ledlogo
เปลี่ยนการแสดงผล  :
th-flag en-flag
ledlogo
ขายทอดตลาดสิ่งของ : กรมบังคับคดี
หน้าหลัก / บริการประชาชน / ขายทอดตลาดสิ่งของ ประเภทสังหาริมทรัพย์
 
 ขายทอดตลาดสิ่งของ ประเภทสังหาริมทรัพย์
หน่วยงาน วันที่ลงประกาศ
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 30/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 30/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 30/6/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 29/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 29/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 24/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 19/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย 19/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร 18/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด 18/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย 17/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 17/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 17/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน 16/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล 16/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 16/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย 16/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 16/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 16/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 15/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 15/6/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 15/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 15/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 15/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 15/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 9/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย 9/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 8/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน 8/6/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 8/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง 8/6/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 4/6/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 2/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 2/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 1/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง 1/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี 1/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี 1/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 1/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด 1/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน 1/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 1/6/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 29/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย 29/5/2563
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 29/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 29/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย 29/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 26/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 26/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 26/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 25/5/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 25/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 25/5/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 25/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 25/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน 25/5/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 25/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 25/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี 25/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว 25/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 25/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย 25/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย 22/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 22/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 22/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ 22/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี 22/5/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 19/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว 18/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท 18/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน 18/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง 18/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 18/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 18/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก 18/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 15/5/2563
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 15/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 15/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง 15/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 15/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย 12/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา 12/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ 12/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม 12/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 12/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 12/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน 12/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน 12/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 12/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด 12/5/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 12/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 11/5/2563
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 8/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 8/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 5/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ 5/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 5/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี 5/5/2563
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 5/5/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 1/5/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง 30/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 29/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา 28/4/2563
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 28/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 28/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 28/4/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 28/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 28/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย 28/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 28/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 27/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 27/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย 27/4/2563
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 27/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 27/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี 27/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน 27/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ 23/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 22/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 22/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 21/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ 21/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ 21/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 21/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก 21/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 21/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 20/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 20/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร 20/4/2563
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 20/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง 20/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง 20/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา 20/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี 20/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ 20/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว 20/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด 16/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 16/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน 16/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก 16/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 16/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 16/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา 16/4/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 16/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน 16/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง 16/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 16/4/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 16/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 16/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 10/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน 10/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด 8/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง 8/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี 8/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี 7/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 7/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 7/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย 7/4/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา 7/4/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 1/4/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 30/3/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 30/3/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 30/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 30/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 30/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร 30/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 30/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 30/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 30/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า 30/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม 30/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 27/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร 27/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด 27/3/2563
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 27/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี 24/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 24/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 24/3/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 24/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 23/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 23/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 23/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 23/3/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 23/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 23/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช 23/3/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 23/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 23/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด 23/3/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 21/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 20/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี 20/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง 20/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 16/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน 16/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท 13/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 10/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง 9/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ 9/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา 9/3/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 9/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 9/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ 9/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 3/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 3/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 3/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี 3/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท 2/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 2/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 2/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 2/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย 2/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล 2/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 2/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี 2/3/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 2/3/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 27/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 27/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 26/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง 26/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 26/2/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 26/2/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 25/2/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 25/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร 24/2/2563
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 24/2/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 24/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช 20/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ 20/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 20/2/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 20/2/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 20/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร 19/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 19/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 19/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 18/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน 18/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 18/2/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 18/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท 18/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี 18/2/2563
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 17/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย 17/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย 17/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 13/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 13/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 13/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ 12/2/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 11/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง 11/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 11/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม 11/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา 11/2/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 11/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน 11/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย 11/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี 6/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 6/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 5/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา 5/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 5/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 4/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 4/2/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 4/2/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 3/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3/2/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 27/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 27/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 27/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 27/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 27/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 27/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก 27/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ 27/1/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 27/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 21/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง 21/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร 21/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร 21/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 21/1/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 20/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง 20/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 20/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 20/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง 20/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 20/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง 20/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 20/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน 20/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 17/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 14/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 13/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 13/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 13/1/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 13/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 13/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 13/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7/1/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 7/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 6/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 6/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ 6/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 6/1/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 6/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย 6/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี 6/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ 6/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง 6/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 3/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 2/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 2/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด 2/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ 2/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน 2/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 2/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 2/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 2/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด 2/1/2563
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 26/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 25/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 25/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง 24/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 24/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร 23/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 23/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย 23/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง 23/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี 23/12/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 23/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท 23/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง 23/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม 23/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง 23/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด 23/12/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 23/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี 23/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 23/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 23/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด 23/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 23/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย 20/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม 16/12/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 16/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า 16/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 16/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ 16/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 16/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ 16/12/2562
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 16/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 11/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 11/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร 9/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ 9/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 9/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 9/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 9/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง 9/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 9/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง 6/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง 3/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี 3/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว 2/12/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 29/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 27/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว 27/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง 27/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี 26/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม 26/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 26/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 26/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด 26/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 26/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 26/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 25/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 25/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 25/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน 25/11/2562
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 25/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว 25/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท 25/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 25/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย 25/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 25/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา 25/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 25/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 25/11/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 22/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 20/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 19/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 19/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 19/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ 19/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 19/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย 19/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย 18/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง 18/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน 18/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล 18/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา 18/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 18/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร 18/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 18/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 18/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา 18/11/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 18/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 18/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส 18/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด 18/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 18/11/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 14/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน 13/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา 13/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 12/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 12/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก 12/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก 11/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 11/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน 6/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว 4/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ 4/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท 4/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 4/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 4/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา 4/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง 4/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ 4/11/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 29/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 29/10/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 29/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา 29/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 29/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 28/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 28/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 28/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม 28/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี 28/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท 28/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 28/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 28/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย 28/10/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 28/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร 28/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 28/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา 28/10/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 28/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 28/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา 28/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาพล 25/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 25/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 25/10/2562
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 25/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ 25/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 25/10/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 22/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง 22/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า 21/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ 21/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 15/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 15/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา 15/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 15/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 15/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ 15/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 15/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 15/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน 15/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย 15/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 15/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ 15/10/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 15/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา 15/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก 15/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย 15/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 15/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 15/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 15/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 15/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ 15/10/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 15/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร 15/10/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 15/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน 15/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง 15/10/2562
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 11/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 11/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 8/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง 8/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 7/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 7/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 7/10/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 7/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 7/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด 7/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 7/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ 7/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 7/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 7/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 7/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 7/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 2/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว 1/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 1/10/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 1/10/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง 30/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง 30/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี 30/9/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 30/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 30/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 30/9/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 27/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 25/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร 25/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก 24/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง 24/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 24/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 24/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร 24/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 23/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 23/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด 23/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 23/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย 23/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 23/9/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 23/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี 23/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 18/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 18/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว 18/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 18/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง 18/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี 18/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 18/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 17/9/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 17/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ 17/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 16/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน 16/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 16/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 16/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 16/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 16/9/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 16/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 13/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 13/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ 12/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว 11/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง 11/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย 10/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 10/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ 10/9/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 10/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท 10/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน 10/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 10/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร 10/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา 9/9/2562
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 6/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว 4/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 4/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 2/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน 2/9/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 2/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 2/9/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 2/9/2562
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 30/8/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล 30/8/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก 27/8/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา 27/8/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 27/8/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 27/8/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 26/8/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ 26/8/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย 26/8/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี 26/8/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 26/8/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 26/8/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 26/8/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 26/8/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง 26/8/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว 26/8/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 26/8/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย 26/8/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี 23/8/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 21/8/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 20/8/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 20/8/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 19/8/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 19/8/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 19/8/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ 19/8/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 19/8/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน 19/8/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 19/8/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 19/8/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี 19/8/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 19/8/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 19/8/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 19/8/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 16/8/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 16/8/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน 16/8/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท 13/8/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 13/8/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 13/8/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 13/8/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี 13/8/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 13/8/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 13/8/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 13/8/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 13/8/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 13/8/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 6/8/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 6/8/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 6/8/2562
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 6/8/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 5/8/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร 5/8/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย 5/8/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง 5/8/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด 5/8/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 5/8/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 2/8/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 31/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ 30/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช 30/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 30/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 30/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง 30/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 30/7/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 30/7/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 30/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 30/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง 30/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร 30/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 30/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 30/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 30/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 30/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 26/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 25/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ 25/7/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 24/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 23/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี 23/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี 22/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ 22/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง 22/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ 22/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท 22/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 22/7/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 22/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ 22/7/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 19/7/2562
