Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      1     2     3     4     5     > >|
กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 15/2560 กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 15/2560
15/11/2560

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 15/2560 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อมอบนโยบายประเด็นสำคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะรั

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน
15/11/2560

วันนี้ 15 พฤศจิกายน 2560เวลา 15.00 น. กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี และมีความผ่อนคลายจากการทำงานพร้อมมุ่งมั่นพัฒนาการทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ณ บริเวณลานอเนกประ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจเรื่องการรับรองและบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ ครั้งที่ 3 กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจเรื่องการรับรองและบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ ครั้งที่ 3
15/11/2560

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.30 น. กรมบังคับคดี โดยนางสาวรังสิมา รัตนะ นิติกรชำนาญการ สำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการเฉพาะกิจเรื่องการรับรองและบังคับตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศ ครั้งที่ 3 ในฐานะผู้สังเกตการณ์ ณ อาคารวิชาการ วังสันติ (Peace Palace) กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลน

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลักดันทรัพย์สิน กรมบังคับคดีประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการผลักดันทรัพย์สิน
15/11/2560

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างกองบังคับคดีล้มละลาย 1 – 6 และสำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เพื่อพิจารณาปัญหา ข้อขัดข้องในการดำเนินการต่างๆ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมี

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบังคับคดีที่เปิดให้บริการประชาชนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย กรมบังคับคดีขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบังคับคดีที่เปิดให้บริการประชาชนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
15/11/2560

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 – 16.30 น. กรมบังคับคดีจัดการอบรมการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบังคับคดีที่เปิดให้บริการประชาชน ได้แก่ ระบบยื่นคำร้องอิเล็กทรอนิกส์, App on Mobile, ลงนัดล่วงหน้าสำนวนคดีแพ่ง, ตรวจสอบสถานะคดี, ตรวจล้มละลายและสอนการสมัครเข้าหน้า Log in ให้กับประชาชนจำนว

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมบรรยาย ป.วิแพ่ง ภาคบังคับคดี ในงานรพีวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมบังคับคดีร่วมบรรยาย ป.วิแพ่ง ภาคบังคับคดี ในงานรพีวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15/11/2560

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 - 16.30 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และนางทัศนีย์ เปาอินทร์ ผู้ตรวจราชการกรม บรรยายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4 ลักษณะ 2 การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง ร่วมกับผศ.ดร. สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสต

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีประชุมหารือแนวทางปฏิบัติในการลงนัดนำเจ้าพนักงานบังคับคดีออกไปยึดทรัพย์สิน ขับไล่ รื้อถอน  กรมบังคับคดีประชุมหารือแนวทางปฏิบัติในการลงนัดนำเจ้าพนักงานบังคับคดีออกไปยึดทรัพย์สิน ขับไล่ รื้อถอน
14/11/2560

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในการประชุมหารือเรื่องคดีค้างยึดทรัพย์สิน ขับไล่ รื้อถอน เกินกว่า 2 เดือน เพื่อหาแนวทางปฏิบัติในการลงนัดนำเจ้าพนักงานบังคับคดีออกไปยึดทรัพย์สิน ขับไล่ รื้อถอน ให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 3/2561 กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 3/2561
14/11/2560

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. กรมบังคับคดี จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 3/2561 เพื่อกำหนดราคาเริ่มต้นในการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2559 โดยมีนางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานการประชุม ผู้เข

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกวันเสาร์ กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกวันเสาร์
14/11/2560

กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกวันเสาร์ สำหรับเดือนพฤศจิกายน 2560 ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 มีสำนักงานบังคับคดีที่จัดให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนวน 12 แห่ง ประกอบด้วย 1.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 2.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 3.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 4.สำนักง

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิชาชีพบังคับคดีแพ่งและล้มละลาย ครั้งที่ 1/2560 กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิชาชีพบังคับคดีแพ่งและล้มละลาย ครั้งที่ 1/2560
13/11/2560

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิชาชีพบังคับคดีแพ่งและล้มละลายครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมคชสาร 2ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีนางดวงใจ ธนสถิตย์ เป็นที่ปรึกษาและคณะกรรมการ ในการนี

.... อ่านต่อ>>
|< <      1     2     3     4     5     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer