เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สิน ประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
ค้นหา English Page
 
 
     สถิติผู้เข้าชมรายวัน  7,007สถิติผู้เข้าชมรายวัน  7,007สถิติผู้เข้าชมรายวัน  7,007สถิติผู้เข้าชมรายวัน  7,007สถิติผู้เข้าชมรายวัน  7,007
     สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 177,640สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 177,640สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 177,640สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 177,640สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 177,640สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 177,640สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 177,640
 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
นโยบายคณะรัฐมนตรี
หัวข้อติดต่อผู้บริหาร
 
สายตรงผู้บริหาร
 
 
 
ประวัติกรมบังคับคดี
 
โครงสร้างกรมบังคับคดี
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
ภารกิจและอำนาจหน้าที่
 
ผู้บริหารกรมบังคับคดี
 
แผนที่กรมบังคับคดี
 
ที่ตั้งสำนักงานบังคับคดีแพ่งฯ 1-6
 
 
 
เข้าสู่ระบบสอบถามสถานะคดี
 
ตรวจล้มละลาย(ระบบเก่า)
  ถวายสัตย์ปฎิญาณ
  ระบบลงนัดล่วงหน้า
  ข้อมูลสถิติ ที่มา : ฝ่ายนโยบายและแผน
 
หัวข้อเว็บไซต์สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ
  ท่านสามารถเยี่ยมชมเวบไซต์ของทาง สำนักงานบังคับคดีจังหวัด และสาขาต่างๆ ได้ที่นี่
 
 
หัวข้อกลุ่มงานต่างๆ
 
งานตรวจสอบภายใน
 
กลุ่มงานนโยบายและแผน
 
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
 
 
หัวข้องานบังคับคดี
 
กองวิชาการและกฎหมาย
 
สำนักฟื้นฟูกิจการลูกหนี้
 
 
หัวข้อข้อมูลบริการ
 
รายงานการขายทอดตลาดทรัพย์
 
ระบบตรวจเลขเก็บหมายบังคับคดี
 
ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ
 
ท่านถาม - เราตอบ
 
วารสารกรมบังคับคดี
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
สมุดโทรศัพท์
 
 
. 
 
ประกาศสอบราคา
 
ประกาศประกวดราคา
 
ประกาศขายพัสดุ/ครุภัณฑ์ชำรุด
 
ผลการสอบราคา/ประกวดราคา
 
ประกาศราคากลาง
 
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ
 
หัวข้อลิงค์หน่วยงานราชการอื่นๆ
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
 
หน่วยงานราชการและอื่นๆ
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
หัวข้อ 100 คำถามยอดนิยม
เครืิอข่ายประชาชน
เครือข่ายต่างประเทศตัวอย่างแบนเนอร์กรมบังคับคดี

ขายทอดตลาดกรมบังคับคดี


Download Acrobat ReaderDownload Flash Player


-->
ฟื้นฟูกิจการ "สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น" ตรวจสอบรายชื่อเจ้าหนี้ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น แบบฟอร์มสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น
LED Property : Download Application on mobile
 
Topic
กรมบังคับคดีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาตร์ 4 ปี (พ.ศ.2559 - 2562) 27/5/2558 New
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาตร์ 4 ปี (พ.ศ.2559 - 2562) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรมบังคับคดี ระหว่างวันที่ 26 - 29 พฤษภาคม 2558 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ หัวข้อยุทธศาสตร์และแนวทางการดำเนินงานของกร .... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาตร์ 4 ปี (พ.ศ.2559 - 2562) กรมบังคับคดีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาตร์ 4 ปี (พ.ศ.2559 - 2562) กรมบังคับคดีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาตร์ 4 ปี (พ.ศ.2559 - 2562) กรมบังคับคดีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาตร์ 4 ปี (พ.ศ.2559 - 2562) กรมบังคับคดีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาตร์ 4 ปี (พ.ศ.2559 - 2562)
 
Topic
อธิบดีกรมบังคับคดีพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมใส่เสื้อขาวและทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ ณ ลำพวา อัมพวา รีสอร์ท 27/5/2558 New
กรมบังคับคดีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาตร์ 4 ปี (พ.ศ.2559 - 2562) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรมบังคับคดี ระหว่างวันที่ 26 - 29 พฤษภาคม 2558 โดยวันนี้ (27 พฤษภาคม 2558) นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี นางขวัญระพี จุฬาพิมพ์พันธุ์ และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบ .... อ่านต่อ>>
อธิบดีกรมบังคับคดีพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมใส่เสื้อขาวและทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ ณ ลำพวา อัมพวา รีสอร์ท อธิบดีกรมบังคับคดีพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมใส่เสื้อขาวและทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ ณ ลำพวา อัมพวา รีสอร์ท อธิบดีกรมบังคับคดีพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมใส่เสื้อขาวและทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ ณ ลำพวา อัมพวา รีสอร์ท อธิบดีกรมบังคับคดีพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมใส่เสื้อขาวและทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ ณ ลำพวา อัมพวา รีสอร์ท อธิบดีกรมบังคับคดีพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมใส่เสื้อขาวและทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ ณ ลำพวา อัมพวา รีสอร์ท
 
Topic
กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสคล้ายวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ครบรอบ 43 ปี 25/5/2558 New
วันนี้ (25 พฤษภาคม 2558) นางเสงี่ยม กิจโกศล เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมบังคับคดี ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์บ้านเมืองเนื่องในโอกาส ครบรอบ 43 ปี คล้ายวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์บ้านเมือง โดยมีนายพลฑิตย์ ภุกพิบูลย์ เป็นผู้รับมอบแจกันดอกไม้ ณ บริษัท นวกิจบ้านเมือง จำกัด ถนนวิภาวดี กรุงเทพมหานคร .... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสคล้ายวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ครบรอบ 43 ปี กรมบังคับคดีร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสคล้ายวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ครบรอบ 43 ปี
 
Topic
กรมบังคับคดีร่วมกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการไกล่เกลี่ยฯ 23/5/2558 New
วันนี้ (23 พฤษภาคม 2558) เวลา 09.30 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดีและนายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึก ความร่วมมือว่าด้วยการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาในชั้นบังคับคดี เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ตามคำพิพ .... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการไกล่เกลี่ยฯ กรมบังคับคดีร่วมกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการไกล่เกลี่ยฯ กรมบังคับคดีร่วมกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการไกล่เกลี่ยฯ กรมบังคับคดีร่วมกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการไกล่เกลี่ยฯ กรมบังคับคดีร่วมกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการไกล่เกลี่ยฯ
ประมูลทรัพย์กับบังคับคดี ได้ทรัพย์ถูกตา ราคาถูกใจ
ชมถ่ายทอดสด การประมูลทรัพย์ของกรมบังคับคดี
ขายทอดตลาดบ้านและที่ดิน ขายทอดตลาดสิ่งของ ขายทอดตลาดธนาคาร รายงานผลการขายทอดตลาดทรัพย์ กฏระเบียบการขายทอดตลาด
มหกรรมไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี กรมบังคับคดี และ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
มหกรรมไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี ครั้งที่ 2/2558
สายด่วนกรมบังคับคดี 1111 ต่อ 79
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร คลิกอ่านรายละเอียด
บังคับคดีอาเซียน
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เวบไซต์กรมบังคับดคี โฉมใหม่
สำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ต่
 
   
 
 
   
 
   
 
   
 
 
 
 
บริการชำระค่าวางเงินประกันการประมูลด้วยบัตร ATM กรุงไทย
 
 
อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด คลิกดูหน้ารวมหัวข้อข่าวทั้งหมด นโยบายคณะรัฐมนตรี ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
สงวนลิขสิทธิ์ 2557 : กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม / ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th