Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สิน
ประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : บริการประชาชน
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      3     4     5     6     7     > >|
กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกวันเสาร์ สำหรับเดือนมีนาคม2561 กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกวันเสาร์ สำหรับเดือนมีนาคม2561
8/3/2561

กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกวันเสาร์ สำหรับเดือนมีนาคม 2561 ในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 มีสำนักงานบังคับคดีที่จัดให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 27 แห่ง

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกระทรวงยุติธรรม  ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 5 ) กรมบังคับคดีเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 5 )
8/3/2561

เมื่อวันที่ (7 มีนาคม 2561) เวลา 08.30 น. กรมบังคับคดี โดยกลุ่มจัดการกลางด้านล้มละลาย (ศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า)เป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 5) ด้วยกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ซึ่งจัดโดยกลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มคร

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดโครงการคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ “ศิลปะการเคลื่อนไหวแบบสากล” กรมบังคับคดีจัดโครงการคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ “ศิลปะการเคลื่อนไหวแบบสากล”
8/3/2561

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 กรมบังคับคดีจัดโครงการคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ “ศิลปะการเคลื่อนไหวแบบสากล” โดยมีนายเรวัต สกุลทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ ซึ่งการจัดโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อใ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการบังคับคดี ณ จังหวัดศรีสะเกษ กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการบังคับคดี ณ จังหวัดศรีสะเกษ
7/3/2561

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 กรมบังคับคดีโดย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีนางสาวรัชนีกร พงศ์เมธินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายวรวัฒน์ ขจรเกียรติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ เข้าร่วมการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้

.... อ่านต่อ>>
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรีร่วมบรรยายให้ความรู้ทางกฎหมาย ภายในงานการประชุมเพื่อประสานความร่วมมือขับเคลื่อนงานยุติธรรมชุมชนในพื้นที่ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรีร่วมบรรยายให้ความรู้ทางกฎหมาย ภายในงานการประชุมเพื่อประสานความร่วมมือขับเคลื่อนงานยุติธรรมชุมชนในพื้นที่
7/3/2561

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีนางสาวรัชนี บุญเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมเพื่อประสานความร่วมมือขับเคลื่อนงานยุติธรรมชุมชนในพื้นที่ และเข้าร่วมบรรยายบทบาทภ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมออกหน่วยให้บริการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี กรมบังคับคดีร่วมออกหน่วยให้บริการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
7/3/2561

วันนี้( 7 มีนาคม 2561 )กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานีซึ่งมีนางชนิดา เพชรโปรี ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมออกหน่วยให้บริการจังหวัดภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน ระดับตำบล พร้อมบรรยายให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมประชุมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 กรมบังคับคดีร่วมประชุมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1
7/3/2561

วันนี้ (7 มีนาคม 2561) เวลา 09.30 น. กรมบังคับคดีร่วมประชุมการเร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีนางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หั

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีประชุมหารือเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลายระหว่างกรมบังคับคดี และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และชมรมคัสโตเดียน กรมบังคับคดีประชุมหารือเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลายระหว่างกรมบังคับคดี และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และชมรมคัสโตเดียน
7/3/2561

          วันนี้ (7 มีนาคม 2561) เวลา 10.00 น. กรมบังคับคดี โดยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นายนภดล สีตะปะดล ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 1 และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ประชุมหารือเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลายระหว่างกรมบัง

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศาลปกครอง หลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับสูง รุ่นที่ 13 กรมบังคับคดีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศาลปกครอง หลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับสูง รุ่นที่ 13
7/3/2561

วันนี้ (7 มีนาคม 2561) เวลา 08.30 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนายพีระ อัครวัตร รองอธิบดีกรมบังคับคดี นายชนินทร์ สุตีกษณะ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีแพ่ง คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศาลปกครอง หลักสูตรพนักงานคดีปกครองระด

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน
7/3/2561

วันนี้( 7 มีนาคม 2561 ) เวลา 15.00 น. กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี และมีความผ่อนคลายจากการทำงานพร้อมมุ่งมั่นพัฒนาการทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ณ ห้องVIP ชั้น 1 อาคา

.... อ่านต่อ>>
|< <      3     4     5     6     7     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome