home หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
ข่าว : กรมบังคับคดี
 
banner
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|<      1     2     3     4     5     > >|
กรมบังคับคดีเข้าร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล กรมบังคับคดีเข้าร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล
25/4/2562
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีและกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างสังคมเท่าเทียม กรมบังคับคดีและกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างสังคมเท่าเทียม
24/4/2562
New

.... อ่านต่อ>>


 กรมบังคับคดีร่วมงานโครงการแถลงข่าวสำคัญเนื่องในวันครบรอบสำนักงานกองทุนยุติธรรม (ครบรอบ 3 ปี) กรมบังคับคดีร่วมงานโครงการแถลงข่าวสำคัญเนื่องในวันครบรอบสำนักงานกองทุนยุติธรรม (ครบรอบ 3 ปี)
24/4/2562
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 17 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรมบังคับคดีเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 17 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
22/4/2562
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดี ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเดือนเมษายน 2562 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ กรมบังคับคดี ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเดือนเมษายน 2562 ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
21/4/2562
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดการอบรม หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ” รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมบังคับคดีร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดการอบรม หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ” รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
21/4/2562
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดี ร่วมกับ ธนาคารซิตี้แบงก์ และบริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี กรมบังคับคดี ร่วมกับ ธนาคารซิตี้แบงก์ และบริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี
21/4/2562
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี กรมบังคับคดีจัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
21/4/2562
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดการอบรม หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ” รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมบังคับคดีร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดการอบรม หลักสูตร “พัฒนาศักยภาพเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ” รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
21/4/2562
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดี ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเดือนเมษายน 2562 ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดนครราชสีมา กรมบังคับคดี ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในเดือนเมษายน 2562 ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดนครราชสีมา
21/4/2562
New

.... อ่านต่อ>>


|<      1     2     3     4     5     > >|
 
 
: ระบบบริการประชาชน (E-Service) :
dot-wh เข้าสู่ระบบสอบถามสถานะคดี
dot-wh ค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด
dot-wh ตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดีล้มละลาย
dot-wh ระบบการรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้า
dot-wh การส่งเงินอายัดและเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านล้านหลัง
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านประชารัฐ
dot-wh ขายทอดตลาดสิ่งของ
dot-wh รายงานผลการขายทอดตลาด
dot-wh คู่มือผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
dot-wh Manual for Buyers
dot-wh ท่านถาม-เราตอบ
dot-wh คู่มือ / กฎหมาย เพื่อประชาชน
dot-wh คู่มือ / ขั้นตอนการบังคับคดี
dot-wh แบบฟอร์มติดต่อราชการ
dot-wh ยื่นคำร้อง ทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh infographic
dot-wh ตรวจสอบจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการเข้าประมูลทรัพย์
dot-wh ดาวน์โหลด Application On Mobile


  กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)

hotline

WCAG 2.0 (Level AAA) ipv6 ready
face1
สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  7,287สถิติผู้เข้าชมรายวัน  7,287สถิติผู้เข้าชมรายวัน  7,287สถิติผู้เข้าชมรายวัน  7,287สถิติผู้เข้าชมรายวัน  7,287
สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 118,879สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 118,879สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 118,879สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 118,879สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 118,879สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 118,879สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 118,879
เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ดีกับ Microsoft Internet Explorer 9 ขึ้นไป หรือ Google Chrome, Firefox, Safari เวอร์ชั่นล่าสุด
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th