Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : บริการประชาชน
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|<      1     2     3     4     5     > >|
แผนกิจกรรมที่สำคัญของกรมบังคับคดี ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 แผนกิจกรรมที่สำคัญของกรมบังคับคดี ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
20/4/2561
New

- 1 – 4 พฤษภาคม 2561 การประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 พ.ศ.2561 (UIHJ XXXIII CONGRESS : BANGKOK 2018) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ - 10 – 13 พฤษภาคม 2561 กรมบังคับคดีร่วมงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561 อาคารชาเลนเจอ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม จัดการประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 พ.ศ.2561 (UIHJ XXXIII CONGRESS : BANGKOK 2018)   กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม จัดการประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 พ.ศ.2561 (UIHJ XXXIII CONGRESS : BANGKOK 2018)
20/4/2561
New

กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม จัดการประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 พ.ศ.2561 (UIHJ XXXIII CONGRESS : BANGKOK 2018) หลักประกันความยุติธรรมที่มั่นคงและยั่งยืน : เจ้าพนักงานบังคับคดี องค์ประกอบสำคัญของหลักธรรมาภิบาล โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีแล

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกวันเสาร์ สำหรับเดือนเมษายน 2561 กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกวันเสาร์ สำหรับเดือนเมษายน 2561
20/4/2561
New

กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกวันเสาร์ สำหรับเดือนเมษายน 2561 ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน2561 มีสำนักงานบังคับคดีที่จัดให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 21 แห่ง

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 63 ปี องค์การคลังสินค้า กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 63 ปี องค์การคลังสินค้า
20/4/2561
New

วันนี้ (20 เมษายน 2561) เวลา 09.15 น. นางสาวนภัสวรรณ สันติสุข รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย เข้าร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบเงินสมทบทุน “มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า” เนื่องในโอกาสครบรอบ 63 ปี องค์การคลังสินค้า โดยมีนางอินทิรา โภคปุณยารักษ์ ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า เป

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสร้างความรับรู้ทางกฎหมาย ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมบังคับคดีร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสร้างความรับรู้ทางกฎหมาย ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
19/4/2561
New

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อเสริมสร้างความรับรู้ด้านกฎหมายทั่วไปและงานบังคับคดี ในพื้นที่อำเภอศรีราชา จำนวน 2 แห่ง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง และองค์การบริหารส่วน

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน
18/4/2561
New

วันนี้ (18 เมษายน 2561) เวลา 15.00 น. กรมบังคับคดี จัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี และมีความผ่อนคลายจากการทำงานพร้อมมุ่งมั่นพัฒนาการทำงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ณ ชั้น M อาคารอสี

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2561 กรมบังคับคดี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2561
17/4/2561
New

วันนี้ (17 เมษายน 2561) เวลา 13.30 น. นางอรัญญา ทองน้ำตะโก ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยนายชิตชัย สุทธิภูล เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1/2561 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรร

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีประชุมร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลายทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมบังคับคดีประชุมร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน เรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลายทางอิเล็กทรอนิกส์
17/4/2561
New

วันนี้ (17 เมษายน 2561) เวลา 13.30 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในการประชุมร่วมกันระหว่างกรมบังคับคดีและสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) เรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลายทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีนางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานกรรมการ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีลงพื้นที่บริการให้ความรู้และให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) กรมบังคับคดีลงพื้นที่บริการให้ความรู้และให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (สายใต้ใหม่)
12/4/2561

วันนี้ (12 เมษายน 2561) เวลา 08.30 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ลงพื้นที่บริการให้ความรู้และให้คำปรึกษาทางกฎหมาย พร้อมนำเอกสารและคู่มือกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มอบให้แก่ประชาชนที่เดินทางกลับภู

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ กรมบังคับคดีเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
11/4/2561

วันนี้ (11 เมษายน 2561) เวลา 16.00 น. กรมบังคับคดี โดย นายชิตชัย สุทธิภูล เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยมีนายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิด นายณัฐพงษ์ มีโภคกิจ ผู้อำนวยการเขตบางกอกน้อย กล่า

.... อ่านต่อ>>
|<      1     2     3     4     5     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome