Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : บริการประชาชน
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      1     2     3     4     5     > >|
กรมบังคับคดีทำการยึดอากาศยาน เพื่อประกาศขายทอดตลาดตามหมายบังคับคดีของศาลแพ่ง กรมบังคับคดีทำการยึดอากาศยาน เพื่อประกาศขายทอดตลาดตามหมายบังคับคดีของศาลแพ่ง
11/4/2561

วันนี้ (11 เมษายน 2561) เวลา 11.00 น. กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 ซึ่งมีนายศรัณย์ ปัญญาดิลก ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 พร้อมด้วยเจ้าพนักงานบังคับคดี ได้ทำการยึดอากาศยาน สัญชาติและเครื่องหมายทะเบียน HS-BRK ผู้สร้างและชื่อแบบอากาศยานตั้งโดยผู้สร้าง BOEING

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 กรมบังคับคดีเข้าร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561
11/4/2561

วันนี้ (11 เมษายน 2561) กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง ซึ่งมีนางสาว สายพิรุณ วัฒนวงศ์สันติ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ซึ่งจั

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมทำบุญตักบาตร กิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกระทรวงยุติธรรม กรมบังคับคดีเข้าร่วมทำบุญตักบาตร กิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกระทรวงยุติธรรม
11/4/2561

วันนี้ (11 เมษายน 2561) เวลา 08.30 น. กรมบังคับคดี นำโดยกลุ่มจัดการกลาง ด้านล้มละลาย (ศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า) เป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกระทรวงยุติธรรมซึ่งจัดโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจร

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ประเภทอากาศยาน เครื่องบินแอร์บัส นัดที่ 3 กรมบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ประเภทอากาศยาน เครื่องบินแอร์บัส นัดที่ 3
11/4/2561

วันนี้ (11 เมษายน 2561) เวลา 10.00 น. กรมบังคับคดี ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินในคดีศาลแพ่งหมายเลขแดงที่ ผบ.4820/2557 ระหว่างบริษัท วัตสัน ฟาร์ลี แอนด์ วิลเลียมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด โจทก์ และบริษัท เอเชีย คอนเน็กซ์ แอร์ไลน์ จำกัด จำเลย ทรัพย์ที่ทำการขายเป็นอากาศยาน AIRBUS COMPANY 1, Round – point Maurice

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดประเพณีสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561 กรมบังคับคดีจัดประเพณีสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561
11/4/2561

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง จัดกิจกรรมตามประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระยุติธรรมบดีและพระแก้วมรกตประจำสำนักงานฯ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2561โดยนางสาวสายพิรุณ วัฒนวงศ์สันติ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง เพื่อเป็นศิริมงคลในชีวิตแ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2561 (UIHJ Congress 2018) กรมบังคับคดีประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2561 (UIHJ Congress 2018)
11/4/2561

วันนี้ (11 เมษายน 2561) เวลา 11.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2561 (UIHJ Congress 2018) ระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมพิธีรดน้ำขอพรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 กรมบังคับคดีร่วมพิธีรดน้ำขอพรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561
10/4/2561

วันนี้ (10 เมษายน 2561) เวลา 16.30 น. กระทรวงยุติธรรม จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพร พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมีนายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม พลตำรวจเอก ดร.เรืองศักดิ์ จร

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดประเพณีสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561 กรมบังคับคดีจัดประเพณีสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561
10/4/2561

วันนี้ (10 เมษายน 2561) กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ จัดกิจกรรมตามประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ และจัดกิจกรรมเสริมสร้างให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การบังคับคดี พร้อมให้คำปรึกษากฎหมายและแจกเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภารกิจ กรมบังคับคดีให้แก่ประชาชน เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 11/2561 กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 11/2561
10/4/2561

วันนี้ (10 เมษายน 2561) เวลา 09.30 น. กรมบังคับคดี จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 11/2561 เพื่อกำหนดราคาเริ่มต้นในการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2559 โดยมีนางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีผู้

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดประเพณีสรงน้ำพระพุทธยุติธรรมบดี เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2561	กรมบังคับคดีจัดประเพณีสรงน้ำพระพุทธยุติธรรมบดี เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2561
10/4/2561

วันนี้ (10 เมษายน 2561) เวลา 09.30 น. กรมบังคับคดีจัดประเพณีสรงน้ำพระพุทธยุติธรรมบดี เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2561 โดยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นายพีระ อัครวัตร รองอธิบดีกรมบังคับค

.... อ่านต่อ>>
|< <      1     2     3     4     5     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome