ledlogo
เปลี่ยนการแสดงผล  :
th-flag en-flag
ledlogo
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร : กรมบังคับคดี
หน้าหลัก / ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร / ข้อมูลข่าวสารตามคณะกรรมการกำหนด

ข้อมูลข่าวสารตามคณะกรรมการกำหนด


icon ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
icon สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
icon สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
icon เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
icon งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ
icon การเข้ารับการฝึกอบรม
icon ที่สาธารณประโยชน์ (กรมบังคับคดีไม่มีเอกสารเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่อ้างถึง)
icon รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ
icon ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรมและโปร่งใส
icon คู่มือมาตรฐานการให้บริการประชาชนของกรมบังคับคดี
icon ตัวอย่าง : การให้บริการตามคู่มือมาตรฐานการให้บริการของกรมบังคับคดี
icon สัญญาอื่นๆ
 
กรมบังคับคดี 189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
สายด่วนกรมบังคับคดี : 1111 ต่อ 79
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
รองรับการทำงานบน Microsoft Internet Explorer 11 หรือ Google Chrome, Firefox, Safari ล่าสุด
| Website Policy | Security Policy | Privacy Policy | Sitemap |
สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  2,713สถิติผู้เข้าชมรายวัน  2,713สถิติผู้เข้าชมรายวัน  2,713สถิติผู้เข้าชมรายวัน  2,713สถิติผู้เข้าชมรายวัน  2,713   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 405,465สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 405,465สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 405,465สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 405,465สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 405,465สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 405,465สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 405,465
Copyright 2020 By Legal Execution Department