Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : บริการประชาชน
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      1     2     3     4     5     > >|
กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 18 ปี สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 18 ปี สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
10/4/2561

วันนี้ (10 เมษายน 2561) เวลา 8.30 น. นายพีระ อัครวัตร รองอธิบดีกรมบังคับคดี เข้าร่วมแสดงความยินดีพร้อมร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมี พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดมหกรรมขายทอดตลาด ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้งาน กรมบังคับคดีจัดมหกรรมขายทอดตลาด ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้งาน
10/4/2561

กรมบังคับคดีจัดมหกรรมขายทอดตลาด ภายใต้งานมหกรรมการเงินครั้งที่ 18 (Money Expo 2018) ณ ห้องจูปิเตอร์ 11 – 13 อาคารชาเลนเจอร์ 2 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 เริ่มขายทอดตลาดเวลา 10.00 น. โดยทรัพย์ที่จะทำการขายเป็นทรัพย์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธา

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 27 ปี ก้าวสู่ปีที่ 28 ของหนังสือพิมพ์ข่าวสด กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 27 ปี ก้าวสู่ปีที่ 28 ของหนังสือพิมพ์ข่าวสด
9/4/2561

วันนี้ (9 เมษายน 2561) เวลา 11.30 น. นางสาวนภัสวรรณ สันติสุข รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย เข้าร่วมแสดงความยินดีพร้อมร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี ก้าวสู่ปีที่ 28 ของหนังสือพิมพ์ข่าวสด โดยมีนางสาวชุมฉันท์ ขำนิประ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 66 ปี บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 66 ปี บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
9/4/2561

วันนี้ (9 เมษายน 2561) เวลา 9.30 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และนางสาวนภัสวรรณ สันติสุข รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย เข้าร่วมแสดงความยินดีพร้อมร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 66 ปี บริษัท อสมท จำกัด (

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี ครั้งที่ 1/2561 กรมบังคับคดีประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี ครั้งที่ 1/2561
9/4/2561

วันนี้ (9 เมษายน 2561) เวลา 09.30 น. กรมบังคับคดีประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในการประชุม นายพีระ อัครวัตร รองอธิบดีกรมบังคับคดี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ผู้แทนสำนักงาน ก.พ. ผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. ผู

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นัดที่  2 ขายทรัพย์สินได้กว่า  133 ล้านบาท กรมบังคับคดีจัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นัดที่ 2 ขายทรัพย์สินได้กว่า 133 ล้านบาท
7/4/2561

วันนี้ (7 เมษายน 2561) เวลา 11.00 น. กรมบังคับคดีจัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) นัดที่ 2 ณ ห้องแปซิฟิค ฮอลล์ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจากนางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหา

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมบูรณาการกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท กรมบังคับคดีร่วมบูรณาการกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท
5/4/2561

วันนี้ (5 เมษายน 2561) กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งมีนายทรงศิลป์ ภิรมย์กุล ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยระง

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินในวันหยุดราชการ กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินในวันหยุดราชการ
5/4/2561

กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินในวันหยุดราชการ สำหรับเดือนเมษายน 2561 ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 เมษายน 2561 มีสำนักงานบังคับคดีที่จัดให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 21 แห่ง

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกวันเสาร์ สำหรับเดือนเมษายน 2561 กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกวันเสาร์ สำหรับเดือนเมษายน 2561
5/4/2561

กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกวันเสาร์ สำหรับเดือนเมษายน 2561 ในวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 มีสำนักงานบังคับคดีที่จัดให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 19 แห่ง

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีลงพื้นที่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดศรีสะเกษ กรมบังคับคดีลงพื้นที่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดศรีสะเกษ
4/4/2561

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง ได้เข้าร่วมประชุมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนอำเภอโนนสุวรรณ โดยให้ความรู้ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการกู้ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ขายฝาก รวมถึงแจกเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกรมบังคับคดี รวมถึงประชาสัมพันธ์

.... อ่านต่อ>>
|< <      1     2     3     4     5     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome