Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : บริการประชาชน
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      1     2     3     4     5     > >|
กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินในวันเสาร์ สำหรับเดือนกรกฎาคม 2561 กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินในวันเสาร์ สำหรับเดือนกรกฎาคม 2561
11/7/2561
New

กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกวันเสาร์ สำหรับเดือนกรกฎาคม 2561 ในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 มีสำนักงานบังคับคดีที่จัดให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 19 แห่ง

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีขอเชิญร่วมรับชมวีดิทัศน์ชุดความรู้ด้านการบังคับคดีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี กรมบังคับคดีขอเชิญร่วมรับชมวีดิทัศน์ชุดความรู้ด้านการบังคับคดีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
11/7/2561
New

กรมบังคับคดีขอเชิญร่วมรับชมวีดิทัศน์ชุดความรู้ด้านการบังคับคดีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี แค่สแกนคิวอาร์โค้ด ก็สามารถรับชมผ่านโทรศัพท์ได้เลย

.... อ่านต่อ>>
  กรมบังคับคดีร่วมในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงงานบริการพื้นฐานของรัฐ
10/7/2561
New

วันนี้ (10 กรกฎาคม 2561) เวลา 14.30 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงบริการของรัฐ ระหว่าง 8 หน่วยงาน โดยมี ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงงานบริการพื้นฐานของรัฐ กรมบังคับคดีร่วมในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงงานบริการพื้นฐานของรัฐ
10/7/2561
New

วันนี้ (10 กรกฎาคม 2561) เวลา 14.30 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงบริการของรัฐ ระหว่าง 8 หน่วยงาน โดยมี ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีลงพื้นที่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม กรมบังคับคดีลงพื้นที่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
10/7/2561
New

วันนี้ (10 กรกฎาคม 2561) เวลา 09.00 น. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงครามได้ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีนายอำนาจ วงค์จา นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ลงพื้นที่เพื่อสร้างความรับรู้ทางกฎหมายและให้คำปรึกษาด้าน

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 16/2561 กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 16/2561
10/7/2561
New

วันนี้ (10 กรกฎาคม 2561) เวลา 09.30 น. กรมบังคับคดี จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 16/2561 เพื่อกำหนดราคาเริ่มต้นในการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2559 โดยมีนางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้ว

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ทำความสะอาดคลองวัดช่างเหล็ก กรมบังคับคดีเข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ทำความสะอาดคลองวัดช่างเหล็ก
10/7/2561
New

วันนี้ (10 กรกฎาคม 2561) เวลา 08.30 น. กรมบังคับคดี เข้าร่วมในโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกับ สำนักงานเขตบางกอกน้อย เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 2

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ทำความสะอาดคลองบ้านขมิ้น จากถนนวังหลังถึงคลองมอญ กรมบังคับคดีเข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ทำความสะอาดคลองบ้านขมิ้น จากถนนวังหลังถึงคลองมอญ
9/7/2561

วันนี้ (9 กรกฎาคม 2561) เวลา 8.30 น. กรมบังคับคดี เข้าร่วมในโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกับ สำนักงานเขตบางกอกน้อย เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี ขอเชิญประชาชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ... : หลักการและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน) กรมบังคับคดี ขอเชิญประชาชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ... : หลักการและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน)
9/7/2561

กรมบังคับคดี ขอเชิญประชาชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ... : หลักการและสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน) ในระหว่าง วันที่ 9 – 26 กรกฎาคม 2561 ทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th หรือแค่คลิ๊ก.. http://www.led.go.th/private-led/main

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... ฉบับคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน กรมบังคับคดี เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. .... ฉบับคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน
9/7/2561

วันนี้ (9 กรกฎาคม 2561) เวลา 09.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคลอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางสาวกรรัตน์ นันทกสิกร นิติกรชำนาญการ กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์ เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.

.... อ่านต่อ>>
|< <      1     2     3     4     5     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome