กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
รองอธิบดีกรมบังคับคดีเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเสริมสร้าง LED Brand Ambassador รูปแบบออนไลน์
รองอธิบดีกรมบังคับคดีเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเสริมสร้าง LED Brand Ambassador รูปแบบออนไลน์
17/9/2564

    วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 08.45 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ LED Brand Ambassador รูปแบบออนไลน์ ซึ่งมีนางสาวศุภมาส อยู่วัฒนา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจากนางวาสนา ปักกาโร ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ เรื่อง “ภารกิจกรมบังคับคดีการให้บริการประชาชน” โดยมีเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีเข้าร่วมอบรม จำนวน 60 คน การจัดโครงการฯในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2564 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยงานได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นการเตรียมความพร้อมในการให้บริการด้านประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้กับเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี อันเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรในการสร้างวัฒนธรรมการให้บริการผ่านกระบวนการพัฒนากระบวนทัศน์ของบุคลากรสมัยใหม่ และการสร้างต้นแบบตัวแทนของกรมบังคับคดีที่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ข่าวล่าสุด
hotline