Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      1     2     3     4     5     > >|
กรมบังคับคดีจัดการประชุมเพื่อรายงานผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก ประจำปี 2561 (Ease of Doing Business 2018) กรมบังคับคดีจัดการประชุมเพื่อรายงานผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก ประจำปี 2561 (Ease of Doing Business 2018)
20/11/2560
New

วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2560) เวลา 10.00 น. กรมบังคับคดีจัดการประชุมเพื่อรายงานผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก ประจำปี 2561 (Ease of Doing Business 2018) ณ ห้องคชสาร2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีผู้เข้าร่ว

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี กรมบังคับคดีร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
20/11/2560
New

ในวันเสาร์ที่ 25 และวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 กรมบังคับคดีร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี เวลา 09.00-15.00 น. โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้รับสิทธิพิเศษจากธนาคารกสิกรไทย 30 -70 เปอร์เซ็นต์ (ทั้งนี้ขึ้นกับเงื่อนไขการผ่อนชำระกับธนาคาร

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการบังคับคดีและภารกิจของกรมบังคับคดี ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2 กรมบังคับคดีจัดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการบังคับคดีและภารกิจของกรมบังคับคดี ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2
18/11/2560
New

วันนี้ (18 พฤศจิกายน 2560) เวลา 09.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการบังคับคดีและภารกิจของกรมบังคับคดี ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2 และนายเรวัต สกุลทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องขายทอดตล

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมกับศาลแพ่งกรุงเทพใต้หารือการเชื่อมโยงข้อมูลการบังคับคดีแพ่งแบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมบังคับคดีร่วมกับศาลแพ่งกรุงเทพใต้หารือการเชื่อมโยงข้อมูลการบังคับคดีแพ่งแบบอิเล็กทรอนิกส์
18/11/2560
New

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นายสุทธิชัย คล้อสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 รักษาราชการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีรับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2560 จากสำนักงาน ป.ป.ช. สองปีติดต่อกัน กรมบังคับคดีรับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2560 จากสำนักงาน ป.ป.ช. สองปีติดต่อกัน
17/11/2560
New

วันนี้ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วย นางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางสาวตุลธร ทรงศิริ นิติกรชำนาญการพิเศษ และนายพิศิษฏ์ ประตังทะสา นิติกรชำนาญการเข้ารับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 7 (NACC Integrity Awards) ภายในพิธีมอบราง

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดกิจกรรม กรมบังคับคดีรวมพลัง ร่วมใจอาสาบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ครั้งที่ 3 กรมบังคับคดีจัดกิจกรรม "กรมบังคับคดีรวมพลัง ร่วมใจอาสาบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์" ครั้งที่ 3
17/11/2560
New

วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2560) เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดีจัดกิจกรรม "กรมบังคับคดีรวมพลัง ร่วมใจอาสาบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์" ครั้งที่ 3 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการแสดงความจงรักภักดี ด้วยการทำความดี ในการรวมพลังแห่งการ "ให้" ที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยการ "บริจาคโ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 18 ปี สำนักงาน ป.ป.ช. กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 18 ปี สำนักงาน ป.ป.ช.
17/11/2560
New

วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2560) เวลา 09.00 น. นายนภดล สีตะปะดล ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 1 และนายเรวัต สกุลทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบเงินให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา และชลประทานมูลนิธิ เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี สำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีนายวรวิทย์ สุขบุญ เล

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดโครงการเชิงปฏิบัติการการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการบังคับคดี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยึด อายัด จำหน่ายทรัพย์สิน การจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในคดีแพ่ง รุ่นที่ 3 จังหวัดเพชรบุรี กรมบังคับคดีจัดโครงการเชิงปฏิบัติการการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการบังคับคดี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยึด อายัด จำหน่ายทรัพย์สิน การจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในคดีแพ่ง รุ่นที่ 3 จังหวัดเพชรบุรี
16/11/2560
New

วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2560) เวลา 13.30 น. นางภาวดี ศิริเมธารักษ์ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธาน เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการบังคับคดี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยึด อายัด จำหน่ายทรัพย์สิน การจัดทำบัญชีรับ –จ่ายในคดีแพ่งรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2560

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 41 ปี สำนักงาน ป.ป.ส. กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 41 ปี สำนักงาน ป.ป.ส.
16/11/2560
New

วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2560) เวลา 10.00 น. นายชิตชัย สุทธิภูล เลขานุการกรม เข้าร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบเงินสมทบทุนเข้ากองทุนกำลังใจพ้นภัยยาเสพติด เนื่องในโอกาสครบรอบ 41 ปี วันก่อตั้งสำนักงาน ป.ป.ส. โดยมีนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ณ ห้องโถง อาคาร 1 และอา

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมบังคับคดีเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
15/11/2560

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. กรมบังคับคดี โดยกลุ่มจัดการกลางด้านล้มละลาย เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ
&

.... อ่านต่อ>>
|< <      1     2     3     4     5     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer