home หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
ข่าว : กรมบังคับคดี
 
banner
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      288     289     290     291     292     > >|
กรมบังคับคดีจัดประชุมความเข้าใจตามรายงานการจัดอันดับความยาก–ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก กรมบังคับคดีจัดประชุมความเข้าใจตามรายงานการจัดอันดับความยาก–ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก
16/3/2559


.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดีกับ กรมคุมประพฤติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี วันคล้ายวันสถาปนา กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดีกับ กรมคุมประพฤติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี วันคล้ายวันสถาปนา
15/3/2559


.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดี ประชุมคณะทำงานและคณะอนุทำงาน ฯลฯ กรมบังคับคดี ประชุมคณะทำงานและคณะอนุทำงาน ฯลฯ
15/3/2559


.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีเปิดให้บริการระบบ EDC Payment กรมบังคับคดีเปิดให้บริการระบบ EDC Payment
15/3/2559


.... อ่านต่อ>>


 กรมบังคับคดีจัดประชุมหารือการขอเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนตราสารหนี้และข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร กรมบังคับคดีจัดประชุมหารือการขอเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนตราสารหนี้และข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร
14/3/2559


.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด
14/3/2559


.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีจัดสัมมนากฎหมายเพื่อผู้ประกอบการ SMEs รุ่นที่ 8 กรมบังคับคดีจัดสัมมนากฎหมายเพื่อผู้ประกอบการ SMEs รุ่นที่ 8
11/3/2559


.... อ่านต่อ>>


การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการพัฒนาระบบงานบังคับคดีล้มละลาย ครั้งที่ 3/2559 การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการพัฒนาระบบงานบังคับคดีล้มละลาย ครั้งที่ 3/2559
11/3/2559


.... อ่านต่อ>>


พิธีปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ การบังคับคดี ระดับต้น ” รุ่นที่ 12 พิธีปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ การบังคับคดี ระดับต้น ” รุ่นที่ 12
11/3/2559


.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมการติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
11/3/2559


.... อ่านต่อ>>


|< <      288     289     290     291     292     > >|
 
 
: ระบบบริการประชาชน (E-Service) :
dot-wh เข้าสู่ระบบสอบถามสถานะคดี
dot-wh ค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด
dot-wh ตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดีล้มละลาย
dot-wh ระบบการรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้า
dot-wh การส่งเงินอายัดและเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านล้านหลัง
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านประชารัฐ
dot-wh ขายทอดตลาดสิ่งของ
dot-wh รายงานผลการขายทอดตลาด
dot-wh คู่มือผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
dot-wh Manual for Buyers
dot-wh ท่านถาม-เราตอบ
dot-wh คู่มือ / กฎหมาย เพื่อประชาชน
dot-wh คู่มือ / ขั้นตอนการบังคับคดี
dot-wh แบบฟอร์มติดต่อราชการ
dot-wh ยื่นคำร้อง ทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh infographic
dot-wh ตรวจสอบจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการเข้าประมูลทรัพย์
dot-wh ดาวน์โหลด Application On Mobile


  กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)

hotline

WCAG 2.0 (Level AAA) ipv6 ready
face1
สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,989สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,989สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,989สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,989สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,989
สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 104,960สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 104,960สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 104,960สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 104,960สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 104,960สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 104,960สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 104,960
เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ดีกับ Microsoft Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome, Firefox, Safari เวอร์ชั่นล่าสุด
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th