สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์ ธนาคารออมสิน 5/3/2556
         สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์ ธนาคารออมสิน โดยขาย นัดที่ 1 วันที่ 27 มีนาคม 2556, นัดที่ 2 วันที่ 17 เมษายน 2556, นัดที่ 3 วันที่ 8 พฤษภาคม 2556, นัดที่ 4 วันที่ 29 พฤษภาคม 2556, นัดที่ 5 วันที่ 19 มิถุนายน 2556, นัดที่ 6 วันที่ 10 กรกฎาคม 2556