กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินวันเสาร์ จำนวน 9 แห่ง ขายทรัพย์สินได้กว่า 200 ล้านบาท 25/8/2562  
   
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสถาบันการเงินและบริษัทเอกชน จำนวน 5 แห่ง จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 25/8/2562  
   
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมโครงการ “เทศบาลพบประชาชนเพื่อการบริการและพัฒนา” ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 25/8/2562  
   
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการวิตามินสมอง ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 25/8/2562