Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      1     2     3     4     5     > >|
กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน
19/7/2560
New

วันนี้ (19 กรกฎาคม 2560) เวลา 15.00 น. กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี และมีความผ่อนคลายจากการทำงาน พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาการทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ณ บริเวณลานอเนกประสง

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีล้มละลายแก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี รุ่นที่ 3 กรมบังคับคดีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีล้มละลายแก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี รุ่นที่ 3
19/7/2560
New

วันนี้ (19 กรกฎาคม 2560) เวลา 13.00 น. นายทรงธรรม พูนเกษมทรัพย์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีล้มละลายแก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี รุ่นที่ 3 พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่องการให้ความรู้ด้านกฎหมายแพ่งและกฎหมายล้มละลาย การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมกับบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด(มหาชน) จัดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เป็นวันที่ 3 กรมบังคับคดีร่วมกับบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด(มหาชน) จัดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เป็นวันที่ 3
19/7/2560
New

วันนี้ (19 กรกฎาคม 2560) เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดีร่วมกับบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จัดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 เป็นวันที่ 3 สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่าง

.... อ่านต่อ>>
อธิบดีกรมบังคับคดี บันทึกเทปในรายการเดินหน้าประเทศไทย อธิบดีกรมบังคับคดี บันทึกเทปในรายการเดินหน้าประเทศไทย
18/7/2560
New

วันนี้ (18 กรกฎาคม 2560) เวลา 12.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ได้บันทึกเทปในรายการเดินหน้าประเทศไทย ในประเด็น "การขายทอดตลาดทรัพย์ในคดีล้มละลาย (ประเภทวัตถุลักษณะคล้ายพลอย),การแก้ไขพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2560" ณ ห้องประชุมกระท

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมกับบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด(มหาชน) จัดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เป็นวันที่ 2 กรมบังคับคดีร่วมกับบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด(มหาชน) จัดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เป็นวันที่ 2
18/7/2560
New

วันนี้ (18 กรกฎาคม 2560) เวลา 9.00 น. กรมบังคับคดีร่วมกับบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จัดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 เป็นวันที่ 2 สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างว

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี ชี้แจงประเด็น และสาระสำคัญของพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 กรมบังคับคดี ชี้แจงประเด็น และสาระสำคัญของพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560
18/7/2560
New

วันนี้ (18 กรกฎาคม 2560) เวลา 13.30 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยผู้บริหารกรมบังคับคดี แถลงชี้แจงกฎหมายใหม่ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2560 ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 มีใช้ผลบังคับเมื่อพ้น 60 วัน

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีแถลงผลงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 กรมบังคับคดีแถลงผลงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560
18/7/2560
New

วันนี้ (18 กรกฎาคม 2560) เวลา 10.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยผู้บริหารกรมบังคับคดี แถลงผลการดำเนินงานของกรมบังคับคดีในรอบไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เมษายน - มิถุนายน 2560) ณ กลุ่มจัดการกลางด้านล้มละลาย (ศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า) ชั้น1 ศูนย์ราชการฯ แจ้

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุม การประชุมคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 50 กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุม การประชุมคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 50
18/7/2560
New

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 9:30 น. ผู้แทนจากกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม นางสาวเพ็ญทิพย์ จาตุรนต์เกาศัลย์ นิติกรชำนาญการ กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมการประชุมคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเท

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมกับบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด(มหาชน) จัดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี กรมบังคับคดีร่วมกับบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด(มหาชน) จัดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
17/7/2560
New

วันนี้ (17 กรกฎาคม 2560) เวลา 9.00 น. กรมบังคับคดี ร่วมกับ บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จัดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 -

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สำหรับประชาชน รุ่นที่ 2 กรมบังคับคดีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สำหรับประชาชน รุ่นที่ 2
16/7/2560
New

วันนี้ (16 กรกฎาคม 2560) เวลา 09.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สำหรับประชาชน รุ่นที่ 2 ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 289 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ยังได้ร

.... อ่านต่อ>>
|< <      1     2     3     4     5     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer