Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|<      1     2     3     4     5     > >|
กรมบังคับคดีได้เข้ารับโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2560 กรมบังคับคดีได้เข้ารับโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2560
21/9/2560
New

วันนี้ (21 กันยายน 2560) เวลา 13.30 น. กรมบังคับคดี เข้าร่วมพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2560 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่รับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก แก่หน่วยงานที่ผ่านการตรวจประเมินและการให้รับรองมาตรฐานการให้บริกา

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดโครงการฝึกอบรมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม กรมบังคับคดีจัดโครงการฝึกอบรมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
21/9/2560
New

วันนี้ (21 กันยายน 2560) เวลา 14.00 น. กรมบังคับคดีจัดโครงการฝึกอบรมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีนายเรวัต สกุลทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานเปิดโครงการและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สำหรับการจัดโครงการฯในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ก

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีอาสาร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในการถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 กรมบังคับคดีอาสาร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในการถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9
21/9/2560
New

วันนี้ (21 กันยายน 2560) ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม รวมถึงกรมบังคับคดี โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มจัดการกลางด้านล้มละลาย (ศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า) กองบังคับคดีล้มละลาย 6 ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์(ดอก

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี ร่วมกับ บริษัท ซูเปอร์โพล จำกัด แถลงข่าวผลการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี กรมบังคับคดี ร่วมกับ บริษัท ซูเปอร์โพล จำกัด แถลงข่าวผลการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี
20/9/2560
New

วันนี้ (20 กันยายน 2560) เวลา 13.30 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมกับดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล แถลงผลการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี โดยผลจากการสำรวจร้อยละ 98.4 เชื่อมั่นว่า การทำงานของกรมบังคับคดีมีส่วนช่วยในด้านการค้า

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สำหรับประชาชน ส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 10 จังหวัดปราจีนบุรี กรมบังคับคดีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สำหรับประชาชน ส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 10 จังหวัดปราจีนบุรี
19/9/2560
New

วันนี้ (19 กันยายน 2560) เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สำหรับประชาชน ส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 10 ณ ห้องประชุมทับลาน โรงแรมโซเฟีย จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 120 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้ ยังได้รับความรู้กฎหมายด้

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน
20/9/2560
New

วันนี้ (20 กันยายน 2560) เวลา 15.00 น. กรมบังคับคดี จัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี และมีความผ่อนคลายจากการทำงาน พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาการทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ณ บริเวณลานอเนกประส

.... อ่านต่อ>>
อธิบดีกรมบังคับคดีร่วมอภิปราย ในหัวข้อ หน่วยงานกระทรวงยุติธรรมเพื่อการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่ ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อธิบดีกรมบังคับคดีร่วมอภิปราย ในหัวข้อ "หน่วยงานกระทรวงยุติธรรมเพื่อการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่" ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
19/9/2560
New

วันนี้ (19 กันยายน 2560) เวลา 15.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางอรัญญา ทองน้ำตะโก ผู้ตรวจราชการกรม ร่วมอภิปราย ในหัวข้อ "หน่วยงานกระทรวงยุติธรรมเพื่อการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่" ร่วมกับผู้แทนจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงาน ป.ป.ส. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่ง

.... อ่านต่อ>>
อธิบดีกรมบังคับคดีจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 อธิบดีกรมบังคับคดีจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
19/9/2560
New

วันนี้ (19 กันยายน 2560) เวลา 12.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีเข้าร่วม ณ ภัตตาคารเจดการ์เด้น เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมบังคับคดี ครั้งที่ 1/2560 กรมบังคับคดี จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมบังคับคดี ครั้งที่ 1/2560
19/9/2560
New

วันนี้ (19 กันยายน 2560) เวลา 09.30 น. กรมบังคับคดี จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมบังคับคดี ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นายทรงธรรม พูน

.... อ่านต่อ>>
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองทุนแม่ของแผ่นดิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
18/9/2560
New

วันนี้ (18 กันยายน 2560) เวลา 15.00 น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายสมชาย เสียงหลาย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายถาวร พรหมมีชัย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายธวัชชัย ไทยเขียว รอง

.... อ่านต่อ>>
|<      1     2     3     4     5     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer