Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : บริการประชาชน
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      288     289     290     291     292     > >|
การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 10 การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 10
10/8/2555

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมและจัดนิทรรศการด้านการบังคับคดี ในงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 10 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2555 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2555 กรมบังคับคดีจัดประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2555
8/8/2555

เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 กรมบังคับคดีจัดประชุมผู้บริหารครั้งที่ 4/2555 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องคชสาร 2 ชั้น 3 อาคาร กบค.

.... อ่านต่อ>>
อธิบดีกรมบังคับคดีกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่องการให้บริการประชาชนของ จนท.กบค. อธิบดีกรมบังคับคดีกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่องการให้บริการประชาชนของ จนท.กบค.
9/8/2555

วันนี้ (9 สิงหาคม 2555) เวลา 13.40 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมบังคับคดี ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่องการให้บริการประชาชนของ เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีในการอบรมโครงการเร่งรัดส่งเสริมการบริการลูกค้าสัมพันธ์ ประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ในส่วนกลางและส่วนภูมิ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องใน วันรพี กรมบังคับคดีร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องใน "วันรพี"
7/8/2555

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 เวลา 08.00 น.กรมบังคับคดีได้เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระรูป พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ บิดาแห่งกฎหมายไทย เนื่องในวันรพี ณ สนามหน้าอาคารศาลยุติธรรม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

.... อ่านต่อ>>
พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี รุ่นที่ 2 พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี รุ่นที่ 2
7/8/2555

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2555 ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ในบทบาทและองค์ความรู้ ของเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย ให้ดำเนิน

.... อ่านต่อ>>
  กรมบังคับคดี จัดตั้งสำนักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 4
6/8/2555

กรมบังคับคดี จัดตั้งหน่วยงานใหม่ คือสำนักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 4 รับผิดชอบคดีที่อยู่ในเขตอำนาจศาลแพ่งธนบุรี ศาลแขวงธนบุรี ศาลตลิ่งชัน ศาลแรงงาน ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลภาษีอากร ศาลทรัพย์สินทางปัญญา มีที่ทำการตั้งอยู่ ณ อาคารกรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ซึ

.... อ่านต่อ>>
  กรมบังคับคดีเปิดสำนักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 4 เพื่อให้บริการประชาชน อีกแห่งหนึ่ง
1/8/2555

จากการที่กรมบังคับคดี ได้มีภารกิจด้านการบังคับคดีในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีจำนวนปริมาณคดีเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้กรมบังคับคดีต้องดำเนินการจัดการด้านการบังคับคดีให้เหมาะสม และให้การปฏิบัติงานด้านการบังคับคดีสอดคล้องตามเขตอำนาจศาล เพื่อให้คู่ความ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบังคับคดี ได้รับความสะ

.... อ่านต่อ>>
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ด้านวิจัยเชิงปริมาณ ประจำปี พ.ศ. 2555 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ด้านวิจัยเชิงปริมาณ ประจำปี พ.ศ. 2555
31/7/2555

เมื่อวันที่ ๒๕ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมาได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ด้านวิจัยเชิงปริมาณ ประจำปี พ.ศ. 2555 ขึ้น สำหรับเจ้าหน้าที่จากคณะทำงานโครงการวิจัยระยะเวลาการบังคับคดีแพ่ง คณะทำงานโครงการวิจัยระยะเวลาการบังคับคดีล้มละลาย เจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานนโยบายและแผน ศูนย์สารสนเทศ และกลุ่มงานว

.... อ่านต่อ>>
กบค. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ ด้านการบังคับคดีแพ่ง ” รุ่นที่11 กบค. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ ด้านการบังคับคดีแพ่ง ” รุ่นที่11
30/7/2555

เมื่อวันที่ 26 - 29 กรกฎาคม 2555 กรมบังคับคดีได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ ด้านการบังคับคดีแพ่ง ” รุ่นที่ 11 ณ โรงแรมแมนดารินเขาใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

.... อ่านต่อ>>
พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการบังคับคดีเชิงบูรณาการ รุ่นที่ 1 พิธีเปิดโครงการอบรมหลักสูตรการบังคับคดีเชิงบูรณาการ รุ่นที่ 1
28/7/2555

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมบังคับคดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ โครงการอบรมหลักสูตรการบังคับคดีเชิงบูรณาการ รุ่นที่ 1 โดยมี นายอรรถ อรรถานนท์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวรายงาน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา

.... อ่านต่อ>>
|< <      288     289     290     291     292     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome