Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      3     4     5     6     7     > >|
กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพและสร้างพลังสุขในการทำงาน กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพและสร้างพลังสุขในการทำงาน
1/3/2560

วันนี้ (1 มีนาคม 2560) เวลา 15.00 น. กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี และมีความผ่อนคลายจากการทำงาน พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาการทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ณ บริเวณลานอเนกประสงค์

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมงานเปิดตัวการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน กรมบังคับคดีร่วมงานเปิดตัวการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน
1/3/2560

วันนี้ (1 มีนาคม 2560) เวลา 09.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน” พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน” จัดโดยกระทรวงการคลัง เพื่อแก้ไข

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมทางเทคนิคเพื่อรับฟังและพิจารณาร่วมในร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ผลการศึกษาและแนวทางการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการบังคับคดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการของไทย กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมทางเทคนิคเพื่อรับฟังและพิจารณาร่วมในร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ผลการศึกษาและแนวทางการแก้ไขปรับปรุงกระบวนการบังคับคดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการของไทย
28/2/2560

วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานธนาคารโลกแห่งประเทศไทย กรมบังคับคดี โดยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคง อธิบดีกรมบังคับคดี นางภัทรภร เวชรังษี ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์ นางสาวรังสิมา รัตนะ นิติกรชำนาญการ และนายภัทระ วัฒนชัย นิติกรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมทางเทคน

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ครั้งที่ 9/2560 กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ครั้งที่ 9/2560
28/2/2560

วันนี้ (28 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 09.30 น. กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 9/2560 โดยมีนางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมที่ดิน สมาคมธนาคารไทย สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ส

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมและร่วมเป็นผู้อภิปรายในการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปคฯ กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมและร่วมเป็นผู้อภิปรายในการประชุมคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปคฯ
27/2/2560

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 กรมบังคับคดี โดยนางภัทรภร เวชรังษี ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์ และนายภัทระ วัฒนชัย นิติกรชำนาญการ เดินทางไปเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเศรษฐกิจเอเปค ว่าด้วยการใช้เครื่องมือสากลเพื่อเสริมศักยภาพในการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงที่เกิดข

.... อ่านต่อ>>
อธิบดีกรมบังคับคดี ตรวจเยี่ยมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด อธิบดีกรมบังคับคดี ตรวจเยี่ยมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
24/2/2560

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2560) นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด เพื่อมอบนโยบาย และรับฟังผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน พร้อมตรวจการก่อสร้างอาคารบ้านพักของเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ โดยมี

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดีงานครบรอบ 87 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดีงานครบรอบ 87 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย
24/2/2560

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 10.00 น. นางเพ็ญรวี มาแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 87 ปี วันวิทยุกระจายเสียงไทย และร่วมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อตอบแบบสอบถาม Ease of Doing Business 2018 ของธนาคารโลก กรมบังคับคดีประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อตอบแบบสอบถาม Ease of Doing Business 2018 ของธนาคารโลก
24/2/2560

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.30 น. กรมบังคับคดี โดย นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อตอบแบบสอบถาม Ease of Doing Business 2018 ของธนาคารโลก ตามตัวชี้วัดที่ 9 ด้านการบังคับคดีให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Cont

.... อ่านต่อ>>
กระทรวงยุติธรรมจัดโครงการฝึกอบรมข้าราชใหม่ รุ่นที่ 19 กระทรวงยุติธรรมจัดโครงการฝึกอบรมข้าราชใหม่ รุ่นที่ 19
22/2/2560

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2560) นางเพ็ญรวี มาแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย เป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการฝึกอบรมข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ส่วนที่ 3 หลักสูตรการเป็นราชการที่ดี รุ่นที่ 19 จัดโดยกระทรวงยุติธรรม ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพและสร้างพลังสุขในการทำงาน กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพและสร้างพลังสุขในการทำงาน
22/2/2560

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2560) เวลา 15.00 น. กรมบังคับคดี จัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี และมีความผ่อนคลายจากการทำงาน พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาการทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ณ บริเวณลานอเนกปร

.... อ่านต่อ>>
|< <      3     4     5     6     7     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer