Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : บริการประชาชน
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      310     311     312     313     314     > >|
พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกรมบังคับคดี และ ธนาคารออมสิน พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกรมบังคับคดี และ ธนาคารออมสิน
16/8/2556

วันนี้ (16 สิงหาคม 2556) กรมบังคับคดี โดย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมกับ ธนาคารออมสิน โดย นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ตกลงร่วมมือกันในการส่งเสริมและสนับสนุนงานซึ่งกันและกัน ตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยการจัดโครงการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ของธนาคาร

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี จัดมหกรรม ร่วมใจไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี ร่วมกับ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด กรมบังคับคดี จัดมหกรรม "ร่วมใจไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี" ร่วมกับ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
14/8/2556

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2556 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี ร่วมกับ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ได้จัดมหกรรม “ร่วมใจไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี”ขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้รายย่อยของบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ที่อยู่ระหว่างการบังคับคดี

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบังคับคดี ระดับต้น รุ่นที่ 7 กรมบังคับคดีโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบังคับคดี ระดับต้น" รุ่นที่ 7
13/8/2556

วันนี้ (13 สิงหาคม 2556) ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การบังคับคดี ระดับต้น" รุ่นที่ 7 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี ในการอบรมครั้งนี้ กบค. ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบั

.... อ่านต่อ>>
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การบังคับคดีแพ่ง รุ่นที่ 7 การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การบังคับคดีแพ่ง" รุ่นที่ 7
13/8/2556

กรมบังคับคดีจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การบังคับคดีแพ่ง" รุ่นที่ 7 โดยมี นายอรรถ อรรถานนท์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่

.... อ่านต่อ>>
กบค. ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กบค. ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
12/8/2556

วันนี้ (12 สิงหาคม 2556) เวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เดินทางไปลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 ณ พระบรมมหาราชวัง ทั้งนี้ กรมบังคับคดีได้เข้าร่วมริ้วขบวนอัญเชิญพานพุ่มราชสักการะ เเละจุดเทียนชัยถว

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดโครงการจัดทำแผนแม่บทแผนปฏิบัติการการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ด้านการบังคับคดี กรมบังคับคดีจัดโครงการจัดทำแผนแม่บทแผนปฏิบัติการการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ด้านการบังคับคดี
8/8/2556

กรมบังคับคดีจัดโครงการจัดทำแผนแม่บทแผนปฏิบัติการการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ด้านการบังคับคดี การวางทรัพย์ และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นและกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และวิธีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ให้เป็นในทิศทางเดีย

.... อ่านต่อ>>
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เส้นทางความก้าวหน้าและการเตรียมบุคลากรเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งเป้าหมาย การประชุมเชิงปฏิบัติการ เส้นทางความก้าวหน้าและการเตรียมบุคลากรเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งเป้าหมาย
7/8/2556

กรมบังคับคดีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เส้นทางความก้าวหน้าและการเตรียมบุคลากรเตรียมบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งเป้าหมาย (Career Path) ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ

.... อ่านต่อ>>
วางพวงมาลาเนื่องใน วันรพี ประจำปี 2556 วางพวงมาลาเนื่องใน "วันรพี" ประจำปี 2556
7/8/2556

วันนี้ (7 สิงหาคม 2556) เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ร่วมวางพวงมาลาเนื่องใน "วันรพี" ประจำปี 2556 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ณ พระอนุสาวรีย์ บริเวณหน้าอาคารศาลยุติธรรม

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมงาน วันคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ประปี 2556 กรมบังคับคดีร่วมงาน วันคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ประปี 2556
7/8/2556

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 กรมบังคับคดีร่วมงาน วันคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ประปี 2556 โดย นายชาญวิทย์ ไกรฤกษ์ รองเลขาธิการ ก.พ. เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ “หน่วยงานโปร่งใส”และประกาศเกียรติคุณ “ข้าราชการผู้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม” ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สนง. ก.พ. ถ.ติวานนท์

.... อ่านต่อ>>
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
31/7/2556

กรมบังคับคดีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เรื่อง การบริหารความเสี่ยง ระหว่างวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2556 โดยมี นางลางน้อย ปาลวัฒน์วิไชย รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรม รอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ ในการอบรมครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.บัญญัติ บ

.... อ่านต่อ>>
|< <      310     311     312     313     314     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome