Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      1     2     3     4     5     > >|
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประชุมเครือข่ายยุติธรรมชุมชนพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประชุมเครือข่ายยุติธรรมชุมชนพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี
18/9/2560
New

วันนี้ (18 กันยายน 2560) เวลา 13.30 น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายสมชาย เสียงหลาย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายถาวร พรหมมีชัย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายธวัชไชย ไทยเขียว

.... อ่านต่อ>>
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี
18/9/2560
New

วันนี้ (18 กันยายน 2560) เวลา 09.00 น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายถาวร พรหมมีชัย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม เข

.... อ่านต่อ>>
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พบปะประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ “ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พบปะประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ “ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560”
18/9/2560
New

วันนี้ (18 กันยายน 2560) เวลา 11.00 น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายถาวร พรหมมีชัย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวง ยุติธรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

.... อ่านต่อ>>
อธิบดีกรมบังคับคดีเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี อธิบดีกรมบังคับคดีเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี
17/9/2560
New

วันนี้ (17 กันยายน 2560) เวลา 16.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางรัตนา รัตนพัฒนากุล ผู้ตรวจราชการกรม นางเพ็ญรวี มาแสง ผู้เชี่ยว ชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย และนายชิตชัย สุทธิภูล เลขานุการกรม เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายสุวิพัฒน์

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดสัมมนา “โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้แก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ประจำปี พ.ศ. 2560” วันที่ 2 กรมบังคับคดีจัดสัมมนา “โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้แก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ประจำปี พ.ศ. 2560” วันที่ 2
17/9/2560
New

วันนี้ (17 กันยายน 2560) เวลา 08.30 น. กรมบังคับคดี จัดสัมมนา “โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้แก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ประจำปี พ.ศ. 2560” ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาในโครงการฯ จำนวน 184 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมน

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดสัมมนา “โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้แก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ประจำปี พ.ศ. 2560” กรมบังคับคดีจัดสัมมนา “โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้แก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ประจำปี พ.ศ. 2560”
16/9/2560
New

วันนี้ (16 กันยายน 2560) เวลา 08.30 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “โครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบให้แก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ประจำปี พ.ศ. 2560” พร้อมบรรยายพิเศษเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานและนโยบายการส่งเสริมคว

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง น้อมใจภักดิ์ถวายพ่อ กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง น้อมใจภักดิ์ถวายพ่อ
15/9/2560
New

วันนี้ (15 กันยายน 2560) เวลา 15.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี รวมพลังแสดงออกถึงความจงรักภักดีผ่านกิจกรรม “กรมบังคับคดีปลูกดอกดาวเรือง น้อมใจภักดิ์ถวายพ่อ” ร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองจำนวน 399 ต้น เพื่อให้บานสะพรั่งทั่วแผ่นดิน

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมบังคับคดีร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15/9/2560
New

วันนี้ (15 กันยายน 2560) เวลา 11.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมได้ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมถึงกรมบังคับคดี นำโดยนางสาวรื่น

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมการสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560 ประจำปี 2559 กรมบังคับคดีร่วมการสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560 ประจำปี 2559
15/9/2560
New

วันนี้ (15 กันยายน 2560) เวลา 09.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษในการสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2560 ประจำปี 2559 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สำหรับประชาชน ส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 9 จังหวัดจันทบุรี กรมบังคับคดีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สำหรับประชาชน ส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 9 จังหวัดจันทบุรี
15/9/2560
New

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. กรมบังคับคดีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สำหรับประชาชน ส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 9 ณ ห้องจุลมณี 3 โรงแรมเค พี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 150 คน ผู้เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้ ยังได้รับความรู้กฎหมายด้านก

.... อ่านต่อ>>
|< <      1     2     3     4     5     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer