home หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร iconmenu
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
ข่าว : กรมบังคับคดี
 
banner
ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|<      1     2     3     4     5     > >|
อธิบดีกรมบังคับคดีได้รับเลือกให้ทำหน้าที่เป็นผู้สรุปรายงานการประชุมRapporteurของที่ประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาติ ว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ(UNCITRAL)คณะทำงานที่6ว่าด้วยกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ อธิบดีกรมบังคับคดีได้รับเลือกให้ทำหน้าที่เป็นผู้สรุปรายงานการประชุมRapporteurของที่ประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาติ ว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ(UNCITRAL)คณะทำงานที่6ว่าด้วยกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
19/12/2561
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการวิตามินสมอง ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ กระทรวงยุติธรรม ณ จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดอุดรธานี กรมบังคับคดีลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการวิตามินสมอง ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ กระทรวงยุติธรรม ณ จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดอุดรธานี
19/12/2561
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีจัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรม เพื่อการสร้างความเป็นธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จังหวัดยะลา กรมบังคับคดีจัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรม เพื่อการสร้างความเป็นธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จังหวัดยะลา
19/12/2561
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีจัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงินในพื้นที่กลุ่มจังหวัด Sandbox กลุ่มจังหวัดที่ 6 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ และในพื้นที่กลุ่มจังหวัด Sandbox กลุ่มจังหวัดที่ 8 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมบังคับคดีจัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงินในพื้นที่กลุ่มจังหวัด Sandbox กลุ่มจังหวัดที่ 6 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ และในพื้นที่กลุ่มจังหวัด Sandbox กลุ่มจังหวัดที่ 8 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
19/12/2561
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการวิตามินสมอง ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ กระทรวงยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดนครราชสีมา กรมบังคับคดีลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการวิตามินสมอง ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ กระทรวงยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดนครราชสีมา
19/12/2561
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการวิตามินสมอง ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ กระทรวงยุติธรรม ณ โรงเรียนพินิตประสาธน์ จังหวัดพะเยา กรมบังคับคดีลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการวิตามินสมอง ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ กระทรวงยุติธรรม ณ โรงเรียนพินิตประสาธน์ จังหวัดพะเยา
18/12/2561
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีเข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กรมบังคับคดีเข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
18/12/2561
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีเข้าร่วมโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม 2561 และโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย กรมบังคับคดีเข้าร่วมโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม 2561 และโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย
18/12/2561
New

.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดีร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) กรมบังคับคดีร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
7/12/2561


.... อ่านต่อ>>


กรมบังคับคดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาติ ว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (UNCITRAL) คณะทำงานที่ 6 ว่าด้วยกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย กรมบังคับคดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาติ ว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (UNCITRAL) คณะทำงานที่ 6 ว่าด้วยกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
17/12/2561
New

.... อ่านต่อ>>


|<      1     2     3     4     5     > >|
 
 

 
กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th

hotline

face1 WCAG 2.0 (Level AAA)
สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,176สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,176สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,176สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,176สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,176
สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 80,578สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 80,578สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 80,578สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 80,578สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 80,578สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 80,578