กรมบังคับคดีจัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินทุกวันเสาร์ สำหรับเดือนตุลาคม 2562 22/10/2562  
   
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 21/10/2562  
   
สำนักงานบังคับคดีกลุ่มจังหวัดที่ 8 (Sandbox) ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 21/10/2562  
   
สำนักงานบังคับคดีกลุ่มจังหวัดที่ 6 (Sandbox) ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 21/10/2562