อธิบดีกรมบังคับคดีได้รับเลือกให้ทำหน้าที่เป็นผู้สรุปรายงานการประชุมRapporteurของที่ประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาติ ว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ(UNCITRAL)คณะทำงานที่6ว่าด้วยกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ อธิบดีกรมบังคับคดีได้รับเลือกให้ทำหน้าที่เป็นผู้สรุปรายงานการประชุมRapporteurของที่ประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาติ ว่าด้วยกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ(UNCITRAL)คณะทำงานที่6ว่าด้วยกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ
19/12/2561
 
กรมบังคับคดีลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการวิตามินสมอง ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ กระทรวงยุติธรรม ณ จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดอุดรธานี กรมบังคับคดีลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการวิตามินสมอง ภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ กระทรวงยุติธรรม ณ จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดอุดรธานี
19/12/2561
 
กรมบังคับคดีจัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรม เพื่อการสร้างความเป็นธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จังหวัดยะลา กรมบังคับคดีจัดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรม เพื่อการสร้างความเป็นธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จังหวัดยะลา
19/12/2561
 
กรมบังคับคดีจัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงินในพื้นที่กลุ่มจังหวัด Sandbox กลุ่มจังหวัดที่ 6 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ และในพื้นที่กลุ่มจังหวัด Sandbox กลุ่มจังหวัดที่ 8 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมบังคับคดีจัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงินในพื้นที่กลุ่มจังหวัด Sandbox กลุ่มจังหวัดที่ 6 ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ และในพื้นที่กลุ่มจังหวัด Sandbox กลุ่มจังหวัดที่ 8 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
19/12/2561