กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ในพื้นที่จังหวัดตรัง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจราชการประจำปี พ.ศ. 2564 ในพื้นที่จังหวัดตรัง
6/3/2564

   วันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเรือนจำจังหวัดตรัง นายนิมิตร ทัพวนานต์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจราชการประจำปี พ.ศ. 2564 และประชุมหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดตรัง เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ พร้อมให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วม และความคุ้มค่าในการใช้เงินงบประมาณ ตลอดจนติดตามแผนการดำเนินงาน ตามมาตรการการเฝ้าระวัง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยมีนายวิเชียร เผ่าชู ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมพื้นที่จังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุม
ข่าวล่าสุด
กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
hotline

WCAG 2.0 (Level AAA)  ipv6 ready

Website Policy | Security Policy | Privacy Policy | Sitemap |
สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  2,306สถิติผู้เข้าชมรายวัน  2,306สถิติผู้เข้าชมรายวัน  2,306สถิติผู้เข้าชมรายวัน  2,306สถิติผู้เข้าชมรายวัน  2,306   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 687,507สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 687,507สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 687,507สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 687,507สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 687,507สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 687,507สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 687,507
Copyright 2020 By Legal Execution Department