dot pink สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียดคลิ๊กที่นี่.. 
dot pink บัญชีแจ้งวันนัดตรวจบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดคลิ๊กที่นี่.. 
dot pink สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเดินหมาย รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...
dot pink สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ ประกาศรายชือผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดคลิ๊กที่นี่... 
dot pink กรมบังคับคดีร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...
dot pink ประกาศ!! ขณะนี้มีอีเมล์ปลอม โดยใช้ชื่อผู้ส่งมาจาก led.mail.go.th โดยในเนื้อหาอ้างให้กดตาม link เพื่อแก้หรือสแกนไวรัสในเครื่องของท่าน รบกวนให้ลบทิ้งไปทันที โดยห้ามทำตามคำแนะนำในอีเมล์นั้นเด็ดขาด
dot pink ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรื่อง กำหนดสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะเพื่อโฆษณาคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลหรือประกาศหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย
dot pink รายการหุ้นของลูกค้าไม่ทราบชื่อ รายละเอียดคลิ๊กที่นี่..
dot pink ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องแจ้งให้มารับหลักทรัพย์คืน รายละเอียดคลิ๊กที่นี่..
dot pink หลักทรัพย์ที่สถาบันการเงินที่ล้มละลายถือครอง ตามประกาศประชุมเจ้าหนี้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
dot pink ประกาศเรื่องการตรวจสอบความถูกต้องในเอกสารของกรมบังคับคดี รายละเอียดคลิ๊ก...
dot pink กรมบังคับคดี ขอแจ้งช่องทางซึ่งเป็นแหล่งศูนย์รวมข้อมูลในการติดต่อราชการ ที่ www.info.go.th จึงเรียนมาเพื่อทราบ...