กรมบังคับคดีงดขายทอดตลาดทรัพย์สินในเดือนเมษายน 2563
3/4/2563  
   


กรมบังคับคดี เปิดให้บริการระบบยื่นคำร้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางระบบอิเล็กทรอนิกส์
3/4/2563  
   


กรมบังคับคดี ห่วงใย สุขภาพประชาชน
3/4/2563  
   


กรมบังคับคดี จึงงดการขายที่มีกำหนดนัดขาย ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 30 เมษายน 2563
3/4/2563