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 19/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 19/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 19/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 18/7/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 18/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง 17/7/2562
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 15/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 15/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 15/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด 15/7/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 15/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา 15/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด 15/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท 15/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ 15/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 15/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 11/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง 8/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 8/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 8/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ 8/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 8/7/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 8/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 8/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 8/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 8/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย 8/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 8/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 8/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี 8/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 5/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ 4/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร 3/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 2/7/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 1/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน 1/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 1/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 1/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล 1/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี 1/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 1/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล 1/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 1/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย 1/7/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 26/6/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 25/6/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 25/6/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี 25/6/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 25/6/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง 25/6/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 25/6/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม 25/6/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 24/6/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 24/6/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 24/6/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา 24/6/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี 24/6/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา 24/6/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ 24/6/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก 24/6/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 24/6/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด 24/6/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง 24/6/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง 19/6/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม 18/6/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 18/6/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย 17/6/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 17/6/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 12/6/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 12/6/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 12/6/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 11/6/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 11/6/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 11/6/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี 10/6/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด 10/6/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน 10/6/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย 10/6/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 10/6/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 10/6/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 7/6/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 5/6/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 4/6/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย 4/6/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 4/6/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 4/6/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 3/6/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส 3/6/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 3/6/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง 3/6/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 28/5/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 28/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 28/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 27/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง 27/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร 27/5/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 27/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว 27/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 27/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 27/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 27/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 27/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 24/5/2562
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 24/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 24/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย 24/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี 24/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 24/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 21/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง 21/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 21/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย 21/5/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 21/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 21/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 21/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 21/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 21/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 21/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 21/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 21/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย 21/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท 21/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 17/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 14/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา 13/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 13/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 13/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 13/5/2562
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 13/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 13/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 13/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 13/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล 13/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 13/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท 13/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 13/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน 7/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 7/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ 7/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 7/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท 7/5/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 7/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 7/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา 7/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 7/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 7/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 7/5/2562
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 3/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 2/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 1/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 1/5/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน 30/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 30/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 30/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี 30/4/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 30/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 30/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 30/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง 30/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 29/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี 29/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 29/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 29/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 29/4/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 29/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง 29/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม 29/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย 29/4/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 25/4/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 24/4/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 24/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 24/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 24/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี 24/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 23/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 23/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 23/4/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 23/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี 22/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี 22/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง 22/4/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 22/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย 22/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง 22/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล 22/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 22/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร 19/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 17/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 17/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย 17/4/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 17/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 17/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 17/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง 17/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม 17/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 17/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 17/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 17/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 17/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท 17/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 11/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว 10/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ 9/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี 9/4/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 9/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 9/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ 9/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา 9/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 9/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก 9/4/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 9/4/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 3/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 3/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 3/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 2/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน 2/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 2/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 2/4/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 1/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล 1/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 1/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 1/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท 1/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม 1/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1/4/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 1/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง 1/4/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา 29/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว 26/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง 26/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 26/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 26/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 26/3/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 26/3/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 26/3/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 25/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 25/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี 25/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง 25/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี 25/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 25/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง 25/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม 25/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 25/3/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 25/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง 25/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 25/3/2562
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 22/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง 22/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 22/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม 20/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 19/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง 19/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา 19/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี 19/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 18/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย 18/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง 18/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา 18/3/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 18/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง 18/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 18/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ 11/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร 11/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี 11/3/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 11/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 11/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 11/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง 11/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 8/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ 8/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่ 7/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 5/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4/3/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 4/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด 4/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 4/3/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 4/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 4/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง 4/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 4/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี 4/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 4/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย 4/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี 4/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 1/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 1/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 1/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม 1/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 1/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 1/3/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 28/2/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 28/2/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี 27/2/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 27/2/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร 27/2/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี 27/2/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี 26/2/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร 25/2/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 22/2/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 21/2/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 21/2/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 21/2/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 21/2/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 20/2/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาพิมาย 20/2/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 20/2/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 20/2/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 20/2/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 20/2/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 18/2/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 18/2/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 15/2/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 15/2/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 14/2/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 14/2/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 14/2/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ 13/2/2562
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 13/2/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 13/2/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 13/2/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 13/2/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 13/2/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 13/2/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ 12/2/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี 12/2/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง 12/2/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 11/2/2562
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 11/2/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร 11/2/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 11/2/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 8/2/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 8/2/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย 8/2/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง 7/2/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 7/2/2562
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 7/2/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 7/2/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย 7/2/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 7/2/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 7/2/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร 6/2/2562
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 6/2/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี 6/2/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 6/2/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 6/2/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย 5/2/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 4/2/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก 4/2/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี 1/2/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 28/1/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 28/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 28/1/2562
กองบังคับคดีล้มละลาย 3 28/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 28/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม 28/1/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 28/1/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 28/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 28/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี 28/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย 28/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 28/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 28/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 28/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 28/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา 28/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล 28/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 28/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 28/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 28/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี 28/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี 28/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 28/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 28/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร 28/1/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 28/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 28/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 28/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 28/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี 28/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง 28/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 28/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช 28/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก 25/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 25/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย 22/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 22/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง 22/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี 22/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว 21/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 21/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 21/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 21/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 21/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม 21/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง 21/1/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 21/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 21/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี 21/1/2562
กองบังคับคดีล้มละลาย 5 18/1/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 16/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย 14/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 14/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 14/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 14/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 14/1/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 14/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน 14/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 14/1/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 14/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 14/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา 14/1/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4 14/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 8/1/2562
กองบังคับคดีล้มละลาย 5 8/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 8/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 8/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย 8/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร 7/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง 7/1/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 7/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด 7/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา 7/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร สาขาหลังสวน 7/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี 7/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 2/1/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 2/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 2/1/2562
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 2/1/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 2/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล 2/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 2/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว 2/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง 2/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 2/1/2562
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2/1/2562
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 28/12/2561
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 28/12/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 26/12/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร 26/12/2561
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 25/12/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 25/12/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี 24/12/2561
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 24/12/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด 24/12/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี 24/12/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา 24/12/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 24/12/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย 24/12/2561
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 24/12/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 24/12/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 24/12/2561
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 24/12/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง 24/12/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 24/12/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 24/12/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 24/12/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง 24/12/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 24/12/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล 24/12/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว 24/12/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 21/12/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล 21/12/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 21/12/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก 20/12/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 20/12/2561
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 19/12/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง 19/12/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 18/12/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง 18/12/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง 17/12/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 17/12/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 17/12/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 17/12/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ 17/12/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก 17/12/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ 15/12/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก 14/12/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ 11/12/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 11/12/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ 11/12/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี 11/12/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 11/12/2561
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 11/12/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล 11/12/2561
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 11/12/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 11/12/2561
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 7/12/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 4/12/2561
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 28/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น 27/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ 27/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย 27/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร 27/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล 26/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 26/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม 26/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 26/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี 26/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง 26/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 26/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 26/11/2561
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 26/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล 26/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร 26/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 26/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท 26/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 26/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 26/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย 26/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด 26/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 26/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 26/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 26/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง 26/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง 22/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 22/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร 22/11/2561
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 21/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 20/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช 20/11/2561
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 20/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว 20/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 20/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู 20/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 20/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่ 20/11/2561
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 19/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 19/11/2561
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 19/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 19/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์ 19/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 19/11/2561
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 19/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย 19/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี 19/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 19/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 14/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี 14/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี 13/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 13/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี 12/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี 7/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 7/11/2561
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 6/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 6/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา 6/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า 6/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี 5/11/2561
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 2/11/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี 30/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล 29/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต 29/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 29/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 29/10/2561
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 29/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท 29/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก 29/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 29/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา 29/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา 29/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 29/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 29/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ 29/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 29/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี 29/10/2561
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 29/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี 26/10/2561
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 25/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 22/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 22/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 22/10/2561
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 22/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย 22/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี 22/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 22/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ 22/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา 22/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี 22/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ 22/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 22/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง 22/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี 22/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สาขานาทวี 22/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร 16/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี 16/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท 16/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 16/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย 16/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 16/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 16/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 16/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 16/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 16/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี 16/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร 16/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี 16/10/2561
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 16/10/2561
กรมบังคับคดี ส่วนกลาง 16/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี 16/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี 9/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 9/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 8/10/2561
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5 8/10/2561
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 8/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์ 8/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 8/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย 8/10/2561
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1 8/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง 8/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี 8/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี 8/10/2561
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2 8/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร 8/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 8/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย 5/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา 5/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด 5/10/2561
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 2/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท 2/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา 2/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ 1/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี 1/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ 1/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก 1/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี 1/10/2561
สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 1/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ 1/10/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร 27/9/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ 26/9/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี 26/9/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน 26/9/2561
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี