Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      183     184     185     186     187     > >|
กรมบังคับคดีจัดการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 5/2556 กรมบังคับคดีจัดการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 5/2556
20/6/2556

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2556 กรมบังคับคดี จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 5/2556 โดยมีนางลางน้อย ปาลวัฒน์วิไชย รองอธิบอดีกรมบังคับคดี เป็นประธานการประชุม ซึ่งในครั้งนี้มีการพิจารณากำหนดราคาทรัพย์ จำนวน 6 รายการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ตัวแทนจากสภาทนายความ กรมที่ดิน สมาคมธนาคา

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดโครงการจัดทำแผนแม่บทแผนปฏิบัติการการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ด้านการบังคับคดี กรมบังคับคดีจัดโครงการจัดทำแผนแม่บทแผนปฏิบัติการการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ด้านการบังคับคดี
19/6/2556

กรมบังคับคดีจัดโครงการจัดทำแผนแม่บทแผนปฏิบัติการการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ด้านการบังคับคดี การวางทรัพย์ และการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นและกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และวิธีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ให้เป็นในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส

.... อ่านต่อ>>
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแผนการดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแผนการดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน
17/6/2556

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2556 สบจ.ปทุมธานี ร่วมกับ สนง.ยธ.จ.ปทุมธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการแผนการดำเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน ณ ห้องขายทอดตลาดทรัพย์ สบจ.ปทุมธานี โดยมี นายศรัณย์ ปัญญาดิลก หน.สนง.จ.ปทุมธานี เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน

.... อ่านต่อ>>
โครงการ ยุติธรรมเคลื่อนที่พบประชาชน ครั้งที่2 โครงการ ยุติธรรมเคลื่อนที่พบประชาชน ครั้งที่2
17/6/2556

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2556 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี ร่วมกับ สนง.ยธ. จังหวัดปทุมธานี จัดโครงการประชาสัมพันธ์ สนง.ยธ. จังหวัดประจำปีงบประมาณ 2556 "ยุติธรรมเคลื่อนที่พบประชาชน" ครั้งที่2 ณ วัดอัยยิการาม อ.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมโครง

.... อ่านต่อ>>
สบจ.ปทุมธานี ร่วมกับ สนง.ยธ.จ.ปทุมธานี จัดโครงการการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สบจ.ปทุมธานี ร่วมกับ สนง.ยธ.จ.ปทุมธานี จัดโครงการการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
31/5/2556

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2556 สำนักงานบังคับคดีจังหวัด ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี จัดโครงการ "การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการใช้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในชุมชน" ณ ห้องขายทอดตลาดทรัพย์ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสมศักดิ์ ประกอบแสงสวย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดปทุมธานี เป็น

.... อ่านต่อ>>
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมโครงการ หิ้วปิ่นโตเข้าวัดวันอาทิตย์ เป็นวิธีพุทธ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมโครงการ "หิ้วปิ่นโตเข้าวัดวันอาทิตย์ เป็นวิธีพุทธ"
20/5/2556

เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2556 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมโครงการ "หิ้วปิ่นโตเข้าวัดวันอาทิตย์ เป็นวิธีพุทธ" กับจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายประสิทธ์ บุญลิขิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี ณ วัดสามัคคิยาราม อ.สามโคก จังหวัดปทุมธานี

.... อ่านต่อ>>
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของสำนักงานฯ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ กำหนดขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของสำนักงานฯ
14/6/2556

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของสำนักงานฯ ดังนี้ ตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องถ่ายเอกสาร เก้าอี้ทำงาน เก้าอี้เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด บอร์ดติดประกาศ 2 ด้านมีหลังคา ยางรถยนต์ จำนวน 8 รายการ โดยกำหนดขาย จำนวน 4 นัด ดังนี้ นัดที่ 1 ในวันที่ 2

.... อ่านต่อ>>
  กรมบังคับคดี เปิดรับยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายของ บริษัท แคลิฟอเนียร์ ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ ฯ
11/6/2556

กรมบังคับคดี เปิดรับยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายของ บริษัท แคลิฟอเนียร์ ว้าว เอ็กซ์ พีเรียนซ์ ฯ หลังจากที่ศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบริษัท แคลิฟอร์เนียร์ ว้าว เอ็กซ์พีเรียนซ์ จำกัด (มหาชน) ตามคดีหมายเลขแดงที่ ล.3777/2555 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 แล้ว และเพื่อเป็นการอำน

.... อ่านต่อ>>
โฆษกกรมบังคับคดี ร่วมรายการสด บ่ายนี้มีคำตอบ โฆษกกรมบังคับคดี ร่วมรายการสด "บ่ายนี้มีคำตอบ"
6/6/2556

วันนี้ (6 มิถุนายน 2556) เวลา 13.30 - 14.15 น. นางอรัญญา ทองน้ำตะโก โฆษกกรมบังคับคดี พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ร่วมรายการและให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ในรายการ "บ่ายนี้มีคำตอบ" ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ช่อง 9 อสมท. ตอน "การอายัดทรัพย์ ในคดีแพ่ง กับปัญหาหนี้บัตรเครดิต ปัญหาการค้ำประกัน แล

.... อ่านต่อ>>
  ขอเชิญผู้สนใจรับชม โฆษกกรมบังคับคดี ร่วมรายการสด "บ่ายนี้มีคำตอบ"
5/6/2556

กรมบังคับคดี ขอเชิญรับชมรายการ "บ่ายนี้มีคำตอบ" ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30 - 14.15 น. ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ช่อง 9 อสมท. ตอน "การอายัดทรัพย์ ในคดีแพ่ง กับปัญหาหนี้บัตรเครดิต ปัญหาการค้ำประกัน และ ปัญหาการเช่าซื้อ" โดยมีนางอรัญญา ทองน้ำตะโก โฆษกกรมบังคับคดี พร้อมทั้งเจ้า

.... อ่านต่อ>>
|< <      183     184     185     186     187     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer