Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สิน
ประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : รวมข่าว
ข่าว : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|<      1     2     3     4     5     > >|
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตงร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ณ จังหวัดยะลา สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตงร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ณ จังหวัดยะลา
22/2/2561
New

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2561) กรมบังคับคดีโดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมีนางประไพ เอื้อไพจิตร คงใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเบตง เป็นประธาน และมีนายสมคิด แก้วนิล

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมโครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ จังหวัดอุดรธานี และ จังหวัดบึงกาฬ กรมบังคับคดีร่วมโครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ จังหวัดอุดรธานี และ จังหวัดบึงกาฬ
22/2/2561
New

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 กรมบังคับคดีโดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี ซึ่งมีนายสำราญ สกุลดีผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานีร่วมกับจังหวัดอุดรธานีออกบริการจังหวัดเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และส่วนราชการประจำจังหวัดร่วมจัดงาน ซึ่

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue Center : SSRC) กรมบังคับคดีร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue Center : SSRC)
22/2/2561
New

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 08.30 น. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานศูนย์สนับสนุนและช่วยเหลือเอสเอ็มอี (SME Support & Rescue Center : SSRC) โดยมีนายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาฯ และนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ อธิบดีกรมส่

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ จังหวัดนครปฐม กรมบังคับคดีร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน ณ จังหวัดนครปฐม
21/2/2561
New

วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 08.00 น. กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ในโอกาสที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ณ จุดรับเรื่องราวร้องทุกข์

.... อ่านต่อ>>
นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ ณ บ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ ณ บ้านศาลาดิน จังหวัดนครปฐม
21/2/2561
New

วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 12.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดน้ำบ้านศาลาดิน (ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้) และจุดบริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ณ บ้านศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม กรมบังคับคดีโดยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจต่อแบบสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การดำเนินการภายใต้กรอบการจัดอันดับความยาก–ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของธนาคารโลก ประจำปี 2562 กรมบังคับคดีจัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจต่อแบบสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การดำเนินการภายใต้กรอบการจัดอันดับความยาก–ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของธนาคารโลก ประจำปี 2562
21/2/2561
New

วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2561 ) เวลา 10.00 น. กรมบังคับคดีได้จัดการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจต่อการตอบแบบสอบถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินการภายใต้กรอบการจัดอันดับความยาก–ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts) ตัวชี้วัดที่ 9 และด้

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2561 กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2561
21/2/2561
New

วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 13.30 น. กรมบังคับคดี จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายไกรสร สิงหราชวราพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย ประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านระบบงานหลั

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง Disruptive Technology และผลกระทบต่อการบริหารราชการ กรมบังคับคดีร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง Disruptive Technology และผลกระทบต่อการบริหารราชการ
21/2/2561
New

วันนี้ (21 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 09.30 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนายพีระ อัครวัตร รองอธิบดีกรมบังคับคดี นายธรา เทียนประทีป หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และนายณัฐวุฒิ แป้นน้อย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง Disruptive Technology และผลกระท

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกวันเสาร์ สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกวันเสาร์ สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2561
21/2/2561
New

กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกวันเสาร์ สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 มีสำนักงานบังคับคดีที่จัดให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 25 แห่ง

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดสตูล กรมบังคับคดีร่วมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดสตูล
20/2/2561
New

​เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 กรมบังคับคดีโดย นางพรพิมล พลเดช ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล ร่วมกับสภาเกษตรจังหวัดสตูล สำนักงานอัยการจังหวัดสตูล ยุติธรรมจังหวัดสตูล สำนักงากองทุนฟื้นฟูพัฒนาเกษตรจังหวัดสตูล จัดโครงการ“พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับหมู่บ้าน เพื่อความมั่นคง มั่

.... อ่านต่อ>>
|<      1     2     3     4     5     > >|

 
 
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome