กรมบังคับคดีจัดโครงการอบรมเทคนิคการสอบสวนบุคคลในคดีล้มละลายชั้นสูง หลักสูตร “การสืบสวน สอบสวนระบบบัญชี” รุ่นที่ 2 กรมบังคับคดีจัดโครงการอบรมเทคนิคการสอบสวนบุคคลในคดีล้มละลายชั้นสูง หลักสูตร “การสืบสวน สอบสวนระบบบัญชี” รุ่นที่ 2
20/10/2561
 
กรมบังคับคดีแถลงผลงานปีงบประมาณ 2561 ผลักดันทรัพย์สินได้กว่า 147,010 ล้านบาท สูงสุดในรอบ 8 ปี และแผนการดำเนินงานปี 2562 ด้วยนโยบายการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศใน 5 ด้านหลัก “LED 5 Excellence” กรมบังคับคดีแถลงผลงานปีงบประมาณ 2561 ผลักดันทรัพย์สินได้กว่า 147,010 ล้านบาท สูงสุดในรอบ 8 ปี และแผนการดำเนินงานปี 2562 ด้วยนโยบายการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศใน 5 ด้านหลัก “LED 5 Excellence”
20/10/2561
 
กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 57 ปี สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 57 ปี สถาบันการประชาสัมพันธ์
19/10/2561
 
กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี ก้าวสู่ปีที่ 23 ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี ก้าวสู่ปีที่ 23 ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์
19/10/2561