Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      183     184     185     186     187     > >|
กรมบังคับคดีลงโฆษณาขายทอดตลาดทรัพย์น่าสนใจเพื่อผลักดันทรัพย์สิน กรมบังคับคดีลงโฆษณาขายทอดตลาดทรัพย์น่าสนใจเพื่อผลักดันทรัพย์สิน
9/11/2555

กรมบังคับคดีได้ลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ทรัพย์ที่น่าสนใจซึ่งรอการขายทอดตลาดในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เป็นครั้งแรก โดยกรมบังคับคดีได้คัดเลือกทรัพย์ที่มีทำเลที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร อุดรธานี ตราด ชลบุรี และสุราษฎร์ธานี รวมทรัพย์สิน จำนวน 10 รายการ มูลค

.... อ่านต่อ>>
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
7/11/2555

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลฯโดยพระสังฆาธิการทุกระดับ ทุกรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวน

.... อ่านต่อ>>
ขอเชิญร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี ครั้งที่1/2555 ขอเชิญร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี ครั้งที่1/2555
5/11/2555

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี ร่วมกับ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดีขึ้น ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555 และ วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 9.00 -17.00 นาฬิกา ณ ลานเอนกประสงค์ชั้น 1 อาคารกรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ลูก

.... อ่านต่อ>>
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการมอบหมายให้บุคคลปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี ครั้งที1/2555 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการมอบหมายให้บุคคลปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี ครั้งที1/2555
31/10/2555

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 เวลา 9.30 น. กบค.ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการมอบหมายให้บุคคลปฏิบัติการแทนเจ้าพนักงานบังคับคดี ครั้งที่ 1/2555 ณ ห้องประชุมคชสาร 2 อาคารกรมบังคับคดี โดยมีอธ.เป็นประธานกรรมการ และประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกรรมการจากกบค. และกรรมการผู้ท

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดประชุมผู้บริหารครั้งที่ 5/2555 กรมบังคับคดีจัดประชุมผู้บริหารครั้งที่ 5/2555
30/10/2555

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 กรมบังคับคดีจัดประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 5/2555 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องคชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี

.... อ่านต่อ>>
พิธีปิดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะกลุ่มงานธุรการหลักสูตร “การบริหารงานธุรการทั่วไป” พิธีปิดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะกลุ่มงานธุรการหลักสูตร “การบริหารงานธุรการทั่วไป”
25/10/2555

วันนี้(25 ตุลาคม 2555) ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร "การบริหารงานธุรการทั่วไป" พร้อมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรแก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีดูงานพิพิธภัณฑ์ศาลปกครองและหอจดหมายเหตุศาลปกครอง กรมบังคับคดีดูงานพิพิธภัณฑ์ศาลปกครองและหอจดหมายเหตุศาลปกครอง
25/10/2555

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 คณะทำงานพิพิธภัณฑ์ กรมบังคับคดี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลปกครองและหอจดหมายเหตุศาลปกครอง ณ อาคารศาลปกครอง ชั้น ๒ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ โดยมี นางปิยนุช ลีลานิรมล ผู้อำนวยการกลุ่มจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน ให้การต้อนรับ

.... อ่านต่อ>>
การประชุมประจำปีองค์การเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านล้มละลายระหว่างประเทศ การประชุมประจำปีองค์การเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านล้มละลายระหว่างประเทศ
24/10/2555

เมื่อวันที่ 14-19 ต.ค. 2555 นางลางน้อย ปาลวัฒน์วิไชย รองอธิบดีกรมบังคับคดี และนางสาวรังสิมา รัตนะ นิติกรปฏิบัติการ กองวิชาการและกฎหมาย ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมประจำปีองค์การเจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านล้มละลายระหว่างประเทศ (International Association of Insolvency Regulators: IAIR) ณ

.... อ่านต่อ>>
  สำนักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 2 เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์
22/10/2555

สำนักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 2 ซึ่งรับผิดชอบคดีแพ่งที่อยู่ในเขตอำนาจของ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลจังหวัดพระโขนง ศาลแขวงพระนครใต้ ศาลแขวงพระโขนง และศาลแขวงปทุมวัน มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ เลขที่ 889 ชั้น 2 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ได้เปลี่ยนแปลงหมายเลขโท

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้คดีล้มละลายของศาลแพ่ง  กรมบังคับคดี จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้คดีล้มละลายของศาลแพ่ง
22/10/2555

กองเฉลี่ยทรัพย์และจัดการติดตามทรัพย์สิน กรมบังคับคดี ได้ดำเนินการจ่ายเงินบัญชีส่วนแบ่งทรัพย์สินของคดีล้มละลายของศาลแพ่ง จำนวน 2 คดี โดยเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2555 เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ล.429/2528 ระหว่าง นางจิรายุ สมุทรกลิน โจทก์ ร.อ.หวล ใจยืน ลูกหนี้ที่ 2 จำเลย ซึ่งเป็นจ่ายเงิน (ครั้งที่ 2) สุด (ปิ

.... อ่านต่อ>>
|< <      183     184     185     186     187     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer