Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      3     4     5     6     7     > >|
กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 14/2560 กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 14/2560
13/6/2560

วันนี้ (13 มิถุนายน 2560) เวลา 09.30 น. กรมบังคับคดี จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 14/2560 เพื่อกำหนดราคาเริ่มต้นในการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ.2559 โดยมี นางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร

.... อ่านต่อ>>
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านการบังคับคดี เน้นการให้บริการแก่ประชาชนที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้านการบังคับคดี เน้นการให้บริการแก่ประชาชนที่สะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย
12/6/2560

วันนี้ (12 มิถุนายน 2560) เวลา 11.30 น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายถาวร พรหมมีชัย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมกรมบังคับคดี โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และคณะผู้บริหารกรมบังคับคดี ให้การต้อนรับ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธน

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กรมบังคับคดีจัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี
12/6/2560

วันนี้ (12 มิถุนายน 2560) เวลา 08.50 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวเปิดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ในหลักสูตร การบัญชีสืบสวน หรือนิติบัญชีศาสตร์ (Forensic Accounting) สำหรับนักวิชาการเงินและบัญชี และนิติกร ในระหว่างวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม

.... อ่านต่อ>>
อธิบดีกรมบังคับคดีให้การต้อนรับ Mr. Kei Takeshita ผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่น และ  Mr. Yuki Nagata เลขานุการเอกจากสถานทูตญี่ปุ่น ดูงานกรมบังคับคดี อธิบดีกรมบังคับคดีให้การต้อนรับ Mr. Kei Takeshita ผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่น และ Mr. Yuki Nagata เลขานุการเอกจากสถานทูตญี่ปุ่น ดูงานกรมบังคับคดี
12/6/2560

วันนี้ (10 มิถุนายน 2560) เวลา 10.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี นางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ให้การต้อนรับ Mr. Kei Takeshita ผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่น และ Mr. Yuki Nagata เลขานุการเอกจากสถานทูตญี่ปุ่น ณ ก

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานด้านการบังคับคดีแพ่งของประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจา และองค์กรระหว่างประเทศ กรมบังคับคดีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานด้านการบังคับคดีแพ่งของประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจา และองค์กรระหว่างประเทศ
9/6/2560

วันนี้ (9 มิถุนายน 2560) เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานด้านการบังคับคดีแพ่งของประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจา และองค์กรระหว่างประเทศ โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และผู้บริหารกรมบังคับคดี ร่วมการประชุม ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประต

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีนำคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนชมงาน “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” กรมบังคับคดีนำคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนชมงาน “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์”
9/6/2560

วันนี้ (9 มิถุนายน 2560) เวลา 15.00 น. กรมบังคับคดี โดยนายพีระ อัครวัตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นำคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐฝรั่งเศส ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม และสหพันธรัฐรัสเซีย ที่มาร่วมการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่ง : การแลกเปลี

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” รุ่นที่ 4 กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” รุ่นที่ 4
9/6/2560

วันนี้ (9 มิถุนายน 2560) เวลา 10.20 น. กรมบังคับคดี เข้าศึกษาดูงาน “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีได้เรียนรู้ถึงการดำเนินชีวิต และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในแต่ละยุคสมัยของไทย ทั้งในด้านศิลปะวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งได้เรียนรู้และตระหนักถึงคุณค่า

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี จัดเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่ง : การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อนำไปสู่แนวทางปฏิบัติที่ดี กรมบังคับคดี จัดเลี้ยงต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่ง : การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อนำไปสู่แนวทางปฏิบัติที่ดี
8/6/2560

วันนี้ (8 มิถุนายน 2560) เวลา 19.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นายทรงธรรม พูนเกษมทรัพย์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี และผู้บริหารกรมบังคับคดี จัดงานเลี้ยงต้อนรับ ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ส

.... อ่านต่อ>>
อธิบดีกรมบังคับคดีให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนถึงประเด็น “การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่ง : การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อนำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีเลิศ” อธิบดีกรมบังคับคดีให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนถึงประเด็น “การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่ง : การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อนำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีเลิศ”
8/6/2560

วันนี้ (8 มิถุนายน 2560) เวลา 10:30 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงประเด็น “การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่ง : การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อนำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีเลิศ” ภายในงานการประชุมฯ ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร เพื่อชี้แจง

.... อ่านต่อ>>
กระทรวงยุติธรรมและกรมบังคับคดีร่วมจัดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่ง : การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อนำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดี กระทรวงยุติธรรมและกรมบังคับคดีร่วมจัดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่ง : การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อนำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดี
8/6/2560

วันนี้ 8 มิถุนายน 2560 กระทรวงยุติธรรมและกรมบังคับคดีร่วมจัดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่ง : การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อนำไปสู่แนวปฏิบัติที่เลิศ (International Conference on Enforcement of Civil Judgment : Sharing Experiences towards Best Practices) โดยมีนายสมชาย เสียงหลาย ที่ปรึกษ

.... อ่านต่อ>>
|< <      3     4     5     6     7     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer