กรมบังคับคดี
Change display  :
ledlogo
ขายทอดตลาดสิ่งของ : กรมบังคับคดี
หน้าหลัก / บริการประชาชน / ขายทอดตลาดสิ่งของ ประเภทสังหาริมทรัพย์
 ขายทอดตลาดสิ่งของ ประเภทสังหาริมทรัพย์

หน่วยงาน วันที่ลงประกาศ
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 19/10/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 19/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 18/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี 18/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ 18/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง 18/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 15/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี 15/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 12/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ 11/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ 11/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 11/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 11/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม 11/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย 11/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร 8/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 5/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน 5/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 4/10/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 4/10/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 4/10/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 4/10/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 4/10/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 3 29/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 28/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง 28/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี 28/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 27/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 27/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี 27/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 27/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี 27/9/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 22/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม 21/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ 21/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 21/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย 21/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี 20/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 20/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ 20/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ 20/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง 20/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท 20/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า 20/9/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 20/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร 20/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 20/9/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 15/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย 15/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 15/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ 14/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี 14/9/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 14/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ 14/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย 14/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 13/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด 13/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 13/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 8/9/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 8/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 7/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 7/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย 6/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 6/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 6/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล 6/9/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 6/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 6/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี 6/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ 3/9/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 1/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 1/9/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 27/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี 26/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 23/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 23/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร 20/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 17/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ 16/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 16/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 16/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 16/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 16/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี 16/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม 16/8/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 6 13/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 13/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน 10/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 9/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 9/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี 6/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 6/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 6/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง 6/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 4/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 4/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 3/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 2/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 2/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส 2/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 2/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย 2/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา 2/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท 2/8/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 30/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า 30/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา 29/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 29/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 29/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 29/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 29/7/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 29/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 29/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 29/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม 29/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว 29/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช 29/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 29/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 29/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 29/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 29/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร 27/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 23/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 23/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 23/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร 20/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย 19/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย 19/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก 19/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 19/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา 19/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 19/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม 19/7/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 19/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 19/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 19/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 19/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก 16/7/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 13/7/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 13/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 12/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี 12/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ 12/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก 9/7/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 2 9/7/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 9/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 8/7/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 6/7/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 6/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย 5/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 5/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย 5/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 5/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 5/7/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด 1/7/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 30/6/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 30/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 29/6/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 29/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 29/6/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 29/6/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 28/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 28/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก 23/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 23/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี 23/6/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 23/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง 22/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ 22/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 22/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี 22/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด 22/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย 21/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 21/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 21/6/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 2 21/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก 21/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด 21/6/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 21/6/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 21/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 21/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 21/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 21/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ 21/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 18/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร 18/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 18/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 16/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 15/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 15/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา 15/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 15/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 15/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 14/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 14/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 14/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ 14/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 14/6/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 14/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง 14/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 14/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 14/6/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 14/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 14/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 14/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี 14/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 7/6/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 7/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 2/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 2/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 2/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 2/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 2/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ 1/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 1/6/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 31/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 31/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 31/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด 31/5/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 31/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 31/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 31/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี 28/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 25/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 24/5/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 24/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 24/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 24/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 24/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี 24/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ 24/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี 24/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 24/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี 24/5/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 24/5/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 24/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี 24/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย 24/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 24/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก 24/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 21/5/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 21/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 20/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 19/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 18/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี 18/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี 18/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 18/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ 17/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร 17/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 17/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม 17/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 17/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 17/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 17/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร 17/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 17/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 17/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี 17/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช 17/5/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 17/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 14/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 14/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 14/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม 11/5/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 11/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 11/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 11/5/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 11/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด 11/5/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 11/5/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 11/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 11/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 11/5/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 4 7/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา 7/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี 7/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 7/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 6/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 5/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ 3/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 3/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล 3/5/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 3/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก 3/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน 3/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 3/5/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 3/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 3/5/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 30/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 28/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 28/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 28/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 28/4/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 28/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 28/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 27/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 27/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 27/4/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 27/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 26/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 26/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ 23/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท 23/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 21/4/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 21/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 21/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ 20/4/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 20/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 20/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน 20/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 20/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ 20/4/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 19/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด 19/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 19/4/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 4 19/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา 19/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา 19/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา 19/4/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 19/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ 19/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร 19/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี 19/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ 16/4/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 2 16/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 16/4/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 16/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี 16/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 16/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี 16/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 16/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย 16/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 16/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร 16/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 16/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 16/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน 16/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 16/4/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 16/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช 16/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง 16/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 9/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 7/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี 7/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 7/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 7/4/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 7/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 7/4/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 7/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 7/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 7/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 5/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 5/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 5/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง 5/4/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 5/4/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย 30/3/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 29/3/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 29/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง 29/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน 29/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ 29/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม 29/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ 29/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 29/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย 29/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี 29/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 26/3/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 4 26/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย 26/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด 25/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ 23/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ 22/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย 22/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 22/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 22/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ 22/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง 22/3/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 22/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 22/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง 22/3/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 22/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 19/3/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 19/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ 19/3/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 18/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 12/3/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 9/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 9/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน 9/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 9/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 9/3/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 8/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย 8/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 8/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน 8/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน 8/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย 8/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี 8/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร 5/3/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 2 3/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 2/3/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 3 2/3/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 2/3/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 1/3/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 1/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 1/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว 1/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 1/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร 1/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง 1/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 1/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 1/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 1/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา 1/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา 1/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี 1/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 1/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี 1/3/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน 1/3/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 25/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 25/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร 24/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 22/2/2564
สำนักงานบังคับทางปกครอง 22/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน 19/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 18/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล 18/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 18/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 18/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ 18/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า 18/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 18/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 18/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 18/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ 17/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 17/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 17/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี 16/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ 16/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี 16/2/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 1 15/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 12/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี 11/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร 11/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 11/2/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 11/2/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 11/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี 11/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 11/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ 11/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 10/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 10/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี 10/2/2564
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 10/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 10/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว 10/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 9/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 9/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 8/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 8/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 8/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 5/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 4/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 2/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม 2/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ 1/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 1/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี 1/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท 1/2/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล 27/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 25/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 25/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 25/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 25/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 25/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 25/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 25/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง 25/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 25/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี 25/1/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 2 22/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 22/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 22/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 22/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 22/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 18/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ 18/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 18/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร 18/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 18/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ 18/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 18/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 18/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 18/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท 18/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง 18/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม 18/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก 18/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ 18/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 18/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 18/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 18/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง 18/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา 18/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ 18/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 18/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช 18/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 18/1/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 6 15/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 15/1/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 3 15/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 15/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 15/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 12/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี 11/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 11/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 11/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 11/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 4/1/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 6 4/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก 4/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 4/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 4/1/2564
กองบังคับคดีล้มละลาย 2 4/1/2564
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 29/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี 28/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 28/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 28/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด 28/12/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 28/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล 28/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 28/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล 28/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ 28/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 25/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 25/12/2563
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 25/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 24/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 23/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม 22/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 22/12/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 22/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา 22/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 22/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 22/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี 21/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 21/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย 21/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน 21/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 21/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ 21/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง 21/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 21/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ 21/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 21/12/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 21/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 21/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร 21/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 21/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 17/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 16/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 15/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 15/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 14/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว 14/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง 14/12/2563
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 14/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี 14/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก 14/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 14/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย 14/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 9/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 8/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ 8/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 8/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง 8/12/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 8/12/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 8/12/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี 8/12/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 30/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 30/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด 30/11/2563
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 30/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 30/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 30/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด 27/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 25/11/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 25/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 25/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 25/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 24/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 24/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 24/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 24/11/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 24/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 24/11/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 23/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 23/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 23/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย 23/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 23/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 23/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 23/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 23/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 18/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 18/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 18/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 17/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน 17/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 17/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 17/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 17/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ 17/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา 17/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 17/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว 17/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า 16/11/2563
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 16/11/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 16/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด 16/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร 16/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 16/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 16/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร 16/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง 16/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 16/11/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 16/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 16/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 16/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 9/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง 9/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 9/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ 9/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 4/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 4/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 3/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 2/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 2/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 2/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 2/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด 2/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน 2/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม 2/11/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี 30/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี 30/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง 30/10/2563
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 30/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 27/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี 27/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 27/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ 26/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 26/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 26/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย 26/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 26/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 26/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 26/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 26/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 26/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 26/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 26/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 26/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี 26/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว 26/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก 26/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 19/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด 19/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 19/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด 19/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน 19/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 19/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 19/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ 19/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร 16/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 16/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 16/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 16/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 16/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 16/10/2563
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 16/10/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 14/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 14/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 14/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 14/10/2563
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 14/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา 12/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ 12/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 12/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 12/10/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 12/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 12/10/2563
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 12/10/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 12/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 12/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 12/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 12/10/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 12/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม 12/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ 12/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว 12/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร 9/10/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 6/10/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 6/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก 5/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย 5/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 5/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม 5/10/2563
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 5/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 5/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง 5/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 5/10/2563
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 2/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 2/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 2/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี 2/10/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง 30/9/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน 30/9/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 30/9/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 29/9/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง 29/9/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 28/9/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี 28/9/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 28/9/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 28/9/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี 28/9/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 25/9/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ 22/9/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม 22/9/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 22/9/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 22/9/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 22/9/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา 21/9/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 21/9/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 21/9/2563
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 21/9/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 21/9/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 21/9/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง 21/9/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 21/9/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว 21/9/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี 21/9/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 21/9/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาพล 21/9/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 16/9/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 15/9/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 14/9/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 14/9/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา 14/9/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว 14/9/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 9/9/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร 9/9/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 9/9/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 8/9/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 8/9/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 8/9/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 8/9/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 8/9/2563
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 7/9/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม 7/9/2563
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 2/9/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย 2/9/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง 2/9/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 31/8/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด 31/8/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท 31/8/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง 31/8/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 31/8/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 31/8/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ 31/8/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง 28/8/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 28/8/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 25/8/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 24/8/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 24/8/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 24/8/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง 24/8/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 24/8/2563
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 21/8/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี 20/8/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 20/8/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด 20/8/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 20/8/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 17/8/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช 17/8/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 17/8/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 17/8/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี 17/8/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 17/8/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 17/8/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 17/8/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 14/8/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง 14/8/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 11/8/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 11/8/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร 10/8/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 10/8/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ 10/8/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 10/8/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 10/8/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี 10/8/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 10/8/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 10/8/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 10/8/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 10/8/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 10/8/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 7/8/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 4/8/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 4/8/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 4/8/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 3/8/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 3/8/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ 3/8/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว 3/8/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 3/8/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 31/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ 30/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 29/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 29/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 29/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 29/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร 29/7/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 29/7/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 29/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 29/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย 29/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 29/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน 27/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี 27/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 27/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 27/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด 27/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 27/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 27/7/2563
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 24/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร 22/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน 21/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว 20/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 20/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี 20/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ 20/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 20/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด 20/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง 20/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 20/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม 20/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร 20/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 16/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 14/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี 13/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 13/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม 13/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 13/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว 13/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง 10/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง 10/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 9/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 8/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 8/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 8/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว 8/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 8/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 8/7/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 8/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง 8/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 8/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 8/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 8/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย 3/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง 3/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 2/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง 1/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย 1/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง 1/7/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 30/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 30/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 30/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 30/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 30/6/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 29/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 29/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน 29/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 29/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ 29/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 29/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 29/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร 29/6/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 26/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 26/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 26/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 25/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง 25/6/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 25/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 24/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย 24/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย 19/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 19/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร 18/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด 18/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 17/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย 17/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 17/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 16/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 16/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน 16/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 16/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย 16/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 16/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล 16/6/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 15/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 15/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 15/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 15/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 15/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 15/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 9/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย 9/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน 8/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 8/6/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 8/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง 8/6/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 4/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 2/6/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 2/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด 1/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 1/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน 1/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 1/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี 1/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง 1/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี 1/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 1/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย 29/5/2563
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 29/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 29/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 29/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย 29/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 26/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 26/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 26/5/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 25/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 25/5/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 25/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย 25/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 25/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 25/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว 25/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี 25/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 25/5/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 25/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน 25/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 25/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย 22/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 22/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ 22/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 22/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี 22/5/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 19/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก 18/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท 18/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน 18/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง 18/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 18/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 18/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว 18/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 15/5/2563
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 15/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 15/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง 15/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 15/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 12/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย 12/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม 12/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ 12/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน 12/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา 12/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 12/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 12/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน 12/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด 12/5/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 12/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 11/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 8/5/2563
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 8/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 5/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 5/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี 5/5/2563
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 5/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ 5/5/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 1/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง 30/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 29/4/2563
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 28/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 28/4/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 28/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย 28/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 28/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา 28/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 28/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 28/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี 27/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 27/4/2563
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 27/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 27/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 27/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน 27/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย 27/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ 23/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 22/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 22/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ 21/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก 21/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ 21/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 21/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 21/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 21/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว 20/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ 20/4/2563
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 20/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร 20/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง 20/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง 20/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 20/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 20/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี 20/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา 20/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง 16/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด 16/4/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 16/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 16/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 16/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 16/4/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 16/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา 16/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 16/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 16/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก 16/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน 16/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน 16/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน 10/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 10/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด 8/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง 8/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี 8/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 7/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี 7/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา 7/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย 7/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 7/4/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 1/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า 30/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 30/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 30/3/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 30/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 30/3/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 30/3/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 30/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 30/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 30/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม 30/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร 30/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด 27/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 27/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร 27/3/2563
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 27/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 24/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 24/3/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 24/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี 24/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 23/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 23/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 23/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 23/3/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 23/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช 23/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 23/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด 23/3/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 23/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 23/3/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 21/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง 20/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี 20/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 20/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน 16/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 16/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท 13/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 10/3/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 9/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 9/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ 9/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง 9/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา 9/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ 9/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 3/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 3/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 3/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี 3/3/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 2/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 2/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล 2/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 2/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 2/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 2/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท 2/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี 2/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย 2/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 27/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 27/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง 26/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 26/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 26/2/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 26/2/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 25/2/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 25/2/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 24/2/2563
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 24/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร 24/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ 20/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 20/2/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 20/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช 20/2/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 20/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 19/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร 19/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 19/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน 18/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 18/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 18/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท 18/2/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 18/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี 18/2/2563
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 17/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย 17/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย 17/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 13/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 13/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 13/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ 12/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม 11/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 11/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง 11/2/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 11/2/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 11/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน 11/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย 11/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา 11/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี 6/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 6/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา 5/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 5/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 5/2/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 4/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 4/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 4/2/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 3/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 27/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก 27/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ 27/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 27/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 27/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 27/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 27/1/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 27/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 27/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร 21/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง 21/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 21/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 21/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร 21/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 20/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง 20/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 20/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน 20/1/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 20/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง 20/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 20/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 20/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง 20/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 17/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 14/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 13/1/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 13/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 13/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 13/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 13/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 13/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7/1/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 7/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 6/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 6/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ 6/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง 6/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี 6/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 6/1/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 6/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย 6/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ 6/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 2/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ 2/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด 2/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 2/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 2/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 2/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน 2/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 2/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด 2/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 26/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 25/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 25/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 24/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง 24/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด 23/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท 23/12/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 23/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 23/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร 23/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี 23/12/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 23/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด 23/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง 23/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม 23/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 23/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 23/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 23/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี 23/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง 23/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย 23/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง 23/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย 20/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ 16/12/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 16/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 16/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า 16/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ 16/12/2562
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 16/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม 16/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 16/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 11/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 11/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 9/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 9/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ 9/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง 9/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 9/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 9/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร 9/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง 6/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง 3/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี 3/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว 2/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 29/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 27/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง 27/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว 27/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 26/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด 26/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 26/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม 26/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี 26/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 26/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 26/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย 25/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 25/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท 25/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 25/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 25/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 25/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน 25/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 25/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 25/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา 25/11/2562
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 25/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 25/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว 25/11/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 22/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 20/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 19/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 19/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 19/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย 19/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ 19/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 19/11/2562