สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัยประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประ้เมินความรู้ความสามารถ และสมรรถนะ รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...  
รายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ทุนพัฒนาข้าราชการ (ทุนศึกษา) รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...
 
รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ทุนพัฒนาข้าราชการ (ทุนศึกษา) รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...
 
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...  
ขอความร่วมมืองดการให้ของขวัญในเทศกาลปีใหม่ รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...  
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร จะดำเนินการย้ายที่ทำการใหม่ ณ อาคารเลขที่ 316 หมู่ 1 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ในวันที่ 30 มกราคม 2560 จึงเรียนมาเพื่อทราบ... 
บัญชีแจ้งวันนัดตรวจบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ประจำเดือนมกราคม 2560 รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...  
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทั้ง 3 ตำแหน่ง รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...   (16/01/60)
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...  (16/01/60)
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...  (28/12/59)
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...  (20/01/60)
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
หลักทรัพย์ที่สถาบันการเงินที่ล้มละลายถือครอง ตามประกาศประชุมเจ้าหนี้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมบังคับคดี 
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 จะทำการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ LOT ที่ 16 ลำดับที่ 25 ในคดีของศาลล้มละลายกลาง หมายเลขแดงที่ 391/2543 ระหว่าง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด ผู้สวมสิทธิ โจทก์(เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์) บริษัท ไทยแมล่อนโปลีเอสเตอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ 1 นายชาญวุฒิ โพธิรัตนังกูร ที่ 2 จำเลย (ลูกหนี้) จะทำการขายนัดแรกในวันที่ 5 มกราคม 2560 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ประกาศเรื่อง การตรวจสอบความถูกต้องในเอกสารของกรมบังคับคดี รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...  
กรมบังคับคดีขอแจ้งช่องทางซึ่งเป็นแหล่งศูนย์รวมข้อมูลในการติดต่อราชการ ที่ www.info.go.th จึงเรียนมาเพื่อทราบ...