Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ แบบฟอร์มติดต่อราชการ แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี
วิสัยทัศน์ :   บังคับคดีอย่างมืออาชีพ บนพี้นฐานความเป็นธรรม ตามมาตรฐานสากล อย่างมั่นคง... เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สิน ประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
ค้นหา
English Page
แผนผังเว็บไซต์
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
นโยบายคณะรัฐมนตรี นโยบายคณะรัฐมนตรี ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
เกี่ยวกับกรมบังคับคดี
บริการต่างๆของกรมบังคับคดี
ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
สาระน่ารู้
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
 
 
       สถิติผู้เข้าชมรายวัน  4,315สถิติผู้เข้าชมรายวัน  4,315สถิติผู้เข้าชมรายวัน  4,315สถิติผู้เข้าชมรายวัน  4,315สถิติผู้เข้าชมรายวัน  4,315
 
       สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 74,362สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 74,362สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 74,362สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 74,362สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 74,362สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 74,362
 
       
   
เครืิอข่ายประชาชน
เครือข่ายต่างประเทศตัวอย่างแบนเนอร์กรมบังคับคดี

ขายทอดตลาดกรมบังคับคดี


Download Acrobat ReaderDownload Flash Player


กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะทำงานและคณะอนุทำงานเตรียมพร้อมและดำเนินกิจกรรมในงานคลองผดุงกรุงเกษม กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะทำงานและคณะอนุทำงานเตรียมพร้อมและดำเนินกิจกรรมในงานคลองผดุงกรุงเกษม
11/2/2559

วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 16.30 น.กรมบังคับคดี จัดประชุมคณะทำงานและคณะอนุทำงานเตรียมพร้อมและดำเนินกิจกรรมในงานคลองผดุงกรุงเกษม ครั้งที่ 1/2559

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีแถลงข่าวความคืบหน้าในการดำเนินการตามกรอบของ Ease of Doing Business กรมบังคับคดีแถลงข่าวความคืบหน้าในการดำเนินการตามกรอบของ Ease of Doing Business
11/2/2559

วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 10.00 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี แถลงข่าวความคืบหน้าในการดำเนินการตามกรอบของ Ease of Doing Busine

.... อ่านต่อ>>
รองอธิบดีกรมบังคับคดี ให้สัมภาษณ์ทางรายการสถานีประชาชน ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส รองอธิบดีกรมบังคับคดี ให้สัมภาษณ์ทางรายการสถานีประชาชน ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
10/2/2559

วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2559) เวลา 14.00 น. นายทรงธรรม พูนเกษมทรัพย์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เข้าร่วมรายการสถานีประชาชนในหัวข้อ " พิพาทที่ดินส่วนกลางบ้านจ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมกับธนาคารโลก กรมบังคับคดีประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมกับธนาคารโลก
10/2/2559

วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2559) นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี นางสาวรัตนาวดี สมบูรณ์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ได้จ

.... อ่านต่อ>>
   
 
 
Open House 2016
สัมมนากฎหมายเพื่อผู้ประกอบการ SMEs
รายละเอียด ในคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น
คู่มือประชาชนเกี่ยวกับผู้ทำแผน
ยื่นคำร้องทางอิเล็กทรอนิกส์
สอบถามลำดับเจ้าหนี้ ในคดีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น
สายด่วน 1111 กรมบังคับคดี
LED Property ค้นหาทรัพย์ผ่านมือถือ
ร่างกฎหมายของกรมบังคับคดี
สถิติคดีต่างๆ
บังคับคดีอาเซียน
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
International Conference
100 คำถามน่าสนใจ
Doing Business
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

บริการชำระค่าวางเงินประกันการประมูลด้วยบัตร ATM กรุงไทย
แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
ภารกิจวุฒิสภา
ศูนย์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
โครงการพัฒนากรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
 
อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด อ่านรายละเอียด คลิกดูหน้ารวมหัวข้อข่าวทั้งหมด
Web Browser Support : Internet Explorer