Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ แบบฟอร์มติดต่อราชการ แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|<      1     2     3     4     5     > >|
กรมบังคับคดีจัดสัมมนากฎหมายเพื่อผู้ประกอบการ SMEs รุ่นที่ 2 กรมบังคับคดีจัดสัมมนากฎหมายเพื่อผู้ประกอบการ SMEs รุ่นที่ 2
12/2/2559
New

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 09.30 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาและมอบนโยบายการส่งเสริมศักยภาพธุรกิจ SME และเปิดโครงการดังกล่าว ในเวลาต่อมานางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี มอบของที่ระลึกให้กับนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะทำงานและคณะอนุทำงานเตรียมพร้อมและดำเนินกิจกรรมในงานคลองผดุงกรุงเกษม กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะทำงานและคณะอนุทำงานเตรียมพร้อมและดำเนินกิจกรรมในงานคลองผดุงกรุงเกษม
11/2/2559
New

วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 16.30 น.กรมบังคับคดี จัดประชุมคณะทำงานและคณะอนุทำงานเตรียมพร้อมและดำเนินกิจกรรมในงานคลองผดุงกรุงเกษม ครั้งที่ 1/2559 โดยมี นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี ซึ่งงานดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีแถลงข่าวความคืบหน้าในการดำเนินการตามกรอบของ Ease of Doing Business กรมบังคับคดีแถลงข่าวความคืบหน้าในการดำเนินการตามกรอบของ Ease of Doing Business
11/2/2559
New

วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 10.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี แถลงข่าวความคืบหน้าในการดำเนินการตามกรอบของ Ease of Doing Business และการเตรียมความพร้อมในการตอบแบบสอบถามประจำปี 2017 ซึ่งกรมบังคับคดีมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดดังกล่าว ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 9 ด้านการบังคับให้

.... อ่านต่อ>>
รองอธิบดีกรมบังคับคดี ให้สัมภาษณ์ทางรายการสถานีประชาชน ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส รองอธิบดีกรมบังคับคดี ให้สัมภาษณ์ทางรายการสถานีประชาชน ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
10/2/2559
New

วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 14.00 น. นายทรงธรรม พูนเกษมทรัพย์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เข้าร่วมรายการสถานีประชาชนในหัวข้อ " พิพาทที่ดินส่วนกลางบ้านจัดสรร อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี " ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ดำเนินรายการโดย นางอรอุมา เกษตรพืชผล เนื้อหารายการจะนำเสนอเรื่องราวปัญหาความเดือดร้อนข

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมกับธนาคารโลก กรมบังคับคดีประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมกับธนาคารโลก
10/2/2559
New

วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2559) นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี นางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ได้จัดการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมร่วมกับธนาคารโลก ในเรื่องการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ด้านการบังคับให้เป็นไป

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานที่  6 เรื่อง หลักประกันทางธุรกิจของคณะกรรมาธิการสหประชาชาติฯ กรมบังคับคดี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานที่ 6 เรื่อง หลักประกันทางธุรกิจของคณะกรรมาธิการสหประชาชาติฯ
10/2/2559
New

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 กรมบังคับคดี โดยนางรัตนา รัตนพัฒนากุล ผู้ตรวจราชการกรม และนายภัทระ วัฒนชัย นิติกรปฏิบัติการ กลุ่มงานวิชาการ ร่วมเป็นคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะทำงาน 6 ว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจของคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ สมัยที่ 29 (29th UNCITRAL Wo

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 2/2559 กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 2/2559
9/2/2559
New

วันที่ (9 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 09.30 น. กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 2/2559 โดยมี นางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนกรมที่ดิน กรมธนารักษ์ สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ณ ห้องประชุมค

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมงานครบรอบ 13 ปี โพสต์ทูเดย์ กรมบังคับคดีร่วมงานครบรอบ 13 ปี โพสต์ทูเดย์
8/2/2559
New

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.45 น. นางเพ็ญรวี มาแสง เลขานุการกรม พร้อมด้วยคณะผู้ติดตาม เข้าร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (โพสต์ทูเดย์) ครบรอบ 13 ปี โดยมีนายพัฒนะพงศ์ จันทรานนทวงศ์ บรรณาธิการ ให้การต้อนรับในครั้งนี้ และทางกรมบังคับคดีร่วมสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1 กรมบังคับคดี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 1
8/2/2559
New

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดี นำโดย นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และนางเพ็ญรวี มาแสง เลขานุการกรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานนโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ครั้งที่ 1 ณ ห้องกัลปพฤก

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดประชุมผู้บริหารในส่วนกลาง กรมบังคับคดีจัดประชุมผู้บริหารในส่วนกลาง
4/2/2559

วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 15.00 น. กรมบังคับคดี โดย นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธาน ประชุมผู้บริหารกรมบังคับคดี โดยมีผู้บริหาร ผู้อำนวยการ หัวหน้าหน่วยงานในส่วนกลางกรมบังคับคดี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี

.... อ่านต่อ>>
|<      1     2     3     4     5     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer