Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      1     2     3     4     5     > >|
กรมบังคับคดีร่วมโครงการสัมมนา “การพัฒนาและประสานความร่วมมือด้านการไกล่เกลี่ยของศาลล้มละลายกลาง” กรมบังคับคดีร่วมโครงการสัมมนา “การพัฒนาและประสานความร่วมมือด้านการไกล่เกลี่ยของศาลล้มละลายกลาง”
14/9/2560

วันนี้ (14 กันยายน 2560) 08.30 น. กรมบังคับคดี เข้าร่วมโครงการสัมมนา “การพัฒนาและประสานความร่วมมือด้านการไกล่เกลี่ยของศาลล้มละลายกลาง” โดยมีนายกิจชัย จิตธารารักษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลล้มละลายกลาง เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ ซึ่งกรมบังคับคดี นำโดยนางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้ว

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สำหรับประชาชน ส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 8 จังหวัดสระบุรี กรมบังคับคดีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สำหรับประชาชน ส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 8 จังหวัดสระบุรี
14/9/2560

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สำหรับประชาชน ส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 8 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 คน ผู้เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้ ยังได้รับความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ก้าวสู้ปีที่ 11 สถานีโทรทัศน์ TNN 24 กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ก้าวสู้ปีที่ 11 สถานีโทรทัศน์ TNN 24
14/9/2560

วันนี้ (14 กันยายน 2560) เวลา 09.30 น. นายชิตชัย สุทธิภูล เลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ก้าวสู้ปีที่ 11 สถานีโทรทัศน์ TNN 24 โดยมีนางสาวแก้วสวรรค์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานีข่าว บรรณาธิการข่าวพิเศษ เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ณ สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 ถนนพระราม 6

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน
14/9/2560

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น. กรมบังคับคดี จัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี และมีความผ่อนคลายจากการทำงาน พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาการทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ณ บริเวณลานอเนก

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี ลงนาม MOU ร่วมกับ สำนักงาน ปปง. แลกเปลี่ยนข้อมูลในคดีเน้นบูรณาการให้ทำงานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ กรมบังคับคดี ลงนาม MOU ร่วมกับ สำนักงาน ปปง. แลกเปลี่ยนข้อมูลในคดีเน้นบูรณาการให้ทำงานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
13/9/2560

วันนี้ (13 กันยายน 2560) เวลา 11.00 น. กรมบังคับคดี ร่วมกับ สำนักงาน ปปง. ลงนามความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในคดี เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ณ ห้อง Library 1918 โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมการสัมมนารายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน (AML/CFT) ของประเทศไทย กรมบังคับคดีร่วมการสัมมนารายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน (AML/CFT) ของประเทศไทย
13/9/2560

วันนี้ (13 กันยายน 2560) เวลา 09.00 น. สำนักงาน ปปง. จัดสัมมนารายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้าน (AML/CFT) ของประเทศไทย โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาเผยแพร่รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน กรมบังคับคดีร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดและศูนย์ยุติธรรมชุมชน
12/9/2560

วันนี้ (12 กันยายน 2560) เวลา 13.30 น. พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนท่าเกษม ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว และศูนย์ยุติธรรมชุมชนเขาบ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยมีนางอรัญญา

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 6 จังหวัดนครนายก กรมบังคับคดีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 6 จังหวัดนครนายก
12/9/2560

วันนี้ (12 กันยายน 2560) เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สำหรับประชาชน ส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 6 ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้ ยังได้รับความรู้กฎหมายด้านการบังคั

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สำหรับประชาชน ส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 7 จังหวัดบุรีรัมย์ กรมบังคับคดีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สำหรับประชาชน ส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 7 จังหวัดบุรีรัมย์
12/9/2560

วันนี้ (12 กันยายน 2560) เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สำหรับประชาชน ส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 7 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 130 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯในคร

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 4 จังหวัดภูเก็ต กรมบังคับคดีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 4 จังหวัดภูเก็ต
12/9/2560

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สำหรับประชาชน ส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 120 คน ซึ่งผู้เข้าร่วม โครงการฯในครั้งนี้ ยังได้รับความรู้กฎหมายด้านก

.... อ่านต่อ>>
|< <      1     2     3     4     5     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer