Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      1     2     3     4     5     > >|
กรมบังคับคดีให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก  (GECC) กรมบังคับคดีให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
24/5/2560
New

วันนี้ ( 24 พฤษภาคม 2560 ) เวลา 10.00 น. นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก (GECC) พร้อมคณะเดินทางมาตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกของกรมบังคับคดี โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมบังคับคดีให้กา

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร กรมบังคับคดี เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร
24/5/2560
New

วันนี้ (24 พฤษภาคม 2560) เวลา 08.30 น. กรมบังคับคดี นำโดยกลุ่มจัดการกลางด้านล้มละลาย (ศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า) เป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ซึ่งจัดโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี เข้าร่วมบรรยายภายในงาน “โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เครือข่ายเกษตรอาสาพัฒนาประชารัฐ รุ่นที่ 4” กรมบังคับคดี เข้าร่วมบรรยายภายในงาน “โครงการฝึกอบรม หลักสูตร เครือข่ายเกษตรอาสาพัฒนาประชารัฐ รุ่นที่ 4”
23/5/2560
New

วันนี้ (23 พฤษภาคม 2560) เวลา 15.30 น. กรมบังคับคดีนำโดยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางเพ็ญรวี มาแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย เข้าร่วมบรรยาย เรื่องภารกิจของกรมบังคับคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี การวางทรัพย์ และงานของกรมบังคับคดีที่มีส่วนช่วยเหลือเก

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 45 ปี หนังสือพิมพ์บ้านเมือง กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 45 ปี หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
23/5/2560
New

วันนี้ (23 พฤษภาคม 2560) เวลา 9.30 น. นายชิตชัย สุทธิภูล เลขานุการกรม เข้าร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี หนังสือพิมพ์บ้านเมือง โดยมีนางสาวชุติมณฑ์ ศรีขำ หัวหน้าข่าวเศรษฐกิจบ้านเมืองออนไลน์ เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ณ ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 84 ปี กรมธนารักษ์ กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 84 ปี กรมธนารักษ์
23/5/2560
New

วันนี้ (23 พฤษภาคม 2560) เวลา 9.00 น. นายชิตชัย สุทธิภูล เลขานุการกรม เข้าร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบเงินเพื่อสารธารณกุศลให้กับมูลนิธิรามาธิบดีฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 84 ปี กรมธนารักษ์ โดยมีนายจักรกฤศฎ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารัก

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย กรมบังคับคดีร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย
23/5/2560
New

วันนี้ (23 พฤษภาคม 2560) เวลา 10.00 น. กรมบังคับคดีร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย โดยมี นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วมลงนาม เพื่อเป็นการเ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 13/2560 กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 13/2560
23/5/2560
New

วันนี้ (23 พฤษภาคม 2560) เวลา 09.30 น. กรมบังคับคดี จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 13/2560 โดยมี นางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมที่ดิน สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่

.... อ่านต่อ>>
อธิบดีกรมบังคับคดีหารือร่วมกับอธิบดีกรมบังคับคดี สหพันธรัฐรัสเซียในกรอบความร่วมมือระหว่างกัน อธิบดีกรมบังคับคดีหารือร่วมกับอธิบดีกรมบังคับคดี สหพันธรัฐรัสเซียในกรอบความร่วมมือระหว่างกัน
22/5/2560

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางเพ็ญรวี มาแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย และนางสาวอทิตยา ทองบุญ นิติกรชำนาญการพิเศษ เข้าพบ Mr. Dmitry Vasilyevich Aristov อธิบดีกรมบังคับคดี สหพันธรัฐรัสเซีย (Director of the Federal Bail

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” รุ่นที่ 1 กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมการศึกษาดูงาน “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” รุ่นที่ 1
19/5/2560

วันนี้ (19 พฤษภาคม 2560) เวลา 10.20 น. นายทรงธรรม พูนเกษมทรัพย์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นำคณะเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เข้าศึกษาดูงาน “นิทรรศน์รัตนโกสินทร์” เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีได้เรียนรู้ถึงการดำเนินชีวิต และการพัฒนาคุณภาพชีวิตในแต่ละยุคสมัยของไทย ทั้งในด้านศิลปะวัฒนธรรม การเปลี่

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมการประชุมสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ (UIHJ) ที่กรมบังคับคดีเป็นสมาชิก ณ เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธ์รัฐรัสเซีย กรมบังคับคดีเข้าร่วมการประชุมสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ (UIHJ) ที่กรมบังคับคดีเป็นสมาชิก ณ เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธ์รัฐรัสเซีย
19/5/2560

วันนี้ (19 พฤษภาคม 2560) เวลา 10.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางเพ็ญรวี มาแสง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย และนางสาวอทิตยา ทองบุญ นิติกรชำนาญการพิเศษ ได้เข้าร่วมการประชุมสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ (UIHJ) ที่กรมบังคับคดีเป็นสมาชิก ณ กรมบังคับ

.... อ่านต่อ>>
|< <      1     2     3     4     5     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer