Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      1     2     3     4     5     > >|
กรมบังคับคดีร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2560 กรมบังคับคดีร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2560
31/3/2560

วันนี้ (31 มีนาคม 2560) เวลา 10.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล ซึ

.... อ่านต่อ>>
อธิบดีกรมบังคับคดีเข้าร่วมโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง จังหวัดน่าน อธิบดีกรมบังคับคดีเข้าร่วมโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง จังหวัดน่าน
31/3/2560

วันนี้ (31 มีนาคม 2560) เวลา 10.30 น. นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม กล่าวเปิดงานโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน และมอบนโยบายของกระทรวงยุติธรรมกับการอำนวยความยุติธรรมในระดับพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน รวมทั้งได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของสำนักงาน

.... อ่านต่อ>>
อธิบดีกรมบังคับคดีลงพื้นที่ร่วมกับปลัดกระทรวงยุติธรรมพบปะประชาชน ชาวมลาบรี จังหวัดน่านตามโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ ประชาชน อธิบดีกรมบังคับคดีลงพื้นที่ร่วมกับปลัดกระทรวงยุติธรรมพบปะประชาชน ชาวมลาบรี จังหวัดน่านตามโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ ประชาชน
31/3/2560

วันนี้ (31 มีนาคม 2560 ) เวลา 09.30 น. นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมจากส่วนกลาง เข้าพบกับประชาชนชาวมลาบรี ตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซึ่งนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนายพีระ อัครวัตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมบังคับคดี และนาง

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมศิลปะวาดภาพเพื่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน รุ่นที่ 4 กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมศิลปะวาดภาพเพื่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน รุ่นที่ 4
31/3/2560

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 กรมบังคับคดีได้จัด “กิจกรรมศิลปะวาดภาพเพื่อความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน” รุ่นที่ 4 ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกรมบังคับคดีเกิดความผ่อนคลายจากความเครียดที่อาจเกิดจากการปฏิบั

.... อ่านต่อ>>
อธิบดีกรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน อธิบดีกรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน
30/3/2560

วันนี้ (30 มีนาคม 2560) เวลา 13.30 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนายพีระ อัครวัตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมบังคับคดี ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ภาคเหนือ ตามโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรีที

.... อ่านต่อ>>
  อธิบดีกรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชนของกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ภาคเหนือ
30/3/2560

วันนี้ (30 มีนาคม 2560 ) นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนายพีระ อัครวัตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมบังคับคดี ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ภาคเหนือ ตามโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ผู้บ

.... อ่านต่อ>>
อธิบดีกรมบังคับคดีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน         อธิบดีกรมบังคับคดีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน
30/3/2560

วันนี้ ( 30 มีนาคม 2560) เวลา 10.20 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนายพีระ อัครวัตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานเชิงรุกของกรมบังคับคดี พร้อมแจ้งให้ทราบถึงพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาควา

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีรับเรื่องจากมูลนิธิสุภา วงศ์เสนา เพื่อการปฏิรูปสิทธิลูกหนี้ เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ กรมบังคับคดีรับเรื่องจากมูลนิธิสุภา วงศ์เสนา เพื่อการปฏิรูปสิทธิลูกหนี้ เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้
29/3/2560

วันนี้ ( 29 มีนาคม 2560 ) เวลา 17.00 น. นางสาวพิชญา เทิดขวัญชัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีแพ่ง เป็นผู้แทนกรมบังคับคดีรับหนังสือจากนางสาวอาจิน จุ้งลก รองมูลนิธิสุภา วงศ์เสนาเพื่อการปฏิรูปสิทธิลูกหนี้ (องค์กรสาธาธารณประโยชน์) สภาปฏิรูปสิทธิลูกหนี้แห่งชาติ เพื่อขอให้หาแนวทางในการแก้ปัญหาหนี้สิน

.... อ่านต่อ>>
อธิบดีกรมบังคับคดีบันทึกเทปให้สัมภาษณ์รายการเดินหน้าประเทศไทย ในเรื่อง “มิติใหม่การให้บริการของกรมบังคับคดี” อธิบดีกรมบังคับคดีบันทึกเทปให้สัมภาษณ์รายการเดินหน้าประเทศไทย ในเรื่อง “มิติใหม่การให้บริการของกรมบังคับคดี”
29/3/2560

วันนี้ (29 มีนาคม 2560) เวลา 11.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี บันทึกเทปให้สัมภาษณ์รายการเดินหน้าประเทศไทย เรื่อง “มิติใหม่การให้บริการของกรมบังคับคดี” โดยมีคุณอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ เป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับวัน เวลา การออกอากาศจะนำเสนอให้ทราบในโอกาสต่อไป

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดโครงการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีเคลื่อนที่ เนื่องในโอกาสครอบรอบ 126 ปี กระทรวงยุติธรรม กรมบังคับคดีจัดโครงการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีเคลื่อนที่ เนื่องในโอกาสครอบรอบ 126 ปี กระทรวงยุติธรรม
29/3/2560

กรมบังคับคดีโดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศได้ร่วมใจจัดโครงการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีเคลื่อนที่ เนื่องในโอกาสครอบรอบ 126 ปี กระทรวงยุติธรรม ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2560 เพื่อจัดหน่วยบริการให้คำปรึกษา และช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับการบังคับคดี อาทิเช่น เมื่อวันที่ 27

.... อ่านต่อ>>
|< <      1     2     3     4     5     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer