home หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
ข่าว : กรมบังคับคดี
 
banner
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      1     2     3     4     5     > >|
กรมบังคับคดีร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 กรมบังคับคดีร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4
19/3/2562
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีและบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย กรมบังคับคดีและบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย
18/3/2562
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ณ ธนาคารโลกประจำประเทศไทย กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ณ ธนาคารโลกประจำประเทศไทย
18/3/2562
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Offering Auction) นัดที่ 2 กรมบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Offering Auction) นัดที่ 2
17/3/2562
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีจัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร ขายทรัพย์สินได้กว่า 85 ล้านบาท กรมบังคับคดีจัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร ขายทรัพย์สินได้กว่า 85 ล้านบาท
17/3/2562
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีร่วมกับบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน ขายทรัพย์สินได้กว่า 118 ล้านบาท กรมบังคับคดีร่วมกับบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สิน ขายทรัพย์สินได้กว่า 118 ล้านบาท
16/3/2562
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีประชุมหารือร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน กรมบังคับคดีประชุมหารือร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
15/3/2562
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่ จังหวัดลำพูน กรมบังคับคดีร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่ จังหวัดลำพูน
15/3/2562
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2562 กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2562
14/3/2562
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดี เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ให้ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรมบังคับคดี เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ให้ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
14/3/2562
New

.... อ่านต่อ>>


|< <      1     2     3     4     5     > >|
 
 
: ระบบบริการประชาชน (E-Service) :
dot-wh เข้าสู่ระบบสอบถามสถานะคดี
dot-wh ค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด
dot-wh ตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดีล้มละลาย
dot-wh ระบบการรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้า
dot-wh การส่งเงินอายัดและเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านล้านหลัง
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านประชารัฐ
dot-wh ขายทอดตลาดสิ่งของ
dot-wh รายงานผลการขายทอดตลาด
dot-wh คู่มือผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
dot-wh Manual for Buyers
dot-wh ท่านถาม-เราตอบ
dot-wh คู่มือ / กฎหมาย เพื่อประชาชน
dot-wh คู่มือ / ขั้นตอนการบังคับคดี
dot-wh แบบฟอร์มติดต่อราชการ
dot-wh ยื่นคำร้อง ทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh infographic
dot-wh ตรวจสอบจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการเข้าประมูลทรัพย์
dot-wh ดาวน์โหลด Application On Mobile


  กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)

hotline

WCAG 2.0 (Level AAA) ipv6 ready
face1
สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,841สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,841สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,841สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,841สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,841
สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 104,812สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 104,812สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 104,812สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 104,812สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 104,812สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 104,812สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 104,812
เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ดีกับ Microsoft Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome, Firefox, Safari เวอร์ชั่นล่าสุด
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th