Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      2     3     4     5     6     > >|
กรมบังคับคดีร่วมงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน กรมบังคับคดีร่วมงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน
12/9/2560

วันนี้ (12 กันยายน 2560) เวลา 09.00 น. พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และมอบเงินเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยคดีอาญาให้แก่ผู้ได้รับ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 18/2560 กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 18/2560
12/9/2560

วันนี้ (12 กันยายน 2560) เวลา 09.30 น. กรมบังคับคดี จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 18/2560 เพื่อกำหนดราคาเริ่มต้นในการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2559 โดยมีนางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมประชุมกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จังหวัดสระแก้ว  กรมบังคับคดีร่วมประชุมกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จังหวัดสระแก้ว
11/9/2560

วันนี้ (11 กันยายน 2560) เวลา 16.00 น. พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมได้ร่วมประชุมกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดสระแก้ว รวมถึงกรมบังคับคดี นำโดยนางอรัญญา ทองน้ำตะโก ผู้ตรวจราชการกรม นายชิตชัย สุทธิภูล เลขานุการกรม

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมงานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2560 กรมบังคับคดีร่วมงานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2560
11/9/2560

วันนี้ (11 กันยายน 2560) เวลา 13.00 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2560 พร้อมมอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนการบริการภาครัฐ สู่ระบบราชการ 4.0 ให้แก่ส่วนราชการที่ได้รับรางวัลจากสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งในปีนี้กรมบังคับคดีได้รับรางวัลพัฒนาการบริการระดับดี

.... อ่านต่อ>>
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม  เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว
11/9/2560

วันนี้ (11 กันยายน 2560) เวลา 15.30 น. พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว โดยมีนางอรัญญา ทองน้ำตะโก ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยนายชิตชัย สุทธิภูล เลขานุการกรม นายนิพัธ วิวัฒน์วานิช ผู้อ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมประชุมหารือในเรื่อง การขับเคลื่อน คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) กรมบังคับคดีร่วมประชุมหารือในเรื่อง การขับเคลื่อน คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.)
11/9/2560

วันนี้ (11 กันยายน 2560) เวลา 13.00 น. พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ประชุมหารือร่วมกับนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และนายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในเรื่อง การขับเคลื่อน คณะกรรมการพ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สำหรับประชาชน ส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 5 จังหวัดสมุทรสาคร กรมบังคับคดีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สำหรับประชาชน ส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 5 จังหวัดสมุทรสาคร
11/9/2560

วันนี้ (11 กันยายน 2560) เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สำหรับประชาชน ส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 5 ณ ห้องประชุมสาครบุรี ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 คน ซึ่งผู้เข้าร่วม โครงการฯในครั้งนี้ ยังไ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมงานเตรียมความพร้อมก่อนประกาศวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” กรมบังคับคดีร่วมงานเตรียมความพร้อมก่อนประกาศวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
11/9/2560

วันนี้ (11 กันยายน 2560) 09.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษในงานเตรียมความพร้อมก่อนประกาศวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่ากระทรวงยุติธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน จัดโ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเปิดประมูลทรัพย์สิน ในคดีล้มละลาย ประเภทวัตถุลักษณะคล้ายหยกและพลอย นัดที่ 5 กรมบังคับคดีเปิดประมูลทรัพย์สิน ในคดีล้มละลาย ประเภทวัตถุลักษณะคล้ายหยกและพลอย นัดที่ 5
9/9/2560

วันนี้ (9 กันยายน 2560) เวลา 10.00 น. กรมบังคับคดีเปิดการขายทอดตลาดทรัพย์ในคดีล้มละลาย หมายเลขคดีแดงที่ ล.8194/2550 ประเภทวัตถุลักษณะคล้ายหยก และวัตถุลักษณะคล้ายพลอย ในนัดที่ 5 ของกองบังคับคดีล้มละลาย 4 โดยประมูลด้วยราคาเริ่มต้นที่ 70% ของราคาที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ที่ 316,072,560

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สำหรับธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ รุ่นที่ 3 กรมบังคับคดีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สำหรับธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ รุ่นที่ 3
8/9/2560

วันนี้ (8 กันยายน 2560) เวลา 13.00 น. กรมบังคับคดีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สำหรับธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ รุ่นที่ 3 ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 97 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ยังได้รับความรู้กฎหมายด้

.... อ่านต่อ>>
|< <      2     3     4     5     6     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer