Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : บริการประชาชน
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      262     263     264     265     266     > >|
กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสคล้ายวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ครบรอบ 43 ปี กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสคล้ายวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ครบรอบ 43 ปี
25/5/2558

วันนี้ (25 พฤษภาคม 2558) นางเสงี่ยม กิจโกศล เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมบังคับคดี ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์บ้านเมืองเนื่องในโอกาส ครบรอบ 43 ปี คล้ายวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์บ้านเมือง โดยมีนายพลฑิตย์ ภุกพิบูลย์ เป็นผู้รับมอบแจกันดอกไม้ ณ บริษัท นวกิจบ้านเมือง จำกัด ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการไกล่เกลี่ยฯ กรมบังคับคดีร่วมกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการไกล่เกลี่ยฯ
23/5/2558

วันนี้ (23 พฤษภาคม 2558) เวลา 09.30 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดีและนายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึก ความร่วมมือว่าด้วยการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาในชั้นบังคับคดี เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ตามคำพิพ

.... อ่านต่อ>>
ท่านเจ้าคุณอลงกต วัดพระบาทน้ำพุ รับบิณฑบาต ณ กรมบังคับคดี ท่านเจ้าคุณอลงกต วัดพระบาทน้ำพุ รับบิณฑบาต ณ กรมบังคับคดี
22/5/2558

วันนี้ (22 พฤษภาคม 2557) เวลา 12.45 น. ท่านเจ้าคุณอลงกต วัดพระบาทน้ำพุ ได้มารับบิณฑบาตโปรดญาติโยม ณ บริเวณโถงชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี ในการรับบิณฑบาตครั้งนี้ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี รวมถึงผู้มีจิตศรัทธา ร่วมถวายปัจจัยเป็นจำนวนมาก

.... อ่านต่อ>>
กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงาน การขายทอดตลาดทรัพย์ กรมบังคับคดี กรุงเทพมหานคร ศึกษาดูงาน การขายทอดตลาดทรัพย์ กรมบังคับคดี
21/5/2558

วันนี้ (21 พฤษภาคม 2558) เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดี โดยนางอรัญญา ทองน้ำตะโก ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 ได้ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษให้แก่ คณะเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบังคับภาษี กองรายได้ สำนักงานคลัง กรุงเทพมหานคร จำนวน 15 คน เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานการขายทอดตลาดทรัพย์ ณ ห้องขา

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ กรมบังคับคดี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ศาลแพ่งกรุงเทพใต้
20/5/2558

วันนี้ (20 พฤษภาคม 2558) เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดี โดยนางภาวดี ศิริเมธารักษ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีแพ่ง และคณะผู้บริหารกรมบังคับคดี ได้ให้การต้อนรับ นายพสุ แก้วตระกูลพงษ์ รองอธิบดีผู้พิพากษา คณะข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมในศาลแพ่งกรุงเทพใต้ และผู้ประนีประนอมประจำศาลแพ่งกรุงเทพใต้ จำนว

.... อ่านต่อ>>
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ ฯ ยื่นหนังสือต่อกรมบังคับคดี จากการได้รับผลกระทบแผนฟื้นฟูคดีสหฟาร์ม กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ ฯ ยื่นหนังสือต่อกรมบังคับคดี จากการได้รับผลกระทบแผนฟื้นฟูคดีสหฟาร์ม
19/5/2558

วันนี้ (19 พฤษภาคม 2558) เวลา 10.10 น. กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ในระบบเกษตรพันธะสัญญา คปกพ. CAN จากจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 7 คน นำโดย นายบรรเจิด แก้วกำเนิด ผู้ประสานงานกลุ่มฯ ได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อกรมบังคับคดี จากการได้รับผลกระทบในกระบวนการจัดทำแผนฟื้นฟูของ บริษัทสหฟาร์ม จำกัด โด

.... อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์ คดีฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด
15/5/2558

ตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แจ้งให้ทราบว่าศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ลงประกาศแจ้งคำสั่งศาลในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ โดยเจ้าหนี้จะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน ๑ เด

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2558 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมพระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พุทธศักราช 2558
13/5/2558

วันนี้ (13 พฤษภาคม 2558) พระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปีพุทธศักราช 2558 ณ มลฑลพิธีท้องสนามหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ โดยมีหน่วยงานราชการ ข้าราช

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... กรมบังคับคดี จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
11/5/2558

วันนี้ (11 พฤษภาคม 2558) เวลา 13.30 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธาน การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) เพื่อช่วยให้บรรดาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ประสบป

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบังคับคดี ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี กรมบังคับคดี เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบังคับคดี ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
7/5/2558

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และนางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เข้าร่วมการประชุม 5 International Conference on Enforcing Contracts of Thailand and Sri Lanka ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างวันที่ 5 – 8 พฤษภาคม 2558 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และป

.... อ่านต่อ>>
|< <      262     263     264     265     266     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome