Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : บริการประชาชน
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      178     179     180     181     182     > >|
พิธีสรงน้ำพระพุทธยุติธรรมบดี ณ กรมบังคับคดี พิธีสรงน้ำพระพุทธยุติธรรมบดี ณ กรมบังคับคดี
11/4/2559

วันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี สรงน้ำพระพุทธยุติธรรมบดี ชั้น 2 อาคารกรมบังคับคดี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตและการทำงาน

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครบรอบ 16 ปี กรมบังคับคดี เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครบรอบ 16 ปี
11/4/2559

วันนี้ (11 เมษายน 2559) เวลา 08.00 น. กรมบังคับคดี โดย นายธรรมวิทย์ นวชัยนันทน์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีแพ่ง ในฐานะผู้แทนกรมบังคับคดี เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครบรอบ 16 ปี โดยมี ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดประชุมผู้บริหารในส่วนกลางและสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศผ่านระบบ (Video Conference) กรมบังคับคดีจัดประชุมผู้บริหารในส่วนกลางและสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศผ่านระบบ (Video Conference)
11/4/2559

วันนี้ (11 เมษายน 2559) เวลา 10.00 น. กรมบังคับคดี โดย นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ ได้ร่วมประชุมผ่านระบบ (Video Conference) ณ ห้องประชุมคชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 64 ปี แห่งการก่อตั้ง อสมท. กรมบังคับคดี ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 64 ปี แห่งการก่อตั้ง อสมท.
8/4/2559

วันนี้ (8 เมษายน 2559) เวลา 10.00 น. นางเพ็ญรวี มาแสง เลขานุการกรม ในฐานะผู้แทนกรมบังคับคดี เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 64 ปี แห่งการก่อตั้ง อสมท. โดยมีนายศิวะพร ชมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ซึ่งกรมบังคับคดีได้ร่วมสบทบทุนมูลนิธิ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดประชุมเพื่อจัดทำรูปแบบแผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จรูป ครั้งที่ 1/2559 กรมบังคับคดีจัดประชุมเพื่อจัดทำรูปแบบแผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จรูป ครั้งที่ 1/2559
8/4/2559

วันนี้ (8 เมษายน 2559) เวลา 13.30 น. กรมบังคับคดีได้จัดให้มีการประชุมจัดทำรูปแบบแผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จรูป ( Prepackaged Plan) เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ลูกหนี้ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่มีลักษณะเป็นวิสาหกิจขนาดกลาง หรือขนาดย่อม(SMEs) ในการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทน

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์ข่าวสด กรมบังคับคดี ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์ข่าวสด
8/4/2559

วันนี้ (8 เมษายน 2559) เวลา 10.00 น. กรมบังคับคดี ได้ร่วมแสดงความยินดีพร้อมร่วมทำบุญสมทบทุน มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ ให้กับหนังสือพิมพ์ข่าวสด ครบรอบ 25 ปี ย่างเข้าปีที่ 26 ณ เลขที่ 12 ถนนเทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมชี้แจงมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมชี้แจงมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
8/4/2559

วันที่ 8 เมษายน 2559 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และนางสุกัญญา บุษยนาวิน ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรม

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี เข้าหารือและขอคำแนะนำในการจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ กรมบังคับคดี เข้าหารือและขอคำแนะนำในการจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
7/4/2559

วันนี้ (7 เมษายน 2559) นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วย นายทรงธรรม พูลเกษมทรัพย์ รองอธิบดี และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบ นายสุวิทย์ อมรนพรัตนกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบพิเศษ เพื่อหารือและขอคำแนะนำใน

.... อ่านต่อ>>
  กรมบังคับคดี เข้าหารือและขอคำแนะนำในการจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
7/4/2559

วันนี้ (7 เมษายน 2559) นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วย นายทรงธรรม พูลเกษมทรัพย์ รองอธิบดี และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบ นายสุวิทย์ อมรนพรัตนกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบพิเศษ เพื่อหารือและขอคำแนะนำใน

.... อ่านต่อ>>
อธิบดีกรมบังคับคดีนำเสนอการแก้ไขกฎหมายล้มละลาย ณ ธนาคารกลางประเทศมาเลเซีย อธิบดีกรมบังคับคดีนำเสนอการแก้ไขกฎหมายล้มละลาย ณ ธนาคารกลางประเทศมาเลเซีย
7/4/2559

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ได้นำเสนอนโยบายรัฐบาลที่เน้นการพัฒนากฎหมายให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่กำหนดให้กรมบังคับคดีเป็นกลไกทางเศรษฐกิจ และได้นำเสนอพัฒนากฎหมายของไทย โดยเฉพาะกฎหมายล้มละลายที่กรมบังคับค

.... อ่านต่อ>>
|< <      178     179     180     181     182     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome