บัญชีแจ้งวันนัดตรวจบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ประจำเดือนมกราคม 2564 รายละเอียดคลิ๊กที่นี่..
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกใบรับเงินขายทรัพย์ (ต่างจังหวัด) ในราชการกรมบังคับคดี รายละเอียดคลิ๊กที่นี่..
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงินคดีแพ่ง (ต่างจังหวัด) ในราชการกรมบังคับคดี รายละเอียดคลิ๊กที่นี่..
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง ยกเลิกใบเสร็จรับเงินคดีแพ่ง (ต่างจังหวัด) ในราชการกรมบังคับคดี รายละเอียดคลิ๊กที่นี่..
แนวทางการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลิ๊กที่นี่...
การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้บัตรประจำตัวประชาชน รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...
การติดต่องานหนังสือในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...
กรมบังคับคดีขอความร่วมมือประชาชนในการติดต่อขอรับบริการ ณ กรมบังคับคดี ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...
ประกาศ!! ขณะนี้มีอีเมล์ปลอม โดยใช้ชื่อผู้ส่งมาจาก led.mail.go.th โดยในเนื้อหาอ้างให้กดตาม link เพื่อแก้หรือสแกนไวรัสในเครื่องของท่าน รบกวนให้ลบทิ้งไปทันที โดยห้ามทำตามคำแนะนำในอีเมล์นั้นเด็ดขาด
ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรื่อง กำหนดสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะเพื่อโฆษณาคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลหรือประกาศหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย
รายการหุ้นของลูกค้าไม่ทราบชื่อ อ่านรายละเอียด..
ประกาศเรื่องการตรวจสอบความถูกต้องในเอกสารของกรมบังคับคดี อ่านรายละเอียด..
กรมบังคับคดี ขอแจ้งช่องทางซึ่งเป็นแหล่งศูนย์รวมข้อมูลในการติดต่อราชการ ที่ www.info.go.th จึงเรียนมาเพื่อทราบ...