กรมบังคับคดีงดขายทอดตลาดทรัพย์สินในเดือนเมษายน 2563            3/4/2563  
   
กรมบังคับคดี เปิดให้บริการระบบยื่นคำร้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3/4/2563  
   
กรมบังคับคดี ห่วงใย สุขภาพประชาชน 3/4/2563  
   
กรมบังคับคดี จึงงดการขายที่มีกำหนดนัดขาย ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 3/4/2563