dot pink การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งจ้างเหมาบริการ ของกรมบังคับคดี อ่านรายละเอียด..
dot pink สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป อ่านรายละเอียด...
dot pink การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของกรมบังคับคดี อ่านรายละเอียด..