กรมบังคับคดีแจงกรณีคุณตาวัย 67 ปี ประกาศขาย ตา ไต ว่าสามารถลงทะเบียนซื้อบ้านคืนจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้แล้ว 17/9/2564  
รองอธิบดีกรมบังคับคดีเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเสริมสร้าง LED Brand Ambassador รูปแบบออนไลน์ 17/9/2564  
กรมบังคับคดีรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 จากสำนักงาน ก.พ.ร. 17/9/2564  
กรมบังคับคดีร่วมพิธีลงนามแผนงานระยะปี พ.ศ. 2564 - 2565 17/9/2564