สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำกำจัดวัชพืช ตามโครงการ ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน 24/7/2564  
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด 17/7/2564  
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” 22/6/2564  
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” 5/6/2564