Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      2     3     4     5     6     > >|
 กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพและสร้างพลังสุขในการทำงาน กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพและสร้างพลังสุขในการทำงาน
8/3/2560

วันนี้ (8 มีนาคม 2560) เวลา 15.00 น. กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี และมีความผ่อนคลายจากการทำงาน พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาการทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ณ บริเวณลานอเนกประสงค์

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีให้การต้อนรับ Mr.Glenn T. Ware ที่มาแบ่งปันประสบการณ์ “ประโยชน์ของการนำ Forensics มาใช้ในการตรวจทรัพย์สินของกรมบังคับคดี” กรมบังคับคดีให้การต้อนรับ Mr.Glenn T. Ware ที่มาแบ่งปันประสบการณ์ “ประโยชน์ของการนำ Forensics มาใช้ในการตรวจทรัพย์สินของกรมบังคับคดี”
8/3/2560

วันนี้ (8 มีนาคม 2560) เวลา 9.30 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ให้การต้อนรับ Mr.Glenn T. Ware Principle,Global Intelligence and Anti - Corruption and Strategic Threat Leader PwC US ผู้มีประสบการณ์ด้านการคอรัปชั่น และการป้องกันการทุจริตในอง

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการทหารในสังกัดกรมพระธรรมนูญ กรมบังคับคดีร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการทหารในสังกัดกรมพระธรรมนูญ
7/3/2560

​เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 นางสาวพิชญา เทิดขวัญชัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีแพ่ง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “การบังคับคดีตามคำสั่งศาลทหารในคดียาเสพติด” แก่ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรในสังกัดกรมพระธรรมนูญ ในหลักสูตรตุลาการพระธรรมนูญ รุ่นที่ 13 และหลักสูตร นายทหารประทวนรุ่นที่ 1

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน  ผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการ  ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ของธนาคารโลก กรมบังคับคดีเข้าร่วมการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการ ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ของธนาคารโลก
6/3/2560

วันนี้ (6 มีนาคม 2560) เวลา 9.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางภัทรภร เวชรังษี ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์ และนางสาวรังสิมา รัตนะ นิติกรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวด

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเตรียมความพร้อมในการให้ความรู้เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง   (ฉบับที่...) พ.ศ. .... กรมบังคับคดีเตรียมความพร้อมในการให้ความรู้เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่...) พ.ศ. ....
4/3/2560

วันนี้ (4 มีนาคม 2560) เวลา 9.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษโครงการเตรียมความพร้อมในการให้ความรู้เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2560 ณ ห

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดประชุมแต่งตั้งคณะทำงานสำหรับเตรียมการประชุมคองเกรสนานาชาติกับสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศในปี พ.ศ. 2561 กรมบังคับคดีจัดประชุมแต่งตั้งคณะทำงานสำหรับเตรียมการประชุมคองเกรสนานาชาติกับสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศในปี พ.ศ. 2561
3/3/2560

วันนี้ (3 มีนาคม 2560) เวลา 13.30 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในการประชุมแต่งตั้งคณะทำงานสำหรับเตรียมการประชุมคองเกรสนานาชาติกับสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศในปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมคชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี ซึ่งกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เป็นเจ้าภาพจัด

.... อ่านต่อ>>
อธิบดีกรมบังคับคดีให้สัมภาษณ์ถึงมุมมองบทบาทสตรีในยุคไทยแลนด์ 4.0   เพื่อนำเสนอใน งานวันสตรีสากลประจำปี 2560 อธิบดีกรมบังคับคดีให้สัมภาษณ์ถึงมุมมองบทบาทสตรีในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อนำเสนอใน งานวันสตรีสากลประจำปี 2560
3/3/2560

วันนี้ ( 3 มีนาคม 2560 ) เวลา 09.30 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดีให้สัมภาษณ์ถึงประเด็น “มุมมองบทบาทสตรีในยุคไทย แลนด์ 4.0” เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นสตรีทำงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2560 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อนำเสนอ ในงานวันสตรีสากลประจ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก ประจำปี พ.ศ.2561 กรมบังคับคดีเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก ประจำปี พ.ศ.2561
3/3/2560

วันที่ 2 มีนาคม 2560 กรมบังคับคดีโดย นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก ประจำปี พ.ศ.2561 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ เพื่อร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในตัวชี้วั

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศาลปกครอง กรมบังคับคดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศาลปกครอง
2/3/2560

วันนี้ ( 2 มีนาคม 2560 ) เวลา 14.00 น. กรมบังคับคดีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศาลปกครอง จำนวน 50 คน นำโดยนางสมฤดี ธัญญสิริ รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง โดยมีนางสาวสายรุ้ง มารมย์ ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 5 พร้อมด้วยนางเพ็ญรวี มาแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย นายชิตชัย

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดประชุมเชิงเทคนิคแนวทางการปฏิรูปกฎหมายล้มละลาย กรมบังคับคดีจัดประชุมเชิงเทคนิคแนวทางการปฏิรูปกฎหมายล้มละลาย
1/3/2560

วันนี้ (1 มีนาคม 2560) เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดี โดย นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี นางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นายทรงธรรม พูนเกษมทรัพย์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี จัดประชุมเชิงเทคนิคแนวทางการปฏิรูปกฎหมายล้มละลาย (Teachnical D

.... อ่านต่อ>>
|< <      2     3     4     5     6     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer