Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : รวมข่าว
ข่าว : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|<      1     2     3     4     5     > >|
กรมบังคับคดีร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ กรมบังคับคดีร่วมพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ
18/8/2561
New

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่

.... อ่านต่อ>>
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “น้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักธรรมาภิบาล เพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอย่างยั่งยืน” หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “น้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักธรรมาภิบาล เพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอย่างยั่งยืน”
17/8/2561
New

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.40 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “น้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักธรรมาภิบาล เพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอย่างยั่งยืน” ภายในงานการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของเจ้าหนี้

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมประชุมหารือกับกรมการแพ่ง กระทรวงยุติธรรมของประเทศญี่ปุ่นเรื่องการพัฒนาความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแพ่งและกฎหมายล้มละลาย กรมบังคับคดีร่วมประชุมหารือกับกรมการแพ่ง กระทรวงยุติธรรมของประเทศญี่ปุ่นเรื่องการพัฒนาความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแพ่งและกฎหมายล้มละลาย
17/8/2561
New

วันนี้ (17 สิงหาคม 2561) เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดี โดย นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางเพ็ญรวี มาแสง ผู้อำนวยการกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ นางภัทรภร เวชรังษี ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์ และนายภัทระ รัตน

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมการประชุมกำกับและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง กรมบังคับคดีเข้าร่วมการประชุมกำกับและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง
17/8/2561
New

วันนี้ (17 สิงหาคม 2561) เวลา 09.30 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมกำกับและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดระยอง ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จังหวัดระยอง โดยมีนายประทักษ์ ประทุมทิพย์ ผ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดระยอง กรมบังคับคดีร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จังหวัดระยอง
17/8/2561
New

วันนี้ (17 สิงหาคม 2561) เวลา 08.30 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสนับสนุนกิจกรรมชุมชนและพบปะประชาชน ณ บ้านชากเล็ก ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยมีนายมนตรี เอกพิจิตร นายอำเภอบ้า

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานศึกษาและยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ กรมบังคับคดีจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานศึกษาและยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ
17/8/2561
New

วันนี้ (17 สิงหาคม 2561) เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดี จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานศึกษาและยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจ ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล ประธานคณะทำงานฯ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นคณะทำงาน

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมประชุมหารือกับ กระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เรื่องการพัฒนาความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแพ่งและกฎหมายล้มละลาย กรมบังคับคดีร่วมประชุมหารือกับ กระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เรื่องการพัฒนาความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแพ่งและกฎหมายล้มละลาย
17/8/2561
New

วันนี้ 17 สิงหาคม 2561เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดี โดย นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี นางเพ็ญรวี มาแสง ผู้อำนวยการกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ นางสุกัญญา บุษยนาวิน ผู้อำนวยการกองบังคับคดี

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดแถลงข่าวประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของเจ้าหนี้และลูกหนี้และมาตรการเยียวยา กรมบังคับคดีจัดแถลงข่าวประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของเจ้าหนี้และลูกหนี้และมาตรการเยียวยา
17/8/2561
New

วันนี้ (16 สิงหาคม 2561) เวลา 12.15 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี แถลงข่าวการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของเจ้าหนี้และลูกหนี้ และมาตรการเยียวยา “การพัฒนาอย่างยั่งยืน : กลไกเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เอกชน และสิทธิหลักประกัน” ( International Conference on Creditors’/Debtors’ Righ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ วันสถาปนา 19 ปี สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ วันสถาปนา 19 ปี สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
17/8/2561
New

วันนี้ (17 สิงหาคม 2561) เวลา 08.30 น. นายพีระ อัครวัตร รองอธิบดีกรมบังคับคดี เข้าร่วมแสดงความยินดีพร้อมร่วมบริจาคเงินสมทบทุน “มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช” เนื่องในโอกาสครบรอบ วันสถาปนา 19 ปี สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยมีนางสาวปราณี เก้าเอี้ยน ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานป้อง

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบอุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็ก และอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนวัดหนองพะวา จังหวัดระยอง กรมบังคับคดีร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบอุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็ก และอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนวัดหนองพะวา จังหวัดระยอง
17/8/2561
New

วันนี้ (17 สิงหาคม 2561) เวลา 08.00 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบอุปกรณ์เครื่องเล่นสำหรับเด็ก และอุปกรณ์กีฬา ณ โรงเรียนวัดหนองพะวา ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ สำเร็จกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพะ

.... อ่านต่อ>>
|<      1     2     3     4     5     > >|

 
 
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome