Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : บริการประชาชน
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      279     280     281     282     283     > >|
กรมบังคับคดีจัดโครงการประชาสัมพันธ์การให้สมาชิก กบข.โดยสมัครใจ กรมบังคับคดีจัดโครงการประชาสัมพันธ์การให้สมาชิก กบข.โดยสมัครใจ
22/12/2557

วันนี้ (22 ธันวาคม 2557) กรมบังคับคดีจัด " โครงการประชาสัมพันธ์การให้สมาชิก กบข.โดยสมัครใจ กลับไปเลือกบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 " ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และชัดเจน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนด และสามารถท

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติฯ ครั้งที่ 13 กรมบังคับคดีเข้าร่วมงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติฯ ครั้งที่ 13
22/12/2557

วันนี้ (22 ธันวาคม 2557) เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดีได้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ “เติมเต็มช่องว่าง...สร้างมิติใหม่ของกระบวนการยุติธรรม ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2557 ณ ห้อง Plenary Hall 2-3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

.... อ่านต่อ>>
งานเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่เสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ งานเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่เสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
20/12/2557

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557) กรมบังคับคดีร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติ " กัณฑ์กุมาร " เฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่เสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) เนื่องในวโรกาสแห่งการสิ้นพระชนม์ ครบ 91 ปี ในปี พ.ศ. 2557 ณ วัดบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

.... อ่านต่อ>>
เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ หารือการประสานความร่วมมือในการพัฒนาระบบการบังคับคดีล้มละลาย เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นฯ หารือการประสานความร่วมมือในการพัฒนาระบบการบังคับคดีล้มละลาย
18/12/2557

วันนี้ (18 ธ.ค. 2557) เวลา 10.30 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ได้ให้การต้อนรับ MR.ITO JUNJI เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือในการประสานความร่วมมือในการพัฒนาระบบการบังคับคดีล้มละลาย โดยเฉพาะเรื่องความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจ (Ease o

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี จัดประชุมแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับ) ...พ.ศ. ... กรมบังคับคดี จัดประชุมแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับ) ...พ.ศ. ...
20/12/2557

วันนี้ (18 ธ.ค. 2557) เวลา 13.30 น. กรมบังคับคดี โดยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ได้จัดประชุมแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับ...) พ.ศ. ...ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสิติพรรษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหนี้ในการยื่นคำขอรับชำระหนี้ ปรับปรุงสิทธิลูกหนี้ร่วมและผู้ค้ำประกันในการไ

.... อ่านต่อ>>
อธิบดีกรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมนานาชาติของสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 5 อธิบดีกรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมนานาชาติของสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 5
16/12/2557

วันนี้ (16 ธันวาคม 2557) นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เข้าร่วมประชุมนานาชาติของสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 5 โดยมีศาสตราจารย์ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ในฐานะประธานสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศเอเซีย เป็นประธานจัดการประชุมนานาชาติของสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งเอเชีย ครั้งท

.... อ่านต่อ>>
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้ทำแผน และผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ ครั้งที่ 10/2557 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้ทำแผน และผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ ครั้งที่ 10/2557
16/12/2557

วันนี้ (16 ธันวาคม 2557) เวลา 09.30 น. กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ ครั้งที่ 10/2557 โดยมี นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธาน การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยตัวแทนสภาวิชาชีพกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ สมาคมธนาคารไทย ส

.... อ่านต่อ>>
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดโครงการกำลังใจ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดโครงการกำลังใจ
15/12/2557

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557 กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมเรื่องโครงการกำลังใจในโอกาสครบรอบ 8 ปี พระราชดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และครบรอบ 5 ปี ข้อกำหนดกรุงเทพฯ เรื่อง “ญ หญิง มิใช่ เหยื่อ ก้าวข้าม ความเชื่อ สู่คุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิง” ณ ห้องแกรนด์ บอลลูน โรงแรมแชงกรีล่า บางรัก กรุงเ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี เปิดให้บริการสายด่วน 1111 กด 79 กรมบังคับคดี เปิดให้บริการสายด่วน 1111 กด 79
12/12/2557

กรมบังคับคดี เปิดช่องทางการให้บริการประชาชน “สายด่วน 1111 กด 79” เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ ตลอดจนข้อมูลทรัพย์ที่ประกาศขายทอดตลาดได้อย่างสะดวก อันเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล “ด้านการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ”ซึ่งบริการหมายเลข 1111 เป

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมงานโครงการรวมพลังสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม กรมบังคับคดีเข้าร่วมงานโครงการรวมพลังสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปราม
12/12/2557

วันนี้ (12 ธันวาคม 57) ณ ห้องจูปิเตอร์ 4 - 7 อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รว

.... อ่านต่อ>>
|< <      279     280     281     282     283     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome