Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : บริการประชาชน
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|<      1     2     3     4     5     > >|
กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 21/2561 กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 21/2561
25/9/2561
New

วันนี้ (25 กันยายน 2561) เวลา 09.30 น. กรมบังคับคดี จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 21/2561 เพื่อกำหนดราคาเริ่มต้นในการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 2559 โดยมีนางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้ว

.... อ่านต่อ>>
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม จะทำการปรับปรุงระบบเครือข่าย Cloud ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม จะทำการปรับปรุงระบบเครือข่าย Cloud
25/9/2561
New

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงยุติธรรม จะทำการปรับปรุงระบบเครือข่าย Cloud ในวันที่ 29 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป ถึง วันที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 23.59 น. ส่งผลกระทบให้เว็บไซต์กรมบังคับคดี และ Application on Mobile ทั้งหมดของกรมบังคับคดี ไม่สามารถใช้งานได้ จึงแจ้งมา

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีลงพื้นที่ให้ความรู้ทางกฎหมายภายใต้โครงการ “วิตามินสมองของกรมบังคับคดี” กรมบังคับคดีลงพื้นที่ให้ความรู้ทางกฎหมายภายใต้โครงการ “วิตามินสมองของกรมบังคับคดี”
24/9/2561
New

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่แนะนำโครงการ “วิตามินสมองของกรมบังคับคดี” ภายใต้โครงการ “โรงเรียนอุปถัมภ์ของกระทรวงยุติธรรม” ตามนโยบายของพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม จำนวน 4 ด้าน ได้แก่ 1. การป้องกันตัว

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี ร่วมกับ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ครั้งที่ 5/2561 กรมบังคับคดี ร่วมกับ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ครั้งที่ 5/2561
24/9/2561
New

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ครั้งที่ 5/2561 โดยมีนายเฉลิมชัย บัวจันอัด ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วม ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น โครงการดั

.... อ่านต่อ>>
  กรมบังคับคดีจัดงาน "สายสัมพันธ์ ชาวบานเย็น" เพื่อแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
22/9/2561
New

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิต "สายสัมพันธ์ ชาวบานเย็น" เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งมีนางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางศศิวิ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดงาน สายสัมพันธ์ ชาวบานเย็น เพื่อแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมบังคับคดีจัดงาน "สายสัมพันธ์ ชาวบานเย็น" เพื่อแสดงมุทิตาจิตให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
22/9/2561
New

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิต "สายสัมพันธ์ ชาวบานเย็น" เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งมีนางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางศศิวิ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดโครงการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมบังคับคดีสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วันที่ 2) กรมบังคับคดีจัดโครงการ "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมบังคับคดีสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" (วันที่ 2)
22/9/2561
New

วันนี้ (22 กันยายน 2561) กรมบังคับคดี จัดโครงการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมบังคับคดีสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วันที่ 2) โดยมีคณะผู้บริหารกรมบังคับคดีและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคฯ เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 300 คน ณ ห้องปิ่นมณฑล ชั้น 2 โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุง

.... อ่านต่อ>>
  กรมบังคับคดีมอบโล่รางวัล “สำนักงานบังคับคดีใสสะอาด” และมอบโล่รางวัล “บุคคลต้นแบบ” กรมบังคับคดีมอบโล่รางวัล “สำนักงานบังคับคดีใสสะอาด” และมอบโล่รางวัล “บุคคลต้นแบบ”
21/9/2561
New

วันนี้ (21 กันยายน 2561) เวลา 12.30 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดีเป็นประธานมอบโล่รางวัล “สำนักงานบังคับคดีใสสะอาด” จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ และมอบโล่รางวัล “บุคคลต้นแบบ” จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ นายชาติชาย สุวรรณสิงห

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดโครงการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมบังคับคดีสู่การปฏิบัติ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมบังคับคดีจัดโครงการ "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมบังคับคดีสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562"
21/9/2561
New

วันนี้ (21 กันยายน 2561) กรมบังคับคดี จัดโครงการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมบังคับคดีสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมบังคับคดีสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และได้ร่วมตอบข

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาการบังคับคดี ครั้งที่ 1/2561 กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาการบังคับคดี ครั้งที่ 1/2561
20/9/2561
New

วันนี้ ( 20 กันยายน 2561) เวลา 13.30 น. กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาการบังคับคดี ครั้งที่ 1 /2561 โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และศาสตราจารย์ ดร. สหธน รัตนไพจิตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีก

.... อ่านต่อ>>
|<      1     2     3     4     5     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome