Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      2     3     4     5     6     > >|
กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสหพันธ์เกษตรกร และข้าราชการ กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสหพันธ์เกษตรกร และข้าราชการ
13/11/2560

วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2560) เวลา 09.30 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และเจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกรมบังคับคดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสหพันธ์เกษตรกร และข้าราชการ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) โดยมีนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐม

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเปิด Mobile Application สำหรับการตรวจสอบบุคคล/นิติบุคคลที่อยู่ระหว่างพิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลาย ภายใต้ชื่อ LED ABC (Application Bankruptcy Checking) กรมบังคับคดีเปิด Mobile Application สำหรับการตรวจสอบบุคคล/นิติบุคคลที่อยู่ระหว่างพิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลาย ภายใต้ชื่อ LED ABC (Application Bankruptcy Checking)
13/11/2560

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า กรมบังคับคดีได้เปิดให้บริการ Mobile Application เพื่อให้บริการประชาชนในการตรวจสอบบุคคล/นิติบุคคลที่อยู่ระหว่างพิทักษ์ทรัพย์หรือล้มละลาย ภายใต้ชื่อ LED ABC (Application Bankruptcy Checking) ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากชื่อ ชื่อสกุลหรือเลขประจำตั

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการบังคับคดีและภารกิจของกรมบังคับคดี ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 กรมบังคับคดีจัดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการบังคับคดีและภารกิจของกรมบังคับคดี ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1
12/11/2560

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดีจัดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการบังคับคดีและภารกิจของกรมบังคับคดี ประจำปี 2561 รุ่นที่ 1 ณ ห้องขายทอดตลาด ชั้น 1 อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี โดยมีนายสุทธิชัย คล้อสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชา

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมหารือกับผู้บริหารธนาคารโลกเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs) กรมบังคับคดีร่วมหารือกับผู้บริหารธนาคารโลกเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs)
10/11/2560

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางเพ็ญรวี มาแสง ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ นางภัทรภร เวชรังษี ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์ และนางสาวพีรชยา พิณเมืองงาม นิติกรชำนาญการ กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมิน

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีประชุมชี้แจงมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย Thailand 4.0 ผ่านระบบ Video Conference มุ่งสู่เป้าหมายการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ กรมบังคับคดีประชุมชี้แจงมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย Thailand 4.0 ผ่านระบบ Video Conference มุ่งสู่เป้าหมายการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ
9/11/2560

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานการชุมชี้แจงมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย Thailand 4.0 ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ณ ห้องประชุมคชสาร 2 กรมบังคับคดี ได้แจ้งมติท

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมบรรยายในโครงการประชุมเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านการให้สินเชื่อ ณ ประเทศมาเลเซีย กรมบังคับคดีร่วมบรรยายในโครงการประชุมเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านการให้สินเชื่อ ณ ประเทศมาเลเซีย
9/11/2560

เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดีได้บรรยายนำเสนอพัฒนาการกฏหมายล้มละลายที่เกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามที่ธนาคารโลกได้มีหนังสือเชิญให้เข้าร่วมบรรยายเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับ Ms. Gopal ผู้อำนวยการสำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมการประชุมระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับสำนักงบประมาณ เพื่อรับทราบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมบังคับคดีเข้าร่วมการประชุมระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับสำนักงบประมาณ เพื่อรับทราบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
9/11/2560

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.30 น. กระทรวงยุติธรรมจัดการประชุมร่วมระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับสำนักงบประมาณ เพื่อรับทราบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกระทรวงยุติธรรม ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System)โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดก

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดโครงการเชิงปฏิบัติการการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการบังคับคดี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยึด อายัด จำหน่ายทรัพย์สิน การจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในคดีแพ่ง รุ่นที่ 2 จังหวัดระยอง กรมบังคับคดีจัดโครงการเชิงปฏิบัติการการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการบังคับคดี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยึด อายัด จำหน่ายทรัพย์สิน การจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในคดีแพ่ง รุ่นที่ 2 จังหวัดระยอง
9/11/2560

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการบังคับคดี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยึด อายัด จำหน่ายทรัพย์สิน การจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในคดีแพ่ง รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมคล

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีขอเชิญร่วมประมูลขายทอดตลาดด้วยวิธีการเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Offering Auction กรมบังคับคดีขอเชิญร่วมประมูลขายทอดตลาดด้วยวิธีการเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Offering Auction
9/11/2560

กรมบังคับคดีขอเชิญร่วมประมูลขายทอดตลาดด้วยวิธีการเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Offering Auction ทรัพย์ที่จะทำการขายในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ #ท่านสามารถดูทรัพย์ที่จะประมูล ได้ที่ รายละเอียดเพิ่มเติม <<< ลิงค์นี้ครับ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดโครงการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน กรมบังคับคดีจัดโครงการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
8/11/2560

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดีจัดโครงการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยมีคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee) และคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ของกรมบังคับคดีเข้าร่วม

.... อ่านต่อ>>
|< <      2     3     4     5     6     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer