home หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
ข่าว : กรมบังคับคดี
 
banner
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      2     3     4     5     6     > >|
กรมบังคับคดีร่วมบรรยายสร้างความรับรู้กฎหมาย หัวข้อ “แนวทางการบังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัล” กรมบังคับคดีร่วมบรรยายสร้างความรับรู้กฎหมาย หัวข้อ “แนวทางการบังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัล”
9/3/2562


.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดการอบรม หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมบังคับคดีร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดการอบรม หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
10/3/2562


.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดการอบรม หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมบังคับคดีร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดการอบรม หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
9/3/2562


.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดการอบรม หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมบังคับคดีร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดการอบรม หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
8/3/2562


.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะการออกแบบระบบการยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) และช่องทางการรับเงิน (e-Payment) ครั้งที่ 2 กรมบังคับคดีขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะการออกแบบระบบการยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) และช่องทางการรับเงิน (e-Payment) ครั้งที่ 2
8/3/2562


.... อ่านต่อ>>


ประกาศแจ้งให้ทราบเรื่องระบบโทรศัพท์ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย ขัดข้อง ประกาศแจ้งให้ทราบเรื่องระบบโทรศัพท์ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย ขัดข้อง
8/3/2562


.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในงานใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ กรมบังคับคดีร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในงานใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์
8/3/2562


.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดตราสัญญลักษณ์ “สถาบันพัฒนาการบังคับคดี” (Legal Execution Professional Academy - LEPA) กรมบังคับคดีมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดตราสัญญลักษณ์ “สถาบันพัฒนาการบังคับคดี” (Legal Execution Professional Academy - LEPA)
8/3/2562


.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา กรมบังคับคดีร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา
8/3/2562


.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีจัดโครงการเมืองบุรีรัมย์เมืองแห่งความสันติสุขและกิจกรรมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ รุ่นที่ 4 ตามงบพัฒนาจังหวัดประจำปี พ.ศ.2562 กรมบังคับคดีจัดโครงการเมืองบุรีรัมย์เมืองแห่งความสันติสุขและกิจกรรมสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ รุ่นที่ 4 ตามงบพัฒนาจังหวัดประจำปี พ.ศ.2562
8/3/2562


.... อ่านต่อ>>


|< <      2     3     4     5     6     > >|
 
 
: ระบบบริการประชาชน (E-Service) :
dot-wh เข้าสู่ระบบสอบถามสถานะคดี
dot-wh ค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด
dot-wh ตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดีล้มละลาย
dot-wh ระบบการรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้า
dot-wh การส่งเงินอายัดและเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านล้านหลัง
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านประชารัฐ
dot-wh ขายทอดตลาดสิ่งของ
dot-wh รายงานผลการขายทอดตลาด
dot-wh คู่มือผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
dot-wh Manual for Buyers
dot-wh ท่านถาม-เราตอบ
dot-wh คู่มือ / กฎหมาย เพื่อประชาชน
dot-wh คู่มือ / ขั้นตอนการบังคับคดี
dot-wh แบบฟอร์มติดต่อราชการ
dot-wh ยื่นคำร้อง ทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh infographic
dot-wh ตรวจสอบจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการเข้าประมูลทรัพย์
dot-wh ดาวน์โหลด Application On Mobile


  กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)

hotline

WCAG 2.0 (Level AAA) ipv6 ready
face1
สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,839สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,839สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,839สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,839สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,839
สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 104,810สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 104,810สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 104,810สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 104,810สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 104,810สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 104,810สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 104,810
เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ดีกับ Microsoft Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome, Firefox, Safari เวอร์ชั่นล่าสุด
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th