ledlogo
เปลี่ยนการแสดงผล  :
th-flag en-flag
ledlogo
มาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศ และคำสั่งป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมบังคับคดี
 มาตรการ แนวทางปฏิบัติ ประกาศ และคำสั่งป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมบังคับคดี

การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมาตรการชดเชยรายได้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมาตรการชดเชยรายได้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ฉบับแก้ไข)
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
แนวทางการปฏิบัติงานการให้บริการประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานบังคับคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2)
แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมบังคับคดีกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 5
มาตรการป้องกัน เฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 (Covid-19) กรมบังคับคดี
แนวปฏิบัติในการเดินทางออกราชอาณาจักรของลูกหนี้ในระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)
แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมบังคับคดีตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี
แต่งตั้งคณะทำงานบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมบังคับคดีในส่วนกลางตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2
แนวทางการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3
แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมบังคับคดีในส่วนกลางตามมาตรการการปฏิบัติงานภายในที่พักกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมบังคับคดี ฉบับที่ 4
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในการจัดมหกรรมขายทอดตลาด
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในการจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
การกำกับดูแลการดำเนินการตามมาตรการป้องกัน เฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส (COVID-19) กรมบังคับคดี
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในภาวะฉุกเฉินของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมบังคับคดี
การขอความร่วมมือประชานในการติดต่อขอรับบริการ ณ กรมบังคับคดีในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานบังคับคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เคล็ดลับในการทำงานที่บ้าน Work From Home อย่างไร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ "เชื้อไวรัสโคโรนา 2019"
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วิธีลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
กรมบังคับคดี ห่วงใย สุขภาพประชาชน
กรมบังคับคดี จึงงดการขายที่มีกำหนดนัดขาย ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 30 เมษายน 2563
วิธีล้างมือ 7 ขั้นตอนสะอาดง่าย ห่างไกล COVID-19
วิธีใช้หน้ากากอนามัยป้องกันโรค
10 ขั้นตอน กักตัวอย่างไรให้ปลอดภัยไม่แพร่เชื้อ
แนวทางปฏิบัติ หลังกลับจากประเทศเสี่ยง
COVID-19 กับ ไข้หวัดใหญ่ ต่างกันอย่างไร
แนวปฏิบัติในการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรของลูกหนี้ในคดีล้มละลาย ในระหว่างการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ข้อควรปฏิบัติเมื่อมาติดต่อราชการในกรมบังคับคดี
มาตรการป้องกัน เฝ้าระวังระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การลดความเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดของ COVID-19
 
กรมบังคับคดี 189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
สายด่วนกรมบังคับคดี : 1111 ต่อ 79
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
รองรับการทำงานบน Microsoft Internet Explorer 11 หรือ Google Chrome, Firefox, Safari ล่าสุด
| Website Policy | Security Policy | Privacy Policy | Sitemap |
สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  12,013สถิติผู้เข้าชมรายวัน  12,013สถิติผู้เข้าชมรายวัน  12,013สถิติผู้เข้าชมรายวัน  12,013สถิติผู้เข้าชมรายวัน  12,013สถิติผู้เข้าชมรายวัน  12,013   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 75,743สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 75,743สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 75,743สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 75,743สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 75,743สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 75,743
Copyright 2020 By Legal Execution Department