Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : บริการประชาชน
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      183     184     185     186     187     > >|
กรมบังคับคดี เข้าร่วมการประชุมสัมมนา  การขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณาการ  กรมบังคับคดี เข้าร่วมการประชุมสัมมนา " การขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณาการ "
23/5/2559

วันนี้ (23 พ.ค. 2559) เวลา 9.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และนางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เข้าร่วมการประชุมสัมมนา "การขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศไทยแบบบูรณาการ" ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมงาน 44 ปี หนังสือพิมพ์บ้านเมือง กรมบังคับคดีร่วมงาน 44 ปี หนังสือพิมพ์บ้านเมือง
23/5/2559

วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. กรมบังคับคดีเข้าร่วมงานพร้อมมอบกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีที่หนังสือพิมพ์บ้านเมืองครบรอบ 44 ปี ณ บริษัท นวกิจบ้านเมือง จำกัด ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมงาน 83 ปี กรมธนารักษ์ กรมบังคับคดีร่วมงาน 83 ปี กรมธนารักษ์
23/5/2559

วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดี โดยนางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เข้าร่วมงานครบรอบ 83 ปี กรมธนารักษ์ โดยทางกรมบังคับคดีมอบเงินร่วมสมทบทุน “โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” มูลนิธิรามาธิบดี ณ กรมธนารักษ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

.... อ่านต่อ>>
ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬากระทรวงยุติธรรม 2559 ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬากระทรวงยุติธรรม 2559
23/5/2559

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 กระทรวงยุติธรรมจัดการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม โดยกรมบังคับคดีเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ โดยมีนักกีฬาจากกรมบังคับคดีและกรมต่างๆในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมทำการแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี หารือเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลายกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ กรมบังคับคดี หารือเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลายกับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
23/5/2559

เมื่อวันที่ (20 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 - 16.30 น.) พลโทชูนล หาสารีสร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี นางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี และนางสาวรังสิมา รัตนะ นิติกรชำนาญการ ประชุมหารือกับผู้บริหารสำนักงานบังคับคดีล้มละลาย กระทรวงกฎหมาย สาธาร

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี หารือกับกระทรวงการค้าและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร์ เกี่ยวกับความยาก - ง่ายฯ (EODB) กรมบังคับคดี หารือกับกระทรวงการค้าและการลงทุน สาธารณรัฐสิงคโปร์ เกี่ยวกับความยาก - ง่ายฯ (EODB)
23/5/2559

เมื่อวันที่ (19 พฤษภาคม 2559 เวลา 16.00 – 17.00 น.) พลโทชูนล หาสารีสร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี นางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี และนางสาวรังสิมา รัตนะ นิติกรชำนาญการ กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์ กรมบังคับคดี หารือกับ M

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีหารือกับศาลชั้นต้นสาธารณรัฐสิงคโปร์ เกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง กรมบังคับคดีหารือกับศาลชั้นต้นสาธารณรัฐสิงคโปร์ เกี่ยวกับการบังคับคดีแพ่ง
23/5/2559

วันที่20 พ.ค. 2559 เวลา9.30น. พลโทชูนล หาสารีสร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี นางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี และนางสาวรังสิมา รัตนะ นิติกรชำนาญการกรมบังคับคดี เข้าพบคณะผู้พิพากษาศาลชั้นต้น หัวหน้าเจ้าพนักงานบังคับคดี และผู้บริหารศาลชั้นต

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี หารือเกี่ยวกับระบบการดำเนินคดีอิเลคทรอนิกส์ (E-Litigation) ของศาลฎีกา สาธารณรัฐสิงคโปร์ กรมบังคับคดี หารือเกี่ยวกับระบบการดำเนินคดีอิเลคทรอนิกส์ (E-Litigation) ของศาลฎีกา สาธารณรัฐสิงคโปร์
23/5/2559

เมื่อวันที่ (19 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.30 - 16.00 น.) พลโทชูนล หาสารีสร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี นางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี และนางสาวรังสิมา รัตนะ นิติกรชำนาญการ กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์ กรมบังคับคดี ได้หารือกั

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี ประชุมทางเทคนิคร่วมกับกระทรวงกฎหมาย สาธารณรัฐสิงคโปร์ กรมบังคับคดี ประชุมทางเทคนิคร่วมกับกระทรวงกฎหมาย สาธารณรัฐสิงคโปร์
23/5/2559

เมื่อวันที่ (19 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.) พลโทชูนล หาสารีสร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี นางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี และนางสาวรังสิมา รัตนะ นิติกรชำนาญการ กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์ กรมบังคับคดี เข้าประ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดบรรยายความรู้พระราชบัญญัติล้มละลาย กระบวนการเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดีจัดบรรยายความรู้พระราชบัญญัติล้มละลาย กระบวนการเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
19/5/2559

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 น. สำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี ได้จัดบรรยายพิเศษ โดย นางสาวฉวีวรรณ จิรสิทธิ์ นิติกรเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาสำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ในหัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย กระบวนการเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนา

.... อ่านต่อ>>
|< <      183     184     185     186     187     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome