กรมบังคับคดีเข้าร่วมมหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชน ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการคลัง ระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2558 พร้อมกันทั้ง 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ สงขลา ระยอง และอุดรธานี โดยกรมบังคับคดีจะมีกิจกรรมให้ความรู้ทางกฎหมาย จัดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยผู้ไกล่เกลี่ย และจัดนิทรรศการ ในส่วนของกรุงเทพมหานครจะจัดขึ้น ณ Hall 3 อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น.
ค้นหา English Page
 
 
     สถิติผู้เข้าชมรายวัน  29สถิติผู้เข้าชมรายวัน  29
     สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 29สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 29
 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
นโยบายคณะรัฐมนตรี
หัวข้อติดต่อผู้บริหาร
 
สายตรงผู้บริหาร
 
 
 
ประวัติกรมบังคับคดี
 
โครงสร้างกรมบังคับคดี
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
ภารกิจและอำนาจหน้าที่
 
ผู้บริหารกรมบังคับคดี
 
แผนที่กรมบังคับคดี
 
ที่ตั้งสำนักงานบังคับคดีแพ่งฯ 1-6
 
 
 
เข้าสู่ระบบสอบถามสถานะคดี
 
ตรวจล้มละลาย(ระบบเก่า)
  ถวายสัตย์ปฎิญาณ
  ระบบลงนัดล่วงหน้า
  ข้อมูลสถิติ ที่มา : ฝ่ายนโยบายและแผน
 
หัวข้อเว็บไซต์สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ
  ท่านสามารถเยี่ยมชมเวบไซต์ของทาง สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และสาขาต่างๆ ได้ที่นี่
 
 
หัวข้อกลุ่มงานต่างๆ
 
งานตรวจสอบภายใน
 
กลุ่มงานนโยบายและแผน
 
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
 
 
หัวข้องานบังคับคดี
 
กองวิชาการและกฎหมาย
 
สำนักฟื้นฟูกิจการลูกหนี้
 
 
หัวข้อข้อมูลบริการ
 
รายงานการขายทอดตลาดทรัพย์
 
ระบบตรวจเลขเก็บหมายบังคับคดี
 
ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ
 
ท่านถาม - เราตอบ
 
วารสารกรมบังคับคดี
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
สมุดโทรศัพท์
 
 
. 
 
ประกาศสอบราคา
 
ประกาศประกวดราคา
 
ประกาศขายพัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุด
 
ผลการสอบราคา/ประกวดราคา
 
ประกาศราคากลาง
 
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ
 
หัวข้อลิงค์หน่วยงานราชการอื่นๆ
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
 
หน่วยงานราชการและอื่นๆ
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
หัวข้อ 100 คำถามยอดนิยม
เครืิอข่ายประชาชน
เครือข่ายต่างประเทศตัวอย่างแบนเนอร์กรมบังคับคดี

ขายทอดตลาดกรมบังคับคดี


Download Acrobat ReaderDownload Flash Player


ฟื้นฟูกิจการ "สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น" ตรวจสอบรายชื่อเจ้าหนี้ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น แบบฟอร์มสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น
LED Property : Download Application on mobile
 
Topic
กรมบังคับคดีเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ระหว่างประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 29/6/2558 New
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2558 เวลา 14.24 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังศูนย์การเรียนรู้ระหว่างประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม สวนรมณีนาถ ถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์การเรียนรู้ระหว่างประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงยุ .... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ระหว่างประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม กรมบังคับคดีเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ระหว่างประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม กรมบังคับคดีเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ระหว่างประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม กรมบังคับคดีเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ระหว่างประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม กรมบังคับคดีเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ระหว่างประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
 
Topic
กรมบังคับคดีเข้าร่วมงาน “มหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชน” 28/6/2558 New
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2558 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วย นางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี และนางรัตนา รัตนพัฒนากุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบังคับคดีแพ่ง เข้าร่วมงาน “มหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชน” ซึ่งกระทรวงการคลัง ร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐ 9 แห่ง ผู้ประกอบการสิน .... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีเข้าร่วมงาน “มหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชน” กรมบังคับคดีเข้าร่วมงาน “มหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชน” กรมบังคับคดีเข้าร่วมงาน “มหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชน” กรมบังคับคดีเข้าร่วมงาน “มหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชน” กรมบังคับคดีเข้าร่วมงาน “มหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชน”
 
Topic
กรมบังคับคดี ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชน" 26/6/2558 New
กรมบังคับคดี เข้าร่วมจัดงาน “มหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชน” ซึ่งกระทรวงการคลัง ร่วมกับสถาบันการเงินของรัฐ 8 แห่ง ผู้ประกอบการสินเชื่อ Nano – Finance ที่ได้รับอนุญาต และส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรมบังคับคดี และศ .... อ่านต่อ>>
 
Topic
กรมบังคับคดี เข้าร่วมสัมนากับกรมที่ดิน เรื่อง การบังคับคดีห้องชุด 26/6/2558 New
วันนี้ (26 มิถุนายน 2558) เวลา 09.00 น. กรมบังคับคดี โดยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง การบังคับคดีห้องชุด ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมที่ดิน โดยมีนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี และนางรัตนา รัตนพัฒนากุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ .... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดี เข้าร่วมสัมนากับกรมที่ดิน เรื่อง การบังคับคดีห้องชุด กรมบังคับคดี เข้าร่วมสัมนากับกรมที่ดิน เรื่อง การบังคับคดีห้องชุด กรมบังคับคดี เข้าร่วมสัมนากับกรมที่ดิน เรื่อง การบังคับคดีห้องชุด กรมบังคับคดี เข้าร่วมสัมนากับกรมที่ดิน เรื่อง การบังคับคดีห้องชุด กรมบังคับคดี เข้าร่วมสัมนากับกรมที่ดิน เรื่อง การบังคับคดีห้องชุด
ประมูลทรัพย์กับบังคับคดี ได้ทรัพย์ถูกตา ราคาถูกใจ
ชมถ่ายทอดสด การประมูลทรัพย์ของกรมบังคับคดี
ขายทอดตลาดบ้านและที่ดิน ขายทอดตลาดสิ่งของ ขายทอดตลาดธนาคาร รายงานผลการขายทอดตลาดทรัพย์ กฏระเบียบการขายทอดตลาด
สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 ต่อ 79
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร คลิกอ่านรายละเอียด
บังคับคดีอาเซียน
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เวบไซต์กรมบังคับดคี โฉมใหม่
   
 
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
บริการชำระค่าวางเงินประกันการประมูลด้วยบัตร ATM กรุงไทย
 
 
อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด คลิกดูหน้ารวมหัวข้อข่าวทั้งหมด นโยบายคณะรัฐมนตรี ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
สงวนลิขสิทธิ์ 2557 : กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม / ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th