Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : บริการประชาชน
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      288     289     290     291     292     > >|
กรมบังคับคดีเข้าร่วมงานครบรอบ 12 ปี วันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมบังคับคดีเข้าร่วมงานครบรอบ 12 ปี วันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ
4/10/2557

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 กรมบังคับคดีเข้าร่วมงานครบรอบ 12 ปี วันสถาปนากรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยมี นางสาวฉวีวรรณ จิรสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 4 เป็นผู้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี ณ ห้องวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 4 กรมบังคับคดี ได้รับรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ 4
4/10/2557

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดงานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ พ.ศ. 2557 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี หม่องราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานในพิธี และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาระบบราชการ กับการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน “ และรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม ประธานใ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมงาน 12 ปี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมบังคับคดีเข้าร่วมงาน 12 ปี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
7/10/2557

วันนี้ (3ตุลาคม 2557) กรมบังคับคดีได้เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ครบรอบ ปีที่ 12 โดยมี นางภาวดี ศิริเมธารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 เป็นผู้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี ณ ห้องประชุมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชั้น 3 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการ

.... อ่านต่อ>>
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ร่วมอบดอกกุหลาบ ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ร่วมอบดอกกุหลาบ ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557
30/9/2557

วันนี้ (30 กันยายน 2557)นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ร่วมอบดอกกุหลาบ ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 ณ อาคารกรมบังคับคดี

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลและนโยบายที่สำคัญเร่งด่วนฯ กรมบังคับคดีจัดการประชุมชี้แจงนโยบายรัฐบาลและนโยบายที่สำคัญเร่งด่วนฯ
26/9/2557

วันนี้ (26 กันยายน 2557) นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ได้จัดประชุมผู้บริหารของกรมบังคับคดีจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อชี้แจงนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในภาพรวม และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม และนโยบายที่สำคัญเร่งด

.... อ่านต่อ>>
การขายทอดตลาดตามกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) การขายทอดตลาดตามกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3)
25/9/2557

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 นายบุญธรรม ทองขลิบ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีแพ่ง เป็นวิทยากรบรรยาย การขายทอดตลาดตามกฎกระทรวงฯ (ฉบับที่ 3) ให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมต่อต้านการทุจริต กรมบังคับคดีร่วมต่อต้านการทุจริต
25/9/2557

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 กรมบังคับคดีได้ร่วมมือร่วมใจใส่เสื้อสีขาว เพื่อเป็นการต่อต้านการทุจริต และปลูกจิตสำนึกการต่อต้านทุจริตในทุกรูปแบบ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ครั้งที่ 11/2557 กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ครั้งที่ 11/2557
23/9/2557

วันนี้ (23 กันยายน 2557) กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 11/2557 โดยมี นายอรรถ อรรถานนท์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี. เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมที่ดิน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย แล

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะทำงานจัดทำเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ครั้งที่ 1/2557 กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะทำงานจัดทำเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ครั้งที่ 1/2557
22/9/2557

วันนี้ (22 กันยายน 2557) นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องประชุมคชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี

.... อ่านต่อ>>
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และการประชุมสัมมนาฯ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และการประชุมสัมมนาฯ
19/9/2557

วันนี้ (19 กันยายน 2557) นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และการประชุมสัมมนาประจำปีให้กับหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการระดับกระทรวงและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนาย

.... อ่านต่อ>>
|< <      288     289     290     291     292     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome