Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สิน
ประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : บริการประชาชน
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      183     184     185     186     187     > >|
กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 69 ปี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 69 ปี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
29/7/2558

วันนี้ (29 กรกฎาคม 2558) เวลา 10.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางเสงี่ยม กิจโกศล เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ร่วมมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาส “ครบรอบ 69 ปี หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์” โดยมีคุณพิชาย ชื่นสุขสวัสดิ์ บรรณาธิการอำนวยการ หนังสือพิมพ์บางก

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี แถลงผลการประชุมระหว่างประเทศ มุ่งขยายเครือข่ายและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนระดับนานาชาติ กรมบังคับคดี แถลงผลการประชุมระหว่างประเทศ มุ่งขยายเครือข่ายและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนระดับนานาชาติ
28/7/2558

วันนี้ (28 กรกฎาคม 2558) เวลา 13.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานแถลงข่าวสรุปผลการประชุมระหว่างประเทศ เรื่อง "การบังคับคดีแพ่ง ในบริบทของการผนวกรวมทางเศรษฐกิจที่เป็นพลวัตร (International Conference on Enforcement of Civil Judgment in the Context of Dynaamic Regional Econo

.... อ่านต่อ>>
กบค.ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กบค.ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
28/7/2558

วันนี้ (28 กรกฎาคม 2558)เวลา 08.00 น.พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมี นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าร

.... อ่านต่อ>>
กบค.ยธ.จัดประชุมบังคับคดีแพ่งระหว่างประเทศเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาเซียนและประเทศคู่เจรจา กบค.ยธ.จัดประชุมบังคับคดีแพ่งระหว่างประเทศเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาเซียนและประเทศคู่เจรจา
28/7/2558

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมระหว่างประเทศ เรื่อง "การบังคับคดีแพ่ง ในบริบทของการผนวกรวมทางเศรษฐกิจที่เป็นพลวัตร (International Conference on Enforcement of Civil Judgment in the Context of Dynaamic Regional Economic Integrati

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
27/7/2558

วันนี้ (27 กรกฎาคม 2558) เวลา 15.00 น. กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติฯ กัณฑ์ที่ 7 “กัณฑ์มหาพน” ระหว่างเวลา 15.00 – 16.00 น. ณ ศาลาการเปรียญ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (ท่าพระจันทร์) เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีไทยร่วมหารือกับกรมบังคับคดีแพ่งเวียดนามพร้อมให้การต้อนรับสมาชิกอาเซียน กรมบังคับคดีไทยร่วมหารือกับกรมบังคับคดีแพ่งเวียดนามพร้อมให้การต้อนรับสมาชิกอาเซียน
27/7/2558

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 เวลา 16.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมคณะผู้บริหารกรมบังคับคดี ได้เข้าร่วมหารือกับ Mr. Nguyen Thanh Thuy รองอธิบดีกรมบังคับคดีแพ่งของสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม ในเรื่องความร่วมมือทางการบังคับคดีแพ่งระหว่างสองประเทศตามกรอบบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรว

.... อ่านต่อ>>
พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
24/7/2558

วันนี้ (24 กรกฎาคม 2558) เวลา 13.30 น. กรมบังคับคดี โดยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยผู้บริหารกรมบังคับคดีและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ บริเวณโถง ชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี

.... อ่านต่อ>>
กระทรวงยุติธรรม ขับเคลื่อนโรดแมป (ROAD MAP) ตามนโยบายรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม ขับเคลื่อนโรดแมป (ROAD MAP) ตามนโยบายรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
23/7/2558

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อน Road Map กระทรวงยุติธรรม โดยมี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยคณะผูบริหาร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หัวหน้าส่วนราชการ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร
22/7/2558

วันนี้ (21 กรกฎาคม 2558) เวลา 09.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ครั้งที่ 2/2558 ณห้องประชุม 2 ชั้น 5 กรมการปกครอง โดนมีนายกฤษฎา บุญราช อธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมการพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบทางกฎหมาย (RIA) กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมการพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบทางกฎหมาย (RIA)
16/7/2558

เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ เรื่อง “การพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบทางกฎหมาย (RIA) เพื่อเป็นเครื่องมือในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น : APEC Workshop on Developing RIA Guidelines as an

.... อ่านต่อ>>
|< <      183     184     185     186     187     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome