Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      178     179     180     181     182     > >|
กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด (ฉบับที่ 3) กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด (ฉบับที่ 3)
28/2/2557

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ลงนามในกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2547 ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้นำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547 ซึ่งเป็นเล่มที่ 131 ตอนที่ 23 ก รายละอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

.... อ่านต่อ>>
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี กำหนดย้ายที่ทำการแห่งใหม่ 1 เม.ย. 2557 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี กำหนดย้ายที่ทำการแห่งใหม่ 1 เม.ย. 2557
26/2/2557

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี จะดำเนินการย้ายที่ทำการแห่งใหม่ไปยังอาคารสนามบินน้ำปาร์ค ชั้น 2 เลขที่ 99/127 หมู่ 5 ถนนสนามบินน้ำ (แยกเลี่ยงเมืองสนามบินน้ำ) ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยจะเปิดทำการในวันที่ 1 เมษายน 2557 โดยผู้ที่ต้องการจะติดต่อคดีที่เร่งด่วนหรือต้องดำเนินการทันที

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 3/2557 กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 3/2557
25/2/2557

วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2557) เวลา 09.30 น. กรมบังคับคดี จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 3/2557 โดยมี นายอรรถ อรรถานนท์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานการประชุมโดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ตัวแทนจากสภาทนายความ กรมที่ดิน สมาคมธนาคารไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไ

.... อ่านต่อ>>
พิธีปิดการอบรมหลักสูตร นักบัญชี ระดับต้น รุ่นที่ 2 พิธีปิดการอบรมหลักสูตร "นักบัญชี ระดับต้น" รุ่นที่ 2
24/2/2557

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 นางรสพร สุขสมพร รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร " นักบัญชี ระดับต้น " รุ่นที่ 2 ณ ห้องบางกอกน้อย 1 ชั้น 3 โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี จัดโครงการบังคับคดีสัญจร “ทรัพย์ถูกตา ราคาถูกใจ” ครั้งที่ 4 กรมบังคับคดี จัดโครงการบังคับคดีสัญจร “ทรัพย์ถูกตา ราคาถูกใจ” ครั้งที่ 4
24/2/2557

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 กรมบังคับคดี จัดโครงการบังคับคดีสัญจร “ทรัพย์ถูกตา ราคาถูกใจ” ครั้งที่ 4 (ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2557) โดยครั้งนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ทรัพย์ในเขตพื้นที่ จ.ภูเก็ต โดยมี นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายอรรถ อรรถานนท์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นายบุญธรรม ทอ

.... อ่านต่อ>>
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จัดสัปดาห์ไกล่เกลี่ย ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท จัดสัปดาห์ไกล่เกลี่ย
19/2/2557

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กรมบังคับคดี ร่วมกับ บริษัทโตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดสัปดาห์ไกล่เกลี่ยขึ้นทุกวันศุกร์เริ่มตั้งแต่ศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ - มีนาคม 57 ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท อาคาร 25 ปี ชั้น 2 กรมบังคับ ผู้ที่สนใจสามารถดูตามรายละเอียดแนบ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดอบรมหลักสูตร  นักบัญชี ระดับต้น  รุ่นที่ 2 กรมบังคับคดีจัดอบรมหลักสูตร " นักบัญชี ระดับต้น " รุ่นที่ 2
19/2/2557

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 นายอรรถ อรรถานนท์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของนักบัญชี หลักสูตร " นักบัญชี ระดับต้น " รุ่นที่ 2 ณ ห้องบางกอกน้อย 1 ชั้น 3 โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพฯ โดยหลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ข้าราชการและ

.... อ่านต่อ>>
การประชุมคณะทำงานโครงการวิจัยระยะเวลาในการบังคับคดีล้มละลาย ครั้งที่ 1/2557 การประชุมคณะทำงานโครงการวิจัยระยะเวลาในการบังคับคดีล้มละลาย ครั้งที่ 1/2557
12/2/2557

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2557) กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะทำงานโครงการวิจัยระยะเวลาในการบังคับคดีล้มละลาย ครั้งที่ 1/2557 โดยมี นายชาลี รัตนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคชสาร 8 ชั้น 2 อาคารอสีติพรรษ กรมบังคับคดี

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 2/2557 กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 2/2557
11/2/2557

วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2557) เวลา 09.30 น. กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 1/2557 โดยมี นายอรรถ อรรถานนท์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ตัวแทนจากสภาทนายความ กรมที่ดิน สมาคมธนาคารไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไท

.... อ่านต่อ>>
  สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 ย้ายที่ทำงาน (ชั่วคราว) ระหว่างวันที่ 10 – 18 ก.พ. 2557
10/2/2557

สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 (สบก.4) ได้ปรับปรุงพื้นที่การทำงานและได้ย้ายที่ทำงาน (ชั่วคราว) ไปอยู่ ณ ชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี ระหว่างวันที่ 10 – 18 กุมภาพันธ์ 2557 ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการติดต่อราชการกับ สบก.4 สามารถติดต่อได้ ดังนี้ - งานนิติการและงานธุรการ หมายเลขโทรศัพท์ 092 818 0903 หรือ

.... อ่านต่อ>>
|< <      178     179     180     181     182     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer