Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : บริการประชาชน
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      2     3     4     5     6     > >|
กรมบังคับคดีจัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี เพื่ออำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำและขจัดความทุกข์ยากของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่น 2 กรมบังคับคดีจัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี เพื่ออำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำและขจัดความทุกข์ยากของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่น 2
9/7/2561

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี จัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี เพื่ออำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำและขจัดความทุกข์ยากของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 2 ซึ่งมี ร.ต.ต (ญ) วรางคนา ขุนเณรพา

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ณ จังหวัดลำพูน กรมบังคับคดีร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ณ จังหวัดลำพูน
9/7/2561

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูนร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี โดยมีนายไพบูลย์ เมฆมานะ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติของสำนักงานบังคับคดีกลุ่มจังหวัดที่ 5 (Sandbox

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e - Offering Auction ครั้ง 4 นัดที่ 1 กรมบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e - Offering Auction ครั้ง 4 นัดที่ 1
8/7/2561

วันนี้ (8 กรกฎาคม 2561) กรมบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน LOT4 e-Offering ( ครั้งที่ 4) นัดที่ 1 ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางสาวรัชนี บุญเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานบ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี ร่วมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ณ จังหวัดเชียงใหม่ กรมบังคับคดี ร่วมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ณ จังหวัดเชียงใหม่
8/7/2561

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี โดยมีนายไพบูลย์ เมฆมานะ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมโครงการฯ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินในคดีล้มละลาย นัดที่ 3 ขายทรัพย์สินได้กว่า 39,500,000 ล้านบาท กรมบังคับคดีจัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินในคดีล้มละลาย นัดที่ 3 ขายทรัพย์สินได้กว่า 39,500,000 ล้านบาท
7/7/2561

วันนี้ (7 กรกฎาคม 2561) เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดีจัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินในคดีล้มละลาย นัดที่ 3 โดยมีนายพีระ อัครวัตร รองอธิบดีกรมบังคับคดี และคณะผู้บริหารกรมบังคับคดี ร่วมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภายในมหกรรมขายทอดตลาด สำหรับทรัพย์ที่นำมาประกาศขายเป็นทรัพย์สินในคดีล้มละลายของกองบังคับ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีขอเชิญร่วมประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Offering Auction กรมบังคับคดีขอเชิญร่วมประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Offering Auction
7/7/2561

กรมบังคับคดีขอเชิญร่วมประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Offering Auction ทรัพย์ที่จะทำการขายเป็นทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 เป็นศูนย์กลาง (Center) สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา และจังหวัดสงขลา เป็นสำนักงานเครือข

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินในวันเสาร์ สำหรับเดือนกรกฎาคม 2561 กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินในวันเสาร์ สำหรับเดือนกรกฎาคม 2561
7/7/2561

กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกวันเสาร์ สำหรับเดือนกรกฎาคม 2561 ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 มีสำนักงานบังคับคดีที่จัดให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 11 แห่ง

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี ขายทรัพย์ได้กว่า 143 ล้านบาท ในงาน บ้าน ธอส.เอ็กซ์โป@กรุงเทพฯ ประจำปี 2561 กรมบังคับคดี ขายทรัพย์ได้กว่า 143 ล้านบาท ในงาน บ้าน ธอส.เอ็กซ์โป@กรุงเทพฯ ประจำปี 2561
6/7/2561

วันนี้ (6 กรกฎาคม 2561) เวลา 10.00 น. กรมบังคับคดีจัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินภายในงาน บ้าน ธอส.เอ็กซ์โป@กรุงเทพฯ ประจำปี 2561 ณ ห้องโลตัส ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางศศิวิมล ธนศานติ รอ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการประมูลขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี กรมบังคับคดีให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการประมูลขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี
6/7/2561

วันนี้ (6 กรกฎาคม 2561) เวลา 10.30 น. ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และคณะกรรมการผู้บริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์ เข้าร่วมเยี่ยมชมการประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินกรมบังคับคดีในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมพิธีเปิดงาน บ้าน ธอส.เอ็กซ์โป@กรุงเทพฯ ประจำปี 2561 และร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มือสองกับศูนยข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรมบังคับคดีเข้าร่วมพิธีเปิดงาน บ้าน ธอส.เอ็กซ์โป@กรุงเทพฯ ประจำปี 2561 และร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์มือสองกับศูนยข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
6/7/2561

วันนี้ (6 กรกฎาคม 2561) เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดีร่วมในพิธีเปิดงาน บ้าน ธอส. เอ็กซ์โป@กรุงเทพฯ ประจำปี 2561 โดยมีดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมให้เกียรติเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยนางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรมใ

.... อ่านต่อ>>
|< <      2     3     4     5     6     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome