home หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร iconmenu
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
ข่าว : กรมบังคับคดี
 
banner
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      3     4     5     6     7     > >|
กรมบังคับคดี แถลงผลการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปี 2561 กรมบังคับคดี แถลงผลการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปี 2561
6/12/2561


.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาการบังคับคดี ครั้งที่ 3/2561 กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาการบังคับคดี ครั้งที่ 3/2561
6/12/2561


.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีและกรมที่ดิน ร่วมลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยการรับส่งข้อมูล ทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมบังคับคดีและกรมที่ดิน ร่วมลงนามบันทึกความตกลงว่าด้วยการรับส่งข้อมูล ทางอิเล็กทรอนิกส์
6/12/2561


.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 กรมบังคับคดีร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
6/12/2561


.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกวันเสาร์ สำหรับเดือนธันวาคม  2561 กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกวันเสาร์ สำหรับเดือนธันวาคม 2561
6/12/2561


.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีลงพื้นที่ให้ความรู้ทางกฎหมายภายใต้โครงการ “วิตามินสมอง” ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดพิจิตร และจังหวัดสุพรรณบุรี กรมบังคับคดีลงพื้นที่ให้ความรู้ทางกฎหมายภายใต้โครงการ “วิตามินสมอง” ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดพิจิตร และจังหวัดสุพรรณบุรี
6/12/2561


.... อ่านต่อ>>


ด้วยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสมุย งดจ่ายกระแสไฟฟ้า ด้วยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ได้รับแจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสมุย งดจ่ายกระแสไฟฟ้า
6/12/2561


.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีลงพื้นที่ให้ความรู้ทางกฎหมายภายใต้โครงการ “วิตามินสมอง” ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และจังหวัดมหาสารคาม กรมบังคับคดีลงพื้นที่ให้ความรู้ทางกฎหมายภายใต้โครงการ “วิตามินสมอง” ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และจังหวัดมหาสารคาม
6/12/2561


.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีร่วมชมการแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 กรมบังคับคดีร่วมชมการแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
5/12/2561


.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีร่วมนำอาหารและน้ำดื่มมอบให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 กรมบังคับคดีร่วมนำอาหารและน้ำดื่มมอบให้กับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561
5/12/2561


.... อ่านต่อ>>


|< <      3     4     5     6     7     > >|
 
 

 
กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th

hotline

face1 WCAG 2.0 (Level AAA)
สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  4,550สถิติผู้เข้าชมรายวัน  4,550สถิติผู้เข้าชมรายวัน  4,550สถิติผู้เข้าชมรายวัน  4,550สถิติผู้เข้าชมรายวัน  4,550
สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 58,483สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 58,483สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 58,483สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 58,483สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 58,483สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 58,483