เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สิน ประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
ค้นหา
 
 
     สถิติผู้เข้าชมรายวัน  9,156สถิติผู้เข้าชมรายวัน  9,156สถิติผู้เข้าชมรายวัน  9,156สถิติผู้เข้าชมรายวัน  9,156สถิติผู้เข้าชมรายวัน  9,156
     สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 214,710สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 214,710สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 214,710สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 214,710สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 214,710สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 214,710สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 214,710
 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
นโยบายคณะรัฐมนตรี
หัวข้อติดต่อผู้บริหาร
 
สายตรงผู้บริหาร
 
 
 
ประวัติกรมบังคับคดี
 
โครงสร้างกรมบังคับคดี
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
ภารกิจและอำนาจหน้าที่
 
ผู้บริหารกรมบังคับคดี
 
แผนที่กรมบังคับคดี
 
ที่ตั้งสำนักงานบังคับคดีแพ่งฯ 1-6
 
 
 
เข้าสู่ระบบสอบถามสถานะคดี
 
ตรวจล้มละลาย(ระบบเก่า)
  ถวายสัตย์ปฎิญาณ
  ระบบลงนัดล่วงหน้า
  ข้อมูลสถิติ ที่มา : ฝ่ายนโยบายและแผน
 
หัวข้อเว็บไซต์สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ
 
  ท่านสามารถเยี่ยมชมเวบไซต์ของทาง สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และสาขาต่างๆ ได้ที่นี่
 
 
หัวข้อกลุ่มงานต่างๆ
 
งานตรวจสอบภายใน
 
กลุ่มงานนโยบายและแผน
 
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
 
 
หัวข้องานบังคับคดี
 
กองวิชาการและกฎหมาย
 
สำนักฟื้นฟูกิจการลูกหนี้
 
 
หัวข้อข้อมูลบริการ
 
รายงานการขายทอดตลาดทรัพย์
 
ระบบตรวจเลขเก็บหมายบังคับคดี
 
ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ
 
ท่านถาม - เราตอบ
 
วารสารกรมบังคับคดี
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
สมุดโทรศัพท์
 
 
. 
 
ประกาศสอบราคา
 
ประกาศประกวดราคา
 
ประกาศขายพัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุด
 
ผลการสอบราคา/ประกวดราคา
 
ประกาศราคากลาง
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ
 
หัวข้อลิงค์หน่วยงานราชการอื่นๆ
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
 
หน่วยงานราชการและอื่นๆ
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
หัวข้อ 100 คำถามยอดนิยม
เครืิอข่ายประชาชน
เครือข่ายต่างประเทศตัวอย่างแบนเนอร์กรมบังคับคดี

ขายทอดตลาดกรมบังคับคดี


Download Acrobat ReaderDownload Flash Player


 
Topic
พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง (บธส.) รุ่นที่ 2 30/10/2557 New
วันนี้ (30 ตุลาคม 2557) เวลา 9.30 น. พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง (บธส.) รุ่นที่ 2 พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาท ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรต .... อ่านต่อ>>
พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง (บธส.) รุ่นที่ 2 พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง (บธส.) รุ่นที่ 2 พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง (บธส.) รุ่นที่ 2 พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง (บธส.) รุ่นที่ 2 พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง (บธส.) รุ่นที่ 2
 
Topic
การตรวจนับคะแนนการเลือกข้าราชการเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมบังคับคดี 30/10/2557 New
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 หม่อมหลวงผกาพรรณ สันติกุญชร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบัญชีเงินในคดี เป็นประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการตรวจนับคะแนนฯ ดำเนินการตรวจนับคะแนน ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ.2552 แทนอนุกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง .... อ่านต่อ>>
การตรวจนับคะแนนการเลือกข้าราชการเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมบังคับคดี การตรวจนับคะแนนการเลือกข้าราชการเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมบังคับคดี การตรวจนับคะแนนการเลือกข้าราชการเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมบังคับคดี การตรวจนับคะแนนการเลือกข้าราชการเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมบังคับคดี การตรวจนับคะแนนการเลือกข้าราชการเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมบังคับคดี
 
Topic
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 29/10/2557 New
วันนี้ (29 ตุลาคม 2557) เวลา 14.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานของกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2557 เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ โดยมี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทร .... อ่านต่อ>>
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2557
 
Topic
กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ครั้งที่ 12/2557 28/10/2557 New
วันนี้ (28 ตุลาคม 2557) กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 12/2557 โดยมี นางขวัญระพี จุฬาพิมพ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมที่ดิน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเ .... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ครั้งที่ 12/2557 กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ครั้งที่ 12/2557 กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ครั้งที่ 12/2557 กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ครั้งที่ 12/2557 กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ครั้งที่ 12/2557
ประมูลทรัพย์กับบังคับคดี ได้ทรัพย์ถูกตา ราคาถูกใจ
ชมถ่ายทอดสด การประมูลทรัพย์ของกรมบังคับคดี
ขายทอดตลาดบ้านและที่ดิน ขายทอดตลาดสิ่งของ ขายทอดตลาดธนาคาร รายงานผลการขายทอดตลาดทรัพย์ กฏระเบียบการขายทอดตลาด
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
บังคับคดีอาเซียน
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
   
 
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
บริการชำระค่าวางเงินประกันการประมูลด้วยบัตร ATM กรุงไทย
 
 
อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด คลิกดูหน้ารวมหัวข้อข่าวทั้งหมด นโยบายคณะรัฐมนตรี ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
สงวนลิขสิทธิ์ 2557 : กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม / ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th