Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      3     4     5     6     7     > >|
กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) กับหน่วยงานในภูมิภาค ครั้งที่ 7/2560 กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) กับหน่วยงานในภูมิภาค ครั้งที่ 7/2560
27/9/2560

วันนี้ (27 กันยายน 2560) เวลา 09.00 น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) กับหน่วยงานในภูมิภาค ครั้งที่ 7/2560 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ร

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน
27/9/2560

วันนี้ (27 กันยายน 2560) เวลา 15.00 น. กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี และมีความผ่อนคลายจากการทำงาน พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาการทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ณ บริเวณลานอเนกประสง

.... อ่านต่อ>>
ขอเชิญชวนผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมกิจกรรมครบรอบ100 ปี ธงชาติไทย ขอเชิญชวนผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมกิจกรรมครบรอบ100 ปี ธงชาติไทย
27/9/2560

กรมบังคับคดีได้กำหนดจัดโครงการประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสครบรอบ100 ปี ธงชาติไทย เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเปิดประมูลทรัพย์ประเภทอากาศยาน เครื่องบินแอร์บัส นัดที่ 2 กรมบังคับคดีเปิดประมูลทรัพย์ประเภทอากาศยาน เครื่องบินแอร์บัส นัดที่ 2
27/9/2560

วันนี้ (27 กันยายน 2560) เวลา 10.00 น. กรมบังคับคดีเปิดการขายทอดตลาดทรัพย์สินในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ผบ.4820/2557 ประเภทอากาศยาน AIRBUS COMPANY 1,Round – point Maurice Bellonte,Blagnac-FRANCE A310 -222 สัญชาติและเครื่องหมายทะเบียน HS – PCC หมายเลขชุดของอากาศยาน 419 จำนวน 1 ลำ นัดที่ 2 ของสำนักงานบั

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดงาน วันแห่งความภาคภูมิใจ ทุกดวงใจแสดงความขอบคุณ เพื่อแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 กรมบังคับคดีจัดงาน "วันแห่งความภาคภูมิใจ ทุกดวงใจแสดงความขอบคุณ" เพื่อแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
26/9/2560

วันนี้ (26 กันยายน 2560) เวลา 15.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิต "วันแห่งความภาคภูมิใจ ทุกดวงใจแสดงความขอบคุณ" เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 27

.... อ่านต่อ>>
อธิบดีกรมบังคับคดีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการงานบังคับคดีแพ่งและล้มละลาย อธิบดีกรมบังคับคดีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการงานบังคับคดีแพ่งและล้มละลาย
26/9/2560

วันนี้ (26 กันยายน 2560) เวลา 13.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการงานบังคับคดีแพ่งและล้มละลาย พร้อมมอบนโยบายจัดการงานบังคับคดีแพ่งและล้มละลาย และได้ร่วมตอบข้อซักถาม โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีในส่วนกลางและส

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการงานบังคับคดีแพ่งและล้มละลาย กรมบังคับคดีจัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการงานบังคับคดีแพ่งและล้มละลาย
26/9/2560

วันนี้ (26 กันยายน 2560) เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดีจัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการงานบังคับคดีแพ่งและล้มละลาย โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 218 คน ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้เข้า

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 19/2560 กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 19/2560
26/9/2560

วันนี้ (26 กันยายน 2560) เวลา 09.30 น. กรมบังคับคดี จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 19/2560 เพื่อกำหนดราคาเริ่มต้นในการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2559 โดยมีนางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมรับฟังผลการศึกษาผลกระทบด้านการผลักดันทรัพย์สินต่อระบบเศรษฐกิจไทย กรมบังคับคดีร่วมรับฟังผลการศึกษาผลกระทบด้านการผลักดันทรัพย์สินต่อระบบเศรษฐกิจไทย
25/9/2560

วันนี้ (25 กันยายน 2560) เวลา 13.30 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางเพ็ญรวี มาแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย นายชิตชัย สุทธิภูล เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับฟังการนำเสนอผลการศึกษาผลกระทบด้าน

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่งเพิ่มเติมสำหรับพนักงานเดินหมายกรมบังคับคดี กรมบังคับคดีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่งเพิ่มเติมสำหรับพนักงานเดินหมายกรมบังคับคดี
25/9/2560

วันนี้ (25 กันยายน 2560) เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่งเพิ่มเติม (สำหรับพนักงานเดินหมายทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ณ ห้องแสนสำราญ 1 - 3 โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 137 คน โดยได้รับเกียรติจ

.... อ่านต่อ>>
|< <      3     4     5     6     7     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer