Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      178     179     180     181     182     > >|
กรมบังคับคดีเข้าร่วมงาน 85 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมบังคับคดีเข้าร่วมงาน 85 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
25/2/2558

วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 09.30 น. นางเสงี่ยม กิจโกศล เลขานุการกรม พร้อมคณะร่วมแสดงความยินดีที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ครบรอบ 85 ปี พร้อมมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมกิจกรรม เข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ กรมบังคับคดีเข้าร่วมกิจกรรม เข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ
27/2/2558

วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 07.30 น. กรมบังคับคดี โดยนางดารารัตน์ โรจน์บัวทอง นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 ได้นำคณะเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เข้าร่วมกิจกรรม เข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ ซึ่งจัดโดย กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีหน่วยงานราชการเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 7 หน่

.... อ่านต่อ>>
อธิบดีกรมบังคับคดีแถลงข่าวผลการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดี อธิบดีกรมบังคับคดีแถลงข่าวผลการไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดี
24/2/2558

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 14.00 น. นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม และโฆษกกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และนางขวัญระพี จุฬาพิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมแถลงข่าวความคืบหน้าการดำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมในประเด่น "การไกล่เกลี่ยในชั

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดอบรมให้ความรู้ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับภาครัฐต่อต้านทุจริต กรมบังคับคดีจัดอบรมให้ความรู้ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับภาครัฐต่อต้านทุจริต
24/2/2558

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2558) กรมบังคับคดีจัดอบรมให้ความรู้ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับภาครัฐต่อต้านทุจริต ณ ชั้น 1 อาคาร 25 ปี กรมบังคับคดี โดยมี นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในการเปิดการอบรมและร่วมบรรยายในครั้งนี้ และทางกรมบังคับคดีได้เชิญ นายสุพจน์ ศรี

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ครั้งที่ 3/2558 กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ครั้งที่ 3/2558
24/2/2558

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 09.30 น. กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 3/2558 โดยมี นางขวัญระพี จุฬาพิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมที่ดิน กรมธนารักษ์ สมาคมธนาคารไทย สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย สภ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมส่วนราชการ ณ ศูนย์ปฎิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมส่วนราชการ ณ ศูนย์ปฎิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
23/2/2558

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 พลตำรวจเอก ชัชวาล สุขสมจิตร์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมกลุ่มภารกิจงานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ ครั้งที่ 1/2558 โดยมี นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และผู้บริหารกระทรวง

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี เข้าร่วมงาน งาน “ถนนคนเดินชิมอาหารย่านบางขุนนนท์” กรมบังคับคดี เข้าร่วมงาน งาน “ถนนคนเดินชิมอาหารย่านบางขุนนนท์”
22/2/2558

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 นางขวัญระพี จุฬาพิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี และนางเสงี่ยม กิจโกศล เลขานุการกรม ได้เยี่ยมชมบูธของกรมบังคับคดีและเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน จัดขึ้น ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ภายใต้ชื่องาน “ถนนคนเดินชิมอาหารย่านบางขุนนนท์”

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยลูกหนี้ของ กยศ. กรมบังคับคดีจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยลูกหนี้ของ กยศ.
22/2/2558

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา นางขวัญระพี จุฬาพิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาชั้นบังคับคดีของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยมีนางสาวมุจลินท์ กำชัย รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นประธานร่วม งานดังกล่าว

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดอบรมโครงการ คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท กรมบังคับคดีจัดอบรมโครงการ "คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท"
19/2/2558

วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2558) นางขวัญระพี จุฬาพิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการ " คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท " โดยมี นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ , นายสายเมือง วิรยะสิริ , รศ.นงลักษณ์ วัฒนสิงหะ ให้เกียรติเป็นวิทยาการในการบรรยาย ต่อจากนั้น นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ไ

.... อ่านต่อ>>
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศึกษาดูงาน ณ กรมบังคับคดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ศึกษาดูงาน ณ กรมบังคับคดี
17/2/2558

วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2558) เวลา 13.30 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ได้บรรยายและให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่มาศึกษาดูงานหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ จากผลงาน ระบบการบังคับคดีแพ่งอิเล็คทรอนิคส์ และการบริหารจัดการภายในด้านเทคโนโลยีส

.... อ่านต่อ>>
|< <      178     179     180     181     182     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer