Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : บริการประชาชน
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      3     4     5     6     7     > >|
กรมบังคับคดีร่วมบริจาคปฏิทินให้กับศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน จังหวัดนครปฐม กรมบังคับคดีร่วมบริจาคปฏิทินให้กับศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน จังหวัดนครปฐม
5/7/2561

วันนี้ (5 กรกฎาคม 2561) เวลา 10.00 น. กรมบังคับคดี โดยนายธรรมวิทย์ นวชัยนันทน์ ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 5 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ร่วมบริจาคปฏิทินให้กับศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน เพื่อใช้ประโยชน์แก่นักเรียนผู้บกพร่องทางการมองเห็น ซึ่งมีซิสเตอร์เทเรซา น้ำสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึก

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายล้มละลายให้กับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย กรมบังคับคดีบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายล้มละลายให้กับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
4/7/2561

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคลอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางสาววิณินทร สุจิรัตนวิมล ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 6 และนางสาวอรอุมา เก่งทางดี ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกั

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีบรรยายให้ความรู้ทางกฎหมายแก่อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครพนม กรมบังคับคดีบรรยายให้ความรู้ทางกฎหมายแก่อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครพนม
4/7/2561

วันนี้ (4 กรกฎาคม 2561) กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม ซึ่งมีนายบรรพต ลุพรหมมา ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระหนี้และการบังคับคดีของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในการประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครพนม ประจำปี

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีลงพื้นที่ภายใต้โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง กรมบังคับคดีลงพื้นที่ภายใต้โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
4/7/2561

วันนี้ (4 กรกฎาคม 2561) เวลา 9.30 น กรมบังคับคดี โดย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานราชการออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน ซึ่งในกา

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน
4/7/2561

วันนี้ ( 4 กรกฎาคม 2561 ) เวลา 15.00 น. กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี และมีความผ่อนคลายจากการทำงานพร้อมมุ่งมั่นพัฒนาการทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ณ ชั้น M อาคารอสีติ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี “ร่วมมือร่วมใจ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อลดโลกร้อน” กรมบังคับคดีงดใช้ถุงพลาสติก 100% กรมบังคับคดี “ร่วมมือร่วมใจ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพื่อลดโลกร้อน” กรมบังคับคดีงดใช้ถุงพลาสติก 100%
4/7/2561

กรมบังคับคดีขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ รวมพลัง รักษ์โลก ลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติกลดโลกร้อน โดยการนำถุงผ้ามาจากบ้านมาใช้แทนถุงพลาสติก นอกจากนี้ร้านสวัสดิการกรมบังคับคดี LED Cafe ยังได้ร่วมรณรงค์ลดการใช้แก้วพลาสติก สำหรับผู้ที่นำแก้วมาเองจะได้รับส่วนลดอีกด้วย กรมบังคับคดีงดใช้ถุงพลาสติ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดประชุมหารือแนวทางในการบังคับคดีให้แก่ผู้บริโภค กรมบังคับคดีจัดประชุมหารือแนวทางในการบังคับคดีให้แก่ผู้บริโภค
4/7/2561

วันนี้ (4 กรกฎาคม 2561) เวลา 09.30 น. กรมบังคับคดี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประชุมหารือแนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เฉพาะในการบังคับคดีให้แก่ผู้บริโภค เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ และเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้บริโ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ ณ จังหวัดระยอง กรมบังคับคดีร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ ณ จังหวัดระยอง
4/7/2561

วันนี้ (4 กรกฎาคม 2561) กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยองร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ณ ที่ทำการชุมชน หมู่ที่ 1 บ้านกระเฉทล่าง ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยมีนายนภดล สีตะปะดล ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยนายนิรันดร

.... อ่านต่อ>>
ขอเชิญร่วมประมูลทรัพย์ของกรมบังคับคดี ประเภทอากาศยาน เครื่องบินแอร์บัส ขอเชิญร่วมประมูลทรัพย์ของกรมบังคับคดี ประเภทอากาศยาน เครื่องบินแอร์บัส
4/7/2561

กรมบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดคดีศาลแพ่ง หมายเลขคดีแดง ผบ.4820/2557 Airbus Company 1, Round-point Maurice Bellonte, Blagnac-FRANCE A310-222 สัญชาติและเครื่องหมายเลขทะเบียน HS-PCC หมายเลขชุดของอากาศยาน 419 จำนวน 1 ลำ นัดที่ 1 วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นัดที่ 2 วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นัดที่ 3 วันที่ 29 สิงห

.... อ่านต่อ>>
ขอเชิญร่วมประมูลทรัพย์ของกรมบังคับคดี ประเภทอากาศยาน เครื่องบิน จำนวน 2 ลำ ขอเชิญร่วมประมูลทรัพย์ของกรมบังคับคดี ประเภทอากาศยาน เครื่องบิน จำนวน 2 ลำ
4/7/2561

กรมบังคับคดีประกาศขายทอดตลาด คดีศาลแพ่ง หมายเลขคดีแดงที่ พ.4434/2559 จำนวน 2 ลำ 1.อากาศยาน สัญชาติและเครื่องหมายทะเบียน HS-BRK BOEING COMPANY, WASHINGTON, U.S.A. B737-3Z0 เลขหมายชุดของอากาศยาน 25896 ราคาเริ่มต้น 18,000,000 บาท และ 2.อากาศยาน สัญชาติและเครื่องหมายทะเบียน HS-BRI BOEING COMPANY, SEATTL

.... อ่านต่อ>>
|< <      3     4     5     6     7     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome