Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|<      1     2     3     4     5     > >|
อธิบดีกรมบังคับคดีให้สัมภาษณ์ประเด็น “แนวทางการเรียกคืนเงินจากผู้เสียหายคดีแชร์ลูกโซ่” ทางสถานีโทรทัศน์ NBT อธิบดีกรมบังคับคดีให้สัมภาษณ์ประเด็น “แนวทางการเรียกคืนเงินจากผู้เสียหายคดีแชร์ลูกโซ่” ทางสถานีโทรทัศน์ NBT
24/4/2560
New

วันนี้ (24 เมษายน 2560) เวลา 22.00 น. ขอเชิญชมการให้สัมภาษณ์ของนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดีในประเด็น “แนวทางการเรียกคืนเงินจากผู้เสียหายคดีแชร์ลูกโซ่” ห้องข่าว ของทางสถานีโทรทัศน์ NBT ช่วงข่าวภาคดึก

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีแถลงผลการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดีในไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 กรมบังคับคดีแถลงผลการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดีในไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
24/4/2560
New

วันนี้ (24 เมษายน 2560) เวลา 10.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี แถลงผลการปฏิบัติงานของกรมบังคับคดีในไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (มกราคม–มีนาคม 2560) โดยสามารถผลักดันทรัพย์ออกจากระบบบังคับคดีได้จำนวน 32,426,569,877 บาท ซึ่งสูงกว่าไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถึงร้อ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรมบังคับคดี กรมบังคับคดีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรมบังคับคดี
22/4/2560
New

วันนี้ (22 เมษายน 2560) เวลา 09.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมคณะผู้ บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรมบังคับคดี โดยมีนางสาวสายพิรุณ เพ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรมบังคับคดี กรมบังคับคดีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาตร์ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรมบังคับคดี
21/4/2560
New

วันนี้ (21 เมษายน 2560) เวลา 09.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรมบังคับคดี พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานของกรมบังคับคดี" จัดโดยกลุ่มงานนโยบาย

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน
19/4/2560
New

วันนี้ (19 เมษายน 2560) เวลา 15.30 น. กรมบังคับคดี จัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้มีสุขภาพร่างกายที่ดีและมีความผ่อนคลายจากการทำงาน พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาการทำงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ณ บริเวณลานอเนกประสงค

.... อ่านต่อ>>
แจ้งเบอร์ติดต่อสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม ชั่วคราว แจ้งเบอร์ติดต่อสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม ชั่วคราว
19/4/2560
New

เรียน ผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัด/สาขา ด้วยโทรศัพท์ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม หมายเลข 034 716256-7 และ 034 714513 ขัดข้อง ไม่สามารถติดต่อโทรเข้าหรือโทรออกได้ รวมทั้งไม่สามารถส่งโทรสารหรือรับโทรสารได้ ขณะน

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีรวมพลัง ร่วมใจอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ กรมบังคับคดีรวมพลัง ร่วมใจอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
12/4/2560

กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดทั่วประเทศได้ร่วมใจจัดโครงการ “กรมบังคับคดีรวมพลัง ร่วมใจอาสาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และเป็นการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในการรวมพลังแห่งการให้ของบุคลากรของกรมบังคับคดีเพื่อช่วยเหลือเพื่

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีไกล่เกลี่ยหนี้ช่วยเหลือครอบครัวน้องโอมสำเร็จ เจ้าหนี้ลดหนี้และถอนการยึดบ้าน   กรมบังคับคดีไกล่เกลี่ยหนี้ช่วยเหลือครอบครัวน้องโอมสำเร็จ เจ้าหนี้ลดหนี้และถอนการยึดบ้าน
11/4/2560

ตามที่กรมบังคับคดีได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือ เด็กชาย นัทธพงศ์ จิรธนะวงษ์ หรือน้องโอม นักเรียนชั้น ป.2 สู้เพื่อแม่ทำงานหนักไถ่บ้านที่ถูกประกาศขายทอดตลาด ที่จังหวัดน่าน วันนี้ (11 เมษายน 2560 ) เวลา 10.00 น. นางสาวนภัสวรรณ สันติสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน ได้นัดไกล่เกลี่ยข้อพิ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 11/2560 กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 11/2560
11/4/2560

วันนี้ (11 เมษายน 2560) เวลา 09.30 น. กรมบังคับคดี จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 11/2560 โดยมี นางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมที่ดิน สมาคมธนาคารไทย สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี ประชุมผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค/สาขาผ่านระบบ Video Conference กรมบังคับคดี ประชุมผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค/สาขาผ่านระบบ Video Conference
10/4/2560

วันนี้ (10 เมษายน 2560) เวลา 13.30 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค/สาขาผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมคชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี

.... อ่านต่อ>>
|<      1     2     3     4     5     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer