Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      1     2     3     4     5     > >|
กรมบังคับคดีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สำหรับประชาชน รุ่นที่ 1 กรมบังคับคดีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สำหรับประชาชน รุ่นที่ 1
15/7/2560

วันนี้ (15 กรกฎาคม 2560) เวลา 09.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สำหรับประชาชน รุ่นที่ 1 ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 479 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้ ยังได้ร

.... อ่านต่อ>>
พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมของสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมของสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
14/7/2560

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2560) เวลา 13.00 น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมของสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม จำนวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยธส.) รุ่นที่ 8 และห

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีได้จัดการทดสอบการใช้งานระบบการบังคับคดีแพ่ง กรมบังคับคดีได้จัดการทดสอบการใช้งานระบบการบังคับคดีแพ่ง
14/7/2560

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2560) เวลา 12.00 น. กรมบังคับคดีได้จัดการทดสอบการใช้งานระบบการบังคับ คดีแพ่ง โดยมีสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 และ 6 เป็นหน่วยงานนำร่อง เพื่อประกอบการ วิเคราะห์ภาระงานในภารกิจด้านการบังคับคดีแพ่งของกรมบังคับคดี สำหรับกลุ่มเป้าหมายในการทดสอบ การใช้งานในระบบดังกล่าว

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีขอเชิญชวนรับชมการถ่ายทอดสดการบรรยายพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2560 กรมบังคับคดีขอเชิญชวนรับชมการถ่ายทอดสดการบรรยายพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2560
14/7/2560

ด้วยกรมบังคับคดีได้จัดบรรยายให้ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2560 แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 (09.00-12.00 น.) รุ่นที่ 2 ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2560 (09.00-12.00 น.) รุ่นที่

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดกิจกรรม กรมบังคับคดีรวมพลัง ร่วมใจอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรมบังคับคดีจัดกิจกรรม กรมบังคับคดีรวมพลัง ร่วมใจอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
14/7/2560

วันนี้ ( 14 กรกฎาคม 2560 ) เวลา 09.30 น. กรมบังคับคดีจัดกิจกรรม “กรมบังคับคดีรวมพลังร่วมใจอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560" เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และเป็นการทำความดี เพื่อถวาย เป็นพระราชกุศล ในการรวมพลังแห่งการ "ใ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทยก้าวสู่ปีที่ 3 กรมบังคับคดีร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทยก้าวสู่ปีที่ 3
14/7/2560

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2560) เวลา 13.30 น. พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทยก้าวสู่ปีที่ 3 ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับประธานในพิธี โดยทางกรมบังคับคดี นายทรงธรรม พูนเกษมทรัพย์ รองอธิบดีกรมบังคั

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีล้มละลายแก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี รุ่นที่ 2 (วันที่ 3) กรมบังคับคดีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีล้มละลายแก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี รุ่นที่ 2 (วันที่ 3)
14/7/2560

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2560) เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีล้มละลายแก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากนายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ประจำสำนักประธานศาลฎีกา พร

.... อ่านต่อ>>
อธิบดีกรมบังคับคดีร่วมพูดคุยผ่านระบบ Video Conference ในโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีล้มละลายแก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี รุ่นที่ 2 อธิบดีกรมบังคับคดีร่วมพูดคุยผ่านระบบ Video Conference ในโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีล้มละลายแก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี รุ่นที่ 2
13/7/2560

วันนี้ (13 กรกฎาคม 2560) เวลา 16.30 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ได้ร่วมพูดคุยผ่านระบบ Video Conference ในโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับ คดีล้มละลาย รุ่นที่ 2 เกี่ยวกับเรื่องการให้ความรู้ด้านกฎหมายการบังคับคดีล้มละลาย การเตรียมพร้อมรองรับการปฏิบัติตามประมวลกฎ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีล้มละลายแก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี รุ่นที่ 2 (วันที่ 2) กรมบังคับคดีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีล้มละลายแก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี รุ่นที่ 2 (วันที่ 2)
13/7/2560

วันนี้ (13 กรกฎาคม 2560) เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีล้มละลายแก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก นางรัตนา รัตนพัฒนากุล ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยนางทัศนีย์ เปาอินทร์ ผู้อำนวยการก

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “หนี้นอกระบบ : บริหารจัดการอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนได้อย่างไร?” กรมบังคับคดีเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “หนี้นอกระบบ : บริหารจัดการอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนได้อย่างไร?”
13/7/2560

วันนี้ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางเพ็ญรวี มาแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “หนี้นอกระบบ : บริหารจัดการอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนได้อย่างไร?” โดยมีพันตำรวจเอกดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธ

.... อ่านต่อ>>
|< <      1     2     3     4     5     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer