Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|<      1     2     3     4     5     > >|
กรมบังคับคดีจัดอบรมการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบังคับคดีแก่ประชาชน กรมบังคับคดีจัดอบรมการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบังคับคดีแก่ประชาชน
23/11/2560
New

วันนี้ ( 23 พฤศจิกายน 2560 ) เวลา 14.00 -16.30 น. กรมบังคับคดีจัดสาธิตและอบรมการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบังคับคดีที่เปิดให้บริการประชาชนโดยมีนางสาวอรอุมา เก่งทางดี ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศ กรมบังคับคดี เป็นผู้สาธิต และอบรมระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ข

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมประจำปีสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ (UIHJ) ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงปารีส  ประเทศฝรั่งเศส กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมประจำปีสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ (UIHJ) ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
23/11/2560
New

วันนี้ ( 23 พฤศจิกายน 2560 ) เวลา 09.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และนางสาวอทิตยา ทองบุญ นิติกร ชำนาญการพิเศษ กองบังคับคดีล้มละลาย 4 เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ (UIHJ) ในการนี้กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม เป็นสมาชิกของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
23/11/2560
New

วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2560) เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงกรอบข้อเสนองบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เบื้องต้น (Pre – ceiling) เรื่องขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนางสาวสายรุ้ง มารมย์ ผู้ตรวจราชการกรม และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เข้าร่วมป

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการบังคับคดี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยึด อายัด จำหน่ายทรัพย์สิน การจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในคดีแพ่ง รุ่นที่ 4 จังหวัดชลบุรี กรมบังคับคดีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการบังคับคดี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยึด อายัด จำหน่ายทรัพย์สิน การจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในคดีแพ่ง รุ่นที่ 4 จังหวัดชลบุรี
23/11/2560
New

วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2560) เวลา 13.30 น. นายพีระ อัครวัตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการบังคับคดี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยึด อายัด จำหน่ายทรัพย์สิน การจัดทำบัญชีรับ – จ่ายในคดีแพ่ง รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2560

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมประชุมนานาชาติว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ (International Conference on Ease of Doing Business : EoDB) กรมบังคับคดีร่วมประชุมนานาชาติว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ (International Conference on Ease of Doing Business : EoDB)
23/11/2560
New

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. กรมบังคับคดีโดยนางภัทรภร เวชรังษี ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์ และนางสาวพีรชยา พิณเมืองงาม นิติกรชำนาญการ กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์ เข้าร่วมประชุมนานาชาติว่าด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ (Internati

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีหารือกับสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ (UIHJ) เกี่ยวกับความคืบหน้าการจัดการประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดี ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 ณ กรุงเทพมหานคร กรมบังคับคดีหารือกับสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ (UIHJ) เกี่ยวกับความคืบหน้าการจัดการประชุมคองเกรสนานาชาติของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดี ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 ณ กรุงเทพมหานคร
23/11/2560
New

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคง อธิบดีกรมบังคับคดี และนางสาวอทิตยา ทองบุญ นิติกรชำนาญการพิเศษ กองบังคับคดีล้มละลาย 4 หารือกับ Ms. Francoise Andrieux ประธานสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ และ Mr. Marc Schmitz รองประธานสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ ณ Espace Ni

.... อ่านต่อ>>
พิธีปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบังคับคดี ระดับต้น” รุ่นที่ 16 พิธีปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบังคับคดี ระดับต้น” รุ่นที่ 16
22/11/2560
New

วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2560) เวลา 13.30 น. กรมบังคับคดีจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การบังคับคดี ระดับต้น” รุ่นที่ 16 โดยมีนางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ข้าราชการและพนักงานราชการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ จำนวน 68 คน ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารกรมบังคับ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน
22/11/2560
New

วันนี้( 15 พฤศจิกายน 2560) เวลา 15.00 น. กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี และมีความผ่อนคลายจากการทำงานพร้อมมุ่งมั่นพัฒนาการทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ณ บริเวณลานอเนกประ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 16/2560 กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 16/2560
22/11/2560
New

วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2560) เวลา 09.00 น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 16/2560 ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 1 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อมอบนโยบายประเด็นสำคัญสืบเนื่องจากการประชุมคณะ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีฝึกซ้อมการขายทอดตลาดโดยเพิ่มช่องทางในการเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรมบังคับคดีฝึกซ้อมการขายทอดตลาดโดยเพิ่มช่องทางในการเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
20/11/2560
New

วันนี้ (20 พฤศจิกายน 2560) เวลา 13.30 น. กรมบังคับคดี ฝึกซ้อมการขายทอดตลาดโดยเพิ่มช่องทางในการเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนายศรัณย์ ปัญญาดิลก ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 นายสุทธิชัย คล้อสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังค

.... อ่านต่อ>>
|<      1     2     3     4     5     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer