Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : บริการประชาชน
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      1     2     3     4     5     > >|
กรมบังคับคดีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานการบังคับคดี สำนักงานอัยการสูงสุด กรมบังคับคดีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานการบังคับคดี สำนักงานอัยการสูงสุด
19/9/2561
New

วันนี้ (19 กันยายน 2561) เวลา 09.30 น. นางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานการบังคับคดี สำนักงานอัยการสูงสุด จำนวน 19 คน นำโดยนายชาตรี สุวรรณิน อธิบดีอัยการ สำนักงานการบังคับคดี สำนักงานอัยการสูงสุด และคณะบุคลา

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกวันเสาร์ สำหรับเดือนกันยายน 2561 กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกวันเสาร์ สำหรับเดือนกันยายน 2561
19/9/2561
New

กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกวันเสาร์ สำหรับเดือนกันยายน 2561 ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 มีสำนักงานบังคับคดีที่จัดให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 7 แห่ง

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมบรรยายให้ความรู้ทางกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กรมบังคับคดีร่วมบรรยายให้ความรู้ทางกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
18/9/2561
New

วันนี้ 18 กันยายน 2561 กรมบังคับคดี โดยนายสุทธิชัย คล้อสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 พร้อมด้วยนายไกรสร สิงหราชวราพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย และนายเชษฐ์ชฎิล กาญจนอุดมการ นิติกรชำนาญการพิเศษ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวก

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ กรมบังคับคดีร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
18/9/2561
New

วันนี้ (18 กันยายน 2561) เวลา 07.00 น. กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และศูนย์ดำรงธรรมให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ณ จุดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ หอประชุมใหญ่​ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์​ ตำบลสะเดียง

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะการออกแบบระบบการยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางการรับ-จ่ายเงิน ของกรมบังคับคดี (e-Filing & e-Payment) กรมบังคับคดีขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะการออกแบบระบบการยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางการรับ-จ่ายเงิน ของกรมบังคับคดี (e-Filing & e-Payment)
18/9/2561
New

กรมบังคับคดีขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะการออกแบบระบบการยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางการรับ-จ่ายเงิน ของกรมบังคับคดี (e-Filing & e-Payment) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.- 16.00 น. ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ กรมบังคับคดีร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
17/9/2561

วันนี้ (17 กันยายน 2561) เวลา 07.00 น. กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และศูนย์ดำรงธรรมให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ณ จุดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ หอประชุมใหญ่​ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์​ตำบลสะเดียง อำเภ

.... อ่านต่อ>>
อธิบดีกรมบังคับคดี ตรวจเยี่ยมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี อธิบดีกรมบังคับคดี ตรวจเยี่ยมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี
17/9/2561

วันนี้ (17 กันยายน 2561) เวลา 17.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดีพร้อมด้วยนางอรัญญา ทองน้ำตะโก ผู้ตรวจราชการกรม เดินทางตรวจเยี่ยมสำนักงาน บังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรีโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ให้การต้อนรับ

.... อ่านต่อ>>
รองอธิบดีกรมบังคับคดี ตรวจเยี่ยมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย รองอธิบดีกรมบังคับคดี ตรวจเยี่ยมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย
17/9/2561

วันนี้ (17 กันยายน 2561) เวลา 13.30 น. นายพีระ อัครวัตร รองอธิบดีกรมบังคับคดี เดินทางตรวจเยี่ยมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย โดยมีนางสาวพาทิศ ประสิทธิแสง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ให้การต้อนรับ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ จังหวัดเลย กรมบังคับคดีร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ จังหวัดเลย
17/9/2561

วันนี้ (17 กันยายน 2561) เวลา 08.00 น. กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และศูนย์ดำรงธรรมให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ณ จุดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายภาร

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีให้การต้อนรับและเลี้ยงรับรองอาหารค่ำอธิบดีกรมการแพ่ง กระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่น กรมบังคับคดีให้การต้อนรับและเลี้ยงรับรองอาหารค่ำอธิบดีกรมการแพ่ง กระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่น
17/9/2561

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 18.30 น. กรมบังคับคดีโดย นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี นางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดี พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ให้การต้อนรับและเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ Mr.3Atsushi3ONESE3อธิบดีกรมการแพ่ง กระทรวงยุติธรรม ประเทศญี่ปุ่น Mr.3Kei3TAKESHIT

.... อ่านต่อ>>
|< <      1     2     3     4     5     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome