home หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร iconmenu
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
ข่าว : กรมบังคับคดี
 
banner
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|<      1     2     3     4     5     > >|
กรมบังคับคดีลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการวิตามินสมอง ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ กระทรวงยุติธรรม ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา กรมบังคับคดีลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการวิตามินสมอง ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ กระทรวงยุติธรรม ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา
14/12/2561
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการวิตามินสมอง ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ กระทรวงยุติธรรม ณ โรงเรียนนางรองพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ กรมบังคับคดีลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการวิตามินสมอง ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ กระทรวงยุติธรรม ณ โรงเรียนนางรองพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
14/12/2561
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีร่วมโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลภายในครอบครัว กรมบังคับคดีร่วมโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลภายในครอบครัว
14/12/2561
New

.... อ่านต่อ>>


อธิบดีกรมบังคับคดี ตรวจเยี่ยมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย อธิบดีกรมบังคับคดี ตรวจเยี่ยมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย
14/12/2561
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดตราด กรมบังคับคดีร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดตราด
14/12/2561
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีลงพื้นที่ให้ความรู้ทางกฎหมายภายใต้โครงการ “วิตามินสมองของกรมบังคับคดี” ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครปฐม และจังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมบังคับคดีลงพื้นที่ให้ความรู้ทางกฎหมายภายใต้โครงการ “วิตามินสมองของกรมบังคับคดี” ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครปฐม และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
14/12/2561
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบล ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2561 ณ จังหวัดตรัง กรมบังคับคดีเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรระดับตำบล ระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2561 ณ จังหวัดตรัง
14/12/2561
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดี ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในจังหวัดยะลา กรมบังคับคดี ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในจังหวัดยะลา
13/12/2561
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีจัดโครงการของขวัญปีใหม่มอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 กรมบังคับคดีจัดโครงการของขวัญปีใหม่มอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562
13/12/2561
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการวิตามินสมอง ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ กระทรวงยุติธรรม ณ โรงเรียนวัดเจ้าอาม กรุงเทพมหานคร กรมบังคับคดีลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการวิตามินสมอง ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ กระทรวงยุติธรรม ณ โรงเรียนวัดเจ้าอาม กรุงเทพมหานคร
13/12/2561
New

.... อ่านต่อ>>


|<      1     2     3     4     5     > >|
 
 

 
กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th

hotline

face1 WCAG 2.0 (Level AAA)
สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  4,555สถิติผู้เข้าชมรายวัน  4,555สถิติผู้เข้าชมรายวัน  4,555สถิติผู้เข้าชมรายวัน  4,555สถิติผู้เข้าชมรายวัน  4,555
สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 58,488สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 58,488สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 58,488สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 58,488สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 58,488สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 58,488