หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ข่าว : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|<      1     2     3     4     5     > >|
กรมบังคับคดีจัดโครงการอบรมเทคนิคการสอบสวนบุคคลในคดีล้มละลายชั้นสูง หลักสูตร “การสืบสวน สอบสวนระบบบัญชี” รุ่นที่ 2 กรมบังคับคดีจัดโครงการอบรมเทคนิคการสอบสวนบุคคลในคดีล้มละลายชั้นสูง หลักสูตร “การสืบสวน สอบสวนระบบบัญชี” รุ่นที่ 2
20/10/2561
New
วันนี้ (20 ตุลาคม 2561) เวลา 08.30 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมเทคนิคการสอบสวนบุคคลในคดีล้มละลายชั้นสูง หลักสูตร “การสืบสวน สอบสวนระบบบัญชี” รุ่นที่ 2 โดยมีนางสาวรัชนี บุญเรือง รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีแพ่ง ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่
.... อ่านต่อ>>

กรมบังคับคดีแถลงผลงานปีงบประมาณ 2561 ผลักดันทรัพย์สินได้กว่า 147,010 ล้านบาท สูงสุดในรอบ 8 ปี และแผนการดำเนินงานปี 2562 ด้วยนโยบายการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศใน 5 ด้านหลัก “LED 5 Excellence” กรมบังคับคดีแถลงผลงานปีงบประมาณ 2561 ผลักดันทรัพย์สินได้กว่า 147,010 ล้านบาท สูงสุดในรอบ 8 ปี และแผนการดำเนินงานปี 2562 ด้วยนโยบายการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศใน 5 ด้านหลัก “LED 5 Excellence”
20/10/2561
New
วันนี้ (19 ตุลาคม 2561) เวลา 10.00 น.ที่กลุ่มจัดการกลางด้านล้มละลาย ชั้น 1 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางอรัญญา ทองน้ำตะโก รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางสาวสายรุ้ง มารมย์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี และนางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมแถลงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.
.... อ่านต่อ>>

กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 57 ปี สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 57 ปี สถาบันการประชาสัมพันธ์
19/10/2561
New
 วันนี้ (19 ตุลาคม 2561) เวลา 09.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางชนิดา เพชรโปรี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีแพ่ง เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 57 ปี สถาบันการประชาสัมพันธ์ พร้อมร่วมบริจาคเงินให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โด
.... อ่านต่อ>>

กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี ก้าวสู่ปีที่ 23 ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี ก้าวสู่ปีที่ 23 ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
19/10/2561
New
วันนี้ (19 ตุลาคม 2561) เวลา 10.30 น. กรมบังคับคดี โดยนางสาวพาทิศ ประสิทธิแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย เป็นผู้แทนกรมบังคับคดี ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี ก้าวสู่ปีที่ 23 ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ บริษัท สารสู่อนาคต จำกัด โดยมีนางกรรณิกา วิริยะกุล ก
.... อ่านต่อ>>

กรมบังคับคดีจัดจัดอบรมระบบตรวจทรัพย์นายทะเบียนธนาคารแห่งประเทศไทย กรมบังคับคดีจัดจัดอบรมระบบตรวจทรัพย์นายทะเบียนธนาคารแห่งประเทศไทย
18/10/2561
New
วันนี้ (18 ตุลาคม 2561) เวลา 14.00 น. กรมบังคับคดีจัดอบรมระบบตรวจทรัพย์ นายทะเบียนธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานเปิดการอบรมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 1 – 6 และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่เข้าร่วมรับฟังการอบรม การบรรย
.... อ่านต่อ>>

กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกวันเสาร์ สำหรับเดือนตุลาคม 2561 กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกวันเสาร์ สำหรับเดือนตุลาคม 2561
18/10/2561
New
กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกวันเสาร์ สำหรับเดือนตุลาคม 2561 ในวันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 มีสำนักงานบังคับคดีที่จัดให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 15 แห่ง
.... อ่านต่อ>>

กรมบังคับคดีได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี 2561 เป็นอันดับที่ 2 จาก 146 หน่วยงานภาครัฐระดับกรม กรมบังคับคดีได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี 2561 เป็นอันดับที่ 2 จาก 146 หน่วยงานภาครัฐระดับกรม
17/10/2561
New
ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2561 กรมบังคับคดีได้รับการประเมินในภาพรวม
.... อ่านต่อ>>

กรมบังคับคดีร่วมกับศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “การบังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัล” กรมบังคับคดีร่วมกับศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “การบังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัล”
17/10/2561
New
วันนี้ (17 ตุลาคม 2561) กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับศูนย์วิจัยกฎหมายและการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “การบังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัล” โดยมี และ ผศ. ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ แล
.... อ่านต่อ>>

กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน
17/10/2561
New
วันนี้ (17 ตุลาคม 2561) เวลา 15.00 น. กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี และมีความผ่อนคลายจากการทำงานพร้อมมุ่งมั่นพัฒนาการทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ณ ชั้น M อาคารอสีติพรร
.... อ่านต่อ>>

กรมบังคับคดีเข้าร่วมการประชุม IAIR Annual Meeting and Conference 2018 ณ สาธารณรัฐมอริเชียส กรมบังคับคดีเข้าร่วมการประชุม IAIR Annual Meeting and Conference 2018 ณ สาธารณรัฐมอริเชียส
17/10/2561
New
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น. นางสาวนภัสวรรณ สันติสุข ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย และนางสาวศิริขวัญ แสงจันทร์ นิติกรชำนาญการ กองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์ เข้าร่วมการประชุม IAIR Annual Meeting and Conference 2018 ในหัวข้อ : “Sharing International Insolvency Tre
.... อ่านต่อ>>

|<      1     2     3     4     5     > >|

 
 
.
 

 
กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th

face1 WCAG 2.0 (Level AAA)
สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,366สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,366สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,366สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,366สถิติผู้เข้าชมรายวัน  1,366
สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 77,765สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 77,765สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 77,765สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 77,765สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 77,765สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 77,765