home หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร iconmenu
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัย ที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
        icon สถิติคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
                icon ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561
        icon สถิติคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
                icon ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2561
                icon ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561
                icon ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561
                icon ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
                icon ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
                icon ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2561
                icon ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2561
                icon ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
                icon ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2561
                icon ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2560
                icon ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560
                icon ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2560
        icon สถิติคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
                icon ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2560
                icon ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560
                icon ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560
                icon ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2560
                icon ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560
                icon ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2560
                icon ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2560
                icon ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
                icon ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2560
                icon ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2559
                icon ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2559
                icon ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2559
        icon สถิติคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
                icon ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2559
                icon ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559
                icon ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2559
                icon ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559
                icon ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559
                icon ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2559
                icon ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2559
                icon ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
                icon ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2559
                icon ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2558
                icon ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558
                icon ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2558
        icon สถิติคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
                icon ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2558
                icon ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2558
                icon ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2558
                icon ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2558
                icon ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2558
                icon ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2558
                icon ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
                icon ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2558
                icon ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2557
                icon ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2557
                icon ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2557
        icon สถิติคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
                icon ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2557
                icon ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557
                icon ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557
                icon ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2557
                icon ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557
                icon ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2557
                icon ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2557
                icon ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2557
                icon ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2557
                icon ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2556
                icon ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556
                icon ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2556
        icon สถิติคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
                icon ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2556
                icon ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2556
 

 
กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th

hotline

face1 WCAG 2.0 (Level AAA)
สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,217สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,217สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,217สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,217สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,217
สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 80,619สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 80,619สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 80,619สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 80,619สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 80,619สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 80,619