Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สิน
ประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : บริการประชาชน
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      1     2     3     4     5     > >|
กรมบังคับคดีและบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย กรมบังคับคดีและบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย
19/2/2561
New

วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 15.30 น. กรมบังคับคดี และบริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และนายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี กรรมการผู้รับมอบอำนาจบริษัท เกษ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมโครงการฝึกอบรมกฎหมายภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กรมบังคับคดีร่วมโครงการฝึกอบรมกฎหมายภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
19/2/2561
New

วันนี้ (19 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 13.00 น. กรมบังคับคดีร่วมโครงการฝึกอบรมกฎหมายภาคปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดโดยศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ คอมมอนรูม ชั้น 1 คณะนิติศา

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี ร่วมกับ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ครั้งที่1/2561  กรมบังคับคดี ร่วมกับ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ครั้งที่1/2561
17/2/2561
New

วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดี ร่วมกับ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพาทชั้นบังคับคดี ครั้งที่1/2561 โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และนางเพ็ญรวี มาแสง ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เข้าร่วม ณ ห้องวิวัฒนไชย อาคารไทยซัมมิท ทา

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 117 ปี กรมที่ดิน กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 117 ปี กรมที่ดิน
17/2/2561
New

วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 08.00 น. นายพีระ อัครวัตร รองอธิบดีกรมบังคับคดี เข้าร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบกระเช้าดอกไม้เนื่องในโอกาสครบรอบ 117 ปี กรมที่ดิน โดยมี นายบันดาล สถิรชวาล เลขานุการกรม เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ณ กรมที่ดิน อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกวันเสาร์ สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกวันเสาร์ สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
16/2/2561
New

กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกวันเสาร์ สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ในวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 มีสำนักงานบังคับคดีที่จัดให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 32 แห่ง

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ปัญหาข้อขัดข้องในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2559 กรมบังคับคดีจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ปัญหาข้อขัดข้องในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2559
15/2/2561

วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 13.30 น. กรมบังคับคดีจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ปัญหาข้อขัดข้องในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2559 โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานเปิดการประชุมและ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (ส่วนการล้มละลายเกี่ยวกับต่างประเทศ) ครั้งที่ 1/2561 กรมบังคับคดีร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (ส่วนการล้มละลายเกี่ยวกับต่างประเทศ) ครั้งที่ 1/2561
15/2/2561

วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 10.00 น. นายเอื้อน ขุนแก้ว ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (ส่วนการล้มละลายเกี่ยวกับต่างประเทศ) ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ศาลล้มละลายกลาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

.... อ่านต่อ>>
อธิบดีกรมบังคับคดีนำเสนอเรื่องการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ด้านการแก้ปัญหาการล้มละลาย อธิบดีกรมบังคับคดีนำเสนอเรื่องการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ด้านการแก้ปัญหาการล้มละลาย
14/2/2561

วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 13.30 น. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ณ ห้องกมลทิพย์ 3 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน
14/2/2561

วันนี้( 14 กุมภาพันธ์ 2561 ) เวลา 15.00 น. กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี และมีความผ่อนคลายจากการทำงานพร้อมมุ่งมั่นพัฒนาการทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ณ ห้องVIP ชั้น 1

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” กรมบังคับคดีร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
13/2/2561

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เข้าร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

.... อ่านต่อ>>
|< <      1     2     3     4     5     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome