Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : บริการประชาชน
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      1     2     3     4     5     > >|
กรมบังคับคดีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรมบังคับคดีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
20/9/2561
New

วันนี้ (20 กันยายน 2561) เวลา 08.30 น. นายชนินทร์ สุตีกษณะ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมบังคับคดีและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จำนวน 14 คน นำโดยนางสาวชนกณัฐ สิมพะลิก ผู้เชี่ยวชาญงานประชาสัมพั

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมพิธีเปิดแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจศาลแพ่งกรุงเทพใต้ กรมบังคับคดีเข้าร่วมพิธีเปิดแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจศาลแพ่งกรุงเทพใต้
20/9/2561
New

วันนี้ (20 กันยายน 2561) เวลา 11.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดีพร้อมด้วย นางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี และนายสุทธิชัย คล้อสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 เข้าร่วมพิธีเปิด “แผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจภายในศาลแพ่งกรุงเทพใต้” เพื่อให้การดำเนินกระบวนกา

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดการประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการออกแบบระบบการยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ และ  ช่องทางการรับ-จ่ายเงินของกรมบังคับคดี (e-Filing & e-Payment) กรมบังคับคดีจัดการประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการออกแบบระบบการยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ และ ช่องทางการรับ-จ่ายเงินของกรมบังคับคดี (e-Filing & e-Payment)
20/9/2561
New

วันนี้ (20 กันยายน 2561) เวลา 13.30 น. กรมบังคับคดีจัดการประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการออกแบบระบบการยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางการรับ-จ่ายเงิน ของกรมบังคับคดี (e-Filing & e-Payment) โดยมีนายสุทธิชัย คล้อสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 พร้อมด้วยนางสาวอรอุมา เก่งทางด

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย กรมบังคับคดีร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย
20/9/2561
New

วันนี้ (20 กันยายน 2561) เวลา 10.00 น. กรมบังคับคดีร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย โดยมีนางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี และนางสมศจี ศิกษมัต ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสถิติและจัดการข้อมูล สายระบบข้อสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมลงนาม

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงครามจัดอบรมโครงการต่อยอดเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ ประจำปี 2561 กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงครามจัดอบรมโครงการต่อยอดเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ ประจำปี 2561
19/9/2561
New

วันนี้ 19 กันยายน 2561 กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีนางวรรณา ชัยโกศล ยลธรรม์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการต่อยอดเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ ประจำปี 2561 ณ ห้องขายทอดตลาด ชั้น 1 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อำเภอเมื

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ประเภทอากาศยาน เครื่องบินแอร์บัส นัดที่ 4 กรมบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ประเภทอากาศยาน เครื่องบินแอร์บัส นัดที่ 4
19/9/2561
New

วันนี้ (19 กันยายน 2561) เวลา 10.00 น. กรมบังคับคดี ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน ในคดีศาลแพ่งหมายเลขแดงที่ ผบ.4820/2557 ระหว่างบริษัท วัตสัน ฟาร์ลี แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด โจทก์ และบริษัท เอเชีย คอนเน็กซ์ แอร์ไลน์ จำกัด จำเลย ทรัพย์ที่ทำการขายเป็นอากาศยาน AIRBUS COMPANY 1, Round – poin

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมแสดงมุทิตาจิตให้แก่รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  กรมบังคับคดีร่วมแสดงมุทิตาจิตให้แก่รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
19/9/2561
New

วันนี้ (19 กันยายน 2561) เวลา 13.30 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี และคณะผู้บริหารกรมบังคับคดี ร่วมแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกให้แก่ นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เนื่อง

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน
19/9/2561
New

วันนี้ ( 19 กันยายน 2561 ) เวลา 15.00 น. กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี และมีความผ่อนคลายจากการทำงานพร้อมมุ่งมั่นพัฒนาการทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ณ ชั้น M อาคารอสีติ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรมบังคับคดีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
19/9/2561
New

วันนี้ (19 กันยายน 2561) เวลา 08.30 น. นางสาวรัชนี บุญเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับคดีแพ่ง และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จำนวน 16 คน นำโดยนายธนะรัตน์ เก่งสกุล หัวหน้ากองบริหาร

.... อ่านต่อ>>
Mr. Bounkhouang Thavisack รองประธานศาลประชาชนสูงสุด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะผู้แทน เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงานด้านการบังคับคดีล้มละลายของกรมบังคับคดี Mr. Bounkhouang Thavisack รองประธานศาลประชาชนสูงสุด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะผู้แทน เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงานด้านการบังคับคดีล้มละลายของกรมบังคับคดี
19/9/2561
New

วันนี้ (19 กันยายน 2561) เวลา 09.30 น. นายบุญขวาง ทวีศักดิ์ (Mr. Bounkhouang Thavisack) รองประธานศาลประชาชนสูงสุด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมด้วยนายอินทปัญญา เขียววงศ์พระจันทร์ (Mr. Inthapangna Khieovongphachanh) อธิบดีกรมกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะผู้แทน เข

.... อ่านต่อ>>
|< <      1     2     3     4     5     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome