home หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร iconmenu
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
ข่าว : กรมบังคับคดี
 
banner
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      1     2     3     4     5     > >|
กรมบังคับคดีร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ จังหวัดบึงกาฬ กรมบังคับคดีร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ จังหวัดบึงกาฬ
12/12/2561
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีจัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ย กรมบังคับคดี กรมบังคับคดีจัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ย กรมบังคับคดี
12/12/2561
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน
12/12/2561
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีบรรยายให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดี ภายใต้โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 2/2562  ณ จังหวัดอุดรธานี กรมบังคับคดีบรรยายให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดี ภายใต้โครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 2/2562 ณ จังหวัดอุดรธานี
12/12/2561
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีจัดโครงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมบังคับคดีจัดโครงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
12/12/2561
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีร่วมพิธีเปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 2/2562 จังหวัดอุดรธานี กรมบังคับคดีร่วมพิธีเปิดโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 2/2562 จังหวัดอุดรธานี
12/12/2561
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีลงพื้นที่ให้ความรู้ทางกฎหมายภายใต้โครงการ “วิตามินสมอง” ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดขอนแก่น กรมบังคับคดีลงพื้นที่ให้ความรู้ทางกฎหมายภายใต้โครงการ “วิตามินสมอง” ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดขอนแก่น
12/12/2561
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีลงพื้นที่ให้ความรู้ทางกฎหมายภายใต้โครงการ “วิตามินสมอง” ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสุโขทัย กรมบังคับคดีลงพื้นที่ให้ความรู้ทางกฎหมายภายใต้โครงการ “วิตามินสมอง” ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสุโขทัย
12/12/2561
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์รายละเอียดการแข่งขันโครงการ Smart LED HACKATHON 2018 กรมบังคับคดีจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์รายละเอียดการแข่งขันโครงการ Smart LED HACKATHON 2018
11/12/2561
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน จัดเวทีเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ณ จังหวัดตรัง กรมบังคับคดีร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชน จัดเวทีเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ณ จังหวัดตรัง
11/12/2561
New

.... อ่านต่อ>>


|< <      1     2     3     4     5     > >|
 
 

 
กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th

hotline

face1 WCAG 2.0 (Level AAA)
สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  4,553สถิติผู้เข้าชมรายวัน  4,553สถิติผู้เข้าชมรายวัน  4,553สถิติผู้เข้าชมรายวัน  4,553สถิติผู้เข้าชมรายวัน  4,553
สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 58,486สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 58,486สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 58,486สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 58,486สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 58,486สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 58,486