Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : บริการประชาชน
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      270     271     272     273     274     > >|
กรมบังคับคดี ร่วมกับ SME Bank จัดงานร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา จังหวัดอุดรธานี กรมบังคับคดี ร่วมกับ SME Bank จัดงานร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา จังหวัดอุดรธานี
27/2/2558

วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2558) กรมบังคับคดี ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอ็สเอ็มอีแบงก์) ได้จัดงานร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี โดยผู้แทนกรมบังคับคดี ประกอบด้วย นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานเปิดงาน นา

.... อ่านต่อ>>
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
27/2/2558

กรมบังคับคดี ได้จัดโครงการ “กรมบังคับคดีรวมพลัง ร่วมใจอาสาบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เนื่องในโอกาสมหามงคล 2 เมษายน 2558 ทางกรมบังคับคดีจึงขอเชิญเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดี และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทต่างๆ และประชาชนทั่วไป ร่ว

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล กรมบังคับคดีเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล
26/2/2558

วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2558) กรมบังคับคดี โดย นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และนางเสงี่ยม กิจโกศล เลขานุการกรม เข้าร่วมพิธีเปิด " โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล " ณ ตึกสันติไมตรี โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด หม่อมหลวง

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมงาน 85 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมบังคับคดีเข้าร่วมงาน 85 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
25/2/2558

วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 09.30 น. นางเสงี่ยม กิจโกศล เลขานุการกรม พร้อมคณะร่วมแสดงความยินดีที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ครบรอบ 85 ปี พร้อมมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมกิจกรรม เข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ กรมบังคับคดีเข้าร่วมกิจกรรม เข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ
27/2/2558

วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 07.30 น. กรมบังคับคดี โดยนางดารารัตน์ โรจน์บัวทอง นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 ได้นำคณะเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เข้าร่วมกิจกรรม เข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ ซึ่งจัดโดย กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีหน่วยงานราชการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 7 หน่

.... อ่านต่อ>>
อธิบดีกรมบังคับคดีแถลงข่าวผลการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดี อธิบดีกรมบังคับคดีแถลงข่าวผลการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดี
24/2/2558

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 14.00 น. นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และโฆษกกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และนางขวัญระพี จุฬาพิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมแถลงข่าวความคืบหน้าการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมในประเด่น "การไกล่เกลี่ยในชั

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดอบรมให้ความรู้ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับภาครัฐต่อต้านทุจริต กรมบังคับคดีจัดอบรมให้ความรู้ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับภาครัฐต่อต้านทุจริต
24/2/2558

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2558) กรมบังคับคดีจัดอบรมให้ความรู้ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับภาครัฐต่อต้านทุจริต ณ ชั้น 1 อาคาร 25 ปี กรมบังคับคดี โดยมี นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในการเปิดการอบรมและร่วมบรรยายในครั้งนี้ และทางกรมบังคับคดีได้เชิญ นายสุพจน์ ศรี

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ครั้งที่ 3/2558 กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ครั้งที่ 3/2558
24/2/2558

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 09.30 น. กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 3/2558 โดยมี นางขวัญระพี จุฬาพิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมที่ดิน กรมธนารักษ์ สมาคมธนาคารไทย สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย สภ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมส่วนราชการ ณ ศูนย์ปฎิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมส่วนราชการ ณ ศูนย์ปฎิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
23/2/2558

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 พลตำรวจเอก ชัชวาล สุขสมจิตร์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมกลุ่มภารกิจงานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ ครั้งที่ 1/2558 โดยมี นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และผู้บริหารกระทรวง

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี เข้าร่วมงาน งาน “ถนนคนเดินชิมอาหารย่านบางขุนนนท์” กรมบังคับคดี เข้าร่วมงาน งาน “ถนนคนเดินชิมอาหารย่านบางขุนนนท์”
22/2/2558

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 นางขวัญระพี จุฬาพิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี และนางเสงี่ยม กิจโกศล เลขานุการกรม ได้เยี่ยมชมบูธของกรมบังคับคดีและเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน จัดขึ้น ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ภายใต้ชื่องาน “ถนนคนเดินชิมอาหารย่านบางขุนนนท์”

.... อ่านต่อ>>
|< <      270     271     272     273     274     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome