home หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
          icon บทความ เรื่อง "เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง ใครก็ขอดูได้"
          icon บทความ เรื่อง "สำนวนสอบข้อเท็จจริง ทำไมเปิดตอนนี้ไม่ได้"
          icon บทความ เรื่อง "ขอเทปบันทึกเสียงที่ประชุม เพื่อปกป้องสิทธิได้ไหมครับ"
          icon บทความ เรื่อง "ผมถูกฟ้อง ขอผมเถอะ"
          icon บทความ เรื่อง "สร้างรั้วทับคลอง"
          icon บทความ เรื่อง "อยากรู้เรื่อง เงินโรงเรียน"
          icon บทความ เรื่อง "ยกเลิกประกาศสอบราคาทำไม ?"
          icon บทความ เรื่อง "เราไม่เอา โรงไฟฟ้าขยะ"
          icon บทความ เรื่อง "อยากรู้ความเห็นฝ่ายกฎหมายให้ขยายสัญญา"
          icon บทความ เรื่อง "ขอข้อมูลไปฟ้องให้ไปยูเทิร์นที่อื่น"
          icon บทความ เรื่อง "ขอเงินคืน"
          icon บทความ เรื่อง "ขอติดค้างไว้ก่อน"
          icon บทความ เรื่อง "น้ำตาลไม่หวาน"
          icon บทความ เรื่อง "ผมผิด แต่ก็ยังอยากรู้"
          icon บทความ เรื่อง "ขอไปใช้ในศาล"
          icon บทความ เรื่อง "ใครมีสิทธิ"
          icon บทความ เรื่อง "อยากเก็บเรื่องของตัวเอง"
          icon บทความ เรื่อง "ผมเข้าบ้านไม่ได้"
          icon บทความ เรื่อง "เรื่องเกิดจากขยะ"
          icon บทความ เรื่อง "ไม่ต้องปิดหรอกครับ"
          icon บทความ เรื่อง "ไปสร้างที่อื่นเถอะ"
          icon บทความ เรื่อง "ทำดีมากครับ"
          icon บทความ เรื่อง "ไม่ใช่อย่างนี้ครับ"
          icon บทความ เรื่อง "ไม่ถูกต้อง เราไม่เอา"
          icon บทความ เรื่อง "หนูเป็นปกตินะคะ"
          icon บทความ เรื่อง "จะเก็บไว้ใช้อีก"
          icon บทความ เรื่อง "ผมเสียเท่าคนอื่นไหม"
          icon บทความ เรื่อง "เปิดหมดครับ"
          icon บทความ เรื่อง "ทำไมตัดสิทธิผม"
          icon บทความ เรื่อง "เข้าเกียร์ไม่ได้"
          icon บทความ เรื่อง "อยากไปเที่ยวอีกไหม"
          icon บทความ เรื่อง "บริษัทกำจัดหนี้"
          icon บทความ เรื่อง "ผมทำถูกต้องแล้วครับ"
          icon บทความ เรื่อง "รู้สิทธิของตัวเอง"
          icon บทความ เรื่อง "อยากไปแต่ไม่ได้ไป"
          icon บทความ เรื่อง "ทำเอาตกใจ !"
          icon บทความ เรื่อง "โดนรื้อบ้านครับ !"
          icon บทความ เรื่อง "ถูกเลิกจ้างก่อนหมดสัญญา"
          icon บทความ เรื่อง "ขอข้อมูลข่าวสารการสอบสวนข้อเท็จจริง"
          icon บทความ เรื่อง "ข้อมูลที่ส่งให้ศาล...เปิดเผยได้หรือไม่"
          icon บทความ เรื่อง "หนูช้าไปหน่อย"
          icon บทความ เรื่อง "ฟังเสียงฉันบ้าง"
          icon บทความ เรื่อง "คำให้การของผม...ขอนะ"
          icon บทความ เรื่อง "ทำไมไม่เลือกผม"
          icon บทความ เรื่อง "ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้หรือไม่"
 
: ระบบบริการประชาชน (E-Service) :
dot-wh เข้าสู่ระบบสอบถามสถานะคดี
dot-wh ค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด
dot-wh ตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดีล้มละลาย
dot-wh ระบบการรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้า
dot-wh การส่งเงินอายัดและเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านล้านหลัง
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านประชารัฐ
dot-wh ขายทอดตลาดสิ่งของ
dot-wh รายงานผลการขายทอดตลาด
dot-wh คู่มือผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
dot-wh Manual for Buyers
dot-wh ท่านถาม-เราตอบ
dot-wh คู่มือ / กฎหมาย เพื่อประชาชน
dot-wh คู่มือ / ขั้นตอนการบังคับคดี
dot-wh แบบฟอร์มติดต่อราชการ
dot-wh ยื่นคำร้อง ทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh infographic
dot-wh ตรวจสอบจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการเข้าประมูลทรัพย์
dot-wh ดาวน์โหลด Application On Mobile


  กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)

hotline

WCAG 2.0 (Level AAA) ipv6 ready
face1
สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  6,022สถิติผู้เข้าชมรายวัน  6,022สถิติผู้เข้าชมรายวัน  6,022สถิติผู้เข้าชมรายวัน  6,022สถิติผู้เข้าชมรายวัน  6,022
สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 104,993สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 104,993สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 104,993สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 104,993สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 104,993สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 104,993สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 104,993
เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ดีกับ Microsoft Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome, Firefox, Safari เวอร์ชั่นล่าสุด
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th