Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      178     179     180     181     182     > >|
  กองบังคับคดีล้มละลาย 3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่
16/5/2556

ด้วยกองบังคับคดีล้มละลาย 3 ซึ่งรับผิดชอบคดีล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ลงท้ายด้วยเลข 3 และ เลข 8 มีที่ทำการ ณ ชั้น 6 อาคารกรมบังคับคดี ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ โดย

.... อ่านต่อ>>
สบจ.ปทุมธานี และสบจ.ปทุมธานี สาขาธัญบุรี ร่วมบริจาคสิ่งของงานกาชาด จ.ปทุมธานี สบจ.ปทุมธานี และสบจ.ปทุมธานี สาขาธัญบุรี ร่วมบริจาคสิ่งของงานกาชาด จ.ปทุมธานี
15/5/2556

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 จังหวัดปทุมธานี ได้จัดงานวันรวมใจให้กาชาด รับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อเป็นรางวัลสำหรับกิจกรรมมัจฉากาชาด ในงานกาชาดจังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2556 งานครั้งนี้ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี ได้ร่วมบริจาคตู้เย็นขนาด 6 คิว จำนวน

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดประชุมผู้บริหารในส่วนกลาง ครั้งที่ 3/2556 กรมบังคับคดีจัดประชุมผู้บริหารในส่วนกลาง ครั้งที่ 3/2556
15/5/2556

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.30 น. กรมบังคับคดีจัดประชุมผู้บริหารในส่วนกลาง ครั้งที่ 3/2556 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องคชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี

.... อ่านต่อ>>
  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี กำหนดขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ
14/5/2556

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี จะทำการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ เช่น เก้าอี้ไม้ (เบาะสีน้ำเงิน) เก้าอี้โต๊ะประชุม เก้าอี้พิมพ์ดีด เก้าอี้ไฟเบอร์กลาส เก้าอี้พลาสติกโมเดิร์น เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า เครื่องคำนวณเลข รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร จอภาพ (มอนิเตอร์) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เครื่องส

.... อ่านต่อ>>
บมจ.ธนาคารกรุงไทย ศึกษาดูงานด้านการบังคับคดี บมจ.ธนาคารกรุงไทย ศึกษาดูงานด้านการบังคับคดี
10/5/2556

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 นางอรัญญา ทองน้ำตะโก ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 4 ผู้แทนกรมบังคับคดี ให้การต้อนรับพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานปรับโครงสร้างหนี้และบริหารทรัพย์สินของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย จำนวน 28 คน ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบังคับคดีแพ่ง และการบังคับค

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี จัดการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 4/2556 กรมบังคับคดี จัดการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 4/2556
10/5/2556

วันนี้ 9 พฤษภาคม 2556 กรมบังคับคดี จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 4/2556 โดยมีนางลางน้อย ปาลวัฒน์วิไชย รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานการประชุม ซึ่งในครั้งนี้มีการพิจารณากำหนดราคาทรัพย์ จำนวน 5 รายการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ตัวแทนจากสภาทนายความ กรมที่ดิน สมาคมธนาคารไทย สภาหอ

.... อ่านต่อ>>
อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในพิธีการมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรการบังคับคดี ระดับต้น รุ่นที่ 6 อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในพิธีการมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร"การบังคับคดี ระดับต้น" รุ่นที่ 6
9/5/2556

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 เวลา 16.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในพิธีปิดการการอบรมหลักสูตร "การบังคับคดี ระดับต้น" รุ่นที่ 6 พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ เจ้าหน้าทีผู้ผ่านการอบรม จำนวน 76 คน ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดอบรมหลักสูตร “การประเมินราคาทรัพย์สิน ระดับต้น” รุ่นที่ 1 กรมบังคับคดีจัดอบรมหลักสูตร “การประเมินราคาทรัพย์สิน ระดับต้น” รุ่นที่ 1
8/5/2556

วันนี้ (8 พฤษภาคม 2556) กรมบังคับคดีจัดพิธีเปิดอบรมหลักสูตร “การประเมินราคาทรัพย์สิน ระดับต้น” รุ่นที่ 1 โดยมีนางลางน้อย ปาลวัฒน์วิไชย รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานเปิดงาน การจัดอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ความสามารถให

.... อ่านต่อ>>
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี ร่วมกับธนาคารออมสิน จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี
7/5/2556

วันนี้ (4 พ.ค. 2556) เวลา 9.00 น.ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ อธิบดีกรมบังคับคดี และนางชูจิรา กองแก้ว ในฐานะประธานกรรมการธนาคารออมสิน เป็นประธานร่วมเปิดงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี” ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาส

.... อ่านต่อ>>
ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนคาเซ ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนคาเซ
3/5/2556

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2556 แก้ไขปํญหาความเดือดร้อน ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี และผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนบริเวณหลังห้างแมคโครรังสิต (ชุมชนคาเซ) ซึ่งสามารถทำการไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดีได้สำเร็จโดย

.... อ่านต่อ>>
|< <      178     179     180     181     182     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer