ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ...   (04/04/60)
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ...   (04/04/60)
ประกาศสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ...   (22/04/60)
บัญชีแจ้งวันนัดตรวจบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ประจำเดือนมีนาคม 2560 รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...  
รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ทุนพัฒนาข้าราชการ (ทุนศึกษา) รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...
 (01/04/60)
รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ทุนพัฒนาข้าราชการ (ทุนศึกษา) รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...
 (01/04/60)
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร จะดำเนินการย้ายที่ทำการใหม่ ณ อาคารเลขที่ 316 หมู่ 1 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ในวันที่ 30 มกราคม 2560 จึงเรียนมาเพื่อทราบ... 
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
หลักทรัพย์ที่สถาบันการเงินที่ล้มละลายถือครอง ตามประกาศประชุมเจ้าหนี้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 
ประกาศเรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องในเอกสารของกรมบังคับคดี รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...  
กรมบังคับคดีขอแจ้งช่องทางซึ่งเป็นแหล่งศูนย์รวมข้อมูลในการติดต่อราชการ ที่ www.info.go.th จึงเรียนมาเพื่อทราบ...