Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      1     2     3     4     5     > >|
กรมบังคับคดีร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปโครง  สร้างองค์กรภาครัฐ กรมบังคับคดีร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปโครง สร้างองค์กรภาครัฐ
10/4/2560

วันนี้ (10 เมษายน 2560) เวลา 10.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วย นางเพ็ญรวี มาแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย และนางสุกัญญา บุษยนาวิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาขับเคลื่อนแผนปฏิรูปของคณะอนุกรรมาธิการ เรื่องการถ่ายโอนภารกิจภาค

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 17 ปี สำนักงานผู้ตรวจการ แผ่นดิน กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 17 ปี สำนักงานผู้ตรวจการ แผ่นดิน
10/4/2560

วันนี้ (10 เมษายน 2560) เวลา 8.30 น. นายทรงธรรม พูนเกษมทรัพย์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 17 ปี สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมี พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ และนายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ต่อจากนั้นได้เข้าร่วมพิธีสงฆ์

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี อสมท กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี อสมท
7/4/2560

วันนี้ (7 เมษายน 2560) เวลา 10.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบเงินเข้าบัญชี “สมทบทุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” เนื่องในโอกาสครบรอบ 65 ปี อสมท คู่สังคมไทย รับใช้ประชาชน โดยมีนายเขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เป็นผู

.... อ่านต่อ>>
ขอเชิญผู้สนใจสั่งซื้อสินค้าสวัสดิการกรมบังคับคดี ขอเชิญผู้สนใจสั่งซื้อสินค้าสวัสดิการกรมบังคับคดี
5/4/2560

กรมบังคับคดี จำหน่ายสินค้าสวัสดิการกรมบังคับคดี เพื่อจำหน่ายให้แก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี โดยสามารถสั่งซื้อได้ตามรายการ ดังนี้ 1.เสื้อแจ๊คแก๊ตกึ่งสูท สีดำ (ผ้าสกายเน๊ตสีดำ) ราคาตัวละ 550 บาท 2.เสื้อสูทลำลอง สีดำ (ผ้าสกายเน๊ตสีดำ) ราคาตัวละ 700 บาท 3.เสื้อโปโลสีดำ ราคาตัวละ 250 บาท 4.เสื้อยืดสีด

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน
5/4/2560

วันนี้ (5 เมษายน 2560) เวลา 15.00 น. กรมบังคับคดี จัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้มีสุขภาพร่างกายที่ดีและมีความผ่อนคลายจากการทำงาน พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาการทำงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ณ บริเวณลานอเนกประสงค์

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 27 ปี หนังสือพิมพ์ข่าวสด กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 27 ปี หนังสือพิมพ์ข่าวสด
5/4/2560

วันนี้ (5 เมษายน 2560) เวลา 9.30 น. นางเพ็ญรวี มาแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย เป็นผู้แทนกรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์ข่าวสด เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินให้แก่ " มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ " เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศ โดยมีนา

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมงาน 25 ปี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมบังคับคดีร่วมงาน 25 ปี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4/4/2560

วันนี้ (4 เมษายน 2560) เวลา 09.30 น. นางสาวพิชญา เทิดขวัญชัย ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีแพ่ง เข้าร่วมงาน 25 ปี กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี โดยมี นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับมอบและต้อนรับ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ กรมส่งเสริมคุณภาพ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง Introduction to ICSID Practice and Procedure กรมบังคับคดีเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "Introduction to ICSID Practice and Procedure"
3/4/2560

วันนี้ (3 เมษายน 2560) ระหว่างเวลา 09.00 -16.30 น. นายทรงธรรม พูนเกษมทรัพย์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางสาววิณินทร สุจิรัตนวิมล นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย และนางสาวศิริขวัญ แสงจันทร์ นิติกรชำนาญการ กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐ ในการจัดตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน กรมบังคับคดีร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐ ในการจัดตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน
3/4/2560

วันนี้ (3 เมษายน 2560) เวลา 09.30 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางเพ็ญรวี มาแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีล้มละลาย นางสุกัญญา บุษยนาวิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล และนายชิตชัย สุทธิภูล เลขานุการกรม เข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอค

.... อ่านต่อ>>
อธิบดีกรมบังคับคดีลงพื้นที่เยี่ยมเด็กชายโอมและครอบครัวที่สำนักงานบังคับคดี จังหวัดน่านได้ช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้ชั้นบังคับคดี อธิบดีกรมบังคับคดีลงพื้นที่เยี่ยมเด็กชายโอมและครอบครัวที่สำนักงานบังคับคดี จังหวัดน่านได้ช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้ชั้นบังคับคดี
31/3/2560

วันนี้ ( 31 มีนาคม 2560 ) เวลา 15.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางสาวนภัสวรรณ สันติสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน ลงพื้นที่เยี่ยมน้องโอมและครอบครัว ด.ช.นัทธพงศ์ จิรธนะวงษ์ วัย 8 ขวบ ที่บ้านเลขที่ 330 หมู่ 6 ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นครอบครัว

.... อ่านต่อ>>
|< <      1     2     3     4     5     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer