Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : บริการประชาชน
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      2     3     4     5     6     > >|
กรมบังคับคดีร่วมบรรยายในการประชุม Forum for Asian Insolvency Reform (FAIR) ครั้งที่ 11 กรมบังคับคดีร่วมบรรยายในการประชุม Forum for Asian Insolvency Reform (FAIR) ครั้งที่ 11
17/9/2561

วันนี้ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ได้ร่วมบรรยายในการประชุม Forum for Asian Insolvency Reform (FAIR) ครั้งที่ 11 ณ โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2561 การประชุมครั้งนี้ อธิบดีกรมบังคับคดีได้รับเชิญจาก INSOL ได้นำเสนอการปฎิรูปกฎ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมพิธีเปิดการประชุม Forum for Asian Insolvency Reform (FAIR) ครั้งที่ 11 กรมบังคับคดีร่วมพิธีเปิดการประชุม Forum for Asian Insolvency Reform (FAIR) ครั้งที่ 11
17/9/2561

วันนี้ (17 กันยายน 2561) เวลา 08.30 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วย นางเพ็ญรวี มาแสง ผู้อำนวยการกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ได้ร่วมพิธีเปิดการประชุม Forum for Asian Insolvency Reform (FAIR) ครั้งที่ 11 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2561 การประช

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมพิธีเปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 12/2561 จังหวัดเลย กรมบังคับคดีร่วมพิธีเปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 12/2561 จังหวัดเลย
16/9/2561

วันนี้ (16 กันยายน 2561) เวลา 13.30 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 12/2561 และปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเรือ จังห

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีบรรยายให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดี ภายใต้โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 12/2561 ณ จังหวัดเลย กรมบังคับคดีบรรยายให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดี ภายใต้โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 12/2561 ณ จังหวัดเลย
16/9/2561

วันนี้ (16 กันยายน 2561) เวลา 10.00 น. กรมบังคับคดี โดยนายเฉลิมชัย บัวจันอัด ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดที่ 4 (Sandbox)ลงพื้นที่บรรยายให้ความรู้กฎหมายภายใต้โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 12/2561 โดยบรรยายให้ความรู้ทางกฎหมายด้านการ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง และลำพูน  นัดที่ 1 ขายทรัพย์สินได้กว่า 121  ล้านบาท กรมบังคับคดีจัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง และลำพูน นัดที่ 1 ขายทรัพย์สินได้กว่า 121 ล้านบาท
15/9/2561

วันนี้ ( 15 กันยายน 2561) เวลา 10.00 น. กรมบังคับคดีจัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง และจังหวัดลำพูน นัดที่ 1 ณ ห้องเอื้องหลวง ชั้น 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนม์พรรษา ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ HR.2019” กรมบังคับคดีจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ HR.2019”
15/9/2561

วันนี้(15 กันยายน 2561) เวลา 9.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างความเป็นมืออาชีพ HR.2019” ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2561 ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพัฒนาศักยภาพ ทักษะ มีควา

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีรับรางวัลเลิศรัฐด้านการนำองค์กร และด้านการบริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2561 กรมบังคับคดีรับรางวัลเลิศรัฐด้านการนำองค์กร และด้านการบริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2561
14/9/2561

วันนี้ (14 กันยายน 2561) เวลา 15.00 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 พร้อมมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบราชการ ให้แก่ส่วนราชการที่ได้รับรางวัลจากสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งในปีนี้กรมบังคับคดีได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 2 รางวัล

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมรับฟังการบรรยายภายในงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 “ภาครัฐ เพื่อประชาชน : Good Governance for Better Life” กรมบังคับคดีเข้าร่วมรับฟังการบรรยายภายในงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 “ภาครัฐ เพื่อประชาชน : Good Governance for Better Life”
14/9/2561

วันนี้ (14 กันยายน 2561) เวลา 10.30 น. กรมบังคับคดี โดยนางอรัญญา ทองน้ำตะโก ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยนางสาวสายรุ้ง มารมย์ ผู้ตรวจราชการกรม จ่าเอกคำนนท์ จันทร์น้อย หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เข้าร่วมรับฟังการบรรยายภายในงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 25

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย กรมบังคับคดีให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
14/9/2561

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัยเข้าร่วมพิธีเปิดงานให้ความรู้ทางด้านกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน ของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี ในส่วนของกรมบังคับคดี โดยนายประมวล บุญซื่อ นิติกรช

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้ด้านการบังคับคดีแก่วิทยากรตัวคูณรุ่นที่ 1 กรมบังคับคดีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้ด้านการบังคับคดีแก่วิทยากรตัวคูณรุ่นที่ 1
14/9/2561

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีนายพลวัฒน์ หะไว ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานดำเนินการจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้ด้านการบังคับคดีแก่วิทยากรตัวคูณรุ่นที่ 1 โดยบรรยายเกี่ยวกับ การบังคับคดีแพ่งตามพร

.... อ่านต่อ>>
|< <      2     3     4     5     6     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome