Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : บริการประชาชน
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      2     3     4     5     6     > >|
กรมบังคับคดีลงพื้นที่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง และจังหวัดนครนายก กรมบังคับคดีลงพื้นที่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง และจังหวัดนครนายก
4/4/2561

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง ได้เข้าร่วมเวทีประชาคมตามแนวทางโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมกับอำเภอแม่สะเรียง เพื่อสร้างความรับรู้ข่าวสารด้านต่างๆของรัฐบาล และสร้างความรู้ทางกฎหมายให้กับประชาชน การกู้ยืม จำนอง จำนำ ขายฝาก การวางทรัพย์ พร้อมท

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ณ จังหวัดปัตตานี กรมบังคับคดีได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ณ จังหวัดปัตตานี
4/4/2561

วันนี้ (4 เมษายน 2561) กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ในโอกาสที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจราชการนอกสถานที่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ณ จุดให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมการรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมการรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก
4/4/2561

วันนี้ (4 เมษายน 2561) เวลา 14.00 น. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) จัดการประชุมและจัดทำรายงาน เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามค

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีลงพื้นที่รับคำขอรับชำระหนี้ ณ จังหวัดกำแพงเพชร กรมบังคับคดีลงพื้นที่รับคำขอรับชำระหนี้ ณ จังหวัดกำแพงเพชร
4/4/2561

​ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 กรมบังคับคดี โดย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายประภาส ศรีเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ลงพื้นที่รับคำขอรับชำระหนี้ เจ้าหนี้ในการบังคับคดีแบบกลุ่ม คดีแดงที่ 948/2560 ระหว่างนายมนตรี อ่อนสิงห์ โจทก์ และนายสุ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีลงพื้นที่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมบังคับคดีลงพื้นที่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
4/4/2561

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาพล โดยนายยุทธพิชัย จำปาเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาพล พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมกับเทศบาลเมืองเมืองพล ลงพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้ทุกภาคส่วน ตามแนวทางโครงการไทยนิยม ยั่งย

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 26 ปี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 26 ปี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4/4/2561

วันนี้ (4 เมษายน 2561) เวลา 10.00.น.นายชิตชัย สุทธิภูล เลขานุการกรม เข้าร่วมแสดงความยินดีพร้อมร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิวชิรพยาบาล เนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีนายรัชฎา สุริยะกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ณ กรมส่งเสริม

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน
4/4/2561

วันนี้ (4 เมษายน 2561) เวลา 15.00 น. กรมบังคับคดี จัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี และมีความผ่อนคลายจากการทำงานพร้อมมุ่งมั่นพัฒนาการทำงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ณ ชั้น M อาคารอสีต

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดการแข่งขันกีฬาภายในกรมบังคับคดี ประจำปี 2561 กรมบังคับคดีจัดการแข่งขันกีฬาภายในกรมบังคับคดี ประจำปี 2561
3/4/2561

วันนี้ (3 เมษายน 2561) เวลา 17.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกรมบังคับคดี ประจำปี 2561 โดยมีนายเสกสรร สุขแสง ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 1 ประธานชมรมกีฬา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายชิตชัย สุทธิภูล เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีลงพื้นที่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดยโสธร กรมบังคับคดีลงพื้นที่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดยโสธร
3/4/2561

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนในวันหยุดราชการ ตามแนวทางกาฬสินธุ์โมเดล และร่วมทำบุญตักบาตรกับชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งมีนางสาวสมพรศรี ชาติมนตรี นิติกรชำนาญการ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดี อาทิ ก

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ณ จังหวัดระนอง กรมบังคับคดีร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ณ จังหวัดระนอง
3/4/2561

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 กรมบังคับคดีโดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมีนายณรงค์ สายช่วย นิติกรชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง เป็นผู้ดูแลการป

.... อ่านต่อ>>
|< <      2     3     4     5     6     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome