home หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
หน้าหลัก / ข่าวทั้งหมด

 
  ค้นหาข่าว
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
  กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินวันเสาร์ จำนวน 13 แห่ง ขายทรัพย์สินได้กว่า 20 ล้านบาท
22/10/2562
New

.... อ่านต่อ>>


สำนักงานบังคับคดีกลุ่มจังหวัดที่ 3 (Sandbox) ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักงานบังคับคดีกลุ่มจังหวัดที่ 3 (Sandbox) ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
22/10/2562
New

.... อ่านต่อ>>


สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
22/10/2562
New

.... อ่านต่อ>>


สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
22/10/2562
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีเข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ กรมบังคับคดีเข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ
22/10/2562
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกวันเสาร์ สำหรับเดือนตุลาคม 2562 กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกวันเสาร์ สำหรับเดือนตุลาคม 2562
22/10/2562
New

.... อ่านต่อ>>


สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
21/10/2562
New

.... อ่านต่อ>>


สำนักงานบังคับคดีกลุ่มจังหวัดที่ 8 (Sandbox) ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักงานบังคับคดีกลุ่มจังหวัดที่ 8 (Sandbox) ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
21/10/2562
New

.... อ่านต่อ>>


สำนักงานบังคับคดีกลุ่มจังหวัดที่ 6 (Sandbox) ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักงานบังคับคดีกลุ่มจังหวัดที่ 6 (Sandbox) ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
21/10/2562
New

.... อ่านต่อ>>


สำนักงานบังคับคดีกลุ่มจังหวัดที่ 5 (Sandbox) ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักงานบังคับคดีกลุ่มจังหวัดที่ 5 (Sandbox) ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
21/10/2562
New

.... อ่านต่อ>>


 
 
ระบบบริการประชาชน (E-Service)
dot-wh เข้าสู่ระบบสอบถามสถานะคดี
dot-wh ค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด
dot-wh ตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดีล้มละลาย
dot-wh ระบบการรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้า
dot-wh การส่งเงินอายัดและเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านล้านหลัง
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านประชารัฐ
dot-wh ขายทอดตลาดสิ่งของ
dot-wh รายงานผลการขายทอดตลาด
dot-wh คู่มือผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
dot-wh Manual for Buyers
dot-wh ท่านถาม-เราตอบ
dot-wh คู่มือ / กฎหมาย เพื่อประชาชน
dot-wh คู่มือ / ขั้นตอนการบังคับคดี
dot-wh แบบฟอร์มติดต่อราชการ
dot-wh ยื่นคำร้อง ทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh infographic
dot-wh ตรวจสอบจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์การเข้าประมูลทรัพย์
dot-wh ดาวน์โหลด Application On Mobile

 
กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
สายด่วนกรมบังคับคดี : 1111 ต่อ 79
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
face1  twister-01  line-01  WCAG 2.0 (Level AAA)  ipv6 ready
รองรับการทำงานบน Microsoft Internet Explorer 11 หรือ Google Chrome, Firefox, Safari ล่าสุด
| Website Policy | Security Policy | Privacy Policy | Sitemap |
สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  9,244สถิติผู้เข้าชมรายวัน  9,244สถิติผู้เข้าชมรายวัน  9,244สถิติผู้เข้าชมรายวัน  9,244สถิติผู้เข้าชมรายวัน  9,244   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 280,383สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 280,383สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 280,383สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 280,383สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 280,383สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 280,383สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 280,383
Copyright By Legal Execution Department