Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      3     4     5     6     7     > >|
กรมบังคับคดีร่วมกับบริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพาทชั้นบังคับคดี กรมบังคับคดีร่วมกับบริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพาทชั้นบังคับคดี
25/3/2560

วันนี้ (25 มีนาคม 2560) กรมบังคับคดี ร่วมกับ บริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จํากัด จัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพาทชั้นบังคับคดี โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี กรมบังคับคดี แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมีก

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมงานครบรอบการสถาปนา 126 ปี กระทรวงยุติธรรม กรมบังคับคดีร่วมงานครบรอบการสถาปนา 126 ปี กระทรวงยุติธรรม
25/3/2560

วันนี้ (25 มีนาคม 2560) เวลา 09.00 น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน เนื่องในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม และวันสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ 126 ปี โดยมีนายชาญเชาว์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในส

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA )แก่บุคลากร กรมบังคับคดีจัดอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA )แก่บุคลากร
25/3/2560

วันนี้ ( 25 มีนาคม 2560 ) เวลา 15.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานเปิดการอมรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) กรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมบังคับคดี ณ โรงแรมริชมอนด์

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมกับบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพาท กรมบังคับคดีร่วมกับบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพาท
24/3/2560

วันนี้ (24 มีนาคม 2560) เวลา 10.00 น. นายธรรมวิทย์ นวชัยนันทน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีแพ่ง พร้อมด้วยนายวรดุล จรรยามั่น หัวหน้าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และนายศรัณย์ ทองธรรมชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกฎหมาย เข้าร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพาทชั้นบังคับคดี โดยความร่วมมือระหว่าง กรมบังคับคดี ร่

.... อ่านต่อ>>
สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในวาระ 2 และวาระ 3 สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในวาระ 2 และวาระ 3
24/3/2560

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวในวาระ 2 และวาระ 3 และเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย โดยจะมีการนำร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว

.... อ่านต่อ>>
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ครั้งที่ 3/2560 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ครั้งที่ 3/2560
24/3/2560

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ครั้งที่ 3/2560 โดยมีนางสาวรัชนี บุญเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุม โดยนำทรัพย์เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการฯ รวม 9 รายการ ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการฯ ในการให้ข้อม

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 47 ปี ช่อง 3 กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 47 ปี ช่อง 3
24/3/2560

วันนี้ (24 มีนาคม 2560) เวลา 10.00 น. นางสาวพิชญา เทิดขวัญชัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีแพ่ง เข้าร่วมแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เนื่องในโอกาสครบรอบ 47 ปี และร่วมทำบุญสมทบทุน มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก (กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี) ณ อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม 4

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเปิดรับสมัครสอบ “พนักงานราชการ” กรมบังคับคดีเปิดรับสมัครสอบ “พนักงานราชการ”
23/3/2560

กรมบังคับคดีเปิดรับสมัครสอบ “พนักงานราชการ” จำนวนรวม 127 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี, ปวช, ปวส ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2560 สามารถได้ทางอินเตอร์เน็ต www.led.go.th ตำแหน่งเปิดสอบพนักงานราชการ ดังนี้ - นิติกร - นักวิชาการเงินและบัญชี - นักจัดการงานทั่วไป - บุคลากร - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโย

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมการสัมมนา TU-ASEAN FORUM ครั้งที่ 14 กรมบังคับคดีเข้าร่วมการสัมมนา TU-ASEAN FORUM ครั้งที่ 14
23/3/2560

วันนี้ (23 มีนาคม 2560) เวลา 09.00 น. นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็น ประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ การสัมมนา TU-ASEAN FORUM ครั้งที่ 14 หัวข้อ “50 ปี ไทยกับ อาเซียน” กรมบังคับคดี โดย นางสาวพิชญา เทิดขวัญชัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีแพ่ง เข้าร่วมการสัมมนาฯ ดังกล่าว

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมกับบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพาท กรมบังคับคดีร่วมกับบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพาท
23/3/2560

วันนี้ (23 มีนาคม 2560) กรมบังคับคดี โดยศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพาทชั้นบังคับคดี โดยความร่วมมือระหว่าง กรมบังคับคดี ร่วมกับ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 -15.00 น. ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ชั้น 2 อาคาร 2

.... อ่านต่อ>>
|< <      3     4     5     6     7     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer