Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : บริการประชาชน
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      222     223     224     225     226     > >|
กรมบังคับคดีจัดฝึกการอบรมการใช้ระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสายงานบัญชี รุ่นที่ 3 กรมบังคับคดีจัดฝึกการอบรมการใช้ระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสายงานบัญชี รุ่นที่ 3
26/10/2558

วันที่ 26 ตุลาคม 2558 กรมบังคับคดีจัดฝึกการอบรมการใช้ระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีสายงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 3 โดยมี นางสาวสมถวิล นนทสวัสดิ์ศรีนักวิชาการตรวจสอบภายใน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ซึ่งมีขึ้นในวันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร

.... อ่านต่อ>>
ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านกฎหมาย ครั้งที่ 9 ณ เมืองบาหลี ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านกฎหมาย ครั้งที่ 9 ณ เมืองบาหลี
26/10/2558

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านกฎหมาย ครั้งที่ 9 (9th ASEAN Law Ministers Meeting - ALAWMM) ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ที่ประชุมรัฐมนตรีได้มีแถลงการณ์ร่วมในการพัฒนากฎหมายและความร่วมมือทางกฎ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุม คณะทำงาน 1 ว่าด้วยวิสาหกิจ MSMEs กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ สมัยที่ 25 กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุม คณะทำงาน 1 ว่าด้วยวิสาหกิจ MSMEs กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ สมัยที่ 25
26/10/2558

กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะทำงาน 1 ว่าด้วยวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ของคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ สมัยที่ 25 (25th UNCITRAL Working Group I: Micro, Small and Medium-sized Enterprises) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ สำนักงานวิสาหกิจข

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุม คณะทำงาน 1 ว่าด้วยวิสาหกิจ MSMEs กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ สมัยที่ 25 กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุม คณะทำงาน 1 ว่าด้วยวิสาหกิจ MSMEs กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ สมัยที่ 25
22/10/2558

วันนี้ (22 ตุลาคม 2558) กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม โดยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วย นางภัทรภร เวชรังษี นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ร่วมเป็นคณะผู้แทนของประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมคณะทำงาน 1 ว่าด้วยวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ของคณะกรรม

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี เข้าร่วมประชุมกับสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กรมบังคับคดี เข้าร่วมประชุมกับสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร
22/10/2558

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 คณะเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี จากสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 ถึง 6 จำนวน 8 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินของเกษตรกร กับสมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจกรมบังคับคดี ด้านการบังคับคดีแพ่ง ทั้งการยึดทรัพย์ ตลอดจนการนำท

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมงาน 19 ปี หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ กรมบังคับคดีเข้าร่วมงาน 19 ปี หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
21/10/2558

วันที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 10.30 น. เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี นำกระเช้าผลไม้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท ไทยโพสต์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 19 ปี

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับปรุงกฎหมายการค้าอาเซียนฯ ครั้งที่ 16 กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมคณะทำงานปรับปรุงกฎหมายการค้าอาเซียนฯ ครั้งที่ 16
20/10/2558

เมื่อวันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2558 นางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี และนางสาวรังสิมา รัตนะ นิติกรชำนาญการ กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์ ร่วมเป็นคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานปรับปรุงกฎหมายการค้าอาเซียนให้มีความสอดคล้องกัน และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านกฎหมาย ครั้

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาสถาบันการประชาสัมพันธ์ครบรอบ 54 ปี กรมบังคับคดี ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาสถาบันการประชาสัมพันธ์ครบรอบ 54 ปี
20/10/2558

วันนี้(20 ตุลาคม 2558) นายพีระ อัครวัตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นผู้แทนกรมบังคับคดี ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการประชาสัมพันธ์ครบรอบ 54 ปี โดยมี นางสุมลพันธ์ โกศลสิริเศรษฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์ เขตพญาไท กรุงเทพมห

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุม คณะทำงาน 1 ว่าด้วยวิสาหกิจ MSMEs กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ สมัยที่ 25 กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุม คณะทำงาน 1 ว่าด้วยวิสาหกิจ MSMEs กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ สมัยที่ 25
20/10/2558

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม โดยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วย นางภัทรภร เวชรังษี นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ร่วมเป็นคณะผู้แทนของประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมคณะทำงาน 1 ว่าด้วยวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ของคณะก

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี ครั้งที่ 1/2558 กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี ครั้งที่ 1/2558
19/10/2558

วันนี้ (19 ตุลาคม 2558) กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี ครั้งที่ 1/2558 โดยมี นางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธาน ณ ห้องคชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี

.... อ่านต่อ>>
|< <      222     223     224     225     226     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome