Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : บริการประชาชน
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      3     4     5     6     7     > >|
กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
18/5/2561

วันนี้ (18 พฤษภาคม 2561) เวลา 09.30 น. กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และเป็นการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในการรวมพลังแห่งการให้ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิต ซึ่งในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีเข้าร

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมพิธีเปิดงาน SME TRANSFORM #พร้อมเปลี่ยนประชารัฐร่วมใจ เชื่อม SME ไทยสู่สากล กรมบังคับคดีเข้าร่วมพิธีเปิดงาน SME TRANSFORM #พร้อมเปลี่ยนประชารัฐร่วมใจ เชื่อม SME ไทยสู่สากล
18/5/2561

วันนี้ (18 พฤษภาคม 2561) เวลา 10.00 น. ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ ภายในงาน SME TRANSFORM # พร้อมเปลี่ยนประชารัฐร่วมใจ เชื่อม SME ไทยสู่สากล และนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน รวมถึงกรมบังคับคดี โดยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดประชุมหารือแนวทางการทำงานด้านการส่งเอกสารทางไปรษณีย์รองรับการทำงานรูปแบบ Paperless กรมบังคับคดีจัดประชุมหารือแนวทางการทำงานด้านการส่งเอกสารทางไปรษณีย์รองรับการทำงานรูปแบบ Paperless
18/5/2561

วันนี้ (18 พฤษภาคม 2561) กรมบังคับคดีจัดประชุมหารือแนวทางการทำงานด้านการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยมีนางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีนางวิไล เพ็ชรประดับฟ้า ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี และเจ้าหน้าที่ธรุการกองบังคับคดีล้มละลาย 1 – 6 สำนักงานบังคับคดีแพ่งก

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม กรมบังคับคดีร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
18/5/2561

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ซึ่งมีนางสาวนภสร สุ่มทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมลงพื้นที่ให้ความรู้ทางกฎหมายภายใต้โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดน

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี กรมบังคับคดีร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
18/5/2561

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีนางงามศรี ศุภกิจจานุสรณ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมลงพื้นที่ให้ความรู้ทางกฎหมายภายใต้โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน โดยมีนายวราภรณ์ ยิ้มมงคล ปลัดจังหวัดชลบุ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกวันเสาร์ สำหรับเดือนพฤษภาคม 2561 กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกวันเสาร์ สำหรับเดือนพฤษภาคม 2561
18/5/2561

กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกวันเสาร์ สำหรับเดือนพฤษภาคม 2561 ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 มีสำนักงานบังคับคดีที่จัดให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 17 แห่ง

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีให้การต้อนรับโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเข้าศึกษาดูงาน ณ กรมบังคับคดี กรมบังคับคดีให้การต้อนรับโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเข้าศึกษาดูงาน ณ กรมบังคับคดี
18/5/2561

วันนี้ (18 พฤษภาคม 2561) เวลา 08.30 น. กรมบังคับคดี โดยนายศรัณย์ ปัญญาดิลก ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 ได้ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้คณะบุคลากรจากโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จำนวน 17 คน เข้าศึกษาดูงานขายทอดตลาดทรัพย์สิน ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับค

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี ร่วมหารือกับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรมบังคับคดี ร่วมหารือกับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
17/5/2561

วันนี้ (17 พฤษภาคม 2561) เวลา 14.30 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วย นางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี และนางสาวอรอุมา เก่งทางดี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมหารือกับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งมีนายฑกลชั

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดนครพนม กรมบังคับคดีร่วมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดนครพนม
17/5/2561

วันนี้ (17 พฤษภาคม 2561) กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม เข้าร่วมเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อสร้างความรับรู้ทางกฎหมายโดยบรรยายให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ขายฝาก การวางทรัพย์ และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้น

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมบังคับคดีร่วมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
17/5/2561

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีนางกตมน ทัลวัลลิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อสร้างความรับรู้ทางกฎหมายโดยบรรยายให้ความรู้และให้คำ

.... อ่านต่อ>>
|< <      3     4     5     6     7     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome