Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      183     184     185    
  กบค. ได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบ ในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
20/3/2555

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการให้เป็นต้นแบบในส่วนกลางระดับกระทรวง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของหน่วยงานทั่วประเทศ ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยประชาชนจะได้รับความสะดวกในกา

.... อ่านต่อ>>
อธ.กบค.เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานร่างสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนครั้งที่ 4 อธ.กบค.เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานร่างสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนครั้งที่ 4
20/3/2555

อธ.กบค.เป็นประธานในการประชุม คณะทำงานร่างสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนครั้งที่ 4 The 4th Working Group on Model ASEAN Extradition Treaty. นับเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมระดับอาเซียนครั้งนี้ ซึ่งเป็นการประชุมคณะทำงานร่างสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนครั้งที่ 4

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี ศึกษาดูงาน ณ โรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ กรมบังคับคดี ศึกษาดูงาน ณ โรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์
20/3/2555

นางศศิวิมล ธนศานติ ผู้อำนวยการสถาบันบังคับคดี นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร การบังคับคดี ระดับสูง ศึกษาดูงาน ณ โรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ดร. สมไทย วงษ์เจริญ ให้การต้อนรับ

.... อ่านต่อ>>
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบังคับคดีระดับต้น รุ่นที่ 4 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบังคับคดีระดับต้น รุ่นที่ 4
25/6/2555

วันนี้ 25 มิถุนายน 2555 นางลางน้อย ปาลวัฒน์วิไชย รองอธิบดีกรมบังคับคดี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบังคับคดีระดับต้น รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2555 - 10 กรกฎาคม 2555 โดยมี นางศศิวิมล ธนศานติ ผู้อำนวยการสถาบันบังคับคดี กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารกรมบังค

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี เข้าร่วม โครงการศาลยุติธรรมรวมใจปลูกป่าฯ กรมบังคับคดี เข้าร่วม โครงการศาลยุติธรรมรวมใจปลูกป่าฯ
25/6/2555

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมผู้บริหาร เข้าร่วม " โครงการศาลยุติธรรมรวมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว " ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ศาลจังหวัดตลิ่งชัน และหน่วยงานในกระทรวงยุติธร

.... อ่านต่อ>>
ข้าราชการศาลยุติธรรม ศึกษาดูงานกรมบังคับคดี ข้าราชการศาลยุติธรรม ศึกษาดูงานกรมบังคับคดี
25/6/2555

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 กรมบังคับคดีได้ให้การต้อนรับ ข้าราชการศาลยุติธรรม ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การพัฒนานิติกรระดับต้น" (พ.ต.ก.) รุ่น 3 จำนวน 164 คน ซึ่งกรมบังคับคดีได้บรรยายพิเศษ เรื่องการยึดทรัพย์ การอายัดทรัพย์ และจำหน่ายทรัพย์สิน โดยวิทยากรภายในกรมบังคับคดี และศ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านการบังคับคดีแพ่ง กรมบังคับคดีจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านการบังคับคดีแพ่ง
25/6/2555

เมื่อวันที่ 14 - 17 มิถุนายน 2555 กรมบังคับคดีได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ ด้านการบังคับคดีแพ่ง ” รุ่นที่ 8 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช จ.สงขลา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

.... อ่านต่อ>>
|< <      183     184     185    

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer