dot pink สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อปฏิบัติงานสำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาพล อ่านรายละเอียด...
dot pink สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเดินหมาย เพื่อปฏิบัติงานสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี อ่านรายละเอียด...