สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...   (20/03/60)
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเดินหมาย รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...   (20/03/60)
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...
  (17/03/60)
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...
  (24/02/60)
บัญชีแจ้งวันนัดตรวจบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...  
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...
 (02/03/60)
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...   (27/02/60)
รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ทุนพัฒนาข้าราชการ (ทุนศึกษา) รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...
 (01/04/60)
รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ทุนพัฒนาข้าราชการ (ทุนศึกษา) รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...
 (01/04/60)
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร จะดำเนินการย้ายที่ทำการใหม่ ณ อาคารเลขที่ 316 หมู่ 1 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ในวันที่ 30 มกราคม 2560 จึงเรียนมาเพื่อทราบ... 
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
หลักทรัพย์ที่สถาบันการเงินที่ล้มละลายถือครอง ตามประกาศประชุมเจ้าหนี้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 
ประกาศเรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องในเอกสารของกรมบังคับคดี รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...  
กรมบังคับคดีขอแจ้งช่องทางซึ่งเป็นแหล่งศูนย์รวมข้อมูลในการติดต่อราชการ ที่ www.info.go.th จึงเรียนมาเพื่อทราบ...