ledlogo
เปลี่ยนการแสดงผล  :
th-flag en-flag
ledlogo
ข่าวจิตอาสา : กรมบังคับคดี
หน้าหลัก / ข่าวทั้งหมด

 
  ค้นหาข่าว
 
 
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 15/6/2563  
   
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล 10/6/2563  
   
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล 10/6/2563  
   
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล 10/6/2563  
   
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล 10/6/2563  
   
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล 10/6/2563  
   
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สาขานาทวี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล 10/6/2563  
   
สำนักงานบังคับคดีกลุ่มจังหวัดที่ 5 (Sandbox) เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทําความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพร 5/6/2563  
   
สำนักงานบังคับคดีกลุ่มจังหวัดที่ 3 (Sandbox) เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เราทําความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพร 5/6/2563  
   
สำนักงานบังคับคดีกลุ่มจังหวัดที่ 6 (Sandbox) ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพ 5/6/2563  
   
 
 
กรมบังคับคดี 189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
สายด่วนกรมบังคับคดี : 1111 ต่อ 79
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
รองรับการทำงานบน Microsoft Internet Explorer 11 หรือ Google Chrome, Firefox, Safari ล่าสุด
| Website Policy | Security Policy | Privacy Policy | Sitemap |
สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  682สถิติผู้เข้าชมรายวัน  682สถิติผู้เข้าชมรายวัน  682   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,605สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,605สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,605สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,605สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,605สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,605สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,605
Copyright 2020 By Legal Execution Department