Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      3     4     5     6     7     > >|
อธิบดีกรมบังคับคดีร่วมอภิปราย ในหัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด” อธิบดีกรมบังคับคดีร่วมอภิปราย ในหัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด”
29/11/2560

วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2560) เวลา 15.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เข้าร่วมอภิปราย เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนของกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัด” (กลุ่มภารกิจด้านบริหารงานยุติธรรม และภารกิจด้านอำนวยความยุติธรรม) ซึ่งมีผู้แทนจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้แ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมกับศาลล้มละลายกลางหารือการเชื่อมโยงข้อมูลการบังคับคดีล้มละลายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมบังคับคดีร่วมกับศาลล้มละลายกลางหารือการเชื่อมโยงข้อมูลการบังคับคดีล้มละลายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
29/11/2560

วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2560) เวลา 09.30 น. นางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางสุกัญญา บุษยนาวิน ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 4 นางสาวอรอุมา เก่งทางดี ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เข้าประชุมร่วมกับนายพิสุทธิ์ ศรีขจร อธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง พร้อมด้

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน
29/11/2560

วันนี้( 29 พฤศจิกายน 2560) เวลา 15.00 น. กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี และมีความผ่อนคลาย จากการทำงานพร้อมมุ่งมั่นพัฒนาการทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ณ บริเวณลานอ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงส่วนราชการเกี่ยวกับ “การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล” กรมบังคับคดีเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงส่วนราชการเกี่ยวกับ “การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล”
29/11/2560

วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2560) เวลา 08.30 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงส่วนราชการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ข้าราชการกับการขับเคลื่อนประเทศไทยเข

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเปิดประมูลทรัพย์ประเภทอากาศยาน เครื่องบินแอร์บัส นัดที่ 5 กรมบังคับคดีเปิดประมูลทรัพย์ประเภทอากาศยาน เครื่องบินแอร์บัส นัดที่ 5
29/11/2560

วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2560) เวลา 10.00 น. กรมบังคับคดีเปิดการขายทอดตลาดทรัพย์สินในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ผบ.4820/2557 ประเภทอากาศยาน AIRBUS COMPANY 1,Round – point Maurice Bellonte,Blagnac-FRANCE A310 - 222 สัญชาติและเครื่องหมายทะเบียน HS – PCC หมายเลขชุดของอากาศยาน 419 จำนวน 1 ลำ นัดที่ 5 ของสำนักงาน

.... อ่านต่อ>>
อธิบดีกรมบังคับคดีมอบรางวัลสำนักงานบังคับคดี ที่มีผลการผลักดันทรัพย์สินสูงกว่า 100 % อธิบดีกรมบังคับคดีมอบรางวัลสำนักงานบังคับคดี ที่มีผลการผลักดันทรัพย์สินสูงกว่า 100 %
29/11/2560

วันนี้ ( 28 พฤศจิกายน 2560 ) เวลา 16.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานมอบรางวัลสำนักงานบังคับคดีที่มีผลการผลักดันทรัพย์สินสูงกว่า 200 % จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดเลย จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก และจังหวัดกาญจนบุรี สาขาท

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดโครงการสัมนาวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ปี กรมบังคับคดีจัดโครงการสัมนาวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ปี
28/11/2560

วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2560) เวลา 13.30 น กรมบังคับคดีจัดโครงการสัมนาทางวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ปี กรมบังคับคดี ในหลักสูตร"การเป็นผู้บริหารที่มีคุณภาพ และมุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์ของงาน" โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วย นางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี และคณะผู้บริ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในโอกาสไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กรมบังคับคดีร่วมส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในโอกาสไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
28/11/2560

วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2560) เวลา 10.00 น. นางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นำคณะเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ร่วมส่งพร้อมมอบดอกไม้ขอบคุณนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในโอกาสไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี จัดงานครบรอบ 43 ปี การสถาปนากรมบังคับคดี กรมบังคับคดี จัดงานครบรอบ 43 ปี การสถาปนากรมบังคับคดี
28/11/2560

วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2560) กรมบังคับคดี โดยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ได้จัดงานสถาปนากรมบังคับคดี ครบรอบ 43 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์ “บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ” ซึ่งภายในงานได้จัดพิธีบวงสรวงท่านท้าวมหาพรม และพิธีสงฆ์ เพื่อความเป็

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี กรมบังคับคดีร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
27/11/2560

วันนี้ (27 พฤศจิกายน 2560) เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดีร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ตั้งแต่เวลา 09.00–15.00 น. ณ ห้องแก้ววิเชียร ชั้น 11 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ในวันนี

.... อ่านต่อ>>
|< <      3     4     5     6     7     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer