ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ และ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...   (26/09/60)
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...   (26/09/60)
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะทำการย้ายที่ทำการไปยังที่ทำการแห่งใหม่ ในระหว่างวันที่ 25-30 กันยายน 2560 ณ ที่ตั้งอาคารเลขที่ 6/5-7 ซอย 5 (ถนนขุนลุมประพาส) ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน หากต้องการติดต่อในช่วงเวลาดังกล่าว กรูณาติดต่อมาที่ 088-1371749 จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้...   (01/10/60)
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...   (30/09/60)
บัญชีแจ้งวันนัดตรวจบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ประจำเดือนกันยายน 2560 รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...  
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานีประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...  (25/09/60)
ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรื่อง กำหนดสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะเพื่อโฆษณาคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลหรือประกาศหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
หลักทรัพย์ที่สถาบันการเงินที่ล้มละลายถือครอง ตามประกาศประชุมเจ้าหนี้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 
ประกาศเรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องในเอกสารของกรมบังคับคดี รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...  
กรมบังคับคดีขอแจ้งช่องทางซึ่งเป็นแหล่งศูนย์รวมข้อมูลในการติดต่อราชการ ที่ www.info.go.th จึงเรียนมาเพื่อทราบ...