Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      1     2     3     4     5     > >|
กรมบังคับคดีให้การต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบังคับคดีของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง กรมบังคับคดีให้การต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการบังคับคดีของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง
19/5/2560

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง นำโดยพันจ่าเอกสุรศักดิ์ รัตนไชย ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง และด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนองานด้านการบังคับคดีแพ่งและล้มละลาย แก่คณะองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านกา

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีบรรยายให้ความรู้การบังคับคดีแพ่งและล้มละลายแก่มูลนิธิสุภา วงศ์เสนาเพื่อการปฏิรูปสิทธิลูกหนี้  กรมบังคับคดีบรรยายให้ความรู้การบังคับคดีแพ่งและล้มละลายแก่มูลนิธิสุภา วงศ์เสนาเพื่อการปฏิรูปสิทธิลูกหนี้
19/5/2560

วันนี้ (19 พฤษภาคม 2560) กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว บรรยายให้ความรู้การบังคับคดีแพ่งและล้มละลายแก่มูลนิธิสุภา วงศ์เสนาเพื่อการปฏิรูปสิทธิลูกหนี้ โดยมีนายวุฒิชัย ทรงคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เป็นผู้บรรยาย ณ ศาลจังหวัดสีคิ้ว อำเภอสี

.... อ่านต่อ>>
อธิบดีกรมบังคับคดีเข้าร่วมบรรยายในการประชุมกฎหมายล้มละลายระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1 (The 1st International Insolvency Forum) ณ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย อธิบดีกรมบังคับคดีเข้าร่วมบรรยายในการประชุมกฎหมายล้มละลายระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1 (The 1st International Insolvency Forum) ณ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย
19/5/2560

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.30 – 19.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดีได้บรรยายเรื่องกฎหมายล้มละลายกับบุคคลธรรมดา:การคุ้มครองสิทธิของบุคคลธรรมดา โดยได้บรรยายร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจ สหพันธรัฐรัสเซีย อาจารย์ด้านกฎหมายล้มละลายจากประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ปรึกษาส

.... อ่านต่อ>>
อธิบดีกรมบังคับคดีกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมว่าด้วยกฎหมายล้มละลายระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1 (the 1st International Insolvency Forum) ณ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย อธิบดีกรมบังคับคดีกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมว่าด้วยกฎหมายล้มละลายระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1 (the 1st International Insolvency Forum) ณ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย
18/5/2560

วันนี้ (18 พฤษภาคม 2560) เวลา 10.00 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ได้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมว่าด้วยกฎหมายล้มละลายระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1 (the 1st International Insolvency Forum) ร่วมกับผู้พิพากษาศาลสูงของประเทศอิสราเอล และอาจารย์ทางกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีประธานกรรม

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดโครงการคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2 กรมบังคับคดีจัดโครงการคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2
18/5/2560

วันนี้ (18 พฤษภาคม 2560) เวลา 14.00 น. กรมบังคับคดีจัดโครงการคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานแก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี รุ่นที่ 2 ในด้านหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาและหลักคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีการจัดบรรยายในหัวข้อ “คุณธรรมตามรอยพระยุคลบา

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ (International Legal Forum) ครั้งที่ 7 ณ เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย กรมบังคับคดีเข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ (International Legal Forum) ครั้งที่ 7 ณ เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย
18/5/2560

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางเพ็ญรวี มาแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย และนางสาวอทิตยา ทองบุญ นิติกรชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ (International Legal Forum) ครั้งที่ 7 ในหัวข้

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมการประชุมว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ ครั้งที่ 7 (St. Petersburg International Legal Forum VII) ณ สหพันธรัฐรัสเซีย กรมบังคับคดีเข้าร่วมการประชุมว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ ครั้งที่ 7 (St. Petersburg International Legal Forum VII) ณ สหพันธรัฐรัสเซีย
17/5/2560

วันนี้ (17 พฤษภาคม 2560) เวลา 9.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางเพ็ญรวี มาแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย และนางสาวอทิตยา ทองบุญ นิติกรชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงยุติธรรมให้เข้าร่วมประชุมกฎหมายระหว่างประเทศ ครั้งที่ 7 (St. Petersburg Internationa

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง แก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี รุ่นที่ 3 กรมบังคับคดีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง แก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี รุ่นที่ 3
17/5/2560

วันนี้ (17 พฤษภาคม 2560) เวลา 13.30 น. นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง แก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี รุ่นที่ 3 และนางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมกรีนเนอร์รี่ เขาใหญ่ จังหวัดน

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน
17/5/2560

วันนี้ (17 พฤษภาคม 2560) เวลา 15.00 น. กรมบังคับคดี จัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้มีสุขภาพร่างกายที่ดีและมีความผ่อนคลายจากการทำงาน พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาการทำงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ณ บริเวณลานอเนกประสง

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการพัฒนาระบบงานบังคับคดีล้มละลาย ครั้งที่ 4/2560 กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการพัฒนาระบบงานบังคับคดีล้มละลาย ครั้งที่ 4/2560
16/5/2560

วันนี้ (16 พฤษภาคม 2560) เวลา 09.30 น. นางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาความคืบหน้าและติดตามการดำเนินงานและการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาของสัญญาจ้างพัฒนาระบบงานบังคับคดีล้มละลายตามโครงการพัฒนาระบบงานบังคับคดีล้มละลาย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน

.... อ่านต่อ>>
|< <      1     2     3     4     5     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer