Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|<      1     2     3     4     5     > >|
กรมบังคับคดีจัดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 กรมบังคับคดีจัดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
22/7/2560
New

วันนี้ (22 กรกฎาคม 2560) กรมบังคับคดีร่วมกับธนาคารออมสิน บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท โตโยต้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ธนาคารซิตี้แบงก์ และบริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพร

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สำหรับประชาชน รุ่นที่ 4 กรมบังคับคดีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สำหรับประชาชน รุ่นที่ 4
22/7/2560
New

วันนี้ (22 กรกฎาคม 2560) เวลา 09.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้ กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สำหรับประชาชน รุ่นที่ 4 พร้อมร่วมตอบข้อซักถามกับประชาชน ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ กรม

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมบังคับคดีประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
21/7/2560
New

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กำหนดตรวจการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนในพื้นที่ ให้มีความรู้ความเข้าใจถูกต้องต่อการปฏิบัติงานของภาครัฐ เพื่อให้เกิดความร่วมมือทุกภาคส่วน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด ตามโค

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สำหรับประชาชน รุ่นที่ 3 กรมบังคับคดีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สำหรับประชาชน รุ่นที่ 3
21/7/2560
New

วันนี้ (21 กรกฎาคม 2560) เวลา 13.00 น. กรมบังคับคดีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง สำหรับประชาชน รุ่นที่ 3 ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารอสีติพรรษ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการฯจำนวน 340 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ ยังได้รับความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง โดยได้รับเกีย

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีล้มละลายแก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี รุ่นที่ 3 (วันที่ 3) กรมบังคับคดีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีล้มละลายแก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี รุ่นที่ 3 (วันที่ 3)
21/7/2560
New

วันนี้ (21 กรกฎาคม 2560) เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีล้มละลายแก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี รุ่นที่ 3 (วันที่ 3) ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายชาญณรงค์ ปราณีจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ประจำสำนักประธา

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของศาลแพ่ง กรมบังคับคดีร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของศาลแพ่ง
20/7/2560
New

วันนี้ (20 กรกฎาคม 2560) เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดี เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของศาลแพ่ง โดยมีนายวรงค์พร จิระภาค อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาฯ ซึ่งมีหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม รวมถึงกรมบ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กรมบังคับคดีร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
20/7/2560
New

วันนี้ (20 กรกฎาคม 2560) เวลา 10.00 น. กรมบังคับคดี โดยนางวิไล เพ็ชรประดับฟ้า ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง พร้อมด้วยนายชิตชัย สุทธิภูล เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีล้มละลายแก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี รุ่นที่ 3 (วันที่ 2) กรมบังคับคดีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีล้มละลายแก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี รุ่นที่ 3 (วันที่ 2)
20/7/2560
New

วันนี้ (20 กรกฎาคม 2560) เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีล้มละลายแก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นางทัศนีย์ เปาอินทร์ ผู้อำนวยการกองบังคับคดีล้มละลาย 4 พร้อมด้วยนายธีรภัทร์ ชัยเฉลิมปร

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีให้การต้อนรับพร้อมบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิสุภาวงศ์เสนาเพื่อการปฏิรูปสิทธิลูกหนี้ กรมบังคับคดีให้การต้อนรับพร้อมบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิสุภาวงศ์เสนาเพื่อการปฏิรูปสิทธิลูกหนี้
20/7/2560
New

วันนี้ (20 กรกฎาคม 2560) เวลา 09.00 น. นางเพ็ญรวี มาแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีล้มละลาย พร้อมด้วยนายสุทธิชัย คล้อสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่มูลนิธิสุภาวงศ์เสนาเพื่อการปฏิรูปสิทธิลูกหนี้ พร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการบังคับคดีแพ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 กรมบังคับคดีเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
19/7/2560
New

วันนี้ (19 กรกฎาคม 2560) เวลา 15.30 น. กรมบังคับคดี โดยนายชิตชัย สุทธิภูล เลขานุการกรม ร่วมกับสำนักงานเขตบางกอกน้อย และสถานีตำรวจนครบาลบางขุนนนท์ ลงพื้นที่ชุมชนวัดไชยทิศ เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเรื่องค้ำประกัน จำนำ จำนอง ขายฝาก และกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดี เฉลิมพ

.... อ่านต่อ>>
|<      1     2     3     4     5     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer