Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : รวมข่าว
ข่าว : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|<      1     2     3     4     5     > >|
กรมบังคับคดีลงพื้นที่ให้ความรู้ทางกฎหมาย ภายใต้โครงการจังหวัดพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชุมพร กรมบังคับคดีลงพื้นที่ให้ความรู้ทางกฎหมาย ภายใต้โครงการจังหวัดพบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชุมพร
22/6/2561
New

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 กรมบังคับคดี โดย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน ซึ่งมีนายธนภัทร ศิริบรรณพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่ภายใต้โครงการจังหวัดพบประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของป

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีรับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 กรมบังคับคดีรับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561
22/6/2561
New

วันนี้ (22 มิถุนายน 2561) เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2561 แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงกรมบังคับคดี โ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 8) กรมบังคับคดีเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 8)
22/6/2561
New

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. กระทรวงยุติธรรมจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรกระทรวงยุติธรรม ประจำปี พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 8) โดยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมถวายปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ และกลุ่มจัดการกลางด้านล้มละลาย (ศูนย์บังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า) เป็นผู้แทนเข้

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีประชุมคณะทำงานศึกษาและยกร่างกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจครั้งที่ 3/2561 กรมบังคับคดีประชุมคณะทำงานศึกษาและยกร่างกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจครั้งที่ 3/2561
21/6/2561
New

วันนี้ (21 มิถุนายน 2561) เวลา 14.00 น. กรมบังคับคดี จัดประชุมคณะทำงานศึกษาและยกร่างกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจครั้งที่ 3/2561 โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานคณะทำงานฯ ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานคณะกรรมก

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี กรมบังคับคดีร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี
21/6/2561
New

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีนางงามศรี ศุภกิจจานุสรณ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมลงพื้นที่ให้ความรู้ทางกฎหมายภายใต้โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน พร้อมร่วมออกบูธเผยแพร่ภารกิจกรมบังคับคด

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมออกหน่วยให้บริการความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย กรมบังคับคดีร่วมออกหน่วยให้บริการความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย
20/6/2561
New

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง ซึ่งมีนายเรืองชัย ทาเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน ภายใต้โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดงิ้ว เก่า ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกวันเสาร์ สำหรับเดือนมิถุนายน 2561 กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกวันเสาร์ สำหรับเดือนมิถุนายน 2561
20/6/2561
New

กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกวันเสาร์ สำหรับเดือนมิถุนายน 2561 ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 มีสำนักงานบังคับคดีที่จัดให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 19 แห่ง

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีลงพื้นที่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนภายใต้โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแฝก จังหวัดนครปฐม กรมบังคับคดีลงพื้นที่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนภายใต้โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแฝก จังหวัดนครปฐม
20/6/2561
New

วันนี้ (20 มิถุนายน 2561) กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดลงพื้นที่ให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนภายใต้โครงการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีนางสาวน้ำมนต์ ศรีเอี่ยม นิติกร เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับเรื่อง กู้ยืม

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินภายใน “งานบ้าน ธอส.เอ็กซ์โป@กรุงเทพฯ”ประจำปี 2561 กรมบังคับคดีร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดมหกรรมขายทอดตลาดทรัพย์สินภายใน “งานบ้าน ธอส.เอ็กซ์โป@กรุงเทพฯ”ประจำปี 2561
20/6/2561
New

วันนี้ (20 มิถุนายน 2561) เวลา 10.00 น. นางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมแถลงข่าว “งานบ้าน ธอส.เอ็กซ์โป@กรุงเทพฯ”ประจำปี 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบ้านเป็นของตนเองได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยมีนายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประธานจัดงานบ้าน ธอส. เอ็กซ์โป@กรุงเทพฯ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีออกหน่วยให้บริการความรู้ทางกฎหมาย แก่ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดพัทลุง กรมบังคับคดีออกหน่วยให้บริการความรู้ทางกฎหมาย แก่ประชาชนในพื้นที่ จังหวัดพัทลุง
19/6/2561
New

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 กรมบังคับคดี โดยสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้ร่วมออกบูธงานกาชาดของจังหวัดพัทลุง และให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนเกี่ยวกับ การกู้ยืม จำนอง จำนำ ขายฝาก การวางทรัพย์ พร้อมทั้งแจกเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน ที่เข้าร่วมรับฟังจำน

.... อ่านต่อ>>
|<      1     2     3     4     5     > >|

 
 
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome