กรมบังคับคดีเข้าร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล กรมบังคับคดีเข้าร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล
25/4/2562
 
กรมบังคับคดีและกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างสังคมเท่าเทียม กรมบังคับคดีและกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างสังคมเท่าเทียม
24/4/2562
 
 กรมบังคับคดีร่วมงานโครงการแถลงข่าวสำคัญเนื่องในวันครบรอบสำนักงานกองทุนยุติธรรม (ครบรอบ 3 ปี) กรมบังคับคดีร่วมงานโครงการแถลงข่าวสำคัญเนื่องในวันครบรอบสำนักงานกองทุนยุติธรรม (ครบรอบ 3 ปี)
24/4/2562
 
กรมบังคับคดีเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 17 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี กรมบังคับคดีเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 17 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
22/4/2562