กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
กรมบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Offering) ขายทรัพย์สินได้กว่า 17 ล้านบาท
กรมบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Offering) ขายทรัพย์สินได้กว่า 17 ล้านบาท
18/10/2564

   วันที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. กรมบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Offering) โดยมีสำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลาง (Center) สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 - 6 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี ชลบุรี นครราชสีมา พิษณุโลก นครปฐม สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา เป็นสำนักงานเครือข่ายเพื่อเสนอราคา (Node) ซึ่งผลการขายทอดตลาดทรัพย์สินขายได้ จำนวน 12 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 17,560,000 บาท การขายทอดตลาดทรัพย์สินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e–Offering) ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน ทั้งนี้ กรมบังคับคดีมีกำหนดขายทอดตลาดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e–Offering) ครั้งต่อไป โดยมีสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์กลาง (Center) และทรัพย์ที่จะทำการขายเป็นทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 24 ตุลาคม 2564 ผู้สนใจประสงค์เข้าซื้อทรัพย์ สามารถเสนอราคาเพื่อซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้โดยลงทะเบียนจองเครื่องอุปกรณ์และรับทราบเงื่อนไข ก่อนวันขายทอดตลาดในแต่ละนัด ส่วนกลาง ณ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 - 6 และส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี ชลบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่ พิษณุโลก นครปฐม สุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา นอกจากนี้ การขายทอดตลาดทรัพย์สินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นการส่งเสริมการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อลดความแออัดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ข่าวล่าสุด
hotline