Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : บริการประชาชน
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      1     2     3     4     5     > >|
กรมบังคับคดีเข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ทำความสะอาดคลองกระท้อนแถวส่วนที่ 1 กรมบังคับคดีเข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ทำความสะอาดคลองกระท้อนแถวส่วนที่ 1
13/7/2561
New

วันนี้ (13 กรกฎาคม 2561) เวลา 11.00 น. กรมบังคับคดี เข้าร่วมในโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกับ สำนักงานเขตบางกอกน้อย เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 2

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ทำความสะอาดคลองวัดดุสิตาราม กรมบังคับคดีเข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ทำความสะอาดคลองวัดดุสิตาราม
12/7/2561
New

วันนี้ (12 กรกฎาคม 2561) เวลา 11.00 น. กรมบังคับคดี เข้าร่วมในโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกับ สำนักงานเขตบางกอกน้อย เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาค

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศาลปกครอง หลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับสูง รุ่นที่ 20 กรมบังคับคดีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศาลปกครอง หลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับสูง รุ่นที่ 20
12/7/2561
New

วันนี้ (12 กรกฎาคม 2561) เวลา 09.00 น. นางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วย นายชนินทร์ สุตีกษณะ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานศาลปกครอง หลักสูตรพนักงานคดีปกครองระดับสูง รุ่นที่ 20 จำน

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ทำความสะอาดคลองน้ำดอกไม้ กรมบังคับคดีเข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ทำความสะอาดคลองน้ำดอกไม้
12/7/2561
New

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. กรมบังคับคดี เข้าร่วมในโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกับ สำนักงานเขตบางกอกน้อย เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีขอเชิญร่วมบริจาคอลูมิเนียมและถุงน่อง กรมบังคับคดีขอเชิญร่วมบริจาคอลูมิเนียมและถุงน่อง
12/7/2561
New

กรมบังคับคดี ขอเชิญร่วมบริจาคอลูมิเนียมและถุงน่อง เพื่อจัดทำขาเทียม โดยขอรับวัสดุอลูมิเนียม อาทิ กระป๋องเครื่องดื่ม ห่วงกระป๋อง ฝากระป๋อง ถุงน่อง สามารถร่วมบริจาคได้ที่กลุ่มประชาสัมพันธ์ ชั้น 5 อาคารกรมบังคับคดี ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2561

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน) กรมบังคับคดีจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน)
11/7/2561
New

วันนี้ (11 กรกฎาคม 2561) เวลา 13.30 น. กรมบังคับคดี จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน) โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วย นางทัศนีย์ เปาอินทร์ ผู้ตรวจราชการกรม นางเพ็ญรวี มาแสง ผู้อำนวยการกองฟื้นฟูกิ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน
11/7/2561
New

วันนี้ ( 11 กรกฎาคม 2561 ) เวลา 15.00 น. กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี และมีความผ่อนคลายจากการทำงานพร้อมมุ่งมั่นพัฒนาการทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ณ ชั้น M อาคารอสีต

.... อ่านต่อ>>
ผู้ตรวจราชการกรมเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร ผู้ตรวจราชการกรมเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร
11/7/2561
New

​เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นายนภดล สีตะปะดล ผู้ตรวจราชการกรม เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร พร้อมเน้นย้ำให้สำนักงานฯถือปฏิบัติตามนโยบายของกรมบังคับคดี รวมถึงการพัฒนาระบบงานในด้านต่างๆและการประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่นของกรมบังคับคดีให้เข้าถึงประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาช

.... อ่านต่อ>>
ผู้ตรวจราชการกรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา ผู้ตรวจราชการกรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา
11/7/2561
New

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นางสาวสายรุ้ง มารมย์ ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา โดยมีนายกิตติพศ ตันประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา จากนั้น​ในวันเดียวกันนี้ นางสาวสายรุ้

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 30 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 30 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)
11/7/2561
New

วันนี้ (11 กรกฎาคม 2561) เวลา 10.00 น. กรมบังคับคดี โดยนายไกรสร สิงหราชวราพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย เป็นผู้แทนเข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายของโรงพยาบาลมหาว

.... อ่านต่อ>>
|< <      1     2     3     4     5     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome