home หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
ข่าว : กรมบังคับคดี
 
banner
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      1     2     3     4     5     > >|
กรมบังคับคดีร่วมกับบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด มหาชน (BAM) จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน กรมบังคับคดีร่วมกับบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด มหาชน (BAM) จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน
14/3/2562
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกวันเสาร์ สำหรับเดือนมีนาคม 2562 กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกวันเสาร์ สำหรับเดือนมีนาคม 2562
14/3/2562
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีจัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร กรมบังคับคดีจัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร
13/3/2562


.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีร่วมจัดกิจกรรม“ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย” กรมบังคับคดีร่วมจัดกิจกรรม“ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย”
12/3/2562


.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีประชุมคณะทำงานทบทวนกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับคดีล้มละลายและกระบวนงานของกรมบังคับคดี ครั้งที่ 3/2562 กรมบังคับคดีประชุมคณะทำงานทบทวนกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับคดีล้มละลายและกระบวนงานของกรมบังคับคดี ครั้งที่ 3/2562
12/3/2562


.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีบรรยายการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ที่แก้ไขใหม่ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 กรมบังคับคดีบรรยายการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ที่แก้ไขใหม่ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560
12/3/2562


.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 11/2562 กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 11/2562
12/3/2562


.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีร่วมโครงการนำเสนอผลงานเด่นของกระทรวงยุติธรรม “ยุติธรรมใส่ใจ…เพื่อสังคมแห่งความปลอดภัยของทุกคน” กรมบังคับคดีร่วมโครงการนำเสนอผลงานเด่นของกระทรวงยุติธรรม “ยุติธรรมใส่ใจ…เพื่อสังคมแห่งความปลอดภัยของทุกคน”
12/3/2562


.... อ่านต่อ>>


ประกาศแจ้งให้ทราบเรื่องระบบฟฟ้า ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช ขัดข้อง ประกาศแจ้งให้ทราบเรื่องระบบฟฟ้า ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช ขัดข้อง
12/3/2562


.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายค้ำประกัน จำนอง พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ และพ.ร.บ.ล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 (การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้) ณ จังหวัดสมุทรปราการ   กรมบังคับคดีจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายค้ำประกัน จำนอง พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ และพ.ร.บ.ล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 (การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้) ณ จังหวัดสมุทรปราการ
11/3/2562


.... อ่านต่อ>>


|< <      1     2     3     4     5     > >|
 
 
: ระบบบริการประชาชน (E-Service) :
dot-wh เข้าสู่ระบบสอบถามสถานะคดี
dot-wh ค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด
dot-wh ตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดีล้มละลาย
dot-wh ระบบการรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้า
dot-wh การส่งเงินอายัดและเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านล้านหลัง
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านประชารัฐ
dot-wh ขายทอดตลาดสิ่งของ
dot-wh รายงานผลการขายทอดตลาด
dot-wh คู่มือผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
dot-wh Manual for Buyers
dot-wh ท่านถาม-เราตอบ
dot-wh คู่มือ / กฎหมาย เพื่อประชาชน
dot-wh คู่มือ / ขั้นตอนการบังคับคดี
dot-wh แบบฟอร์มติดต่อราชการ
dot-wh ยื่นคำร้อง ทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh infographic
dot-wh ตรวจสอบจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการเข้าประมูลทรัพย์
dot-wh ดาวน์โหลด Application On Mobile


  กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)

hotline

WCAG 2.0 (Level AAA) ipv6 ready
face1
สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,840สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,840สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,840สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,840สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,840
สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 104,811สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 104,811สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 104,811สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 104,811สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 104,811สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 104,811สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 104,811
เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ดีกับ Microsoft Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome, Firefox, Safari เวอร์ชั่นล่าสุด
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th