dot pink สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อปฏิบัติงานสำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาพล โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...
dot pink สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ จะขนย้ายของไปที่ทำการแห่งใหม่ ระหว่างวันที่ 21-22 ต.ค.62 และจะเปิดให้บริการ ณ สบจ.แห่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค.62 เป็นต้นไป
โทร.02-3871728-32
Fax: 02-3871634, 02-3952863 (ใช้เลขหมายเดิมทั้งหมด)
ที่อยู่แห่งใหม่ เลขที่ 411 หมู่ 4 ถ.สุขุมวิทต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ...
dot pink บัญชีแจ้งวันนัดตรวจบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ประจำเดือนตุลาคม 2562 รายละเอียดคลิ๊กที่นี่..
dot pink ประกาศ!! ขณะนี้มีอีเมล์ปลอม โดยใช้ชื่อผู้ส่งมาจาก led.mail.go.th โดยในเนื้อหาอ้างให้กดตาม link เพื่อแก้หรือสแกนไวรัสในเครื่องของท่าน รบกวนให้ลบทิ้งไปทันที โดยห้ามทำตามคำแนะนำในอีเมล์นั้นเด็ดขาด
dot pink ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรื่อง กำหนดสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะเพื่อโฆษณาคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลหรือประกาศหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย
dot pink รายการหุ้นของลูกค้าไม่ทราบชื่อ อ่านรายละเอียด..
dot pink ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องแจ้งให้มารับหลักทรัพย์คืน อ่านรายละเอียด..
dot pink หลักทรัพย์ที่สถาบันการเงินที่ล้มละลายถือครอง ตามประกาศประชุมเจ้าหนี้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
dot pink ประกาศเรื่องการตรวจสอบความถูกต้องในเอกสารของกรมบังคับคดี อ่านรายละเอียด..
dot pink กรมบังคับคดี ขอแจ้งช่องทางซึ่งเป็นแหล่งศูนย์รวมข้อมูลในการติดต่อราชการ ที่ www.info.go.th จึงเรียนมาเพื่อทราบ...