Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      3     4     5     6     7     > >|
กรมบังคับคดีร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ใน “โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน” กรมบังคับคดีร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ใน “โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน”
4/8/2560

วันนี้ (4 สิงหาคม 2560) เวลา 11.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนายทรงธรรม พูนเกษมทรัพย์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี และคณะผู้บริหารกรมบังคับคดี ตลอดจนเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ใน “โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน” เพื่อทูลเกล้

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีมอบดอกไม้จันทน์ให้กับสำนักพระราชวัง เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กรมบังคับคดีมอบดอกไม้จันทน์ให้กับสำนักพระราชวัง เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
4/8/2560

วันนี้ (4 สิงหาคม 2560) เวลา 10.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนายทรงธรรม พูนเกษมทรัพย์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี และคณะผู้บริหารกรมบังคับคดี ตลอดจนเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี มอบดอกไม้จันทน์ซึ่งประดิษฐ์โดยเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดี จำนวนทั้งสิ้น 4,700 ดอก ให้กับสำนักพระรา

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สำหรับประชาชน รุ่นที่ 5 กรมบังคับคดีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สำหรับประชาชน รุ่นที่ 5
4/8/2560

วันนี้ (4 สิงหาคม 2560) เวลา 13.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สำหรับประชาชน รุ่นที่ 5 ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 74 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้ ยังได้รับ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีให้การต้อนรับอาจารย์สมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมคณะ กรมบังคับคดีให้การต้อนรับอาจารย์สมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมคณะ
4/8/2560

วันนี้ (4 สิงหาคม 2560) เวลา 10.30 น. นางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนายเรวัต สกุลทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับอาจารย์สมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าพบเพื่อนำเสนอหลักสูตรด้านกฎหมายใ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมบรรยายภายใต้โครงการเสวนาทางวิชาการ “สองทศวรรษ พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคต” กรมบังคับคดีร่วมบรรยายภายใต้โครงการเสวนาทางวิชาการ “สองทศวรรษ พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคต”
4/8/2560

วันนี้ (4 สิงหาคม 2560) เวลา 09.00 น. กรมบัญชีกลางจัดโครงการเสวนาทางวิชาการ ภายใต้ชื่อ “สองทศวรรษ พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคต” โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานศาลปกครอง สำนักงานอัยการสูงสุด และกรมบังคับคดี ในส่วนของกรมบังคับคดี โดยนางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรม

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลแขวงพระนครเหนือ กรมบังคับคดี เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลแขวงพระนครเหนือ
4/8/2560

วันนี้ (4 สิงหาคม 2560) เวลา 09.00 น. นางภาวดี ศิริเมธารักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในเขตอำนาจศาลแขวงพระนครเหนือ เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีนายวรกฤต ว

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีให้การต้อนรับอธิบดีอัยการ สำนักงานการบังคับคดี และคณะ ในโอกาสนำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบังคับคดี เข้าศึกษาดูงานด้านการบังคับคดี กรมบังคับคดีให้การต้อนรับอธิบดีอัยการ สำนักงานการบังคับคดี และคณะ ในโอกาสนำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการบังคับคดี เข้าศึกษาดูงานด้านการบังคับคดี
3/8/2560

วันนี้ (3 สิงหาคม 2560) นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางอรัญญา ทองน้ำตะโก ผู้ตรวจราชการกรม และคณะผู้บริหารกรมบังคับคดี ร่วมให้การต้อนรับนายยุคล เหล่าพูลสุข อธิบดีอัยการ สำนักงานการบังคับคดี สำนักงานอัยการสูงสุด และคณะ ในโอ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “การพัฒนานิติกรระดับต้น” ในโอกาส  เข้าศึกษาดูงานกระบวนการบังคับคดี กรมบังคับคดีให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “การพัฒนานิติกรระดับต้น” ในโอกาส เข้าศึกษาดูงานกระบวนการบังคับคดี
2/8/2560

วันนี้ (2 สิงหาคม 2560) เวลา 08.30 น. นางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนายเสกสรร สุขแสง ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 2 และผู้บริหารกรมบังคับคดี ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนานิติกรระดับต้น” (พ.ต.ก.) รุ่นที่ 6 จากสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีมอบปัจจัยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมบังคับคดีมอบปัจจัยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2/8/2560

วันที่ (2 สิงหาคม 2560) กรมบังคับคดี โดยนายชนะ พรหมพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร ได้นำปัจจัยที่มีผู้ร่วมทำบุญผ่านกรมบังคับคดี เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดสกลนคร โดยนำไปร่วมทำบุญ ณ วัดพระธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยมีท่านเจ้าอาวาสเป็นผู้รับมอบปัจจัย

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน
2/8/2560

วันนี้ (2 สิงหาคม 2560) เวลา 15.00 น. กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี และมีความผ่อนคลายจากการทำงาน พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาการทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ณ บริเวณลานอ

.... อ่านต่อ>>
|< <      3     4     5     6     7     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer