dot pink สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี รายละเอียดคลิ๊กที่นี่... 
dot pink สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รายละเอียดคลิ๊กที่นี่... 
dot pink บัญชีแจ้งวันนัดตรวจบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ประจำเดือนเมษายน 2562 รายละเอียดคลิ๊กที่นี่.. 
dot pink สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาบริการ รายละเอียดคลิ๊กที่นี่... 
dot pink สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รายละเอียดคลิ๊กที่นี่... 
dot pink กรมบังคับคดีได้ขอใช้บัญชีพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งแต่ลำดับที่ 25, 29, 31-32, 36-37, 39-40, 12, 19 และลำดับที่ 21-24 มาประเมินสมรรถนะเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ กรมบังคับคดี หากท่านมีความประสงค์จะเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ท่านสามารถ Download ใบสมัคร (คลิ๊กที่นี่) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือยื่นผ่าน e-mail : oranut.k@led.mail.go.th ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2562 โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 
dot pink ประกาศ!! ขณะนี้มีอีเมล์ปลอม โดยใช้ชื่อผู้ส่งมาจาก led.mail.go.th โดยในเนื้อหาอ้างให้กดตาม link เพื่อแก้หรือสแกนไวรัสในเครื่องของท่าน รบกวนให้ลบทิ้งไปทันที โดยห้ามทำตามคำแนะนำในอีเมล์นั้นเด็ดขาด
dot pink ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรื่อง กำหนดสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะเพื่อโฆษณาคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลหรือประกาศหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย
dot pink รายการหุ้นของลูกค้าไม่ทราบชื่อ รายละเอียดคลิ๊กที่นี่..
dot pink ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องแจ้งให้มารับหลักทรัพย์คืน รายละเอียดคลิ๊กที่นี่..
dot pink หลักทรัพย์ที่สถาบันการเงินที่ล้มละลายถือครอง ตามประกาศประชุมเจ้าหนี้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
dot pink ประกาศเรื่องการตรวจสอบความถูกต้องในเอกสารของกรมบังคับคดี รายละเอียดคลิ๊ก...
dot pink กรมบังคับคดี ขอแจ้งช่องทางซึ่งเป็นแหล่งศูนย์รวมข้อมูลในการติดต่อราชการ ที่ www.info.go.th จึงเรียนมาเพื่อทราบ...