 135,125สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 135,125
 
 
หัวข้อติดต่อผู้บริหาร
 
สายตรงผู้บริหาร
 
 
 
ประวัติกรมบังคับคดี
 
ภาระกิจและอำนาจหน้าที่
 
ผู้บริหารกรมบังคับคดี
 
แผนที่กรมบังคับคดี
 
 
หัวข้อตรวจบุคคลล้มละลาย
 
ลงทะเบียน
 
เข้าสู่ระบบ
 
แสดงสถานะความเคลื่อนไหวของลูกหนี้
 
ตรวจฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
 
  ถวายสัตย์ปฎิญาณ
  ระบบลงนัดล่วงหน้า
  ข้อมูลสถิติ ที่มา : ฝ่ายนโยบายและแผน
 
หัวข้อเว็บไซต์สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ
 
  ท่านสามารถเยี่ยมชมเวบไซต์ของทาง สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และสาขาต่างๆ ได้ที่นี่
 
 
หัวข้อกลุ่มงานต่างๆ
 
งานตรวจสอบภายใน
 
กลุ่มงานนโยบายและแผน
 
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
 
 
หัวข้องานบังคับคดี
 
กองวิชาการและกฎหมาย
 
สำนักฟื้นฟูกิจการลูกหนี้
 
 
หัวข้อข้อมูลบริการ
 
รายงานการขายทอดตลาดทรัพย์
 
ระบบตรวจเลขเก็บหมายบังคับคดี
 
ท่านถาม - เราตอบ
 
วารสารกรมบังคับคดี
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
 
. 
 
ประกาศสอบราคา
 
ประกาศประกวดราคา
 
ประกาศขายพัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุด
 
ผลการสอบราคา/ประกวดราคา
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ
 
หัวข้อลิงค์หน่วยงานราชการอื่นๆ
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
 
หน่วยงานราชการและอื่นๆ
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
หัวข้อ 100 คำถามยอดนิยม
เครืิอข่ายประชาชน
เครือข่ายต่างประเทศตัวอย่างแบนเนอร์กรมบังคับคดี

ขายทอดตลาดกรมบังคับคดี


Download Acrobat ReaderDownload Flash Player


ประมูลทรัพย์กับบังคับคดี ได้ทรัพย์ถูกตา ราคาถูกใจ
ชมถ่ายทอดสด การประมูลทรัพย์ของกรมบังคับคดี
ขายทอดตลาดบ้านและที่ดิน ขายทอดตลาดสิ่งของ ขายทอดตลาดธนาคาร รายงานผลการขายทอดตลาดทรัพย์ กฏระเบียบการขายทอดตลาด (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
หลักสูตรอบรม การบังคับคดีเชิงบูรณาการ รุ่นที่ 3
ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป
บังคับคดีอาเซียน
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
Topic
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธยุติธรรมบดี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ 2557 11/4/2557 New
วันนี้ (11 เมษายน 2557) เวลา 10.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธยุติธรรมบดี เนื่องในประพณีสงกรานต์ 2557 ณ ห้องโถงชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี .... อ่านต่อ>>
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธยุติธรรมบดี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ 2557 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธยุติธรรมบดี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ 2557 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธยุติธรรมบดี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ 2557 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธยุติธรรมบดี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ 2557 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธยุติธรรมบดี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ 2557
 
Topic
ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เข้ารดน้ำขอพร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 10/4/2557
วันนี้ (10 เมษายน 2557) ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม นำโดย นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย เข้ารดน้ำขอพร ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยเกษม นิติสิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยมีอธิบดี รองอธิบดีจากหลายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม .... อ่านต่อ>>
ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เข้ารดน้ำขอพร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เข้ารดน้ำขอพร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เข้ารดน้ำขอพร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เข้ารดน้ำขอพร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เข้ารดน้ำขอพร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 
Topic
กรมบังคับคดีดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8/4/2557
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2557 กรมบังคับคดีได้ดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งช่างไฟฟ้า โดยมีนางขวัญระพี จุฬาพิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี และผู้บริหาร ลงพื้นที่สำรวจความเรียบร้อย พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่คุมสอบ และผู้เข้าสอบแข่งขัน ณ กรมบังคับคดี .... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมบังคับคดีดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมบังคับคดีดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมบังคับคดีดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมบังคับคดีดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 
Topic
พิธีปิดโครงการผึกอบรม หลักสูตร 2/4/2557
วันนี้ (2 เมษายน 2557) เวลา 15.00 น. อธ.กบค. ประธานกล่าวปิดงานโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “นักบัญชี ระดับกลาง” รุ่นที่ 2 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 มี.ค. – 2 เม.ย. 57 จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจทางการเงินและบัญชี แ .... อ่านต่อ>>
พิธีปิดโครงการผึกอบรม หลักสูตร พิธีปิดโครงการผึกอบรม หลักสูตร พิธีปิดโครงการผึกอบรม หลักสูตร พิธีปิดโครงการผึกอบรม หลักสูตร พิธีปิดโครงการผึกอบรม หลักสูตร
 
   
 
   
 
   
 
บริการชำระค่าวางเงินประกันการประมูลด้วยบัตร ATM กรุงไทย
 
 
อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด คลิกดูหน้ารวมหัวข้อข่าวทั้งหมด