กองบังคับคดีล้มละลาย 3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ 16/5/2556
         ด้วยกองบังคับคดีล้มละลาย 3 ซึ่งรับผิดชอบคดีล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ลงท้ายด้วยเลข 3 และ เลข 8 มีที่ทำการ ณ ชั้น 6 อาคารกรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ โดยกำหนดปรับปรุงภูมิทัศน์ ระหว่างวันที่ 14-23 พ.ค. 2556 ซึ่งมีผลทำให้ระบบโทรศัพท์ของกองบังคับคดีล้มละลาย 3 ไม่สามารถใช้การได้ ผู้ที่ต้องการติดต่อราชการกับกองบังคับคดีล้มละลาย 3 สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2424 8267 ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในวันจันทร์ที่ 27 พ.ค. 2556 กรมบังคับคดีจึงขออภัยในความไม่สะดวกด้วย