Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      2     3     4     5     6     > >|
กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน
29/3/2560

วันนี้ (29 มีนาคม 2560) เวลา 15.00 น. กรมบังคับคดี จัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี และมีความผ่อนคลายจากการทำงาน พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาการทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ณ บริเวณลานอเนกประสง

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดโครงการ รวมพลัง ร่วมใจอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียติแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ กรมบังคับคดีจัดโครงการ รวมพลัง ร่วมใจอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียติแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
29/3/2560

วันนี้ ( 29 มีนาคม 2560 ) เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์บริจาคโลหิต สภากาชาดไทย กรมบังคับคดีจัดโครงการ “กรมบังคับคดีรวมพลัง ร่วมใจอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์” ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และเป็นการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในการรวมพลังแห่งการให้ของบุคลากร

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาหนี้นอกระบบ กรมบังคับคดีร่วมให้คำปรึกษาแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาหนี้นอกระบบ
28/3/2560

วันนี้ (28 มีนาคม 2560) เวลา 09.30 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางเพ็ญรวี มาแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย นายชิตชัย สุทธิภูล เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เข้าร่วมให้บริการให้คำปรึกษาแก่ ประชาชนที่ประสบปัญหาหนี้นอกระบบ โดยมีนางสาวอาจิน จุ้งล

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมงานแถลงข่าวและเปิดคลีนิกให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ กรมบังคับคดีร่วมงานแถลงข่าวและเปิดคลีนิกให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
28/3/2560

วันนี้ (28 มีนาคม 2560) เวลา 09.00 น. นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานแถลงข่าวเปิดคลินิกให้คำปรึกษาการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยความร่วมมือของธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกรมบังคับคดี โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เข้าร่วม ณ อาค

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 53 ปี เดลินิวส์ กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 53 ปี เดลินิวส์
28/3/2560

วันนี้ (28 มีนาคม 2560) เวลา 10.30 น. นายนภดล สีตะปะดล ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 1 เข้าร่วมแสดงความยินดีกับเดลินิวส์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 53 ปี โดยมอบช่อดอกไม้กับ คุณประพิณ รุจิรวงศ์ ตัวแทนคณะผู้บริหาร ณ สำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ครั้งที่ 10/2560 กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ครั้งที่ 10/2560
28/3/2560

วันนี้ (28 มีนาคม 2560) เวลา 09.30 น. กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 10/2560 โดยมีนางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมที่ดิน สมาคมธนาคารไทย สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวน้องโอม ที่จังหวัดน่าน กรมบังคับคดีลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวน้องโอม ที่จังหวัดน่าน
27/3/2560

กรมบังคับคดีประสานผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเร่งเข้าไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีช่วยเหลือครอบครัวน้องโอม ตามที่ได้มีข่าวน้องโอม ป.2 สู้เพื่อแม่ ทำงานหนักหาเงินชำระหนี้ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ได้ประสานกับนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อลงพื้นที่ช่วยเหล

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดโครงการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีเคลื่อนที่ เนื่องในโอกาสครอบรอบ 126 ปี กระทรวงยุติธรรม กรมบังคับคดีจัดโครงการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีเคลื่อนที่ เนื่องในโอกาสครอบรอบ 126 ปี กระทรวงยุติธรรม
27/3/2560

วันนี้ (27 มีนาคม 2560) สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมบรรยายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยนางวาสนา ปักกาโร ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้บรรยาย การจัดโครงการดังกล่าวเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การกู้ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ หนี้นอกระบบ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดการอบรมความรู้ในการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) กรมบังคับคดีจัดการอบรมความรู้ในการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)
27/3/2560

วันนี้ (27 มีนาคม 2560) เวลา 09.00 น. นางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในการอบรมความรู้ในการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) การอมรมดังกล่าวมีผู้บริหารกรมบังคับคดี เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี และบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้รับเ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA )แก่บุคลากร กรมบังคับคดีจัดอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA )แก่บุคลากร
26/3/2560

วันนี้ ( 26 มีนาคม 2560 ) เวลา 11.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เข้าร่วมรับฟังการอมรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) กรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จัดโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมบังคับคดี ณ โรงแรมริชมอน

.... อ่านต่อ>>
|< <      2     3     4     5     6     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer