Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ขายทอดตลาดสิ่งของ
 
 
 


( หากต้องการดูรายการทรัพย์ กรุณาคลิ๊กตามชื่อหน่วยงาน )หน่วยงาน
วันที่ลงประกาศ
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี
24/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล
24/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
24/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
24/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ
24/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย
24/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
24/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
24/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร
24/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา
20/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ
19/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา
19/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
19/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง
19/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
18/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง
18/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
18/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
18/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี
18/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร
18/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล
18/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง
18/4/2560
    กองบังคับคดีล้มละลาย 1
18/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี
18/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
18/4/2560
    กองบังคับคดีล้มละลาย 3
18/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
18/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
18/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
18/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
18/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
18/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
18/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
18/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด
18/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ
18/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
11/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
11/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย
10/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก
10/4/2560
    กองบังคับคดีล้มละลาย 2
4/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง
4/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์
4/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว
4/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน
4/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
4/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
4/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
4/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก
4/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ
3/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
3/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
3/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม
3/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
3/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
28/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
28/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว
28/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี
27/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5
27/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี
27/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
27/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล
27/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
27/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร
27/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
27/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา
27/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
27/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว
27/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
27/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
27/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม
27/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง
27/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
27/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี
27/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม
27/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี
24/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
22/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
21/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
21/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง
20/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
20/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ
20/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
20/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี
20/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
20/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย
20/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
20/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี
20/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
20/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4
20/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม
20/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี
20/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี
20/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
17/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
13/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี
10/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง
10/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
7/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
7/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร
6/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม
6/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
6/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
6/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
6/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ
6/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
6/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง
6/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
3/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด
1/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
1/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว
1/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ
1/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
1/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
1/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร
1/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
1/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี
1/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี
1/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
1/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
1/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4
1/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร
1/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต
28/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
28/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
28/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
28/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ
28/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
24/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
24/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา
24/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว
24/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
23/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
23/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
22/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา
22/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
22/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล
22/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร
22/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
21/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
20/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์
20/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
20/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
17/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
17/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
16/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า
16/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก
16/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา
16/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
16/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
15/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน
15/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี
15/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3
14/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4
14/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
14/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี
14/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
14/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ
10/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี
10/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู
9/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี
9/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี
9/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
9/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
8/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
8/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
8/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล
8/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย
7/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3
7/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง
7/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
7/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
7/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย
7/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
6/2/2560
    กองบังคับคดีล้มละลาย 2
2/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5
2/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม
2/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด
2/2/2560
    กองบังคับคดีล้มละลาย 1
2/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ
1/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
30/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ
30/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
30/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง
30/1/2560
    กองบังคับคดีล้มละลาย 5
30/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4
27/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง
27/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
24/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
24/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์
24/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง
24/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง
23/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว
23/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
23/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น
23/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ
23/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
23/1/2560
    กองบังคับคดีล้มละลาย 4
23/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน
23/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร
23/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
23/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สาขานาทวี
23/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ
23/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน
23/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
23/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
23/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย
23/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
20/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
20/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
17/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
17/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3
16/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
16/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา
16/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี
16/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย
16/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
16/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ
16/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
13/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร
9/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี
9/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก
9/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี
9/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
9/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี
6/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต
6/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ
5/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง
5/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
5/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี
5/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
5/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
5/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล
5/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่
5/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์
5/1/2560
    กองบังคับคดีล้มละลาย 4
4/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
4/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง
30/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
30/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด
29/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
28/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด
28/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี
26/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา
26/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
26/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3
26/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว
26/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก
26/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
26/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น
26/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี
26/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี
26/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง
26/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
26/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
26/12/2559
    กองบังคับคดีล้มละลาย 1
26/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
26/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด
26/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
23/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
23/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
23/12/2559
    กรมบังคับคดี ส่วนกลาง
23/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
20/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว
19/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ
19/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก
19/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
19/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
19/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
19/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร
19/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
19/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
19/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี
19/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู
19/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย
16/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา
14/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว
13/12/2559
    กรมบังคับคดี ส่วนกลาง
13/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง
13/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
13/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง
13/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย
13/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
13/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
13/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5
13/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง
13/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
13/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู
13/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา
13/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี
13/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร
13/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี
12/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี
9/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก
9/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี
9/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
9/12/2559
    กรมบังคับคดี ส่วนกลาง
8/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย
7/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี
7/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
7/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
7/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี
7/12/2559
    กรมบังคับคดี ส่วนกลาง
23/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
23/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
23/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
22/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
22/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
22/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
22/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี
22/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน
22/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
22/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
22/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาพล
22/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล
22/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
22/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
22/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย
22/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร
22/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
22/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
18/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
17/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
16/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
15/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
15/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
15/11/2559
    กรมบังคับคดี ส่วนกลาง
15/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี
15/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก
15/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา
15/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ
14/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
14/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
14/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร
14/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว
14/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี
14/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
14/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา
14/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร
11/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
9/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
9/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา
9/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
9/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
9/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี
9/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
7/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน
7/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์
7/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท
7/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล
7/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
7/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
7/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต
3/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4
2/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
2/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
1/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
1/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส
1/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว
1/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง
31/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว
31/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา
31/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา
31/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
31/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ
31/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
31/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
25/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
25/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย
25/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
25/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน
25/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
21/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น
21/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
18/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ
18/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก
17/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4
17/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก
17/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร
17/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
17/10/2559
    กรมบังคับคดี ส่วนกลาง
17/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
17/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
14/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
11/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี
11/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
10/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน
10/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย
10/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก
10/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
10/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
10/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ
10/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
10/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี
5/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
4/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ
4/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี
3/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
3/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
3/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์
28/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก
28/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
27/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
27/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
27/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา
26/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี
26/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
26/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี
26/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
23/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก
21/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
21/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
21/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
21/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
20/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
20/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา
20/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
19/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี
19/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด
19/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง
19/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
19/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
19/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี
19/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี
19/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4
19/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร
19/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง
19/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
19/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี
14/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
14/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
14/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
14/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท
12/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
12/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก
12/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต
12/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
12/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี
7/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
7/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
7/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
6/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
6/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี
6/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร
5/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว
5/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก
5/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม
5/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
5/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
2/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
30/8/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
30/8/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า
29/8/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม
29/8/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
29/8/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
29/8/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5
29/8/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
29/8/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
29/8/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์
29/8/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี
29/8/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา
29/8/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
29/8/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4
23/8/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง
23/8/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
23/8/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
23/8/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต
22/8/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
22/8/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
22/8/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
22/8/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง
22/8/2559
 
Web Browser Support : Internet Explorer