เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สิน ประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
ค้นหา
 
 
     สถิติผู้เข้าชมรายวัน  2,044สถิติผู้เข้าชมรายวัน  2,044สถิติผู้เข้าชมรายวัน  2,044สถิติผู้เข้าชมรายวัน  2,044สถิติผู้เข้าชมรายวัน  2,044
     สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 2,044สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 2,044สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 2,044สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 2,044สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 2,044
 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
นโยบายคณะรัฐมนตรี
หัวข้อติดต่อผู้บริหาร
 
สายตรงผู้บริหาร
 
 
 
ประวัติกรมบังคับคดี
 
โครงสร้างกรมบังคับคดี
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
ภารกิจและอำนาจหน้าที่
 
ผู้บริหารกรมบังคับคดี
 
แผนที่กรมบังคับคดี
 
ที่ตั้งสำนักงานบังคับคดีแพ่งฯ 1-6
 
 
 
เข้าสู่ระบบสอบถามสถานะคดี
 
ตรวจล้มละลาย(ระบบเก่า)
  ถวายสัตย์ปฎิญาณ
  ระบบลงนัดล่วงหน้า
  ข้อมูลสถิติ ที่มา : ฝ่ายนโยบายและแผน
 
หัวข้อเว็บไซต์สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ
  ท่านสามารถเยี่ยมชมเวบไซต์ของทาง สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และสาขาต่างๆ ได้ที่นี่
 
 
หัวข้อกลุ่มงานต่างๆ
 
งานตรวจสอบภายใน
 
กลุ่มงานนโยบายและแผน
 
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
 
 
หัวข้องานบังคับคดี
 
กองวิชาการและกฎหมาย
 
สำนักฟื้นฟูกิจการลูกหนี้
 
 
หัวข้อข้อมูลบริการ
 
รายงานการขายทอดตลาดทรัพย์
 
ระบบตรวจเลขเก็บหมายบังคับคดี
 
ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ
 
ท่านถาม - เราตอบ
 
วารสารกรมบังคับคดี
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
สมุดโทรศัพท์
 
 
. 
 
ประกาศสอบราคา
 
ประกาศประกวดราคา
 
ประกาศขายพัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุด
 
ผลการสอบราคา/ประกวดราคา
 
ประกาศราคากลาง
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ
 
หัวข้อลิงค์หน่วยงานราชการอื่นๆ
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
 
หน่วยงานราชการและอื่นๆ
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
หัวข้อ 100 คำถามยอดนิยม
เครืิอข่ายประชาชน
เครือข่ายต่างประเทศตัวอย่างแบนเนอร์กรมบังคับคดี

ขายทอดตลาดกรมบังคับคดี


Download Acrobat ReaderDownload Flash Player


LED Property : Download Application on mobile
 
Topic
กรมบังคับคดีจัดประชุมผู้บริหารคณะทำงานแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี 30/1/2558 New
วันนี้ (30 มกราคม 2558) กรมบังคับคดี โดยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมผู้บริหารกรมบังคับคดี ได้ร่วมประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี ณ ห้องประชุมคชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบังคับคดี เพื่อให้การแบ่งส่วนราชการภายในกรมบังคับคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทิศทางการบริหารราช .... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดประชุมผู้บริหารคณะทำงานแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี กรมบังคับคดีจัดประชุมผู้บริหารคณะทำงานแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี กรมบังคับคดีจัดประชุมผู้บริหารคณะทำงานแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี กรมบังคับคดีจัดประชุมผู้บริหารคณะทำงานแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี กรมบังคับคดีจัดประชุมผู้บริหารคณะทำงานแบ่งส่วนราชการกรมบังคับคดี
 
Topic
กรมบังคับคดี จัดแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 และแผนดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 29/1/2558 New
วันนี้ (29 มกราคม 2558) เวลา 10.00 น. กรมบังคับคดี โดยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมผู้บริหารกรมบังคับคดี ได้แถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานของกรมบังคับคดี ในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2557) และแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2558) ณ ห้องประชุมคชสาร 2 ชั้น 3 อาคารกรมบั .... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี จัดแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 และแผนดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 กรมบังคับคดี จัดแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 และแผนดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 กรมบังคับคดี จัดแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 และแผนดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 กรมบังคับคดี จัดแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 และแผนดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 กรมบังคับคดี จัดแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 และแผนดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ปี 2558
 
Topic
กรมบังคับคดี ร่วมประชุมสัมมนาด้านการบังคับให้เป็นตามข้อตกลง 29/1/2558 New
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 นางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นางทัศนีย์ เปาอินทร์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์ ได้ร่วมประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต)และสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่องการจัดประชุมสัมมนาด้านการบังคับให้เป็นตามข้อตกลง ก .... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี ร่วมประชุมสัมมนาด้านการบังคับให้เป็นตามข้อตกลง
 
Topic
กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการของหน่วยงานภาครัฐฯ 28/1/2558 New
วันนี้ (28 พฤษภาคม 2557) นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นางทัศนีย์ เปาอินทร์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการบังคับคดีและประเมินราคาทรัพย์ เข้าร่วมประชุม "การพัฒนาประสิทธิภาพการบริการของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุร .... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการของหน่วยงานภาครัฐฯ กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการของหน่วยงานภาครัฐฯ กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการของหน่วยงานภาครัฐฯ กรมบังคับคดีเข้าร่วมประชุมการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการของหน่วยงานภาครัฐฯ
ประมูลทรัพย์กับบังคับคดี ได้ทรัพย์ถูกตา ราคาถูกใจ
ชมถ่ายทอดสด การประมูลทรัพย์ของกรมบังคับคดี
ขายทอดตลาดบ้านและที่ดิน ขายทอดตลาดสิ่งของ ขายทอดตลาดธนาคาร รายงานผลการขายทอดตลาดทรัพย์ กฏระเบียบการขายทอดตลาด
สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 ต่อ 79
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร คลิกอ่านรายละเอียด
บังคับคดีอาเซียน
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เวบไซต์กรมบังคับดคี โฉมใหม่
 
   
 
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
บริการชำระค่าวางเงินประกันการประมูลด้วยบัตร ATM กรุงไทย
 
 
อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด คลิกดูหน้ารวมหัวข้อข่าวทั้งหมด นโยบายคณะรัฐมนตรี ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
สงวนลิขสิทธิ์ 2557 : กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม / ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th