สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมา
รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...
(02/05/60)  

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงครามแจ้งว่าหมายเลขโทรศัพท์ 034-716256-7 และ 034-714513 ขณะนี้สามารถใช้งานได้ตามปกติจึงเรียนมาเพื่อทราบ...  (02/05/60)  

ประกาศกำหนดวันสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดคลิ๊กที่นี่... (02/05/60)  
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว จะดำเนินการย้ายที่ทำการจากเดิมไปยังสำนักงานแห่งใหม่ ณ อาคารเลขที่ 999 หมู่ 8
ถนนภูเขียว-ชุมแพ ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ หมายเลขโทรศัพท์ มีดังนี้  (01/05/60)
     งานธุรการและโทรสาร 044-056530
     งานนิติกร 044-056531
     งานการเงิน 044-056532
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ...
บัญชีแจ้งวันนัดตรวจบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ประจำเดือนเมษายน 2560 รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...  
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
หลักทรัพย์ที่สถาบันการเงินที่ล้มละลายถือครอง ตามประกาศประชุมเจ้าหนี้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 
ประกาศเรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องในเอกสารของกรมบังคับคดี รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...  
กรมบังคับคดีขอแจ้งช่องทางซึ่งเป็นแหล่งศูนย์รวมข้อมูลในการติดต่อราชการ ที่ www.info.go.th จึงเรียนมาเพื่อทราบ...