Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สิน
ประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : บริการประชาชน
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      2     3     4     5     6     > >|
อธิบดีกรมบังคับคดีให้สัมภาษณ์ทางหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ อธิบดีกรมบังคับคดีให้สัมภาษณ์ทางหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
8/2/2561

วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 13.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ถึงประเด็น "นโยบายการทำงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การดำเนินการตามมาตรการบังคับคดี และช่องทางการสร้างการรับรู้กับประชาชน" ณ ห้องรับรองผู้บริหาร ชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมให้คำปรึกษากฎหมายภายใต้โครงการยุติธรรมหมู่บ้านนำบริการรัฐสู่ประชาชน ณ จังหวัดอำนาจเจริญ กรมบังคับคดีเข้าร่วมให้คำปรึกษากฎหมายภายใต้โครงการยุติธรรมหมู่บ้านนำบริการรัฐสู่ประชาชน ณ จังหวัดอำนาจเจริญ
8/2/2561

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีนายธนะศักดิ์ นามวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเรื่องขายฝาก การวางทรัพย์ กู้ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ และการบังคับคดีแพ่ง ตลอ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมจัดบูธให้คำปรึกษาความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแก่ประชาชนในโครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่  ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมบังคับคดีเข้าร่วมจัดบูธให้คำปรึกษาความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแก่ประชาชนในโครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
8/2/2561

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีนายอนุชิต เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายสุรพล อักษรเนียม รักษาราชการแทนผู้อานวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง และเจ้าหน้าที

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดโครงการสร้างความรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สำหรับผู้ประกอบการอาคารชุด ณ จังหวัดชลบุรี กรมบังคับคดีจัดโครงการสร้างความรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สำหรับผู้ประกอบการอาคารชุด ณ จังหวัดชลบุรี
8/2/2561

วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 13.00 น. กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี จัดโครงการสร้างความรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สำหรับผู้ประกอบการอาคารชุด โดยมีนางภาวดี ศิริเมธารักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมบังคับคดี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

.... อ่านต่อ>>
อธิบดีกรมบังคับคดี ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวไทยพับลิก้า อธิบดีกรมบังคับคดี ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวไทยพับลิก้า
7/2/2561

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 13.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวไทยพับลิก้า เกี่ยวกับประเด็น เรื่องการดำเนินการของกรมบังคับคดีที่ผ่านมา ปัญหาและอุปสรรคที่พบ และแนวทางในการดำเนินการต่อไป ณ ห้องรับรองผู้บริหาร ชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี กรมบังคับคดี

.... อ่านต่อ>>
 กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 15 ปี หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 15 ปี หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์
7/2/2561

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 9.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และนางเพ็ญรวี มาแสง ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี พร้อมมอบเงินบริจาคมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา โดยมีนางสาวชลลดา อิงศรีสว่าง รองบร

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน
7/2/2561

วันนี้( 7 กุมภาพันธ์ 2561 ) เวลา 15.00 น. กรมบังคับคดี จัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี และมีความผ่อนคลายจากการทำงานพร้อมมุ่งมั่นพัฒนาการทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ณ ห้องVIP ชั้น

.... อ่านต่อ>>
การกำหนดเขตอำนาจศาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร การกำหนดเขตอำนาจศาลที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร
7/2/2561

กำหนดให้สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 รับผิดชอบดำเนินการบังคับคดีแพ่งตามหมายบังคับคดีหรือคำสั่งศาลของศาลแขวงดุสิต เฉพาะหมายบังคับคดีหรือคำสั่งศาลที่เกิดขึ้นใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง กรมบังคับคดีเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง
7/2/2561

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 08.30 น. กรมบังคับคดี โดยกลุ่มจัดการกลางด้านล้มละลาย (ศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า) เป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ซึ่งจัดโดยกลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤท

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกวันเสาร์ สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 2/2/2561 กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกวันเสาร์ สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 2/2/2561
7/2/2561

กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกวันเสาร์ สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 มีสำนักงานบังคับคดีที่จัดให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 10 แห่ง

.... อ่านต่อ>>
|< <      2     3     4     5     6     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome