home หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
ข่าว : กรมบังคับคดี
 
banner
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|<      1     2     3     4     5     > >|
	กรมบังคับคดีประชุมคณะทำงานทบทวนกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับคดีล้มละลายและกระบวนงานของกรมบังคับคดี ครั้งที่ 4/2562 กรมบังคับคดีประชุมคณะทำงานทบทวนกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับคดีล้มละลายและกระบวนงานของกรมบังคับคดี ครั้งที่ 4/2562
21/3/2562
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรมบังคับคดีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
21/3/2562
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีประชุมหารือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กิจกรรมติดตามและพัฒนาการยกระดับธรรมาภิบาลในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรมบังคับคดีประชุมหารือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กิจกรรมติดตามและพัฒนาการยกระดับธรรมาภิบาลในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
21/3/2562
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีและบริษัทหลักทรัพย์ จำนวน 34 แห่ง ร่วมลงนามบันทึกความตกลงการรับ – ส่งข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมบังคับคดีและบริษัทหลักทรัพย์ จำนวน 34 แห่ง ร่วมลงนามบันทึกความตกลงการรับ – ส่งข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ทางอิเล็กทรอนิกส์
21/3/2562
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกวันเสาร์ สำหรับเดือนมีนาคม 2562 กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกวันเสาร์ สำหรับเดือนมีนาคม 2562
21/3/2562
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน
20/3/2562
New

.... อ่านต่อ>>


 กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี ครั้งที่ 2/2562 กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี ครั้งที่ 2/2562
20/3/2562
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2562 กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2562
19/3/2562
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีร่วมกับกรมสรรพากรลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดเก็บอากรแสตมป์แทนกรมสรรพากร สำหรับตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สิน และเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย กรมบังคับคดีร่วมกับกรมสรรพากรลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดเก็บอากรแสตมป์แทนกรมสรรพากร สำหรับตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับการขายทอดตลาดทรัพย์สิน และเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย
19/3/2562
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีลงพื้นที่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมบังคับคดีลงพื้นที่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
19/3/2562
New

.... อ่านต่อ>>


|<      1     2     3     4     5     > >|
 
 
: ระบบบริการประชาชน (E-Service) :
dot-wh เข้าสู่ระบบสอบถามสถานะคดี
dot-wh ค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด
dot-wh ตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดีล้มละลาย
dot-wh ระบบการรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้า
dot-wh การส่งเงินอายัดและเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านล้านหลัง
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านประชารัฐ
dot-wh ขายทอดตลาดสิ่งของ
dot-wh รายงานผลการขายทอดตลาด
dot-wh คู่มือผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
dot-wh Manual for Buyers
dot-wh ท่านถาม-เราตอบ
dot-wh คู่มือ / กฎหมาย เพื่อประชาชน
dot-wh คู่มือ / ขั้นตอนการบังคับคดี
dot-wh แบบฟอร์มติดต่อราชการ
dot-wh ยื่นคำร้อง ทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh infographic
dot-wh ตรวจสอบจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการเข้าประมูลทรัพย์
dot-wh ดาวน์โหลด Application On Mobile


  กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)

hotline

WCAG 2.0 (Level AAA) ipv6 ready
face1
สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,842สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,842สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,842สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,842สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,842
สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 104,813สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 104,813สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 104,813สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 104,813สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 104,813สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 104,813สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 104,813
เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ดีกับ Microsoft Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome, Firefox, Safari เวอร์ชั่นล่าสุด
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th