home หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
ข่าว : กรมบังคับคดี
 
banner
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      3     4     5     6     7     > >|
กรมบังคับคดีร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมบังคับคดีร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
7/3/2562


.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรม “นักบริหารงานยุติธรรม ระดับสูง”รุ่นที่ 10 ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ กรมบังคับคดีให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรม “นักบริหารงานยุติธรรม ระดับสูง”รุ่นที่ 10 ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ
7/3/2562


.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกวันเสาร์ สำหรับเดือนมีนาคม 2562 กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกวันเสาร์ สำหรับเดือนมีนาคม 2562
7/3/2562


.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีให้การต้อนรับ Ms. Ueno Mami, เลขานุการเอกฯ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย กรมบังคับคดีให้การต้อนรับ Ms. Ueno Mami, เลขานุการเอกฯ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
6/3/2562


.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน
6/3/2562


.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี ครั้งที่ 1/2562 กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี ครั้งที่ 1/2562
6/3/2562


.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
6/3/2562


.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 18 ปี ศาลปกครอง กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 18 ปี ศาลปกครอง
6/3/2562


.... อ่านต่อ>>


 อธิบดีกรมบังคับคดีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อธิบดีกรมบังคับคดีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
6/3/2562


.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีร่วมกับบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด มหาชน (BAM) จัดมหกรรมขายทอดตลาด กรมบังคับคดีร่วมกับบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด มหาชน (BAM) จัดมหกรรมขายทอดตลาด
6/3/2562


.... อ่านต่อ>>


|< <      3     4     5     6     7     > >|
 
 
: ระบบบริการประชาชน (E-Service) :
dot-wh เข้าสู่ระบบสอบถามสถานะคดี
dot-wh ค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด
dot-wh ตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดีล้มละลาย
dot-wh ระบบการรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้า
dot-wh การส่งเงินอายัดและเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านล้านหลัง
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านประชารัฐ
dot-wh ขายทอดตลาดสิ่งของ
dot-wh รายงานผลการขายทอดตลาด
dot-wh คู่มือผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
dot-wh Manual for Buyers
dot-wh ท่านถาม-เราตอบ
dot-wh คู่มือ / กฎหมาย เพื่อประชาชน
dot-wh คู่มือ / ขั้นตอนการบังคับคดี
dot-wh แบบฟอร์มติดต่อราชการ
dot-wh ยื่นคำร้อง ทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh infographic
dot-wh ตรวจสอบจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการเข้าประมูลทรัพย์
dot-wh ดาวน์โหลด Application On Mobile


  กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)

hotline

WCAG 2.0 (Level AAA) ipv6 ready
face1
สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,838สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,838สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,838สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,838สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,838
สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 104,809สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 104,809สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 104,809สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 104,809สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 104,809สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 104,809สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 104,809
เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ดีกับ Microsoft Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome, Firefox, Safari เวอร์ชั่นล่าสุด
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th