Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      1     2     3     4     5     > >|
พิธีปิดการอบรมหลักสูตร “การบังคับคดี ระดับต้น” รุ่นที่ 15 พิธีปิดการอบรมหลักสูตร “การบังคับคดี ระดับต้น” รุ่นที่ 15
17/3/2560
New

วันนี้ (17 มีนาคม 2560) เวลา 13.00 น. กรมบังคับคดีจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การบังคับคดีระดับต้น" รุ่นที่ 15 โดยมีนางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในพิธีปิดและมอบใบประกาศ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นตามโครงการฝึกอบรมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว เพื่อเป็นการสร้างองค์ค

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีรับหมายบังคับคดีชุดแรก ของข้อตกลงการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง กรมบังคับคดี กับศาลแพ่งธนบุรี กรมบังคับคดีรับหมายบังคับคดีชุดแรก ของข้อตกลงการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ระหว่าง กรมบังคับคดี กับศาลแพ่งธนบุรี
17/3/2560
New

วันนี้ (17 มีนาคม 2560) กรมบังคับคดี ได้รับข้อมูลหมายบังคับคดีจากศาลแพ่งธนบุรี ชุกแรก จำนวน 50 เรื่อง โดยเป็นการติดต่อเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับโปรแกรมหมายบังคับคดีของกรมบังคับคดี ที่ได้จัดเตรียมไว้รองรับการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อช่วยลดขั้นตอนในการบันทึกข้อมู

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมเสวนาเพื่อกำหนดแนวทางการบังคับโทษปรับคดียาเสพติด กรมบังคับคดีร่วมเสวนาเพื่อกำหนดแนวทางการบังคับโทษปรับคดียาเสพติด
16/3/2560

วันนี้ (16 มีนาคม 2560) นางสาวพิชญา เทิดขวัญชัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีแพ่ง ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา เรื่อง “แนวทางความร่วมมือการปฏิบัติการบังคับโทษปรับคดียาเสพติด” อันเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานป้องกันและปรายปรามยาเสพติด โดยมีนายสุนทร วินัยบดี อดีตผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปร

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมงานโครงการเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ (วัน อ.ส.ค.) กรมบังคับคดีเข้าร่วมงานโครงการเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ (วัน อ.ส.ค.)
16/3/2560

วันนี้ (16 มีนาคม 2560) เวลา 14.30 น. นายถาวร พรหมมีชัย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการเปิดโครงการการเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมงานดังกล่าว พ.ต.อ.ดร.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวรายงาน กรมบังคับคดี โดย นายท

.... อ่านต่อ>>
ศาลแพ่งธนบุรีร่วมกับกรมบังคับคดีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการแก่ประชาชน ศาลแพ่งธนบุรีร่วมกับกรมบังคับคดีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการแก่ประชาชน
16/3/2560

วันนี้ ( 16 มีนาคม 2560 ) เวลา 10.00 น. ศาลแพ่งธนบุรีร่วมกับกรมบังคับคดีลงนามความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายโอภาส อนันตสมบูรณ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี และนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมลงนาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของทั้ง 2

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศาลปกครอง กรมบังคับคดีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศาลปกครอง
16/3/2560

วันนี้ (16 มีนาคม 2560) เวลา 08.30 น. นายทรงธรรม พูนเกษมทรัพย์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางสาวสายรุ้ง มารมย์ ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 5 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศาลปกครอง หลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับสูง รุ่นที่ 12 จำนวน 55 คน นำโดยนายสุเมธ เดียวอิศเรศ รองอธิบดีศาลปกครองกลาง

.... อ่านต่อ>>
ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาร่างคำตอบแบบสอบถามการประเมินของธนาคารโลก ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาร่างคำตอบแบบสอบถามการประเมินของธนาคารโลก
15/3/2560

วันนี้ (15 มีนาคม 2560) 13.30 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานและคณะอนุทำงานดำเนินการตอบแบบสอบถามตามรายงานผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ในตัวชี้วัด 2 ด้าน ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 9 ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforc

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพและสร้างพลังสุขในการทำงาน กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพและสร้างพลังสุขในการทำงาน
15/3/2560

วันนี้ (15 มีนาคม 2560) เวลา 15.00 น. กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี และมีความผ่อนคลายจากการทำงาน พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาการทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ณ บริเวณลานอเนกประสงค

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดประชุมการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ธุรการด้านการปฏิบัติงานอายัดทรัพย์สิน กรมบังคับคดีจัดประชุมการให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ธุรการด้านการปฏิบัติงานอายัดทรัพย์สิน
15/3/2560

วันนี้ (15 มีนาคม 2560 ) เวลา 11.30 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ธุรการด้านการปฏิบัติงานอายัดทรัพย์สิน รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมคชสาร 6 อาคาร 25 ปี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 40 คน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ผู้เข้าร่ว

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การบังคับคดีระดับต้น รุ่นที่ 15 กรมบังคับคดีจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การบังคับคดีระดับต้น" รุ่นที่ 15
15/3/2560

วันนี้ (15 มีนาคม 2560) เวลา 11.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การบังคับคดีระดับต้น" รุ่นที่ 15 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ด้านการบังคับคดี และพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชก

.... อ่านต่อ>>
|< <      1     2     3     4     5     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer