กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับธนาคารออมสิน เขตร้อยเอ็ด จัดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับธนาคารออมสิน เขตร้อยเอ็ด จัดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
19/10/2564

   วันที่ 16-17 ตุลาคม 2564 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับธนาคารออมสิน เขตร้อยเอ็ด และศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตร้อยเอ็ด จัดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี โดยมีนายประภาส ศรีเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ณ ห้องขายทอดตลาด สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีลูกหนี้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน จำนวน 199 ราย ทุนทรัพย์ 73,412,026.59 บาท ไกล่เกลี่ยสำเร็จ จำนวน 193 เรื่อง ทุนทรัพย์ 72,168,466.59 บาท การจัดโครงการไกล่เกลี่ยในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาส ให้เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ได้เจรจากันด้วยความพึงพอใจ ของทั้งสองฝ่าย โดยมีผู้ไกล่เกลี่ยกรมบังคับคดีเป็นคนกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ย ณ ที่ทำการหน่วยงาน ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี โทร. 02 887 5085 และสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศในวัน และเวลาราชการ หรือยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th และสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Session Call
ข่าวล่าสุด
hotline