Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สิน
ประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : บริการประชาชน
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      1     2     3     4     5     > >|
กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 8/2561 กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 8/2561
13/2/2561

วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 09.30 น. กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 8/2561 เพื่อกำหนดราคาเริ่มต้นในการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2559 โดยมีนางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานการประชุม

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบล/อำเภอ” ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 กรมบังคับคดีร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบล/อำเภอ” ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
12/2/2561

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2561) กรมบังคับคดี โดย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล ร่วมกับยุติธรรมจังหวัดสตูล สำนักงานอัยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจังหวัดสตูล สำนักงานกองทุนฟื้นฟูพัฒนาเกษตรจังหวัดสตูล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบล/อำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียน และเข้าประชุมรับมอบนโยบายในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค กรมบังคับคดีเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียน และเข้าประชุมรับมอบนโยบายในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
12/2/2561

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีส่งมอบลานกีฬา และโรงอาหาร ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนด้อยโอกาส ซึ่งมีนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้ว

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเผยแพร่ความรู้กฎหมายด้านการบังคับับคดีแก่ประชาชนในพื้นที่ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมบังคับคดีเผยแพร่ความรู้กฎหมายด้านการบังคับับคดีแก่ประชาชนในพื้นที่ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
12/2/2561

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการเพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งมีนายอนุชิต เสียงใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการบั

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีนำคณะผู้อบรมเทคนิคการสอบสวนบุคคลในคดีล้มละลายชั้นสูง รุ่นที่ 2 เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมบังคับคดีนำคณะผู้อบรมเทคนิคการสอบสวนบุคคลในคดีล้มละลายชั้นสูง รุ่นที่ 2 เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
12/2/2561

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดีนำคณะผู้อบรมเทคนิคการสอบสวนบุคคลในคดีล้มละลายชั้นสูง รุ่นที่ 2 เข้าศึกษาดูงาน เรื่องการตรวจพิสูจน์พยานเอกสาร การบริหารจัดการวัตถุพยาน และการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือและฝ่ามืออัตโนมัติ โดยมีพันตำรวจโท กฤษฎา ริบรวมทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านนิติวิทยาศาสตร์ เป

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการให้บริการตั้งเรื่องบังคับคดีโดยช่องทางด่วน (Fast Track) และการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย กรมบังคับคดีและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการให้บริการตั้งเรื่องบังคับคดีโดยช่องทางด่วน (Fast Track) และการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย
12/2/2561

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 13.30 น. กรมบังคับคดีและกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการให้บริการตั้งเรื่องบังคับคดีโดยช่องทางด่วน (Fast Track) และการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และนายชัยณรงค์ กัจฉปานั

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนรุ่นที่ 4  ณ จังหวัดจันทบุรี กรมบังคับคดีเข้าร่วมโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนรุ่นที่ 4 ณ จังหวัดจันทบุรี
9/2/2561

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีนางสาวรัชนี บุญเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนรุ่นที่ 4 จัดขึ้นโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม โดยมีนางนลินทิพย์ ศิรวานิชย์ ผู้อำนวยการสถ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีบรรยายให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดี และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  แก่สมาชิกและเกษตรกรในเขตอำเภอคลองหอยโข่ง ณ จังหวัดสงขลา กรมบังคับคดีบรรยายให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดี และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท แก่สมาชิกและเกษตรกรในเขตอำเภอคลองหอยโข่ง ณ จังหวัดสงขลา
9/2/2561

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา ซึ่งมีนายโชติพงศ์ วงศ์ภัคไพบูลย์ ผู้อานวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดี จำนอง จำนำ ค้ำประกัน การขายฝาก การวางทรัพย์ และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท แก่สมาช

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีตรวจนับคะแนนการเลือกข้าราชการเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมบังคับคดี กรมบังคับคดีตรวจนับคะแนนการเลือกข้าราชการเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมบังคับคดี
9/2/2561

วันนี้ (9 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 09.00 น. นางสาววิณินทร สุจิรัตนวิมล นิติกรชำนาญการพิเศษ กองบังคับคดีล้มละลาย 6 รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย เป็นประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการตรวจนับคะแนนฯ ดำเนินการตรวจนับคะแนน ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพล

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีประชุมคณะทำงานสำหรับเตรียมการประชุมคองเกรสนานาชาติกับสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศในปี พ.ศ. 2561 กรมบังคับคดีประชุมคณะทำงานสำหรับเตรียมการประชุมคองเกรสนานาชาติกับสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศในปี พ.ศ. 2561
8/2/2561

วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 15.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานสำหรับเตรียมการประชุมคองเกรสนานาชาติกับสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศในปี พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมคชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี ซึ่งกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เป็นเจ้าภาพจัดการป

.... อ่านต่อ>>
|< <      1     2     3     4     5     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome