home หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
คู่มือประชาชนจดทะเบียนผู้ทำแผน ของกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
 
กฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนและการกำหนดคุณสมบัติผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
การขอใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนสำหรับผู้ยื่นคำขอเป็นบุคคลธรรมดา
การขอใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนสำหรับผู้ยื่นคำขอเป็นคณะบุคคล
การขอใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนสำหรับผู้ยื่นคำขอเป็นนิติบุคคล
การขอใบอนุญาตเป็นผู้บริหารแผนสำหรับผู้ยื่นคำขอเป็นบุคคลธรรมดา
การขอใบอนุญาตเป็นผู้บริหารแผนสำหรับผู้ยื่นคำขอเป็นคณะบุคคล
การขอใบอนุญาตเป็นผู้บริหารแผนสำหรับผู้ยื่นคำขอเป็นนิติบุคคล
การขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนสำหรับผู้ยื่นคำขอเป็นบุคคลธรรมดา
การขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนสำหรับผู้ยื่นคำขอเป็นคณะบุคคล
การขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้ทำแผนสำหรับผู้ยื่นคำขอเป็นนิติบุคคล
การขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้บริหารแผนสำหรับผู้ยื่นคำขอเป็นบุคคลธรรมดา
การขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้บริหารแผนสำหรับผู้ยื่นคำขอเป็นคณะบุคคล
การขอต่อใบอนุญาตเป็นผู้บริหารแผนสำหรับผู้ยื่นคำขอเป็นนิติบุคคล
ปกหน้า
ปกหลัง
คำนำ
สารบัญ
 
 
ระบบบริการประชาชน (E-Service)
dot-wh เข้าสู่ระบบสอบถามสถานะคดี
dot-wh ค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด
dot-wh ตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดีล้มละลาย
dot-wh ระบบการรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้า
dot-wh การส่งเงินอายัดและเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านล้านหลัง
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านประชารัฐ
dot-wh ขายทอดตลาดสิ่งของ
dot-wh รายงานผลการขายทอดตลาด
dot-wh คู่มือผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
dot-wh Manual for Buyers
dot-wh ท่านถาม-เราตอบ
dot-wh คู่มือ / กฎหมาย เพื่อประชาชน
dot-wh คู่มือ / ขั้นตอนการบังคับคดี
dot-wh แบบฟอร์มติดต่อราชการ
dot-wh ยื่นคำร้อง ทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh infographic
dot-wh ตรวจสอบจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์การเข้าประมูลทรัพย์
dot-wh ดาวน์โหลด Application On Mobile

เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ดีกับ Microsoft Internet Explorer 11 ขึ้นไป หรือ Google Chrome, Firefox, Safari เวอร์ชั่นล่าสุด
กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
hotline

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
face1  twister-01  line-01  WCAG 2.0 (Level AAA) 
สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  6,279สถิติผู้เข้าชมรายวัน  6,279สถิติผู้เข้าชมรายวัน  6,279สถิติผู้เข้าชมรายวัน  6,279สถิติผู้เข้าชมรายวัน  6,279
สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 155,748สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 155,748สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 155,748สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 155,748สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 155,748สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 155,748สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 155,748