Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      1     2     3     4     5     > >|
นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย พร้อมคณะเข้าพบอธิบดีกรมบังคับคดี นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย พร้อมคณะเข้าพบอธิบดีกรมบังคับคดี
15/3/2560

วันนี้ (15 มีนาคม 2560) เวลา 9.30 น. นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย พร้อมคณะ ได้เข้าพบ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมคณะผู้บริหาร ณ ห้องประชุมคชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี เพื่อหารือร่วมกันในการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย การพัฒนาความร่วมมือระหว่างรัฐแล

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมงาน 25 ปี กรมคุมประพฤติ กรมบังคับคดีร่วมงาน 25 ปี กรมคุมประพฤติ
15/3/2560

วันนี้ (15 มีนาคม 2560) เวลา 08.30 น. นายทรงธรรม พูนเกษมทรัพย์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เข้าร่วมงาน 25 ปี กรมคุมประพฤติ พร้อมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีและเข้าร่วมพิธีสงฆ์ โดยมี พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ ณ กรมคุมประพฤติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารราชบุ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม กรมบังคับคดีร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
14/3/2560

วันนี้ (14 มีนาคม 2560) เวลา 9.00 น. นางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ " บทบาทของกรมบังคับคดีที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของศาล " แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร "ผู้ช่วยผู้พิพากษา" รุ่นที่ 67 ภาควิทยาการ จำนวน 163 คน ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลากา

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมงาน SMEs Revolution เส้นทางสายโอกาส SME 4.0 กรมบังคับคดีร่วมงาน SMEs Revolution เส้นทางสายโอกาส SME 4.0
12/3/2560

วันนี้ (12 มีนาคม 2560) เวลา 10.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีเข้าร่วมงาน SMEs Revolution เส้นทางสายโอกาส SME 4.0 ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน กรมบังคับคดีพร้อมให้คำปรึกษาแก

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพาทชั้นบังคับคดี กรมบังคับคดีร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพาทชั้นบังคับคดี
12/3/2560

วันนี้ (12 มีนาคม 2560) เวลา 10.30 น. นางเพ็ญรวี มาแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย พร้อมด้วยนายวรดุล จรรยามั่น หัวหน้าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เข้าร่วมงานโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพาทชั้นบังคับคดี ด้วยความร่วมมือระหว่าง กรมบังคับคดี ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยภายในงานดังก

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมงาน SMEs Revolution เส้นทางสายโอกาส SME 4.0 กรมบังคับคดีร่วมงาน SMEs Revolution เส้นทางสายโอกาส SME 4.0
11/3/2560

วันนี้ (11 มีนาคม 2560) เวลา 10.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี นางพิมพ์ประไพ วิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และนายชิตชัย สุทธิภูล เลขานุการกรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีเข้าร่วมงานงาน SMEs Revolution เส้นทางสายโอกาส SME 4.0 ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจข

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพาทชั้นบังคับคดี กรมบังคับคดีร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพาทชั้นบังคับคดี
11/3/2560

วันนี้ (11 มีนาคม 2560) เวลา 11.30 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางเพ็ญรวี มาแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย นายชิตชัย สุทธิภูล เลขานุการกรม และนายวรดุล จรรยามั่น หัวหน้าศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เข้าร่วมงานโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพาทชั้นบังคับคดี ด้วยความร่ว

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมการประชุมรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ของธนาคารโลก กรมบังคับคดีเข้าร่วมการประชุมรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ของธนาคารโลก
10/3/2560

วันนี้ (10 มีนาคม 2560) นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนายทรงธรรม พูนเกษมทรัพย์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางภัทรภร เวชรังษี ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์ และนางสาวรังสิมา รัตนะ นิติกรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแว

.... อ่านต่อ>>
อธิบดีกรมบังคับคดีร่วมงาน SMEs Revolution เส้นทางสายโอกาส SME 4.0 อธิบดีกรมบังคับคดีร่วมงาน SMEs Revolution เส้นทางสายโอกาส SME 4.0
10/3/2560

วันนี้ (10 มีนาคม 2560) เวลา 9.30 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน SMEs Revolution เส้นทางสายโอกาส SME 4.0 พร้อมเปิดตัวกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐ จำนวน 20,000 ล้านบาทซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระ

.... อ่านต่อ>>
อธิบดีกรมบังคับคดีรับรางวัลสตรีทำงานดีเด่น สาขาสตรีผู้บริหารภาคราชการดีเด่น ประจำปี’ 60 ภายในงานวันสตรีสากล อธิบดีกรมบังคับคดีรับรางวัลสตรีทำงานดีเด่น สาขาสตรีผู้บริหารภาคราชการดีเด่น ประจำปี’ 60 ภายในงานวันสตรีสากล
9/3/2560

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 15.30 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ได้รับประทานโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น สาขาสตรีผู้บริหารภาคราชการดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันสตรีสากล ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “แรงงานสตรียุคใหม่ ร่วมใจก้า

.... อ่านต่อ>>
|< <      1     2     3     4     5     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer