Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สิน
ประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : บริการประชาชน
ขายทอดตลาดสิ่งของ
 
 
 


( หากต้องการดูรายการทรัพย์ กรุณาคลิ๊กตามชื่อหน่วยงาน )หน่วยงาน
วันที่ลงประกาศ
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ
29/1/2561
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
29/1/2561
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
29/1/2561
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
29/1/2561
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด
29/1/2561
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
29/1/2561
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง
26/1/2561
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
23/1/2561
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา
23/1/2561
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
23/1/2561
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ
23/1/2561
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
23/1/2561
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์
22/1/2561
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา
22/1/2561
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
22/1/2561
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี
22/1/2561
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี
22/1/2561
    กองบังคับคดีล้มละลาย 2
22/1/2561
    กองบังคับคดีล้มละลาย 1
22/1/2561
    กองบังคับคดีล้มละลาย 3
22/1/2561
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย
22/1/2561
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
22/1/2561
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
22/1/2561
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
22/1/2561
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล
22/1/2561
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ
22/1/2561
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง
19/1/2561
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา
17/1/2561
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5
17/1/2561
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ
15/1/2561
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4
15/1/2561
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง
15/1/2561
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี
15/1/2561
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา
15/1/2561
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์
15/1/2561
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง
15/1/2561
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี
15/1/2561
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา
15/1/2561
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
15/1/2561
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย
12/1/2561
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ
12/1/2561
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา
8/1/2561
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก
8/1/2561
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย
5/1/2561
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี
3/1/2561
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
3/1/2561
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
3/1/2561
    กองบังคับคดีล้มละลาย 4
3/1/2561
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
3/1/2561
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
3/1/2561
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี
3/1/2561
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
3/1/2561
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
29/12/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี
29/12/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา
27/12/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
27/12/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
26/12/2560
    กองบังคับคดีล้มละลาย 3
25/12/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต
25/12/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
25/12/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
25/12/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง
25/12/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล
25/12/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง
25/12/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย
25/12/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
25/12/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
25/12/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี
22/12/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล
22/12/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4
22/12/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี
22/12/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก
19/12/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
19/12/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย
19/12/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4
19/12/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
19/12/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
18/12/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
18/12/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ
18/12/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล
18/12/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
18/12/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
18/12/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี
18/12/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
18/12/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
15/12/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง
15/12/2560
    กองบังคับคดีล้มละลาย 2
15/12/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4
15/12/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า
12/12/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
12/12/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย
12/12/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
12/12/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
12/12/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
12/12/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาพล
12/12/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
12/12/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
6/12/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
6/12/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4/12/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์
4/12/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
4/12/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
30/11/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ
29/11/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต
28/11/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
28/11/2560
    กองบังคับคดีล้มละลาย 5
28/11/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
28/11/2560
    กองบังคับคดีล้มละลาย 1
28/11/2560
    กองบังคับคดีล้มละลาย 3
28/11/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
27/11/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด
27/11/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด
27/11/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล
27/11/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว
27/11/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
27/11/2560
    กองบังคับคดีล้มละลาย 5
25/11/2560
    กองบังคับคดีล้มละลาย 4
24/11/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
24/11/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
22/11/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5
22/11/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
22/11/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4
22/11/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5
21/11/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
21/11/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
21/11/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว
20/11/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
20/11/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
20/11/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
20/11/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
20/11/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สาขานาทวี
20/11/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี
20/11/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
20/11/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
20/11/2560
    กองบังคับคดีล้มละลาย 1
18/11/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
16/11/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
16/11/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
14/11/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5
14/11/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
13/11/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ
13/11/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
13/11/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
8/11/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
8/11/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา
7/11/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี
7/11/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
7/11/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ
6/11/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
2/11/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
1/11/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
1/11/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
1/11/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
1/11/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี
30/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี
30/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย
30/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี
30/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
30/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี
30/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท
30/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
30/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย
30/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต
30/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
30/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา
30/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
30/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
30/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
27/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
27/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี
27/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
27/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ
27/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
25/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา
24/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี
24/10/2560
    กองบังคับคดีล้มละลาย 3
24/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี
24/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ
24/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
24/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
24/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
24/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
17/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี
17/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
16/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
16/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ
16/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
16/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี
16/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี
16/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี
16/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา
16/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
16/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง
16/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
16/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต
16/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง
16/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา
11/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
10/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว
9/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
9/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
9/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี
9/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
9/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์
9/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
9/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว
9/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา
9/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
9/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
3/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี
2/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส
2/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง
2/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
2/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
2/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
2/10/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
29/9/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
27/9/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร
25/9/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส
25/9/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร
25/9/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว
25/9/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
20/9/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
20/9/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
19/9/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี
19/9/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
19/9/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต
19/9/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
19/9/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา
19/9/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์
19/9/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
19/9/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
19/9/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี
18/9/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ
18/9/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา
18/9/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว
11/9/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
8/9/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ
6/9/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
29/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
29/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
29/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย
29/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
29/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ
29/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4
29/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาพล
28/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์
28/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง
28/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
28/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด
28/8/2560
    กองบังคับคดีล้มละลาย 1
28/8/2560
    กองบังคับคดีล้มละลาย 5
28/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี
28/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี
28/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
28/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า
28/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
28/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย
25/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
25/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล
25/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น
25/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
22/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
22/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี
21/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
21/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
21/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก
21/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว
21/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย
21/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด
21/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร
21/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4
21/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์
21/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
21/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว
21/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์
21/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี
21/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี
18/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก
18/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น
15/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
15/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง
15/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ
15/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ
15/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี
15/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี
8/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
8/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า
8/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง
8/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ
8/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
8/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
8/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
7/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
7/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี
7/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ
7/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์
7/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน
7/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
7/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
7/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
7/8/2560
    กองบังคับคดีล้มละลาย 1
7/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
7/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
7/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี
7/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี
7/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง
4/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
4/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
4/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี
1/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
1/8/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ
31/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
31/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล
31/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด
31/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
31/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น
31/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
31/7/2560
    กองบังคับคดีล้มละลาย 3
31/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
31/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
31/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
31/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
31/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่
31/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
31/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
25/7/2560
    กองบังคับคดีล้มละลาย 3
25/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น
25/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
25/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
24/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา
24/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี
24/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
24/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี
24/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
24/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา
24/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี
24/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา
24/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น
24/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี
24/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
24/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง
21/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5
18/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
18/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ
18/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
18/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4
18/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3
17/7/2560
    กองบังคับคดีล้มละลาย 3
17/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว
17/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี
17/7/2560
    กองบังคับคดีล้มละลาย 4
17/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
17/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
17/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
17/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
17/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร
17/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น
17/7/2560
    กองบังคับคดีล้มละลาย 1
17/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
17/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี
17/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
11/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
11/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต
11/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
11/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาพล
11/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
11/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา
11/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี
11/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
7/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
4/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
4/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
3/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ
3/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น
3/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
3/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก
3/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ
3/7/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา
3/7/2560
    กองบังคับคดีล้มละลาย 2
27/6/2560
    กองบังคับคดีล้มละลาย 1
27/6/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
27/6/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย
26/6/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
26/6/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5
26/6/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
26/6/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
26/6/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
26/6/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
26/6/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
26/6/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง
24/6/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สาขานาทวี
21/6/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท
20/6/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว
20/6/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
20/6/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
20/6/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี
20/6/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
19/6/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
19/6/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร
19/6/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี
19/6/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี
19/6/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี
19/6/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
19/6/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ
15/6/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
15/6/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
15/6/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี
13/6/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
12/6/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่
12/6/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5
12/6/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
12/6/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด
6/6/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย
6/6/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร
6/6/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา
6/6/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
6/6/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
6/6/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
6/6/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว
6/6/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
30/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
30/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
30/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน
29/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3
29/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น
29/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
29/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี
29/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี
29/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
29/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
29/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่
29/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน
23/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
23/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี
22/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี
22/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง
22/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
22/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล
22/5/2560
    กองบังคับคดีล้มละลาย 4
22/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
22/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์
22/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน
22/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
22/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
22/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ
22/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร
22/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว
22/5/2560
    กองบังคับคดีล้มละลาย 4
18/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน
16/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม
15/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
15/5/2560
    กองบังคับคดีล้มละลาย 1
15/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
15/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี
15/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
15/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
15/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา
15/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว
15/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
15/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย
15/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
15/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
9/5/2560
    กองบังคับคดีล้มละลาย 5
9/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
8/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี
8/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง
8/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
8/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
8/5/2560
    กองบังคับคดีล้มละลาย 1
8/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย
8/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
8/5/2560
    กองบังคับคดีล้มละลาย 4
8/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี
5/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว
3/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ
2/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี
1/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ
1/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก
1/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่
1/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล
1/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา
1/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
1/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
1/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์
1/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
1/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต
1/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
1/5/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
27/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ
26/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
26/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
26/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา
26/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
25/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
25/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
25/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ
25/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
25/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท
25/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์
25/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
24/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี
24/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล
24/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
24/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย
24/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร
24/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
24/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ
24/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
24/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา
20/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
19/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง
19/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ
19/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา
19/4/2560
    กองบังคับคดีล้มละลาย 1
18/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
18/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
18/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
18/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
18/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
18/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด
18/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
18/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
18/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี
18/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง
18/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
18/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
18/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี
18/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
18/4/2560
    กองบังคับคดีล้มละลาย 3
18/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ
18/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง
18/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร
18/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร
18/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล
18/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
11/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
11/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย
10/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก
10/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก
4/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี
4/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว
4/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน
4/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
4/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์
4/4/2560
    กองบังคับคดีล้มละลาย 2
4/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง
4/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
4/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม
3/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ
3/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
3/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
3/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
3/4/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
28/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
28/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว
28/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม
27/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง
27/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร
27/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
27/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5
27/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา
27/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
27/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี
27/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
27/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม
27/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล
27/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
27/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี
27/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
27/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว
27/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
27/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี
27/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
27/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี
24/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
22/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
21/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
21/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
20/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
20/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี
20/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
20/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย
20/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ
20/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
20/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี
20/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสวรรคโลก
20/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี
20/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม
20/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี
20/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4
20/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง
20/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
17/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
13/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง
10/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี
10/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
7/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
7/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง
6/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร
6/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม
6/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
6/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
6/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
6/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
6/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ
6/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
3/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี
1/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด
1/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
1/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี
1/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
1/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร
1/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4
1/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
1/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว
1/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
1/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร
1/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
1/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
1/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ
1/3/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต
28/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
28/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
28/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
28/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ
28/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว
24/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา
24/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
24/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
24/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
23/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
23/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล
22/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา
22/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร
22/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
22/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
22/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
21/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์
20/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
20/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
20/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
17/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
17/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก
16/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า
16/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา
16/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
16/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
16/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
15/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน
15/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี
15/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
14/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4
14/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3
14/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี
14/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
14/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี
10/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ
10/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี
9/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู
9/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
9/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี
9/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
8/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
8/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
8/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล
8/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
7/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
7/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย
7/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง
7/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย
7/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3
7/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
6/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม
2/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5
2/2/2560
    กองบังคับคดีล้มละลาย 1
2/2/2560
    กองบังคับคดีล้มละลาย 2
2/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด
2/2/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ
1/2/2560
    กองบังคับคดีล้มละลาย 5
30/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
30/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
30/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง
30/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ
30/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4
27/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง
27/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์
24/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
24/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง
24/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
24/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
23/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ
23/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
23/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ
23/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
23/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
23/1/2560
    กองบังคับคดีล้มละลาย 4
23/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน
23/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร
23/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย
23/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง
23/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว
23/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น
23/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
23/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน
23/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา สาขานาทวี
23/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
20/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
20/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
17/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
17/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี
16/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย
16/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
16/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา
16/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3
16/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ
16/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
16/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
13/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร
9/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี
9/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี
9/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก
9/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
9/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี
6/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต
6/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง
5/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล
5/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
5/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
5/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี
5/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
5/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ
5/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์
5/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่
5/1/2560
    กองบังคับคดีล้มละลาย 4
4/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
4/1/2560
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
30/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง
30/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด
29/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
28/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด
28/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี
26/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา
26/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
26/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก
26/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
26/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
26/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
26/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด
26/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว
26/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี
26/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี
26/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น
26/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
26/12/2559
    กองบังคับคดีล้มละลาย 1
26/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3
26/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง
26/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
23/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
23/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
23/12/2559
    กรมบังคับคดี ส่วนกลาง
23/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
20/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ
19/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
19/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว
19/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
19/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู
19/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร
19/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
19/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
19/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี
19/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
19/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก
19/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย
16/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา
14/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
13/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
13/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง
13/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย
13/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง
13/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว
13/12/2559
    กรมบังคับคดี ส่วนกลาง
13/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองบัวลำภู
13/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา
13/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
13/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง
13/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
13/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร
13/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5
13/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี
13/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี
12/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี
9/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก
9/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
9/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี
9/12/2559
    กรมบังคับคดี ส่วนกลาง
8/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี
7/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
7/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี
7/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย
7/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
7/12/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
23/11/2559
    กรมบังคับคดี ส่วนกลาง
23/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
23/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร
22/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
22/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน
22/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
22/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
22/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล
22/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สาขาพล
22/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
22/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
22/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเลย
22/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา
22/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
22/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี
22/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
22/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
22/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
18/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
17/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
16/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา
15/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
15/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
15/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
15/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี
15/11/2559
    กรมบังคับคดี ส่วนกลาง
15/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก
15/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
14/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
14/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี
14/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
14/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาไชยา
14/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว
14/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ
14/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร
14/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร
11/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี
9/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา
9/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
9/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
9/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
9/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี
9/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
7/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน
7/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท
7/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์
7/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี สาขาชัยบาดาล
7/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก สาขาแม่สอด
7/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
7/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต
3/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4
2/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
2/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
1/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
1/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส
1/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว
1/11/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา
31/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา
31/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์
31/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง
31/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว
31/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ
31/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
31/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
25/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
25/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย
25/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน
25/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
25/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
21/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น
21/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
18/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ
18/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
17/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4
17/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
17/10/2559
    กรมบังคับคดี ส่วนกลาง
17/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก
17/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก
17/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร
17/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
14/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี
11/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
11/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
10/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก
10/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย
10/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ
10/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
10/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
10/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน
10/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
10/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี
5/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ
4/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
4/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี
3/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
3/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
3/10/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก
28/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์
28/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
27/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง
27/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
27/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
26/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี
26/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา
26/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี
26/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
23/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์
21/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
21/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก
21/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
21/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
20/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา
20/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
20/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี
19/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง
19/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด
19/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
19/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง
19/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร
19/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4
19/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี
19/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี
19/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
19/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี
19/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา สาขาเบตง
19/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
14/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
14/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี
14/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย
14/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก
12/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท
12/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต
12/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
12/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี
12/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี
7/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
7/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม
7/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี
6/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
6/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
6/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว
5/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช
5/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก
5/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร
5/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมหาสารคาม
5/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร
2/9/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 1
30/8/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
30/8/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
29/8/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
29/8/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี
29/8/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 5
29/8/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6
29/8/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
29/8/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า
29/8/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์
29/8/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี
29/8/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา
29/8/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม
29/8/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
23/8/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง
23/8/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 4
23/8/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง
23/8/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี
22/8/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
22/8/2559
    สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 2
22/8/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง
22/8/2559
    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต
22/8/2559
 
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome