dot pink การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งจ้างเหมาบริการ (คนพิการ) รายละเอียดคลิ๊กที่นี่..
dot pink การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งจ้างเหมาบริการ รายละเอียดคลิ๊กที่นี่..
dot pink การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายละเอียดคลิ๊กที่นี่..