Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      222     223     224     225     226     > >|
โครงการอาสาทำดี (สร้างห้องสมุดดิน) รุ่นที่ 6 โครงการอาสาทำดี (สร้างห้องสมุดดิน) รุ่นที่ 6
27/9/2555

เมื่อวันที่ 24 - 26 กันยายน 2555 กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมโครงการอาสาทำดี (สร้างห้องสมุดดิน) รุ่นที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านวังวน ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งในการทำกิจกรรมอาสาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม จำนวน 114 คน

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี ได้จัดพิธีลงนามกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กรมบังคับคดี ได้จัดพิธีลงนามกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
27/9/2555

วันนี้ (27 ก.ย. 2555) เวลา 14.30 น. กรมบังคับคดีได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ) เรื่อง การใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ณ ห้องประชุมคชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์เพื่อขายทอดตลาด กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์เพื่อขายทอดตลาด
25/9/2555

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์เพื่อขายทอดตลาด ณ ห้องประชุมคชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี โดยมี นายสัจจา เขมะจารุ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธาน

.... อ่านต่อ>>
โครงการอาสาทำดี (สร้างห้องสมุดดิน) รุ่นที่ 5 โครงการอาสาทำดี (สร้างห้องสมุดดิน) รุ่นที่ 5
24/9/2555

เมื่อวันที่ 17 - 19 กันยายน 2555 กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมโครงการอาสาทำดี (สร้างห้องสมุดดิน) รุ่นที่ 5 ณ โรงเรียนบ้านวังวน ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งในการทำกิจกรรมอาสาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม จำนวน 110 คน

.... อ่านต่อ>>
อธิบดีกรมบังคับคดีให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ สยามเศรษฐกิจ อธิบดีกรมบังคับคดีให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ สยามเศรษฐกิจ
24/9/2555

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมบังคับคดี ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ สยามเศรษฐกิจ เกี่ยวกับแนวนโยบายการดำเนินงานของกรมบังคับคดี โดยสรุป กรมบังคับคดีสามารถขายทอดตลาดทรัพย์ได้มากขึ้น ร้อยละ 20 - 25 ตั้งแต่กฎกระทรวงประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ 11

.... อ่านต่อ>>
กองเฉลี่ยและจัดการติดตามทรัพย์สิน กรมบังคับคดีกำหนดจ่ายเงินแบ่งทรัพย์สินคดีล้มละลาย กองเฉลี่ยและจัดการติดตามทรัพย์สิน กรมบังคับคดีกำหนดจ่ายเงินแบ่งทรัพย์สินคดีล้มละลาย
19/9/2555

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 กองเฉลี่ยและจัดการติดตามทรัพย์สิน กรมบังคับคดี ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีทรัพย์สิน คดีล้มละลายกลาง หมายเลขคดีแดงที่ ล.1128/2545 ระหว่าง กองทุนรวมไทยรีสตรัคเจอริ่ง โจทย์ บริษัท ดาราเหนือ จำกัด (มหาชน) จำเลย โดยกำหนดจ่ายเงิน (ครั้งที่ 2) ให้แก่เจ้าหนี้ จำนวน 312 ราย ณ ห้องประชุ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี จัดอบรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กรมบังคับคดี จัดอบรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
17/9/2555

เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2555 นางลางน้อย ปาลวัฒน์วิไชย รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาความรู้และทักษะข้าราชการ หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี จำนวน 100 คน ณ ห้องขายทอดตลาด ชั้น 1 อาคารอสีติพรรษ

.... อ่านต่อ>>
อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมคณะตรวจเยี่ยมสำนักงานบังคับคดี จังหวัดเชียงใหม่ อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมคณะตรวจเยี่ยมสำนักงานบังคับคดี จังหวัดเชียงใหม่
19/9/2555

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมคณะ เดินทางตรวจราชการเกี่ยวกับการใช้ระบบงานบังคับคดีแพ่งและคลังข้อมูล ณ สำนักงานบังคับคดี จังหวัดเชียงใหม่

.... อ่านต่อ>>
แถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมตามนโยบายรัฐบาลในรอบ 1 ปี แถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมตามนโยบายรัฐบาลในรอบ 1 ปี
14/9/2555

เมื่อวันที่13 กันยายน 2555 พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงยุติธรรม แถลงผลการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมตามนโยบายรัฐบาลในรอบ 1 ปีว่า ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลใน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านการเสริมสร้างความเป็นธรรม โดยกล่าวถึงการแก้ไขกฎกระทรวง เรื่อง

.... อ่านต่อ>>
โครงการอาสาทำดี (สร้างห้องสมุดดิน) รุ่นที่ 4 โครงการอาสาทำดี (สร้างห้องสมุดดิน) รุ่นที่ 4
14/9/2555

เมื่อวันที่ 10 - 12 กันยายน 2555 กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมโครงการอาสาทำดี (สร้างห้องสมุดดิน) รุ่นที่ 4 ณ โรงเรียนบ้านวังวน ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งในการทำกิจกรรมอาสาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม จำนวน 128 คน

.... อ่านต่อ>>
|< <      222     223     224     225     226     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer