home หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
Banner : กรมบังคับคดี
หน้าหลัก / รวมแบนเนอร์

 Banners กรมบังคับคดี
การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการล้มละลายข้ามชาติ
ขายทอดคลาดตามโครงการบ้านประชารัฐ
ยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์
คู่มือประชาชนเกี่ยวกับผู้ทำแผน
LED Property ค้นหาทรัพย์ผ่านมือถือ
ซื้อขายสบายใจ โปร่งใสทุกขั้นตอน
กฎหมายใหม่ และร่างกฎหมายของกรมบังคับคดี
บังคับคดีอาเซียน
คำพิพากษาศาลปกครองที่น่าสนใจ...
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ขายทอดคลาดตามโครงการบ้านประชารัฐ
สถิติคดีต่างๆ
กว่าจะเป็น e-Offering Auction
100 คำถามน่าสนใจ
บทความและงานวิจัย
ตรวจสอบจำนวนเครื่องเข้าสู่ประมูลทรัพย์
การอายัดเงินเดือน ค่าจ้าง
การประมูลขายทอดตลาดด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
บริการข้อมูลภาครัฐ GDX
International Conference in Bangkok
พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมฯวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่30) พ.ศ.2560
การปรับปรุงระบบจ่ายค่าเลี้ยงชีพฯ
การอายัดเงินเดือน ค่าจ้าง
Digital Currency
Digital Currency
Digital Currency
Digital Currency
Digital Currency
Digital Currency
Digital Currency
 
 Banners หน่วยงานอื่นๆ
แบบสำรวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2561
แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
บริการชำระค่าวางเงินประกันการประมูลด้วยบัตร ATM กรุงไทย
ภารกิจวุฒิสภา
ศูนย์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการพัฒนากรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
e-notice
 
ระบบบริการประชาชน (E-Service)
dot-wh เข้าสู่ระบบสอบถามสถานะคดี
dot-wh ค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด
dot-wh ตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดีล้มละลาย
dot-wh ระบบการรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้า
dot-wh การส่งเงินอายัดและเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านล้านหลัง
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านประชารัฐ
dot-wh ขายทอดตลาดสิ่งของ
dot-wh รายงานผลการขายทอดตลาด
dot-wh คู่มือผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
dot-wh Manual for Buyers
dot-wh ท่านถาม-เราตอบ
dot-wh คู่มือ / กฎหมาย เพื่อประชาชน
dot-wh คู่มือ / ขั้นตอนการบังคับคดี
dot-wh แบบฟอร์มติดต่อราชการ
dot-wh ยื่นคำร้อง ทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh infographic
dot-wh ตรวจสอบจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์การเข้าประมูลทรัพย์
dot-wh ดาวน์โหลด Application On Mobile

 
กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
สายด่วนกรมบังคับคดี : 1111 ต่อ 79
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
face1  twister-01  line-01  WCAG 2.0 (Level AAA)  ipv6 ready
รองรับการทำงานบน Microsoft Internet Explorer 11 หรือ Google Chrome, Firefox, Safari ล่าสุด
| Website Policy | Security Policy | Privacy Policy | Sitemap |
สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  660สถิติผู้เข้าชมรายวัน  660สถิติผู้เข้าชมรายวัน  660   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,583สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,583สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,583สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,583สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,583สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,583สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,583
Copyright By Legal Execution Department